Suomen
Urantia-seura ry
Finnish → Urantia-kirja Valitse 1. kieliValitse 2. kieli
Split reading
Valitse Luku (0-196):
  
Info ¦ Osat ¦ Otsikot ¦ [+]Prev  Next

 

Urantia-kirja

Luku 37

Paikallisuniversumin persoonallisuudet

37:0.1 (406.1) ETUMMAISIN kaikista Nebadonin persoonallisuuksista on Luoja- ja Mestari-Poika Mikael, universumin isä ja hallitsija. Jumalallisuuden osalta hänen kanssaan tasavertainen ja luovien ominaisuuksien osalta häntä täydentävä on paikallisuniversumin Äiti-Henki, Salvingtonin Jumalallinen Hoivaaja. Ja nämä luojat ovat hyvin konkreettisessa mielessä kaikkien Nebadonin syntyperäisten luotujen Isä-Poika ja Henki-Äiti.

37:0.2 (406.2) Edelliset luvut ovat käsitelleet luotujen poikien yhteisöjä, seuraavat kertomukset kuvailevat hoivaavia henkiä ja ylösnousemuspoikien luokkia. Käsillä oleva luku keskittyy pääasiassa edellisten välissä olevaan ryhmään, Universumiauttajiin, mutta siinä tarkastellaan lyhyesti myös joitakuita Nebadoniin sijoitettuja korkeampia henkiä sekä eräitä paikallisuniversumin vakinaisten kansalaisten yhteisöjä.

1. Universumiauttajat

37:1.1 (406.3) Monet yleisesti tähän kategoriaan ryhmitellyt ainutlaatuiset yhteisöt jäävät paljastamatta, mutta tämän kirjan luvuissa esiteltävät Universumiauttajat kuuluvat seuraaviin seitsemään yhteisöön:

37:1.2 (406.4) 1. Kirkkaat Aamutähdet.

37:1.3 (406.5) 2. Loistavat Iltatähdet.

37:1.4 (406.6) 3. Arkkienkelit.

37:1.5 (406.7) 4. Korkeimmat Avustajat.

37:1.6 (406.8) 5. Pääkomissionaarit.

37:1.7 (406.9) 6. Taivaalliset Valvojat.

37:1.8 (406.10) 7. Mansiomaailman Opettajat.

37:1.9 (406.11) Universumiauttajien ensimmäiseen luokkaan kuuluvia Kirkkaita Aamutähtiä on kussakin paikallisuniversumissa vain yksi, ja hän on kaikkien paikallisuniversumin syntyperäisluotujen esikoinen. Universumimme Kirkas Aamutähti tunnetaan Salvingtonin Gabrielina. Hän on koko Nebadonin toimeenpanopäällikkö, joka toimii Hallitsija-Pojan henkilökohtaisena edustajana ja hänen luovan puolisonsa edusmiehenä.

37:1.10 (406.12) Nebadonin historian alkuaikoina Gabriel työskenteli Mikaelin ja Luovan Hengen kanssa aivan yksin. Universumin laajentumisen ja hallinnollisten ongelmien moninkertaistumisen myötä hänen avukseen annettiin henkilökohtainen esikunta, jonka koostumus jää tässä yhteydessä paljastamatta, ja viimein tätä ryhmää laajennettiin siten, että luotiin Nebadonin Iltatähtien joukkokunta.

2. Loistavat Iltatähdet

37:2.1 (407.1) Melkisedekit suunnittelivat nämä loistavat olennot, ja sen jälkeen heidät saatettiin olevaisuuteen Luoja-Pojan ja Luovan Hengen toimesta. He palvelevat monessa eri ominaisuudessa, mutta pääasiassa paikallisuniversumin toimeenpanopäällikön Gabrielin yhdysupseereina. Yksi tai useampi tällainen olento toimii hänen edustajanaan Nebadonin jokaisen konstellaation ja järjestelmän pääkaupungissa.

37:2.2 (407.2) Nebadonin ylimmän täytäntöönpanijan ominaisuudessa Gabriel on virkansa puolesta puheenjohtajana tai tarkkailijana useimmissa Salvingtonin konklaaveissa, ja usein on niinkin monta kuin tuhat tällaista kokousta koolla samanaikaisesti. Loistavat Iltatähdet edustavat Gabrielia näissä tilanteissa, sillä hän ei voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, ja näin nämä superenkelit kompensoivat sanotun rajoittuneisuuden. He antavat vastaavanlaista palvelua Kolminaisuuden Opettaja-Poikien yhteisölle.

37:2.3 (407.3) Vaikka Gabriel henkilökohtaisesti toimii hallintotehtävien parissa, hän pitää Loistavien Iltatähtien kautta yhteyttä kaikkiin universumin elämän ja asioiden muihin osa-alueisiin. Iltatähtiä on Gabrielin seurassa aina hänen suorittaessaan matkoja planeetoille, ja tavan takaa heitä lähtee erityistehtäväkäynneille yksittäisille planeetoille Gabrielin henkilökohtaisina edustajina. Tällaisia tehtäviä suorittaessaan he ovat joskus tulleet tunnetuiksi ”Herran enkelinä”. He käyvät useinkin Uversassa edustamassa Kirkasta Aamutähteä Päivien Muinaisten oikeusistuimissa ja kokouksissa, mutta vain harvoin he matkaavat Orvontonin rajojen taakse.

37:2.4 (407.4) Loistavat Iltatähdet ovat ainutlaatuinen kaksiosainen yhteisö. Siihen kuuluu yhtäältä sellaisia, jotka ovat tähän arvoasemaan luotuja, ja toisaalta sellaisia, jotka ovat tähän palveluun yltäneitä. Näiden superenkelten nebadonilaiseen yhteisöön kuuluvien luku on nyt 13 641. Tähän arvoasemaan luotuja on 4 832, kun loput 8 809 ovat ylösnousemushenkiä, jotka ovat saavuttaneet tämän ylevää palvelua merkitsevän päämäärän. Monet näistä ylösnousemuksellisista Iltatähdistä aloittivat universumiuransa serafeina, toiset ovat nousseet luoduista olennoista koostuvan elollisuuden paljastamattomilta tasoilta. Tämä korkea-arvoinen yhteisö pysyy yhtenä ylösnousemusehdokkaiden tavoitteena niin kauan kuin universumi ei ole asettunut valoon ja elämään.

37:2.5 (407.5) Kumpikin Loistava Iltatähtityyppi on helposti morontiapersoonallisuuksien ja tiettyjen muuntyyppisten, kuolevaisten yläpuolella olevien, aineellisten olentojen nähtävissä. Tähän kiinnostavaan ja monitaitoiseen luokkaan kuuluvat luodut olennot omaavat henkivoiman, joka on ilmennettävissä heidän henkilökohtaisesta läsnäolostaan riippumatta.

37:2.6 (407.6) Näiden superenkelien päällikkö on Gavalia, tämän yhteisön Nebadonin esikoinen. Siitä lähtien, kun Kristus Mikael palasi voitokkaalta, Urantialla tapahtuneelta lahjoittautumiseltaan, Gavalia on ollut nimitettynä ylösnousemuskuolevaisten hoivatehtäviin, ja viimeiset tuhat yhdeksänsataa Urantian vuotta hänen työtoverinsa Galantia on pitänyt päämajaansa Jerusemissa, jossa hän viettää noin puolet ajastaan. Galantia on ensimmäinen tämän korkean aseman saavuttanut ylösnousemuksellinen superenkeli.

37:2.7 (407.7) Muuta Loistavien Iltatähtien ryhmitys- tai komppaniaorganisaatiota ei ole kuin se, että heillä on useasti tehtäviä suorittaessaan tapana liittyä pareiksi. Heitä ei kovin laajasti osoiteta tehtäviin, jotka liittyvät kuolevaisten ylösnousemukselliseen elämänvaiheeseen, mutta kun heille tällainen toimeksianto annetaan, he eivät koskaan toimi yksikseen. He työskentelevät aina pareittain: toinen on luotu olento, toinen on ylösnousemuksellinen Iltatähti.

37:2.8 (407.8) Eräs Iltatähtien suuriarvoisista velvollisuuksista on olla lahjoittautuvien Avonaali-Poikien mukana näiden planetaarisilla tehtäväkäynneillä, samaan tapaan kuin Gabriel seurasi Mikaelia tämän lahjoittautuessa Urantialla. Kumpikin avustava superenkeli on tällaisilla tehtäväkäynneillä eturivin persoonallisuuksia. He palvelevat arkkienkelien ja kaikkien muiden näihin toimiin osoitettujen apulaiskomentajina. Vanhempi näistä superenkelikomentajista on se, joka Avonaalin kannalta merkittävänä hetkenä ja otollisessa iässä kehottaa lahjoittautuvaa Avonaali-Poikaa: ”Ole veljesi asialla.”

37:2.9 (408.1) Samanlaisia superenkelipareja osoitetaan Kolminaisuuden Opettaja-Poikien planeettakohtaiseen avustajakuntaan, joka toimii sen puolesta, että asuttuun maailmaan rakentuisi lahjoittautumista seuraava eli sarastava hengellinen aikakausi. Tällaisissa tehtävissä Iltatähdet palvelevat välittäjinä maailman kuolevaisten ja Opettaja-Poikien näkymättömän avustajakunnan välillä.

37:2.10 (408.2) Iltatähtien maailmat. Seitsemästä Salvingtonin maailmasta koostuva kuudes ryhmä neljinekymmeninekaksine apusatelliitteineen on osoitettu Loistavien Iltatähtien hallinnon käyttöön. Seitsemää primaarista maailmaa johtavat näiden superenkeleiden luodut yhteisöt, kun apusatelliitteja taas hallinnoivat ylösnousemukselliset Iltatähdet.

37:2.11 (408.3) Kolmen ensimmäisen maailman satelliitit on osoitettu Opettaja-Poikien ja Iltatähtien johtamille kouluille, jotka on pyhitetty paikallisuniversumin henkipersoonallisuuksille. Kolmea seuraavaa ryhmää pitävät hallussaan samanlaiset yhteiset koulut, jotka on omistettu ylösnousemuskuolevaisten koulutukseen. Seitsemännen maailman satelliitit on varattu Opettaja-Poikien, Iltatähtien ja finaliittien harjoittamille kolmiyhteisille pohdinnoille. Viimeksi kuluneina aikoina nämä superenkelit ovat samastuneet läheisesti Lopullisuuden Saavuttajakunnan paikallisuniversumityöhön, ja heidät on jo pitkään liitetty yhteen Opettaja-Poikien kanssa. Iltatähtien ja finaliittien työryhmiin liitettyjen Gravitaatiosanansaattajien välillä vallitsee suunnattoman voimakas ja tärkeä yhteys. Itse seitsemäs primaarinen maailma on varattu niille tässä yhteydessä paljastamattomille asioille, jotka liittyvät Opettaja-Poikien, finaliittien ja Iltatähtien välillä tulevaisuudessa vallitsevaan suhteeseen, sen jälkeen kun Korkeimman Jumalan persoonallisuuden superuniversumi-ilmentymän kehkeytyminen on saatu päätökseen.

3. Arkkienkelit

37:3.1 (408.4) Arkkienkelit ovat Luoja-Pojan ja Universumin Äiti-Hengen jälkeläisiä. He ovat korkean henkiolennon korkeinta tyyppiä, ja heitä tuotetaan paikallisuniversumissa suuret määrät. Viimeisimmän rekisteröinnin aikoihin heitä oli Nebadonissa miltei kahdeksansataatuhatta.

37:3.2 (408.5) Arkkienkelit ovat yksi niistä harvoista paikallisuniversumin persoonallisuuksien ryhmistä, jotka eivät normaalisti kuulu Gabrielin toimivallan piiriin. He eivät ole millään tavoin mukana universumin rutiinihallinnossa, sillä he omistautuvat luotujen eloonjäämiseen liittyvään työhön sekä ajallisuudesta ja avaruudesta tulevien kuolevaisten ylösnousemuksellisen elämänvaiheen edistämiseen. Vaikkeivät he tavallisesti olekaan Kirkkaan Aamutähden ohjauksessa, he toimivat silti toisinaan hänen valtuuttaminaan. He harjoittavat yhteistyötä myös muiden Universumiauttajien, sellaisten kuin Iltatähtien, kanssa, niin kuin ne tietyt tapahtumat osoittavat, joita kuvaillaan kertomuksessa elämän juurruttamisesta maailmaanne.

37:3.3 (408.6) Nebadonin arkkienkelikuntaa johtaa tämän yhteisön esikoinen, ja aivan viime aikoina on muuatta arkkienkelien divisioonapäämajaa pidetty Urantialla. Juuri tähän epätavalliseen seikkaan Nebadonin ulkopuolelta tulevat opiskelijavieraat kiinnittävät oitis huomionsa. Heti universumin sisäisten tapahtumien tarkastelunsa alkuvaiheessa he tekevät sen huomion, että monia ylösnousemuksellisiin kohdistuvia Loistavien Iltatähtien toimintoja ohjataan Sataniasta, yhden paikallisjärjestelmän pääkaupungista. Päästessään tutkimuksissaan pitemmälle he havaitsevat, että tiettyjä arkkienkelitoimintoja johdetaan pienestä ja näennäisen merkityksettömästä asutusta maailmasta, jota kutsutaan Urantiaksi. Ja sitten paljastuu, että Mikael lahjoittautui Urantialla, mistä seuraa välittömästi heidän kiinnostuksensa viriäminen teitä ja vähäistä sfääriänne kohtaan.

37:3.4 (409.1) Käsitättekö, mitä se tosiasia merkitsee, että vähäisestä ja sekasortoisesta planeetastanne on tullut divisioonapäämaja, josta koko universumin kattavasti hallitaan ja ohjataan tiettyjä paratiisiin-nousujärjestelmään kuuluvia arkkienkelien toimintoja? Epäilemättä tämä enteilee muidenkin ylösnousemukseen liittyvien toimintojen keskittämistä tulevaisuudessa Mikaelin lahjoittautumisen kohteena olleeseen maailmaan ja antaa suunnattoman ja juhlallisen merkityksen Mestarin henkilökohtaiselle lupaukselle ”Tulen vielä takaisin.”

37:3.5 (409.2) Yleensä arkkienkelit osoitetaan Poikien Avonaali-yhteisön harjoittamaan palveluun ja hoivatyöhön mutta vasta heidän suoriuduttuaan laaja-alaisesta valmistelevasta koulutuksesta, joka perehdyttää erilaisten hoivaavien henkien työn kaikkiin osa-alueisiin. Jokaista Paratiisin lahjoittautuvaa Poikaa seuraa asuttuun maailmaan sadan arkkienkelin joukko, joka osoitetaan hänen käyttöönsä väliaikaisesti ja niin pitkäksi aikaa kuin tämä lahjoittautuminen kestää. Siinä tapauksessa, että Hallinnollisesta Pojasta sattuisi tulemaan planeetan väliaikainen hallitsija, nämä arkkienkelit toimivat kaikkea tuolla sfäärillä olevaa taivaallista elollisuutta ohjaavina päällikköinä.

37:3.6 (409.3) Kaksi vanhempaa arkkienkeliä nimitetään Paratiisin Avonaalin henkilökohtaisiksi avustajiksi, aina kun tämä on suorittamassa planetaarisia tehtäviä, koskivatpa ne oikeudellisia toimia, hallinnollisia toimia, tai sitten lahjoittautumista merkitseviä ruumiillistumisia. Kun tämä Paratiisin-Poika on toimittanut kyseisen maailman tuomitsemisen ja kun kuolleet kutsutaan kirjattaviksi (niin kutsuttu kuolleistaherääminen), on kirjaimellisesti totta, että nukkuvien persoonallisuuksien serafivartijat vastaavat ”arkkienkelin ääneen”. Tuomiokauden päättymiseen liittyvän nimenhuudon nimittäin toimittaa tilaisuudessa avustava arkkienkeli. Tämä on kuolleistaheräämisen arkkienkeli, josta puhuttaessa joskus käytetään ilmaisua ”Mikaelin arkkienkeli”.

37:3.7 (409.4) Arkkienkelten maailmat. Salvingtonia ympäröivien maailmojen seitsemäs ryhmä apusatelliitteineen on osoitettu arkkienkeleille. Sfääri numero yksi ja kaikki sen kuusi apusatelliittia ovat persoonallisuusrekisterinpitäjien hallussa. Tämän valtavan kirjaajajoukon huolena on pitää järjestyksessä jokaista ajallisuuden kuolevaista koskevat muistiinmerkinnät kuolevaisen syntymähetkestä lähtien koko universumissa elettävän elämänvaiheen läpi aina siihen saakka, kunnes tämä yksilö joko lähtee Salvingtonista superuniversumin hallintopiiriin tai hänet Päivien Muinaisten määräyksestä ”pyyhitään pois kirjoihin merkityn olemassaolon piiristä”.

37:3.8 (409.5) Juuri näissä maailmoissa luokitellaan, arkistoidaan ja säilytetään persoonallisuuksia koskevat muistiinmerkinnät ja identifioimisvarmistimet koko sen ajan, joka kuluu ruumiinkuoleman ja uudelleenpersonoimisen eli kuolleistaheräämisen välillä.

4. Korkeimmat Avustajat

37:4.1 (409.6) Korkeimmat Avustajat ovat ryhmä paikallisuniversumin ulkopuolelta alkuisin olevia vapaaehtoisia olentoja, jotka on nimitetty väliaikaisesti keskus- ja superuniversumin edustajiksi paikallisluomuksiin tai paikallisluomusten tarkkailijoiksi. Heidän lukumääränsä vaihtelee lakkaamatta, mutta se on aina useita miljoonia.

37:4.2 (409.7) Niinpä aika ajoin pääsemme hyötymään sellaisten paratiisialkuisten olentojen kuin Viisauden Täydellistäjien, Jumalallisten Neuvonantajien, Universaalisten Sensoreiden, Inspiroitujen Kolminaisuushenkien, Kolminaistettujen Poikien, Yksinäisten Sanansaattajien, supernafien, sekonafien, tertiafien ja niiden muiden rakastettavien hoivaajien huolenpidosta ja avusta, jotka oleskelevat luonamme auttaakseen alkuperäisiä persoonallisuuksiamme näiden ponnistellessa sen puolesta, että koko Nebadon saataisiin entistä täydellisempään sopusointuun Orvontonin ideoiden ja Paratiisin ihanteiden kanssa.

37:4.3 (410.1) Kuka tahansa näistä olennoista voi palvella vapaaehtoisesti Nebadonissa ja olla sen vuoksi teknisesti toimivaltamme ulkopuolella, mutta toimeksiannon pohjalla toimiessaan nämä super- ja keskusuniversumin persoonallisuudet eivät ole täysin riippumattomia sen paikallisuniversumin säännöksistä, jossa he oleskelevat, vaikka he silti toimivatkin korkeampien universumien edustajina ja työskentelevät meidän toimipiiriämme koskevan toimeksiantonsa sisältämien ohjeiden mukaisesti. Heidän yleispäämajansa sijaitsee Päivien Yhdistyneen Salvington-sektorissa, ja he toimivat Nebadonissa tämän Paratiisin-Kolminaisuuden suurlähettilään ylivalvonnan alaisuudessa. Riippumattomina ryhminä palvellessaan nämä korkeammista maailmoista tulevat persoonallisuudet johtavat yleensä itse toimintaansa, mutta palvellessaan pyynnön perusteella he useinkin alistuvat täysimääräisesti ja vapaaehtoisesti niitä maailmoja valvovien johtajien toimivallan alaisuuteen, joihin heidät on osoitettu toimimaan.

37:4.4 (410.2) Korkeimmat Avustajat palvelevat paikallisuniversumia ja konstellaatiota koskevin toimivaltuuksin, mutta heitä ei liitetä suoraan järjestelmä- eikä planeettahallituksiin. He saavat kuitenkin toimia paikallisuniversumin piirissä missä hyvänsä, ja heitä voidaan osoittaa Nebadonin toiminnan mille osa-alueelle tahansa: hallinnolliselle, toimeenpanolliselle, opetukselliselle tai muille aloille.

37:4.5 (410.3) Valtaosaltaan tämä joukkokunta on kiinnitetty Nebadonissa olevien Paratiisin-persoonallisuuksien – Päivien Yhdistyneen, Luoja-Pojan, Päivien Uskollisten, Hallinnollisten Poikien ja Kolminaisuuden Opettaja-Poikien – avustajiksi. Silloin tällöin osoittautuu paikallisluomuksen asiainhoidon kannalta viisaaksi pitää tietyt yksityiskohdat tilapäisesti melkein kaikkien tuon paikallisuniversumin syntyperäispersoonallisuuksien tietämyksen ulkopuolella. Korkeimpien Avustajien kypsyneempi ja kaukokatseisempi yhteisö käsittää myös paremmin ja ymmärtää täysimääräisemmin tietyt kauaskantoiset suunnitelmat ja monisäikeiset ratkaisut, ja juuri sellaisissa – ja monissa muissa – tilanteissa he ovat universumin hallitsijoiden ja viranomaisten kannalta perin käyttökelpoisia.

5. Pääkomissionaarit

37:5.1 (410.4) Pääkomissionaarit ovat Henkeen fuusioituneita ylösnousemuskuolevaisia; he eivät ole Suuntaajaan fuusioituneita. Ymmärrätte melko hyvin sellaisen kuolevaisen universumissa elettävää ylösnousemuksellista elämänvaihetta, jolla on mahdollisuus fuusioitua Suuntaajaan, sillä se on Kristus Mikaelin lahjoittautumisen jälkeen Urantian kaikkien kuolevaisten näköpiirissä oleva päämäärä. Mutta kaikille kuolevaisille tämä ei ole maailmanne kaltaisissa maailmoissa lahjoittautumista edeltävinä aikakausina yksinomaisesti esillä oleva tulevaisuuden näkymä; ja sen lisäksi on olemassa muuan toinen maailmatyyppi, jollaisen asukkaissa eivät Ajatuksensuuntaajat koskaan asu pysyvästi. Tällaisia kuolevaisia ei koskaan liitetä pysyvään liittoon Paratiisin lahjoittaman Salaperäisen Opastajan kanssa. Siitä huolimatta Suuntaajat kyllä asuvat heissä väliaikaisesti ja palvelevat opastajina ja esikuvina lihallisen elämänvaiheen ajan. Tämän väliaikaisen oleskelun kuluessa Suuntaajat vaalivat kuolemattoman sielun kehittymistä, aivan kuten niissä olennoissa, joiden kanssa ne toivovat fuusioituvansa, mutta kun kuolevaisen vaellus päättyy, ne jättävät ikuiset jäähyväiset näille luoduille, joihin ne olivat väliaikaisesti liitettyinä.

37:5.2 (410.5) Tähän luokkaan kuuluvat eloonjäävät sielut saavuttavat kuolemattomuuden fuusioitumalla ikuisiksi ajoiksi paikallisuniversumin Äiti-Hengen hengen yksilöllistettyyn osaseen. Ryhmä, johon he kuuluvat, ei ole runsaslukuinen, ainakaan Nebadonissa. Tulet mansiomaailmoissa kohtaamaan näitä Henkeen fuusioituneita kuolevaisia ja ylläpidät heihin veljellisiä suhteita, kun he nousevat kanssasi Paratiisiin johtavaa tietä aina Salvingtoniin saakka, jonne he pysähtyvät. Jotkut heistä saattavat sittemmin nousta korkeammillekin universumitasoille, mutta valtaosa jää ikiajoiksi paikallisuniversumin palvelukseen. He eivät ole olentoluokka, jonka on määrä saavuttaa Paratiisi.

37:5.3 (411.1) Koska he eivät ole Suuntaajaan fuusioituneita, heistä ei milloinkaan tule finaliitteja, mutta lopulta heidät merkitään paikallisuniversumin Täydellisyyden Joukkokunnan jäseniksi. He ovat hengessä noudattaneet Isän käskyä ”Olkaa täydelliset.”

37:5.4 (411.2) Nebadonin Täydellisyyden Joukkokuntaan päästyään Henkeen fuusioituneilla ylösnousemuksellisilla on mahdollisuus ottaa vastaan nimitys Universumiauttajiksi, mikä on eräs heille avoinna oleva kanava, jonka kautta he voivat jatkaa kokemuksellista kasvua. Näin heistä tulee ehdokkaita saamaan toimeksiantoja, jotka merkitsevät ylevää palvelua aineellisten maailmojen kehittyvien kuolevaisten näkökantojen tulkitsemisessa paikallisuniversumin taivaallisille viranomaisille.

37:5.5 (411.3) Pääkomissionaarit aloittavat planeetoilla tapahtuvan palvelunsa rotukomissionaareina. Tässä ominaisuudessa he toimivat eri ihmisrotujen esittämien näkökantojen tulkkeina ja tuovat esille niiden tarpeita. He antautuvat suurenmoisella tavalla niiden kuolevaisrotujen hyvinvoinnin edistämiseen, joiden näkemysten esittäjinä he toimivat – ja he pyrkivät aina varmistamaan, että nämä saavat osakseen armoa, oikeutta ja tasapuolista kohtelua kaikissa suhteissaan muihin kansoihin. Rotukomissionaarit toimivat toinen toistaan seuraavissa planetaarisissa kriiseissä ja palvelevat kokonaisten eteenpäin ponnistelevien kuolevaisryhmien kaunopuheisina mielipiteen esilletuojina.

37:5.6 (411.4) Kun rotukomissionaarit ovat asutuissa maailmoissa saaneet pitkäaikaisen kokemuksen ongelmien ratkaisemisesta, heidät ylennetään korkeammille toimintatasoille, ja lopulta he saavuttavat paikallisuniversumin Pääkomissionaarien aseman. Viimeisimmässä rekisteröinnissä Nebadonissa kirjattiin olevaksi hieman yli puolitoista miljardia tällaista Pääkomissionaaria. Nämä olennot eivät ole finaliitteja, vaan he ovat pitkäaikaisen kokemuksen omaavia ylösnousemuksellisia olentoja ja ovat suureksi hyödyksi toimipiirille, joka on heidän synnyinpaikkansa.

37:5.7 (411.5) Tapaamme näitä komissionaareja poikkeuksetta kaikissa oikeusistuimissa, alimmista korkeimpiin. Ei niin, että he osallistuisivat oikeusprosesseihin, vaan niin, että he toimivat oikeuden ystävinä antamalla puhetta johtaville tuomareille neuvoja asioissa, jotka koskevat käsittelyn kohteena olevien henkilöiden aikaisempia vaiheita, ympäristöoloja ja synnynnäistä olemusta.

37:5.8 (411.6) Pääkomissionaareja liitetään avaruuden erilaisiin sanansaattajajoukkoihin, ja heitä on aina mukana ajallisuuden hoivaavien henkien yhteisöissä. Heidän puheenvuoronsa esiintyy universumin erilaisten kokousten ohjelmassa, ja näitä samaisia, kuolevaiset tuntevia komissionaareja liitetään aina avaruuden maailmoihin meneviin Jumalan Poikien lähetystöihin.

37:5.9 (411.7) Milloin ikinä tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus edellyttävät ymmärrystä siitä, miten jokin aiottu toimenpide tai menettely vaikuttaisi ajallisuuden evolutionaarisiin ihmisrotuihin, nämä komissionaarit ovat lähellä esittääkseen suosituksensa. He ovat aina paikalla puhuakseen niiden puolesta, jotka eivät voi olla läsnä puhuakseen itse puolestaan.

37:5.10 (411.8) Henkeen fuusioituneiden kuolevaisten maailmat. Salvingtonin kehän seitsemästä primaarimaailmasta ja apusatelliiteista koostuva kahdeksas ryhmä on yksinomaisesti Nebadonin Henkeen fuusioituneiden kuolevaisten hallussa. Suuntaajaan fuusioituneet ylösnousemuskuolevaiset eivät ole tekemisissä näiden maailmojen kanssa, paitsi sikäli että he Henkeen fuusioituneitten asukkaitten kutsumina vieraina nauttivat monista miellyttävistä ja hyödyllisistä käynneistä näissä maailmoissa.

37:5.11 (411.9) Jos jätetään luvusta ne muutamat, jotka saavuttavat Uversan ja Paratiisin, nämä maailmat ovat Henkeen fuusioituneiden eloonjääneiden asuinpaikka. Tällainen kuolevaisten ylösnousemuksen tarkoituksella suunniteltu rajoittaminen koituu paikallisuniversumien hyväksi, sillä se takaa, että paikallisuniversumiin jää kehittynyttä vakinaisväestöä, jonka karttuva kokemus tulee jatkuvasti lisäämään sen hallinnon vastaista vakiintumista ja monipuolistumista. Nämä olennot eivät ehkä saavuta Paratiisia, mutta he saavuttavat sellaisen kokemuspohjaisen viisauden Nebadonin ongelmien hoitamisesta, että se perin juurin ylittää kaiken, mitä väliaikaiset ylösnousemukselliset saavuttavat. Ja nämä eloonjäävät sielut ovat aina yhtä ainoalaatuisia inhimillisen ja jumalallisen yhdistelmiä, ja he kykenevät yhä laajemmin yhdistämään näiden kahden suuresti toisistaan eroavan tason katsantokannat ja esittämään tällaisen kaksinaisen näkemyksen alati syvenevällä viisaudella.

6. Taivaalliset Valvojat

37:6.1 (412.1) Nebadonin opetusjärjestelmää hoitavat Kolminaisuuden Opettaja-Pojat ja Melkisedekien opettajakunta yhdessä, mutta Taivaalliset Valvojat suorittavat suuren osan sen ylläpito- ja kehittämistyöstä. Nämä olennot ovat palvelukseen kutsuttu ryhmä, johon kuuluu kaikentyyppisiä ylösnousemuskuolevaisten opetus- ja koulutusjärjestelmästä huolehtivia yksilöitä. Nebadonissa heitä on hyvän matkaa neljättä miljoonaa, ja he kaikki ovat tarjokkaita, jotka ovat kokemuksen kautta saavuttaneet pätevyyden toimia opetusneuvojina koko toimipiirin puitteissa. Melkisedekien Salvington-maailmoissa olevasta päämajastaan käsin nämä valvojat kulkevat koko paikallisuniversumin piirissä tarkastamassa sitä Nebadonin koululaitosta, jonka tarkoituksena on ylösnousemusluotujen mielen koulutus ja hengen kasvatus.

37:6.2 (412.2) Tätä mielen koulutusta ja hengen kasvatusta harjoitetaan koko matkan: ihmisen synnyinmaailmoista lähtien järjestelmän mansiomaailmojen ja muiden Jerusemiin liittyvien edistyksen sfäärien kautta ja edelleen Edentiaan liittyvissä seitsemässäkymmenessä sosiaalistavassa maailmassa sekä Salvingtonia ympäröivillä neljälläsadallayhdeksälläkymmenellä henkisen edistyksen sfäärillä. Itsessään universumin pääkaupungissa on lukuisia Melkisedekien kouluja, siellä ovat Universumin Poikien korkeakoulut, serafiyliopistot sekä OpettajaPoikien ja Päivien Yhdistyneen koulut. Kaikin mahdollisin tavoin varmistaudutaan siitä, että universumin moninaiset persoonallisuudet saavat pätevyyden yhä pitemmälle menevään palveluun ja yhä parempaan toimintaan. Koko universumi on yhtä suunnatonta koulua.

37:6.3 (412.3) Monissa korkeammissa kouluissa käytetyt menetelmät ylittävät ihmisen käsityksen siitä, mitä totuuden opettaminen on, mutta koko opetusjärjestelmän perussävel kuuluu: valistuneen kokemuksen antama luonteenlujuus. Opettajilta tulee tämä valistus; kulloinenkin sijaintipaikka universumissa ja taivasmatkalaisen status tarjoavat mahdollisuuden kokemiseen; näiden molempien viisas hyväksikäyttö lisää luonteenlujuutta.

37:6.4 (412.4) Nebadonin opetusjärjestelmä luo pohjimmiltaan puitteet sille, että sinut osoitetaan johonkin tehtävään, ja tarjoaa sitten sinulle tilaisuuden saada opetusta siinä, mikä on ihanteellinen ja jumalallinen menetelmä, jolla tämä tehtävä tulisi parhaiten suoritetuksi. Suoritettavaksesi annetaan tietty tehtävä, ja samanaikaisesti käytössäsi ovat opettajat, jotka ovat päteviä opettamaan sinulle parhaan menetelmän tehtäväsi suorittamiseen. Jumalallinen opetusjärjestelmä huolehtii siitä, että työ ja opetus liittyvät läheisesti toisiinsa. Opetamme sinulle, mikä on paras tapa suorittaa sinulle määräämämme tehtävät.

37:6.5 (412.5) Kaiken tämän koulutuksen ja kokemuksen tarkoituksena on valmentaa sinut pääsemään superuniversumin korkeammille ja hengellisemmille koulutussfääreille. Eteneminen jonkin tietyn maailman puitteissa on yksilökohtaista, mutta siirtyminen yhdestä vaiheesta toiseen tapahtuu tavallisesti luokittain.

37:6.6 (412.6) Iäti jatkuva eteneminen ei koostu pelkästään hengellisestä kehittymisestä. Älyllinen omaksuminen on sekin osa universaalista kasvatusta. Mielen kokemus lavenee samassa määrin kuin hengellinen näköpiiri laajenee. Sekä mieli että henki saavat yhtäläiset mahdollisuudet oppimiseen ja edistymiseen. Mutta kaikessa tässä mielen ja hengen suurenmoisessa kouluttamisessa olet iäti vapaa lihallisen ruumiin rajoittuneisuuksista. Sinun ei enää yhtä mittaa tarvitse toimia erotuomarina eri suuntiin vetävien hengellisen ja aineellisen olemuksesi välisissä ristiriitaisissa taisteluissa. Lopultakin kykenet nauttimaan siitä, että jalostuneessa mielessäsi on vain yksi yhtenäinen halu, mielessäsi, joka on kauan sitten vapautunut alkukantaisista, eläimellisistä pyrkimyksistä kohti aineellista hyvää.

37:6.7 (413.1) Useimmille Urantian kuolevaisille annetaan ennen heidän lähtöään Nebadonin universumista tilaisuus palvella pitempi tai lyhyempi aika Taivaallisten Valvojain Nebadonin-yhteisön jäsenenä.

7. Mansiomaailman Opettajat

37:7.1 (413.2) Mansiomaailman Opettajat ovat palvelukseen kutsuttuja ja kunnialla kruunattuja kerubeja. Useimpien muiden Nebadonin kouluttajien tavoin hekin saavat toimeksiantonsa Melkisedekeiltä. He toimivat useimpien morontiaelämän opetushankkeiden piirissä, ja heidän lukumääränsä ylittää täysin sen, mitä kuolevaisen mieli kykenee käsittämään.

37:7.2 (413.3) Siinä mielessä, että Mansiomaailman Opettajan asema on kerubien ja sanobien eräs tavoitetaso, tarkastelemme heitä lähemmin seuraavassa luvussa, kun heitä taas siinä mielessä, että he ovat morontiaelämässä tärkeää osaa näytteleviä opettajia, käsitellään laajemmin Morontiaelämä-nimisessä luvussa.

8. Tehtävään määrättyjen korkeampien henkien yhteisöt

37:8.1 (413.4) Paitsi voimakeskuksia ja fyysisiä valvojia myös tiettyjä ylhäissyntyisiä, Äärettömän Hengen perheeseen kuuluvia henkiolentoja määrätään pysyvästi paikallisuniversumiin. Tällaisen toimeksiannon ovat Äärettömän Hengen korkeampien henkien luokkien piiristä saaneet seuraavat:

37:8.2 (413.5) Kun Yksinäisiä Sanansaattajia liitetään toiminnallisesti paikallisuniversumin hallintoon, he suorittavat meille korvaamatonta palvelusta pyrkiessämme voittamaan ajan ja avaruuden muodostamat esteet. Silloin kun heille ei tällaista toimeksiantoa ole annettu, meillä paikallisuniversumeista olevilla ei ole heidän suhteensa ehdottomasti mitään määräysvaltaa. Mutta silloinkin nämä ainutlaatuiset olennot ovat aina valmiita auttamaan meitä ongelmiemme ratkaisemisessa ja tehtäviemme suorittamisessa.

37:8.3 (413.6) Andovontia on sen kolmannen asteen Universumin Yhteyspiirienvalvojan nimi, jonka asemapaikka on paikallisuniversumissamme. Hän huolehtii henki- ja morontiapiireistä – mutta ei niistä, jotka kuuluvat voimanohjaajien määräysvaltaan. Juuri hän eristi Urantian, silloin kun Caligastia Luciferin kapinan koettelemusten päivinä kavalsi planeetan. Hän lähettää terveisensä Urantian kuolevaisille ja ilmoittaa odottavansa ilolla hetkeä, jolloin teidät joskus taas kytketään uudelleen hänen valvontaansa kuuluviin universumin yhteyspiireihin.

37:8.4 (413.7) Nebadonin Väestönlaskennan Johtaja Salsatia pitää päämajaansa Salvingtonissa olevassa Gabrielin sektorissa. Hän on automaattisesti tietoinen tahdon syntymisestä ja kuolemasta, ja hän rekisteröi kunakin hetkenä paikallisuniversumissa toimivien tahdollisten luotujen tarkan lukumäärän. Hän toimii läheisessä yhteistyössä arkkienkelien arkistomaailmoissa asuvien persoonallisuuskirjureiden kanssa.

37:8.5 (413.8) Salvingtonissa asuu yksi Apulaistarkastaja. Hän on Orvontonin Korkeimman Toimeenpanijan henkilökohtainen edustaja. Hänen työtoverinsa, paikallisjärjestelmien Valtuutetut Vartiomiehet, ovat niin ikään Orvontonin Korkeimman Toimeenpanijan edustajia.

37:8.6 (414.1) Universaaliset Sovittelijat ovat ajallisuuden ja avaruuden universumien kiertäviä oikeusistuimia, joiden toimipiiriin kuuluvat kaikki paikallisuniversumin sektorit evolutionaarisista maailmoista ylöspäin ja vielä siitä eteenkinpäin. Nämä välitystuomarit ovat Uversan rekistereissä. Nebadonissa toimivien sovittelijoiden tarkkaa lukumäärää ei ole kirjattu, mutta arvioin paikallisuniversumissamme olevan likimain sata miljoonaa sovittelukomissiota.

37:8.7 (414.2) Teknisiä Neuvojia, toimipiirin oikeusoppineita mieliä, meillä on määräosamme: noin puoli miljardia. Nämä olennot ovat koko avaruuden kokemuksellisen lain eläviä ja kiertäviä kirjastoja.

37:8.8 (414.3) Taivaallisia Kirjureita, ylösnousemuksellisia serafeja, meillä on Nebadonissa seitsemänkymmentäviisi. Nämä ovat vanhempia eli valvovia kirjureita. Tähän luokkaan kuuluvia edistyviä oppilaita on lähes neljä miljardia.

37:8.9 (414.4) Seitsemänkymmenen miljardin Morontiaseuralaisen hoivatoimintaa kuvataan kertomuksissa, jotka käsittelevät ajallisuuden pyhiinvaeltajien siirtymäplaneettoja.

37:8.10 (414.5) Kullakin universumilla on oma syntyperäinen enkelikuntansa. Siitä huolimatta ilmenee tilanteita, jolloin on varsin hyödyllistä saada apua paikallisluomuksen ulkopuolelta peräisin olevilta korkeammilta hengiltä. Supernafit suorittavat tiettyjä harvinaisia ja ainutlaatuisia palveluksia: Urantian serafien nykyinen päällikkö on Paratiisin ensiasteinen supernafi. Heijastavia sekonafeja tavataan kaikkialla siellä, missä superuniversumin henkilöstöä on toiminnassa, ja varsin monet tertiafit palvelevat väliaikaisesti Korkeimpina Avustajina.

9. Paikallisuniversumin vakinaiset kansalaiset

37:9.1 (414.6) Superuniversumien ja keskusuniversumin tapaan myös paikallisuniversumeilla on omat vakinaisten kansalaisten yhteisönsä. Näihin kuuluu seuraavantyyppisiä luotuja:

37:9.2 (414.7) 1. Susatia-olennot.

37:9.3 (414.8) 2. Univitatia-olennot.

37:9.4 (414.9) 3. Aineelliset Pojat.

37:9.5 (414.10) 4. Keskiväliolennot.

37:9.6 (414.11) Yhdessä Henkeen fuusioituneiden ylösnousemuksellisten ja spironga-olentojen (jotka luokitellaan toisin) kanssa nämä paikallisluomuksen syntyperäiskansalaiset muodostavat verrattain pysyvän kansalaisyhteisön. Yleisesti ottaen nämä olentoluokat eivät ole sen paremmin ylösnousevia kuin alaslaskeutuviakaan olentoja. He ovat kaikki kokemuksellisia luotuja, mutta heidän laajeneva kokemuksensa jää pysyvästi sen universumitason käyttöön, josta he ovat peräisin. Vaikka tämä ei kokonaan pidäkään paikkaansa Aatami-yhteisön Poikien eikä keskiväliolentojen osalta, pitää se näistä yhteisöistä puhuttaessa silti yleisesti ottaen paikkansa.

37:9.7 (414.12) Susatia. Nämä ihmeteltävät olennot asuvat ja toimivat Salvingtonin, tämän paikallisuniversumin päämajan, vakinaisina kansalaisina. He ovat Luoja-Pojan ja Luovan Hengen loistavia jälkeläisiä ja ovat likeisessä yhteydessä paikallisuniversumin ylösnousemuksellisiin kansalaisiin, Nebadonin Täydellisyyden Joukkokuntaan kuuluviin, Henkeen fuusioituneisiin kuolevaisiin.

37:9.8 (414.13) Univitatia. Jokainen arkkitehtonisista sfääreistä koostuvasta sadasta konstellaatiopäämajojen sikermästä saa osakseen siellä pysyvästi asuvan, univitatiana tunnetun olentoluokan katkeamatonta huolenpitoa. Nämä Luoja-Pojan ja Luovan Hengen lapset muodostavat konstellaatioiden päämajamaailmojen pysyvän väestön. He ovat lisääntymättömiä olentoja sellaisella elollisen olemassaolon tasolla, joka on suunnilleen järjestelmäpäämajoissa asuvien Aineellisten Poikien puoliaineellisen statuksen ja Henkeen fuusioituneiden Salvingtonin kuolevaisten ja susatia-olentojen selkeämmin hengellisen tason puolivälissä; mutta univitatia-olennot eivät ole morontiaolentoja. Kun ylösnousemuskuolevaiset matkaavat konstellaation sfäärien läpi, univitatiat tekevät näiden hyväksi saman, minkä Havonan syntyperäisasukkaat suorittavat keskusluomuksen kautta kulkevien pyhiinvaeltajahenkien hyväksi.

37:9.9 (415.1) Aineelliset Jumalan Pojat. Kun Luoja-Pojan ja Äärettömän Hengen universumiedustajan eli Universumin Äiti-Hengen välinen luova liittymä on tehnyt täyden kierroksensa, kun heidän yhteistä olemustaan olevia jälkeläisiä ei enää ole tulossa, silloin Luoja-Poika personoi kaksinaisessa muodossa viimeisen käsityksensä olennosta ja vahvistaa näin lopullisesti oman ja alun perinkin kaksinaisen alkuperänsä. Itsessään ja itsestään hän luo silloin universumipoikien aineellisen luokan kauniit ja ylevät Pojat ja Tyttäret. Tällainen on Nebadonin jokaisen paikallisjärjestelmän alkuperäisen Aatamin ja Eevan syntyperä. He ovat jälkeläisiä tuottava poikien yhteisö, sillä heidät on luotu mies- ja naispuolisiksi. Heidän jälkeläisensä toimivat järjestelmäpääkaupungin verrattain pysyvinä kansalaisina, vaikka heistä muutamia valtuutetaankin planetaarisiksi Aatameiksi.

37:9.10 (415.2) Planeettaan kohdistuvaa tehtävää suorittavat Aineellinen Poika ja Tytär valtuutetaan tuottamaan tuon maailman aatamirotu, jonka on tarkoitus lopulta sekoittua saman sfäärin kuolevaisten asukkaiden kanssa. Planetaariset Aatamit ovat sekä alaslaskeutuvia että ylösnousevia Poikia, mutta tavallisesti luokittelemme heidät ylösnousemuksellisiksi.

37:9.11 (415.3) Keskiväliolennot. Useimpien asuttujen maailmojen varhaisaikoina niihin on osoitettuina tiettyjä ihmisen yläpuolella olevia ja kuitenkin aineellistettuja olentoja, mutta tavallisesti he poistuvat, sen jälkeen kun Planetaariset Aatamit ovat saapuneet. Tällaisten olentojen edesottamusten sekä Aineellisten Poikien evolutionaaristen rotujen kohentamiseksi suorittamien ponnistusten seurauksena ilmaantuu usein rajallinen määrä vaikeasti luokiteltavia olentoja. Nämä ainutlaatuiset olennot ovat usein Aineellisten Poikien ja evolutionaaristen luotujen keskivälissä, mistä johtuu heidän nimityksensä: keskiväliolennot. Tietyssä mielessä nämä keskiväliolennot ovat evolutionaaristen maailmojen vakinaisia kansalaisia. Niistä varhaisista ajoista alkaen, jolloin Planeettaprinssi saapuu, siihen kaukaiseen aikaan saakka, jolloin planeetta asettuu valoon ja elämään, he ovat se ainoa älyllisten olentojen ryhmä, joka pysyy tuolla sfäärillä jatkuvasti. Urantialla keskivälihoivaajat ovat todellisuudessa tämän planeetan varsinaisia hoitajia. Käytännön kannalta katsottuna he juuri ovat Urantian kansalaisia. Kuolevaiset ovat eittämättömästi evolutionaarisen maailman fyysisiä ja aineellisia asukkaita, mutta olette kaikki perin lyhytikäisiä; viivähdätte synnyinplaneetallanne kovin lyhyen ajan. Te synnytte, elätte ja kuolette ja siirrytte sitten muihin evolutionaarisen edistyksen maailmoihin. Planeetoilla taivaallisina hoivaajina toimivien, ihmisen yläpuolella olevien olentojen toimeksiannot ovat niin ikään väliaikaisia; vain harvalla heistä on pitkäaikainen kiinnitys jollekin sfäärille. Keskiväliolennot sen sijaan tuovat jatkuvuutta planeetan hallintoon tilanteessa, jossa sen taivaalliset hoivaajat alati vaihtuvat ja kuolevaiset asukkaat jatkuvasti muuttuvat. Koko tämän loputtoman vaihtumisen ja muuttumisen ajan keskiväliolennot pysyvät planeetalla ja jatkavat keskeytyksettä toimintaansa.

37:9.12 (415.4) Samalla tavoin paikallisuniversumien ja superuniversumien hallinto-organisaation kaikilla jakautumilla on omat enemmän tai vähemmän vakinaiset väestönsä, kansalaisen aseman omaavat asukkaansa. Kun Urantialla on keskiväliolentonsa, järjestelmäpääkaupungillanne Jerusemilla on Aineelliset Pojat ja Tyttäret; Edentialla, konstellaationne päämajalla, on univitatiat, kun taas Salvingtonin kansalaisia on kahta lajia: luotuja susatia-olentoja ja kehityksen kautta syntyneitä, Henkeen fuusioituneita kuolevaisia. Superuniversumien pien- ja suursektoreiden hallintomaailmoilla ei ole vakinaisia kansalaisia. Mutta Uversan päämajasfäärejä vaalii jatkuvasti hämmästyttävä ryhmä olentoja, jotka tunnetaan abandontereina. He ovat Päivien Muinaisten paljastamattomien edustajien ja Orvontonin pääkaupungissa asuvan seitsemän Heijastavan Hengen aikaansaannos. Nämä Uversassa pysyvästi asuvat kansalaiset hoitavat nyt oman maailmansa rutiiniasioita Poikaan fuusioituneiden kuolevaisten Uversassa olevan yhteisön välittömässä valvonnassa. Jopa Havonalla on syntyperäisolentonsa, ja Valon ja Elämän Keskussaari on Paratiisin Kansalaisten eri ryhmien koti.

10. Paikallisuniversumin muita olentoryhmiä

37:10.1 (416.1) Jälkeenpäin seuraavissa luvuissa käsiteltävien serafi- ja kuolevaisluokkien lisäksi on olemassa lukuisia muitakin olentoja, jotka huolehtivat tällaisen jättiläismäisen organisaation kuin Nebadonin universumin ylläpidosta ja täydellistämisestä. Nebadonissa on jo nyt yli kolme miljoonaa asutettua maailmaa, ja näköpiirissä niitä on kaikkiaan kymmenen miljoonaa. Elollisuuden erilaisia, Nebadonille ominaisia tyyppejä on aivan liian monta luetteloitaviksi tässä luvussa, mutta on olemassa kaksi epätavallista yhteisöä, jotka toimivat laajalti paikallisuniversumin 647 591 arkkitehtonisella sfäärillä ja jotka voidaan tässä yhteydessä mainita.

37:10.2 (416.2) Spironga-olennot ovat Kirkkaan Aamutähden ja Isä-Melkisedekin henkijälkeläisiä. He välttyvät persoonallisuuden päättymiseltä, mutta he eivät ole evolutionaarisia eivätkä ylösnousemuksellisia olentoja. Eivät he myöskään toiminnallisesti ole tekemisissä evolutionaarisen ylösnousemusjärjestelmän kanssa. He ovat paikallisuniversumin henkiauttajia, jotka toimittavat Nebadonin rutiininomaisia henkitehtäviä.

37:10.3 (416.3) Spornagia-olennot. Paikallisuniversumin arkkitehtoniset päämajamaailmat ovat reaalisia maailmoja – fyysisiä luomuksia. Niiden fyysinen kunnossapito vaatii paljon työtä, ja siinä suhteessa meitä auttaa ryhmä fyysisiä luotuja, joita kutsutaan spornagia-olennoiksi. Ne omistautuvat näiden päämajamaailmojen aineellisten puolien huolenpitoon ja viljelyyn Jerusemista aina Salvingtoniin asti. Spornagia-olennot eivät ole henkiä eivätkä persoonia; ne ovat eräs olemassaolon piiriin kuuluva eläinluokka, mutta jos voisitte nähdä niitä, myöntäisitte niiden olevan täydellisiä eläimiä.

37:10.4 (416.4) Erilaiset hyväntahdon siirtokunnat on sijoitettu Salvingtoniin ja muuallekin. Erityisesti hyödymme konstellaatioissa taivaallisten taidetyöntekijöiden palvelusta sekä virkistäytymisenohjaajien toiminnoista. Nämä työskentelevät pääasiassa paikallisjärjestelmien pääkaupungeissa.

37:10.5 (416.5) Universumipalveluun liitetään aina joukko ylösnousemuskuolevaisia kunnialla kruunatut keskiväliolennot mukaan luettuina. Kun nämä taivaaseennousijat ovat päässeet Salvingtoniin, heitä käytetään miltei loputtoman monenlaisiin toimiin universumin asiainhoidon piirissä. Kultakin saavuttamaltaan tasolta nämä etenevät kuolevaiset palaavat takaisinpäin ja alaspäin auttaakseen tovereitaan, jotka korkeuksiin kavuttaessa tulevat heidän jäljessään. Tällaisia Salvingtonissa tilapäisesti oleskelevia kuolevaisia määrätään pyydettäessä auttajiksi, opiskelijoiksi, huomioitsijoiksi ja opettajiksi käytännöllisesti katsoen kaikkiin taivaallisten persoonallisuuksien yhteisöihin.

37:10.6 (416.6) On olemassa vielä muitakin älyllistä elollisuutta edustavia olentotyyppejä, jotka huolehtivat paikallisuniversumin hallinnosta, mutta tämän kertomuksen puitteisiin ei kuulu paljastaa näitä luotuja olentoluokkia tämän enempää. Tämän universumin elämää ja hallintoa kuvataan tässä riittävästi, jotta kuolevaisen mieli saa siitä käsityksen eloonjäämisen sisältävän olemassaolon reaalisuudesta ja suurenmoisuudesta. Elämänvaihettanne edetessänne kokemuksen karttuminen on paljastava yhä lisää näitä kiinnostavia ja kiehtovia olentoja. Tämä kertomus voi luoda vain hahmotelman niiden moninaisten persoonallisuuksien olemuksesta ja työstä, jotka kansoittavat avaruuden universumit ja hoitavat näitä luomuksia suunnattoman suurina koululaitoksina, kouluina, joissa ajallisuudesta tulevat pyhiinvaeltajat etenevät elämästä elämään ja maailmasta maailmaan, kunnes heidät synnyinuniversuminsa rajoilta lähetetään rakastavasti superuniversumin korkeamman opetusjärjestelmän piiriin ja sieltä Havonan henkikoulutuksen maailmoihin ja lopulta Paratiisiin ja finaliittien ylevään päämäärään – saamaan ikuinen toimeksianto tehtäviin, joita ei ole vielä ajallisuuden ja avaruuden universumeille ilmoitettu.

37:10.7 (417.1) [Sanellut eräs Nebadonin Loistavista Iltatähdistä, luodun yhteisön numero 1 146.]