Suomen
Urantia-seura ry
Finnish → Urantia-kirja Valitse 1. kieliValitse 2. kieli
Split reading
Valitse Luku (0-196):
  
Info ¦ Osat ¦ Otsikot ¦ [+]Prev  Next

 

Urantia-kirja

Luku 25

Avaruuden Sanansaattajajoukot

25:0.1 (273.1) ÄÄRETTÖMÄN HENGEN perheeseen välillisesti kuuluvia olentoja ovat Avaruuden Sanansaattajajoukot. Nämä monitaitoiset olennot toimivat korkeampien persoonallisuuksien ja hoivaavien henkien välisinä yhdysrenkaina. Sanansaattajajoukkoihin kuuluvat seuraavat taivaallisten olentojen luokat:

25:0.2 (273.2) 1. Havonan Servitaalit.

25:0.3 (273.3) 2. Universaaliset Sovittelijat.

25:0.4 (273.4) 3. Tekniset Neuvojat.

25:0.5 (273.5) 4. Paratiisin Arkistojen Hoitajat.

25:0.6 (273.6) 5. Taivaalliset Kirjurit.

25:0.7 (273.7) 6. Morontiakumppanit.

25:0.8 (273.8) 7. Paratiisikumppanit.

25:0.9 (273.9) Luetelluista seitsemästä ryhmästä vain kolme – servitaalit, sovittelijat ja morontiakumppanit – ovat sellaisiksi luotuja; muut neljä edustavat tasoja, jotka ovat eri enkeliyhteisöihin kuuluvien saavutettavissa. Alkuperäisen olemuksensa ja saavuttamansa aseman mukaisesti sanansaattajajoukot palvelevat universumien universumissa eri tehtävissä, mutta ne palvelevat aina niiden persoonallisuuksien ohjauksessa, jotka johtavat niille annetun toimeksiannon kohdemaailmaa.

1. Havonan Servitaalit

25:1.1 (273.10) Vaikka näitä keskusuniversumin ”keskiväliolentoja” kutsutaan servitaaleiksi, eivät he ole palvelijoita missään tämän sanan sellaisessa merkityksessä, että he tekisivät toisarvoista työtä. Hengellisessä maailmassa ei ole mitään sellaista kuin toisarvoinen työ; kaikki palvelus on pyhää ja riemastuttavaa; korkeammat olentoluokat eivät liioin suhtaudu alentuvasti olemassaolon alempiin luokkiin.

25:1.2 (273.11) Havonan servitaalit ovat Seitsemän Valtiashengen ja heidän työtoveriensa, Seitsemän Korkeimman Voimanohjaajan, yhteinen luomus. Tämä luova yhteistyösuhde tulee lähimmäksi sitä, että se on esikuvana evolutionaaristen universumien kaksinaista alkuperää olevien olentoluokkien lisääntymistapaa edustavalle pitkälle olentosarjalle, joka alkaa Luoja-Pojan ja Luovan Hengen yhdessä suorittamasta Kirkkaan Aamutähden luomisesta ja päätyy Urantian kaltaisten maailmojen sukupuoliseen lisääntymiseen.

25:1.3 (273.12) Servitaalien lukumäärä on suunnattoman suuri, ja heitä luodaan alati lisää. Heitä ilmaantuu tuhannen jäsenen ryhminä kolmantena hetkenä, sen jälkeen kun Valtiashenget ja Korkeimmat Voimanohjaajat ovat kokoontuneet yhteisalueelleen kaukana Paratiisin pohjoisosassa olevalla sektorilla. Joka neljäs servitaali on tyypiltään muita fyysisempi; jokaisesta tuhannesta servitaalista on siis seitsemänsataaviisikymmentä ilmeisen selvästi henkistä tyyppiä, kun sen sijaan jäljelle jäävät kaksisataaviisikymmentä ovat olemukseltaan puolittain fyysisiä. Nämä neljännet luodut ovat jossakin määrin aineellisten olentojen kaltaisia (aineellisia havonalaisessa merkityksessä) ja muistuttavat enemmän fyysisiä voimanohjaajia kuin Valtiashenkiä.

25:1.4 (274.1) Hengellisellä on persoonallisuuksien välisissä suhteissa hallitseva asema aineelliseen nähden, vaikkei Urantialla nyt siltä näytäkään. Ja Havonan servitaalien tuottamisessa vallitsee tämä hengen herruuden laki; vakiintuneen suhdeluvun mukaan tuloksena on kolme hengellistä olentoa yhtä puolittain fyysistä kohden.

25:1.5 (274.2) Kaikki vasta luodut servitaalit, samoin kuin vasta ilmestyneet Kandidaattien Opastajat, käyvät läpi koulutuskurssit, joita vanhemmat opastajat jokaisella Havonan seitsemästä kehästä jatkuvasti pitävät. Sitten servitaalit osoitetaan toimintoihin, joihin he parhaiten soveltuvat, ja koska heitä on kahta tyyppiä – hengellisiä ja puolittain fyysisiä – ei ole montakaan seikkaa, jotka rajoittaisivat näiden monitaitoisten olentojen hallitsemaa työkenttää. Korkeammat eli henkiset ryhmät osoitetaan valikoiden Isän, Pojan ja Hengen palvelustehtäviin ja Seitsemän Valtiashengen työhön. Aika ajoin heitä lähetetään suurin joukoin palvelemaan seitsemän superuniversumin päämajasfäärejä ympäröivissä opintomaailmoissa, maailmoissa, joiden asiana on Havonan kehille siirtymiseen valmistautuvien, ylösnousemuksellisten ja ajallisuudesta tulevien sielujen lopullinen valmentaminen ja hengellinen sivistäminen. Sekä henkiservitaaleja että heidän fyysisempiä tovereitaan osoitetaan myös Kandidaattien Opastajien avustajiksi ja työtovereiksi auttamaan ja opettamaan niitä eri luokkiin kuuluvia ylösnousemusluotuja, jotka ovat päässeet Havonaan ja jotka pyrkivät Paratiisiin.

25:1.6 (274.3) Havonan servitaalit ja Kandidaattien Opastajat osoittavat ylimaallista vihkiytymistä työlleen ja sellaista liikuttavaa kiintymystä toisiaan kohtaan, jota te, koska se on hengellistä, voitte ehkä ymmärtää vain, jos vertaatte sitä inhimillisen rakkauden ilmiöön. Jumalallinen liikuttuneisuus on vallalla, silloin kun servitaalien pitää erota opastajista, niin kuin useinkin käy, kun servitaaleja lähetetään tehtäväkäynneille keskusuniversumin rajojen ulkopuolelle. Mutta he lähtevät iloiten, eivät murheen vallassa. Kaiken tyydyttävä ilo siitä, että on pantu paljon vartijaksi, on hengellisille olennoille tunne, joka peittää alleen kaiken muun. Siellä missä vallitsee tietoisuus jumalallisen velvollisuuden uskollisesta suorittamisesta, ei voi olla surua. Ja kun ihmisen ylösnousemuksellinen sielu seisoo Ylimmän Tuomarin edessä, tämän sielun ikuisuuden ratkaisevaa päätöstä eivät määrää aineelliset menestykset eivätkä määrälliset saavutukset, vaan korkeissa oikeussaleissa kaikuva tuomio julistaa: ”Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija; olet ollut uskollinen muutamissa oleellisissa asioissa; sinut asetetaan universumin olevaisten hallitsijaksi.”

25:1.7 (274.4) Kun Havonan servitaalit ovat suorittamassa palveluksiaan superuniversumeissa, heidät määrätään aina sen Valtiashengen johtamaan toimipiiriin, jota he yleisten ja erityisten hengellisten ominaisuuksiensa puolesta eniten muistuttavat. He palvelevat vain seitsemän superuniversumin pääkaupunkeja ympäröivissä opetusmaailmoissa. Ja viimeinen Uversan raportti osoittaa, että sen 490 satelliitilla palveli miltei 138 miljardia servitaalia. He ovat mukana loputtoman moninaisissa näiden opetusmaailmojen työhön liittyvissä tehtävissä, maailmojen, jotka muodostavat Orvontonin superuniversumin superyliopistot. Siellä he toimivat seuralaisinanne, he ovat laskeutuneet luoksenne seuraavan elämänvaiheenne tasolta tutkiakseen teitä ja innoittaakseen teitä tietoisuudella ja varmuudella lopulta tapahtuvasta valmistumisestanne ajallisuuden universumeista iäisyyden maailmoihin. Ja näissä kontakteissaan servitaalit saavat alustavaa kokemusta ajallisuuden ylösnousemusluotujen hoivaamisesta, joka on suureksi avuksi, kun he myöhemmin työskentelevät Havonan kehillä Kandidaattien Opastajien kumppaneina tai – ylennettyinä servitaaleina – itsekin Kandidaattien Opastajina.

2. Universaaliset Sovittelijat

25:2.1 (275.1) Jokaista luotua Havonan servitaalia kohti tuodaan olevaisuuden piiriin seitsemän Universaalista Sovittelijaa, yksi kuhunkin superuniversumiin. Tässä luomistapahtumassa on kysymys tietystä, superuniversumeissa käytettävästä menetelmästä, joka heijastuksenomaisesti reagoi Paratiisissa suoritettuihin toimenpiteisiin.

25:2.2 (275.2) Seitsemän superuniversumin päämajamaailmoissa toimii Seitsemän Valtiashengen seitsemän heijastumaa. Näiden Heijastavien Henkien olemusta on vaikea ryhtyä kuvailemaan aineellisille mielille. He ovat kiistämättömiä persoonallisuuksia, mutta jokainen superuniversumissa olevan ryhmän jäsen heijastaa silti täydellisesti vain yhtä Seitsemästä Valtiashengestä. Ja aina kun Valtiashenget kerääntyvät voimanohjaajien kanssa yhteen luodakseen yhden ryhmän Havonan servitaaleja, ilmenee samanaikainen kohdentuminen yhteen Henkeen jokaisessa superuniversumiryhmässä olevista Heijastavista Hengistä, ja niin superluomusten päämajamaailmoihin ilmaantuu samassa tuokiossa ja täysin kehittyneessä hahmossa yhtäläinen määrä Universaalisia Sovittelijoita. Jos Valtiashenki Numero Seitsemän tekisi aloitteen servitaalien luomiseksi, vain seitsemänteen ryhmään kuuluvat Heijastavat Henget kävisivät raskaiksi sovittelijoista; ja yhtäaikaisesti tuhannen Orvonton-luokan servitaalin luomisen kanssa ilmaantuisi kuhunkin superuniversumipääkaupunkiin tuhat seitsemänteen luokkaan kuuluvaa sovittelijaa. Näistä tapahtumista, jotka heijastavat Valtiashenkien seitsenkertaista olemusta, juontuvat kussakin superuniversumissa palvelevien sovittelijoiden seitsemän luotua yhteisöä.

25:2.3 (275.3) Esiparatiisillisen statuksen omaavat sovittelijat eivät vaihda palveluspaikkaansa superuniversumista toiseen, vaan heidän palvelunsa rajoittuu luomistuloksen niihin osiin, joista he ovat peräisin. Jokainen superuniversumiyhteisö, joka käsittää seitsemäsosan kustakin luodusta ryhmästä, on sen vuoksi hyvin pitkän ajan yhden Valtiashengen vaikutuksen alaisena, ja näin ollen muiden vaikutus pysyy poissuljettuna, sillä vaikka kaikki seitsemän heijastuvat superuniversumipääkaupungeissa, vain yksi on kussakin superluomuksessa vallitsevana.

25:2.4 (275.4) Jokainen seitsemästä superluomuksesta on tosiasiassa sen yhden Valtiashengen läpäisemä, joka johtaa sen kohtaloita. Jokaisesta superuniversumista tulee näin ikään kuin jättiläismäinen peili, joka heijastaa sitä valvovan Valtiashengen olemusta ja luonnetta, ja Luovien Äiti-Henkien läsnäolon ja toiminnan kautta tämä kaikki kertautuu edelleen jokaisessa paikallisessa alauniversumissa. Tämänkaltaisen ympäristön vaikutus evolutionaariseen kasvuun on niin perinpohjainen, että omassa superuniversumia seuraavassa elämänvaiheessaan sovittelijat yhdessä ilmentävät neljääkymmentäyhdeksää kokemuksellista näkökantaa tai näkemystä, jotka kaikki ovat kapea-alaisia – ja niin muodoin epätäydellisiä – mutta jotka kaikki toisiaan täydentäen ja yhteen saatettuina kattavat jokseenkin koko Korkeimmuuden piirin.

25:2.5 (275.5) Universaaliset Sovittelijat huomaavat kussakin superuniversumissa olevansa merkillisesti ja myötäsyntyisesti erotettuja neljän jäsenen ryhmiksi, yhdistelmiksi, joiden puitteissa he jatkuvasti työskentelevät. Kussakin ryhmässä on kolme henkipersoonallisuutta, ja yksi on – servitaalien neljänsien luotujen tapaan – puoliaineellinen olento. Tämä nelikkö muodostaa sovittelukomission, ja siihen kuuluvat:

25:2.6 (275.6) 1. Tuomari-sovittelija. Se, jonka muut kolme ovat yksimielisesti nimittäneet pätevimpänä ja edellytykset parhaiten täyttävänä toimimaan ryhmän oikeudellisena päällikkönä.

25:2.7 (275.7) 2. Henkipuolustaja. Se, jonka tuomari-sovittelija on nimittänyt esittämään todistusaineiston ja suojelemaan kaikkien kulloisessakin sovittelukomission käsittelyyn määrätyssä asiassa osallisina olevien persoonallisuuksien oikeuksia.

25:2.8 (276.1) 3. Jumalallinen täytäntöönpanija. Se sovittelija, joka synnynnäisen olemuksensa puolesta soveltuu parhaiten ottamaan yhteyttä maailmojen aineellisiin olentoihin ja panemaan täytäntöön komission päätökset. Jumalalliset täytäntöönpanijat, jotka ovat neljänsiä luotuja – kvasimateriaalisia olentoja – ovat miltei, mutteivät aivan, kuolevaisten ihmissukukuntien lyhytulotteisen näkökyvyn tavoitettavissa.

25:2.9 (276.2) 4. Kirjaaja. Komission jäljellä olevasta jäsenestä tulee automaattisesti kirjaaja, tuomioistuimen sihteeri. Hän varmistaa, että kaikki pöytäkirjat superuniversumin arkistoja ja paikallisuniversumin tallennekokoelmia varten laaditaan asianmukaisesti. Mikäli komissio palvelee evolutionaarisessa maailmassa, laaditaan toimeenpanijan avustuksella kolmas raportti oikeudenkäyttöpiirin paikallisjärjestelmähallituksen fyysisiä arkistoja varten.

25:2.10 (276.3) Komission istunto työskentelee kolmen jäsenen ryhmänä, sillä asianajaja on puolueeton päätöksenteon aikana ja osallistuu tuomion laatimiseen, vasta kun asianosaisia on kuultu. Tästä syystä näitä komissioita kutsutaan toisinaan välitystuomarikolmikoiksi.

25:2.11 (276.4) Sovittelijoilla on suuri arvo universumien universumin elämän kitkattoman sujumisen kannalta. Matkaamalla avaruuden halki serafeille ominaista kolminkertaisen nopeuden vauhtia he palvelevat maailmojen kiertävinä oikeusistuimina, komissioina, jotka ovat omistautuneet vähäisempien ongelmien nopeaan ratkaisemiseen. Ilman näitä liikkuvia ja verrattoman oikeudenmukaisia komissioita sfäärien tribunaalit olisivat toivottoman ylikuormitettuja asioin, jotka koskevat toimipiirien vähäisiä erimielisyyksiä.

25:2.12 (276.5) Nämä välitystuomarikolmikot eivät tuomitse asioissa, joilla on ikuisuusmerkitystä; sielua, ajallisuudesta olevan luodun ikuisuusnäköaloja, ei heidän toiminnallaan koskaan vaaranneta. Sovittelijat eivät käsittele kysymyksiä, jotka ulottuvat ajallisuuden luotujen ajallisen olemassaolon ja kosmisen hyvinvoinnin tuolle puolen. Mutta kun komissio kerran on jonkin ongelman ottanut käsiteltäväkseen, sen päätökset ovat lopullisia ja aina yksimielisiä; tuomari-sovittelijan päätöksestä ei voi valittaa.

3. Sovittelijoiden laajalle ulottuva palvelu

25:3.1 (276.6) Sovittelijat pitävät ryhmäpäämajaansa oman superuniversuminsa pääkaupungissa, jossa on myös heidän ensisijainen reservinsä. Heidän toissijaiset reservinsä ovat sijoitettuina paikallisuniversumien pääkaupunkeihin. Nuoremmat ja kokemattomammat sovittelijat aloittavat palveluksensa alemmalla tasolla olevissa maailmoissa, sellaisissa kuin Urantia, ja niistä he kypsempää kokemusta omatessaan etenevät käsittelemään suurempia ongelmia.

25:3.2 (276.7) Sovittelijoiden olentoluokka on ehdottoman luotettava; yksikään heistä ei ole koskaan harhautunut. Vaikkeivät he viisautensa ja arvostelukykynsä osalta olekaan erehtymättömiä, heidän luotettavuutensa on kiistatonta ja uskollisuutensa pettämätöntä. He ovat peräisin superuniversumin päämajasta, ja sinne he lopulta palaavat seuraavien universumipalvelun tasojen kautta edeten:

25:3.3 (276.8) 1. Maailmojen Sovittelijat. Aina kun yksittäisiä maailmoja valvovat persoonallisuudet joutuvat pahasti ymmälle tai ajautuvat suorastaan umpikujaan käsityksissään siitä, mikä jossakin tietyssä tilanteessa olisi paras menettelytapa, ja siinä tapauksessa, ettei asia ole riittävän tärkeä alistettavaksi alueen vakinaisten tuomioistuinten ratkaistavaksi, alkaa sovittelukomissio kahden persoonallisuuden pyynnöstä – yksi kummaltakin kiistapuolelta – välittömästi toimintansa.

25:3.4 (277.1) Kun nämä hallinnolliset ja toimivaltuuksiin liittyvät vaikeudet on jätetty sovittelijoiden tutkittaviksi ja ratkaistaviksi, heille kuuluu silloin asian osalta korkein valta. Mutta he muotoilevat päätöksen, vasta kun koko todistusaineisto on kuultu, eikä ehdottomasti mikään rajoita heidän valtaansa kutsua todistajia mistä tahansa ja kaikkialta. Ja vaikka heidän päätöksistään ei voi valittaa, asiat kehittyvät joskus sillä tavalla, että komissio päättää asian käsittelyn tiettyyn kohtaan, lausuu omat käsityksensä ja siirtää koko jutun asianomaisen maailman korkeammille tribunaaleille.

25:3.5 (277.2) Komission jäsenten päätökset merkitään planeettakohtaisiin aikakirjoihin ja, mikäli tarpeellista, ne pannaan täytäntöön jumalallisen täytäntöönpanijan toimesta. Hänen valtansa on varsin suuri, ja hänen toimikenttänsä asutussa maailmassa on hyvin laaja. Jumalalliset toimeenpanijat ovat mestareita muokkaamaan sitä, mikä on, sen suuntaiseksi, mitä sen tulisi olla. Toisinaan he suorittavat työnsä selvästi maailman hyvinvointia ajatellen ja toisinaan heidän toimensa ajallisuuden ja avaruuden maailmoissa ovat vaikeasti selitettävissä. Toimeenpanematta määräyksiä sen paremmin luonnonlakien kuin kyseisen maailman vakiintuneiden käytäntöjenkään vastaisesti he panevat monet kerrat toimeen oudoksuttavat tekonsa ja panevat täytäntöön sovittelijoiden määräykset järjestelmähallinnon korkeampien lakien mukaisesti.

25:3.6 (277.3) 2. Järjestelmäpäämajojen Sovittelijat. Evolutionaarisissa maailmoissa tapahtuneen palveluksen piiristä nämä nelijäseniset komissiot etenevät järjestelmäpäämajojen palvelukseen. Siellä heillä on paljon työtä, ja he osoittautuvat ihmisten, enkelien ja muiden henkiolentojen ymmärtäväisiksi ystäviksi. Välitystuomarikolmikot eivät niinkään välitä henkilökohtaisista erimielisyyksistä kuin ryhmien välisistä kiistoista ja eri luokkiin kuuluvien luotujen välillä syntyvistä väärinkäsityksistä. Ja järjestelmäpäämajassa elää sekä hengellisiä että aineellisia olentoja, kuin myös kummankin tyypin yhdistelmiä, sellaisia kuin Aineelliset Pojat.

25:3.7 (277.4) Kun Luojat tuovat olemassaolon piiriin valinnanvapauden omaavia kehittyviä yksilöitä, samalla hetkellä irrottaudutaan jumalallisen täydellisyyden mukaisesta kitkattomasta toiminnasta. Väärinkäsityksiä syntyy vääjäämättä, ja on varauduttava näiden rehellisten mielipide-erojen oikeudenmukaiseen selvittelemiseen. Meidän kaikkien olisi muistettava, että kaikkiviisaat ja kaikkivaltiaat Luojat olisivat voineet tehdä paikallisuniversumeista täsmälleen yhtä täydellisiä kuin Havona. Minkään sovittelukomission toimintaa ei keskusuniversumissa tarvita. Mutta kaikinpuolisessa viisaudessaan Luojat eivät halunneet tehdä niin. Ja koska he ovat luoneet universumeista sellaisia, ettei niistä eroavuuksia puutu eivätkä vaikeudet lopu, he ovat niin ikään huolehtineet siitä, että käytettävissä on mekanismit ja keinot kaikkien näiden eroavuuksien sovittamiseksi ja kaiken tämän näennäisen sekavuuden sopusointuun saattamiseksi.

25:3.8 (277.5) 3. Konstellaation Sovittelijat. Paikallisjärjestelmissä suoritetun palvelun jälkeen sovittelijat ylennetään käsittelemään konstellaation pulmakysymyksiä. Tällöin he saavat selvitettävikseen asutuista maailmoista koostuvien sadan paikallisjärjestelmän välillä esiintyvät vähäisemmät vaikeudet. Monikaan konstellaatiopäämajassa kehkeytyvä ongelma ei kuulu heidän toimivaltansa piiriin, mutta heille riittää kiirettä siinä, että he matkustelevat järjestelmästä toiseen keräämässä todistusaineistoa ja valmistelemassa alustavia lausuntoja. Jos kiista on rehellinen, jos vaikeudet johtuvat vilpittömistä mielipide-eroista ja rehellisistä näkemyseroavuuksista, niin olipa asiaan sekaantuneitten osapuolten lukumäärä miten vähäinen tahansa tai olipa väärinymmärrys kuinka vähäpätöinen hyvänsä, voidaan sovittelukomissio aina panna antamaan päätös kiistan asiasisällyksestä.

25:3.9 (277.6) 4. Paikallisuniversumien Sovittelijat. Tässä suurimittaisemmassa, universumia koskevassa työssä komission jäsenistä on paljon apua sekä Melkisedekeille että Hallinnollisille Pojille samoin kuin konstellaatioiden hallitsijoille ja sadan konstellaation koordinoinnista ja hallinnosta huolehtiville lukemattomille persoonallisuuksille. Myös eri serafiyhteisöt ja muut paikallisuniversumin päämajasfäärien asujaimet käyttävät hyväkseen välitystuomarikolmikon apua ja ratkaisuja.

25:3.10 (278.1) On miltei mahdotonta selittää niiden erimielisyyksien luonnetta, joita saattaa syntyä järjestelmän, konstellaation tai universumin asioiden yksityiskohdista. Vaikeuksia toki esiintyy, mutta ne ovat kovasti erilaisia kuin aineelliseen olemassaoloon kuuluvat pikku koettelemukset ja vaivat, joita koetaan elettäessä evolutionaarisissa maailmoissa.

25:3.11 (278.2) 5. Superuniversumin Piensektoreiden Sovittelijat. Paikallisuniversumien pulmien parista komission jäsenet ylennetään tutkimaan kysymyksiä, jotka nousevat esille superuniversumin piensektoreissa. Kuta kauemmas sisäänpäin he yksittäisiltä planeetoilta nousevat, sitä harvinaisemmiksi käyvät jumalallisen täytäntöönpanijan materiaaliset velvollisuudet; vähä vähältä hän omaksuukin armon ja oikeuden tulkitsijan uuden roolin, samalla hän – kvasiaineellinen kun on – pitää komission kokonaisuudessaan myötätuntoisessa kosketuksessa tutkimustensa aineellisiin näkökohtiin.

25:3.12 (278.3) 6. Superuniversumin Suursektorien Sovittelijat. Komission jäsenten työn luonne muuttuu heidän etenemisensä myötä jatkuvasti. Väärinkäsityksiä joutuu heidän käsiteltävikseen aina vain harvemmin, ja yhä useammin heidän selitettävikseen ja tutkittavikseen tulee mystisiä ilmiöitä. Vaihe vaiheelta he kehittyvät erimielisyyksien sovittelutuomareista mysteerien selittäjiksi – tuomareista kehittyy tulkitsevia opettajia. Kerran he olivat sovittelutuomareita niille, jotka tietämättömyydessään päästävät asiat siihen pisteeseen, että seurauksena on vaikeuksia ja väärinymmärryksiä; mutta nyt he alkavat opastaa niitä, jotka ovat riittävän älykkäitä ja suvaitsevia välttääkseen mielipideselkkaukset ja näkemykselliset kiistat. Mitä korkeampi on luodun koulutus, sitä enemmän hän kunnioittaa toisten tietämystä, kokemusta ja mielipiteitä.

25:3.13 (278.4) 7. Superuniversumin Sovittelijat. Täällä sovittelijoista tulee tasavertaisia – neljä toisiaan ymmärtävää ja täydellisesti toimivaa sovittelija-opettajaa. Jumalalliselta täytäntöönpanijalta riisutaan valta määrätä seuraamukset, ja hänestä tulee henkikolmikon fyysinen puhetorvi. Näistä neuvonantajista ja opettajista on tähän mennessä tullut asiantuntijamaisen perehtyneitä superuniversumien tehtävien hoidossa esiintyvien useimpien aktuaalisten ongelmien ja vaikeuksien osalta. Näin heistä tulee superuniversumien päämajamaailmoja ympäröivillä koulutussfääreillä oleskelevien ylösnousemuspyhiinvaeltajien oivallisia neuvojia ja viisaita opettajia.

25:3.14 (278.5) Kaikki sovittelijat palvelevat Päivien Muinaisten yleisen valvonnan ja Heijastusavustajien välittömän ohjauksen alaisina aina siihen saakka, kunnes heidät siirretään Paratiisiin. Paratiisissa olonsa aikana he raportoivat heidän alkuperänsä mukaista universumia johtavalle Valtiashengelle.

25:3.15 (278.6) Superuniversumin rekistereihin ei luetteloida sovittelijoita, jotka ovat siirtyneet pois sen hallintopiiristä, ja tällaisia komissioita esiintyy laajalti kautta koko suuruniversumin. Viimeisin Uversan rekisteröinneistä tehty raportti ilmoittaa Orvontonissa toimivien komissioiden lukumääräksi miltei kahdeksantoista biljoonaa – yli seitsemänkymmentä biljoonaa yksilöä. Mutta nämä ovat vain pieni murto-osa Orvontonissa luotujen sovittelijoiden valtavasta lukumäärästä. Kyseinen luku on kokonaan toista suuruusluokkaa, ja se vastaa Havonan servitaalien kokonaismäärää, kun otetaan huomioon Kandidaattien Opastajiksi muuntumiset.

25:3.16 (278.7) Aika ajoin ja sitä mukaa kun superuniversumien sovittelijoiden lukumäärä kasvaa, heitä korotetaan Paratiisin täydellisyyden neuvostoon, josta he myöhemmin ilmaantuvat Äärettömän Hengen universumien universumia varten kehittämänä koordinoivana joukkokuntana. Se on ihmeteltävä olentoryhmä, jonka lukumäärä ja tehokkuus kaiken aikaa enentyvät. Kokemuksellisen ylösnousemuksensa ja Paratiisissa tapahtuneen koulutuksensa pohjalta he ovat hankkineet ainutlaatuisen käsityksen kehkeytyvästä Korkeimman Olennon reaalisuudesta, ja he kiertelevät universumien universumia suorittamassa erityisesti heille osoitettuja toimeksiantoja.

25:3.17 (279.1) Sovittelukomission jäseniä ei koskaan eroteta toisistaan. Tämä neljän jäsenen ryhmä palvelee ikuisesti yhdessä täsmälleen alkuperäisessä kokoonpanossaan. Vielä kunnialla kruunattuinakin palvellessaan he toimivat edelleen nelikköinä, jotka omaavat karttunutta kosmista kokemusta ja täydellistynyttä kokemuksellista viisautta. He ovat ikuisesti yhteen liittyneitä, ja heissä ruumiillistuu ajallisuuden ja avaruuden korkein oikeudenmukaisuus.

4. Tekniset Neuvojat

25:4.1 (279.2) Nämä henkimaailman lainoppineet ja tekniset ajattelijat eivät ole sellaisiksi luotuja. Ääretön Henki valitsi ensimmäisten supernafien ja omniafien parista miljoona järjestelmällisintä ja selkeimmin ajattelevaa tämän laajan ja monitaitoisen ryhmän kantajoukoksi. Ja aina tuosta ikuisuuksien takaisesta ajankohdasta lähtien kaikilta, jotka toivovat pääsevänsä Teknisiksi Neuvojiksi, on vaadittu todellista kokemusta täydellisyyttä edustavien lakien soveltamisesta evolutionaarista luomakuntaa koskeviin suunnitelmiin.

25:4.2 (279.3) Tekniset Neuvojat kutsutaan palvelukseen seuraavien persoonallisuusluokkien riveistä:

25:4.3 (279.4) 1. Supernafit.

25:4.4 (279.5) 2. Sekonafit.

25:4.5 (279.6) 3. Tertiafit.

25:4.6 (279.7) 4. Omniafit.

25:4.7 (279.8) 5. Serafit.

25:4.8 (279.9) 6. Tietyntyyppiset ylösnousemuskuolevaiset.

25:4.9 (279.10) 7. Tietyntyyppiset ylösnousemukselliset keskiväliolennot.

25:4.10 (279.11) Ellei lukuun oteta vain tilapäisesti tähän yhteisöön liitettyjä kuolevaisia ja keskiväliolentoja, on nykyinen Uversassa rekisteröityjen ja Orvontonissa toimivien Teknisten Neuvojien lukumäärä hieman yli kuusikymmentäyksi biljoonaa.

25:4.11 (279.12) Tekniset Neuvojat työskentelevät vähän väliä yksilöinä, mutta heidät on kuitenkin organisoitu palvelua varten, ja he pitävät yhteistä päämajaa toimeksiantonsa kohdesfääreissä seitsenjäsenisinä ryhminä. Kussakin ryhmässä pitää olla vähintään viisi vakinaista jäsentä kahden jäsenen ollessa vain tilapäisesti ryhmään liitettyjä. Ylösnousemuskuolevaiset ja ylösnousemukselliset keskiväliolennot palvelevat näissä neuvoa-antavissa komissioissa osana Paratiisiin-nousuaan, mutta he eivät osallistu Teknisiä Neuvojia varten järjestetyille säännöllisille koulutuskursseille, eikä heistä koskaan tule tämän olentoluokan vakinaisia jäseniä.

25:4.12 (279.13) Tilapäisesti neuvojien mukana toimivat kuolevaiset ja keskiväliolennot valitaan tähän työhön siksi, että heillä on asiantunteva käsitys universaalisesta laista ja korkeimmasta oikeudenmukaisuudesta. Matkatessanne kohti Paratiisissa olevaa määränpäätänne samalla tietojanne ja taitojanne jatkuvasti kartuttaen teillä on kaiken aikaa tilaisuus jakaa muille jo keräämäänne viisautta ja kokemusta. Koko sisäänpäin kohti Havonaa suuntautuvan matkanne ajan esitätte oppilas-opettajan roolia. Taitatte matkaanne tämän laajan kokemuksellisen yliopiston kerta kerralta ylempien tasojen läpi jakamalla heti alapuolellanne oleville edistyvän matkanne varrella vasta löytämäänne tietoa. Universaalisen hallintojärjestelmän piirissä katsotaan, ettette ole omaksuneet tietoa ja totuutta, ennen kuin olette osoittaneet olevanne sekä kykeneviä että halukkaita jakamaan tätä tietoa ja totuutta muille.

25:4.13 (280.1) Pitkän koulutuksen ja aktuaalisen kokemuksen jälkeen jokaisen hoivaaviin henkiin kuuluvan, kerubien asemaa korkeammalla olevan, sallitaan ottaa vastaan vakinainen nimitys Tekniseksi Neuvojaksi. Kaikki ehdokkaat astuvat vapaaehtoisesti tämän palvelujärjestelmän piiriin; mutta tällaiset velvoitteet kerran vastuulleen otettuaan he eivät voi niistä enää luopua. Vain Päivien Muinaiset voivat siirtää näitä neuvojia muihin tehtäviin.

25:4.14 (280.2) Paikallisuniversumien Melkisedek-opistoissa alkanut Teknisten Neuvojien koulutus jatkuu Päivien Muinaisten oikeusistuimiin saakka. Tämän superuniversumissa tapahtuneen koulutuksen jälkeen he etenevät ”seitsemän kehän kouluihin”, jotka sijaitsevat Havonan kehien ohjausmaailmoissa. Ja ohjausmaailmoista heidät siirretään ”Korkeimmuuden oikeusetiikan ja -menettelyn korkeakouluun”, joka on Paratiisissa oleva Teknisten Neuvojien täydellistymiseen tähtäävä harjoituskoulu.

25:4.15 (280.3) Nämä neuvojat ovat enemmän kuin lakiasiantuntijoita, sillä he ovat sovelletun lain opiskelijoita ja opettajia. Nämä lait ovat maailmankaikkeuden lakeja, joita sovelletaan kaikkien kaukaisuuksiin ulottuvan luomistuloksen suunnattomilla alueilla asuvien elämään ja kohtaloihin. Ajan myötä heistä kehittyy ajallisuuden ja avaruuden eläviä lakikirjastoja, jotka estävät muutoin loputtomat vaikeudet ja tarpeettomat viivytykset sillä, että he neuvovat ajallisille persoonallisuuksille menettelytavat ja -muodot, jotka ovat ikuisuuden hallitsijoille mieluisimpia. He pystyvät niin neuvomaan avaruuden työntekijöitä, että nämä voivat toimia sopusoinnussa Paratiisin vaatimusten kanssa; he opettavat kaikille luoduille Luojien menettelytapoja.

25:4.16 (280.4) Tällaista sovelletun lain elävää kirjastoa ei olisi ollut mahdollista luoda, vaan kyseiset olennot pitää kehittää aktuaalisen kokemisen kautta. Infiniittiset Jumaluudet ovat eksistentiaalisia, näin ollen he ovat kokemuksen puuttumisen osalta kompensoituja; he tietävät kaiken, jo ennen kuin he kokevat kaikkea, mutta he eivät anna tätä ei-kokemuksellista tietoa alaisilleen luoduille.

25:4.17 (280.5) Tekniset Neuvojat omistautuvat työhönsä, jonka tarkoituksena on viivytyksen estäminen, etenemisen helpottaminen ja edistymisen neuvominen. Aina on olemassa paras ja oikea toimintatapa; aina on olemassa täydellisyyttä osoittava menetelmä, jumalallinen metodi, ja nämä neuvojat osaavat ohjata meitä kaikkia löytämään tämän paremman tavan.

25:4.18 (280.6) Nämä ylen määrin viisaat ja käytännölliset olennot liittyvät aina läheisesti Universaalisten Sensoreiden palveluun ja työhön. Melkisedekien käytettävissä heitä on kyvykäs joukko. Järjestelmien, konstellaatioiden, universumien ja superuniversumisektoreiden hallitsijoilla on näitä hengellisen maailman teknisiä eli lainopillisia hakuteospersoonallisuuksia käytössään runsain määrin. Erityinen neuvojien ryhmä toimii Elämänkantajain lainopillisina neuvonantajina, jotka antavat näille Pojille neuvoja siitä, missä laajuudessa on luvallista poiketa säädetystä elollisuuden levittämisjärjestyksestä, ja antavat muutoinkin ohjeita Elämänkantajien erityisoikeuksista ja toimivaltuuksista. He ovat kaikkien olentoluokkien neuvojia kysymyksissä, jotka liittyvät kaikkiin henkimaailman toimintojen oikeisiin käytäntöihin ja menettelytapoihin. Mutta he eivät ole suoraan eivätkä henkilökohtaisesti tekemisissä maailmojen aineellisten luotujen kanssa.

25:4.19 (280.7) Paitsi että Tekniset Neuvojat antavat lainmukaista menettelyä koskevia neuvoja, he omistautuvat niin ikään kaikkien luotuja olentoja – fyysisiä, mielellisiä ja hengellisiä – koskevien lakien tulokselliseen tulkitsemiseen. He ovat Universaalisten Sovittelijoiden ja kaikkien muidenkin käytettävissä, jotka haluavat tietää lakiin sisältyvän totuuden, jotka toisin sanoen haluavat tietää, miten Jumaluuden Korkeimmuuden voidaan varmuudella ajatella reagoivan tietyssä tilanteessa, jossa on mukana vakiintuneeseen fyysiseen, mielelliseen tai hengelliseen luokkaan kuuluvia tekijöitä. He yrittävät jopa valaista sitä, miten Perimmäinen menettelee.

25:4.20 (281.1) Tekniset Neuvojat ovat valikoituja ja koeteltuja olentoja. En tiedä yhdenkään heistä harhautuneen. Meillä ei ole Uversassa ainoatakaan merkintää siitä, että heistä ketään olisi koskaan tuomittu niiden jumalallisten lakien halveksimisesta, joita he niin tuloksekkaasti tulkitsevat ja sujuvasti selittävät. Heidän toimipiirillään ei tiedetä olevan mitään rajoja. Mitään rajoja ei liioin ole pantu heidän etenemiselleen. He jatkavat neuvojina aivan Paratiisin porteille asti. Koko lain ja kokemuksen universumi on heille avoinna.

5. Paratiisin Arkistojen Hoitajat

25:5.1 (281.2) Havonassa olevien kolmannen asteen supernafien joukosta valitaan tiettyjä varttuneempia pääkirjaajia Arkistojen Hoitajiksi, Valon Saaren formaalisten arkistojen pitäjiksi, arkistojen, jotka ovat eri asia kuin ovat tiedonvartijoiden mieleen rekisteröityneet elävät arkistot, joita toisinaan kutsutaan ”Paratiisin eläväksi kirjastoksi”.

25:5.2 (281.3) Asuttujen planeettojen kirjaajaenkelit ovat kaikkien yksittäisten muistiinmerkintöjen lähde. Universumeissa toimii kaikkialla sekä formaalisia arkistoja että eläviä arkistoja ajatellen muitakin muistiinmerkitsijöitä. Siirryttäessä Urantialta Paratiisiin kohdataan kumpaakin tapahtumain kirjaamista: paikallisuniversumissa enemmän formaalista kirjausaineistoa ja elävää vähemmän; Paratiisissa enemmän elävää ja formaalista vähemmän. Uversassa kumpiakin on saatavilla yhtäläisesti.

25:5.3 (281.4) Jokainen organisoidun ja asutetun luomistuloksen merkittävä tapahtuma on rekisteröinnin aihe. Kun vain paikallista merkitystä omaavat tapahtumat kirjautuvat vain paikallisesti, samalla laajempaa merkitystä omaavat käsitellään tämän merkityksen vaatimalla tavalla. Nebadonin planeetoilta, järjestelmistä ja konstellaatioista tehdään kaikista universumin kannalta merkittävistä tapahtumista kirjausvienti Salvingtonissa; ja asianomaisista universumipääkaupungeista toimitetaan mainittuja tapahtumia koskeva tieto eteenpäin, korkeammalla tapahtuvaa kirjaamista varten, ja tämä kuuluu sektori- ja superhallitusten tehtäviin. Paratiisissakin on asiaankuuluva yhteenveto superuniversumien ja Havonan tiedostoista; ja tämä historiallinen ja jatkuvasti kertyvä kertomusaineisto universumien universumista on edellä mainittujen, ylevien kolmannen asteen supernafien hoidossa.

25:5.4 (281.5) Vaikka näistä olennoista muutamia onkin lähetetty superuniversumeihin palvelemaan Arkistopäällikköinä, jotka johtavat Taivaallisten Kirjurien toimia, yhtäkään ei silti ole koskaan poistettu oman yhteisönsä vakinaisesta nimiluettelosta.

6. Taivaalliset Kirjurit

25:6.1 (281.6) Nämä ovat niitä muistiinmerkitsijöitä, jotka toimittavat kaikki merkintänsä kahtena kappaleena. He laativat alkuperäisen, henkeä olevan asiakirjan ja puoliaineellisen vastakappaleen – jota voitaisiin kutsua hiilikopioksi. Näin he pystyvät tekemään siksi, että heillä on omalaatuinen kyky käsitellä samanaikaisesti sekä hengellistä että aineellista energiaa. Taivaallisia Kirjureita ei luoda sellaisiksi, vaan he ovat paikallisuniversumista tulevia ylösnousemusserafeja. Kunkin seitsemän superuniversumin päämajassa toimivat Arkistopäälliköiden neuvostot ottavat heidät vastaan, luokittelevat ja määräävät heidät kunkin omalle tehtäväsfäärilleen. Superuniversumipääkaupungeissa sijaitsevat myös Taivaallisia Kirjureita kouluttavat oppilaitokset. Uversan koulua johtavat Viisauden Täydellistäjät ja Jumalalliset Neuvonantajat.

25:6.2 (281.7) Universumipalvelun puitteissa edetessään kirjurit jatkavat kaksinkertaista kirjaamisjärjestelmäänsä ja laativat näin muistiinmerkintänsä niin, että ne ovat aina kaikkien olentoluokkien käytettävissä – aineelliseen järjestykseen kuuluvista aina yleviin valon henkiin saakka. Koko siirtymäkokemuksenne ajan – sitä mukaa kun nousette tästä aineellisesta maailmasta ylöspäin – teillä tulee aina olemaan mahdollisuus tutkia ja muullakin tavoin perehtyä merkintöihin, jotka koskevat oman statuksenne mukaisen sfäärin historiaa ja perinteitä.

25:6.3 (282.1) Kirjurit ovat tutkittu ja koeteltu joukko. Tiedossani ei ole, että yksikään Taivaallinen Kirjuri olisi koskaan poistunut riveistä, eikä heidän kirjauksistaan ole koskaan löydetty väärennöstä. He ovat kaksinkertaisen tarkastuksen alaisia sikäli, että heidän kirjauksensa tarkastetaan heidän ylennettyjen uversalaiskumppaniensa ja Voimallisten Sanansaattajien toimesta, jotka todistavat oikeiksi alkuperäisten henkikirjausten kvasifyysiset kaksoiskappaleet.

25:6.4 (282.2) Samalla kun Orvontonin universumeihin kuuluville ja sen alaisuudessa oleville sfääreille sijoitettujen etenevien kirjureiden lukumäärä nousee biljooniin ja taas biljooniin, ei korkeamman statuksen saavuttaneita ole Uversassa täyttä kahdeksaa miljoonaa. Nämä varttuneemmat eli valmistuneet kirjurit ovat ajallisuuden ja avaruuden taattujen muistiinmerkintöjen superuniversumissa toimivia valvojia ja eteenpäintoimittajia. Heidän vakinainen päämajansa on Uversan arkistoaluetta ympäröivillä kehämäisillä asuinsijoilla. He eivät koskaan luovuta näiden arkistojen hoitoa muille; yksilöinä he saattavat olla poissa, mutteivät koskaan laajemmin joukoin.

25:6.5 (282.3) Arkistojen Hoitajiksi siirrettyjen supernafien tavoin Taivaallinen Kirjurikuntakin on vakinaisesti tehtäväänsä määrättyä. Kun serafit ja supernafit kerran on otettu näihin tehtäviin, he myös jäävät Taivaallisiksi Kirjureiksi tai vastaavasti Arkistojen Hoitajiksi siihen päivään saakka, jolloin täydelleen personoituneen Korkeimman Jumalan uusi ja modifioitu hallinto astuu voimaan.

25:6.6 (282.4) Uversassa nämä vanhemmat Taivaalliset Kirjurit voivat esittää muistiinmerkinnät kaikesta koko Orvontonissa sattuneesta kosmisessa mielessä tärkeästä aina niistä kaukaisuuksien takaisista ajoista lähtien, jolloin Päivien Muinaiset saapuivat. Ikuisella Saarella Arkistojen Hoitajat taas vartioivat tuon maailman arkistoja, jotka todistavat Paratiisin tapahtumista aina Äärettömän Hengen personoimisen jälkeisistä ajoista lähtien.

7. Morontiakumppanit

25:7.1 (282.5) Nämä paikallisuniversumien Äiti-Henkien lapset ovat kaikkien ylösnousemuksellista morontiaelämää elävien ystäviä ja kumppaneita. He eivät ole välttämättömiä sille, mitä ylösnousemuksellinen luodun olennon etenemisen puitteissa reaalisesti tekee, he eivät myöskään missään mielessä syrjäytä niiden serafisuojelijoiden tekemää työtä, jotka useinkin seuraavat kuolevaiskumppaniaan Paratiisin-matkalla. Morontiakumppanit ovat yksinkertaisesti pitkää sisäänpäin suuntautuvaa nousuaan aloittelevien kuolevaisten rakastettavia isäntiä. He ovat myös taitavia rentouttavan ajanvietteen järjestäjiä, ja tässä työssä he saavat osaavaa apua vaihtelunohjaajilta.

25:7.2 (282.6) Vaikka saatte suorittaaksenne vaativia ja aste asteelta vaikeutuvia tehtäviä Nebadonin morontiakoulutusmaailmoissa, teille suodaan toki myös säännöllisesti lepo- ja virkistäytymiskausia. Paratiisiin johtavan matkan varrella tulee aina olemaan aikaa lepoon ja hengelliseen leikkiin, ja valon ja elämän vaiheen kuluessa on aina oleva aikaa palvontaan ja uusiin saavutuksiin.

25:7.3 (282.7) Puheena olevat Morontiakumppanit ovat niin perin ystävällisiä tovereita, että kun lopulta jätätte morontiakokemuksen viimeisen vaiheen valmistautuessanne lähtemään superuniversumissa tapahtuvalle hengelliselle tutkimusmatkalle, tulette vilpittömästi olemaan pahoillanne siitä, etteivät nämä seuralliset olennot voi tulla mukaanne, nämä kun palvelevat pelkästään paikallisuniversumeissa. Koko ylösnousemuksellisen elämänvaiheen jokaisella tasolla koette ystävällisyyttä ja seurallisuutta kaikkien niiden persoonallisuuksien taholta, joihin yhteys on saavutettavissa, mutta vasta kun tapaatte Paratiisikumppanit, kohtaatte toisen yhtä syvällisesti ystävyyteen ja toveruuteen omistautuvan ryhmän.

25:7.4 (283.1) Morontiakumppaneiden työskentelyä kuvaillaan täysimääräisemmin kertomuksissa, jotka koskevat paikallisuniversuminne asioita.

8. Paratiisikumppanit

25:8.1 (283.2) Paratiisikumppanit ovat monikoosteinen eli yhdistelemällä aikaansaatu ryhmä, joka on kerätty serafien, sekonafien, supernafien ja omniafien riveistä. Vaikka heidän palvelusaikansa mielestänne kenties ovatkin ylen määrin pitkiä, he eivät kuitenkaan ole statukseltaan pysyviä. Kun tämä palvelujakso on saatu päätökseen, he palaavat säännön mukaan (joskaan ei poikkeuksetta) niiden velvollisuuksien pariin, joita he suorittivat, kun heidät kutsuttiin Paratiisissa tapahtuvaan palvelukseen.

25:8.2 (283.3) Paikallisuniversumien Äiti-Henget, superuniversumien Heijastavat Henget ja Paratiisin Majeston nimittävät enkelijoukkojen jäseniä tähän palveluun. Heidät kutsutaan Keskussaarelle, ja he saavat Paratiisikumppanin valtuudet joltakulta Seitsemästä Valtiashengestä. Ellei pysyvää paratiisistatusta oteta lukuun, tässä on kysymys korkeimmasta kunniasta, mikä koskaan voi hoivaavien henkien osalle tulla.

25:8.3 (283.4) Nämä valitut enkelit vihkiytyvät palvelemaan kumppaneina, ja heitä osoitetaan kaikenluokkaisten, Paratiisissa mahdollisesti yksikseen olevien olentojen – pääasiassa ylösnousemuskuolevaisten – seuralaisiksi, mutta kaikkien muidenkin Keskussaarella ilman seuralaista olevien seuralaisiksi. Paratiisikumppaneilla ei ole mitään sellaista erityistä, joka heidän tulisi suorittaa niiden hyväksi, joiden kanssa he seurustelevat, vaan he yksinkertaisesti vain ovat kumppaneita. Miltei kaikilla muilla olennoilla, joita te kuolevaiset Paratiisissa-oleskelunne aikana kohtaatte – pyhiinvaeltajatovereitanne lukuun ottamatta – on suoritettavanaan teidän suhteenne tai teidän hyväksenne jokin tietty tehtävä, mutta puheena olevat kumppanit määrätään vain olemaan seurassanne ja seurustelemaan kanssanne henkilökohtaisina tovereina. Tässä palvelussa he saavat usein apua rakastettavilta ja loistavilta Paratiisin kansalaisilta.

25:8.4 (283.5) Kuolevaiset ovat peräisin hyvin seurallisista ihmisroduista. Luojat tietävät hyvin, että ”ihmisen ei ole hyvä olla yksin”, niinpä Paratiisissakin järjestetään mahdollisuudet seurusteluun.

25:8.5 (283.6) Jos sinä ylösnousemuskuolevaisena sattuisit saapumaan Paratiisiin yhdessä maisen elämänvaiheen aikaisen kumppanisi tai läheisen toverisi kanssa tai mikäli kohtaloasi varjellut serafi sattuisi saapumaan kanssasi tai olisi sinua odottamassa, silloin seuraasi ei osoitettaisi ketään vakinaista kumppania. Mutta jos saavut yksin, on tällainen kumppani varmasti toivottamassa sinut tervetulleeksi, kun Valon Saarella heräät ajallisuuden päättävästä unesta. Silloinkin kun tiedetään, että seurassasi on ylösnousemusseuralainen, määrätään tilapäisiä kumppaneita toivottamaan teidät tervetulleiksi ikuisille rantamille ja saattamaan teidät varatulle alueelle, joka on valmistettu itsesi ja seuralaistesi vastaanottamiseksi. Voitte olla varmoja lämpimästä vastaanotosta, kun Paratiisin iäisillä rannoilla koette ylösnousemuksen ikuisuuteen.

25:8.6 (283.7) Aikana, jolloin taivasmatkalaiset oleskelevat viimeisiä päiviään Havonan viimeisellä kehällä, nimitetään heidän vastaanottajakumppaninsa, ja nämä tutkivat huolellisesti muistiinmerkinnät, jotka koskevat kuolevaisten alkuperää ja vaiheikasta ylösnousemusta avaruuden maailmojen ja Havonan kehien kautta. Ajallisuudesta tulevia kuolevaisia tervehtiessään he ovat jo hyvin perillä näiden saapuvien pyhiinvaeltajien elämänvaiheista ja osoittautuvat heti myötätuntoisiksi ja jännittäviksi kumppaneiksi.

25:8.7 (283.8) Jos Paratiisissa-olosi aikana ennen finaliitin aseman saavuttamista sattuisit jostakin syystä joutumaan erilleen ylösnousemuksellisen elämänvaiheen aikaisesta toveristasi – kuolevaisesta tai serafista –, seuraasi osoitettaisiin heti Paratiisikumppani neuvojaksi ja seuranpitäjäksi. Kun kumppani kerran on määrätty Paratiisissa yksinään asuvalle ylösnousemukselliselle kuolevaiselle, hän pysyy tämän henkilön seurassa, siksi kunnes tämä joko liitetään uudelleen ylösnousemuksellisiin tovereihinsa tai otetaan asianmukaisesti Lopullisuuden Saavuttajien jäseneksi.

25:8.8 (284.1) Paratiisikumppanit osoitetaan tähän tehtävään odotusjärjestyksessä, paitsi että taivasmatkalaista ei koskaan anneta sellaisen kumppanin vastuulle, joka olemukseltaan poikkeaa hänen superuniversumityypistään. Mikäli Paratiisiin olisi tänään saapumassa Urantian kuolevainen, hänen seuraansa osoitettaisiin ensimmäinen sellainen vuoroaan odottava seuralainen, joka olisi peräisin Orvontonista tai joka muutoin olisi olemukseltaan Seitsemännen Valtiashengen kaltainen. Omniafit eivät tästä syystä palvele seitsemästä superuniversumista saapuvien ylösnousemusluotujen seurassa.

25:8.9 (284.2) Paratiisikumppanit suorittavat monia muitakin palveluksia: Mikäli ylösnousemuskuolevainen sattuisi saapumaan yksinään keskusuniversumiin ja Havonaa kulkiessaan epäonnistuisi Jumaluuteen suoritettavan löytöretken jossakin vaiheessa, hänet palautettaisiin ajan tullen ajallisuuden universumeihin ja samalla otettaisiin välittömästi yhteys Paratiisikumppanien reserveihin. Joku tämän luokan jäsen määrättäisiin seuraamaan tappion kärsinyttä pyhiinvaeltajaa, olemaan hänen kanssaan ja lohduttamaan ja rohkaisemaan häntä ja pysymään hänen seurassaan siihen asti, kunnes hän palaisi keskusuniversumiin aloittaakseen Paratiisiin-nousunsa uudelleen.

25:8.10 (284.3) Mikäli ylösnousemuspyhiinvaeltaja Jumaluutta kohti suorittamansa löytöretken suhteen kärsii tappion kulkiessaan Havonaa ylösnousemusserafin, kuolevaisena eletyn elämänvaiheen aikaisen suojelusenkelin, seurassa, tämä päättäisi seurata kuolevaistoveriaan. Nämä serafit tarjoutuvat aina vapaaehtoisiksi tähän palveluun ja heidän sallitaankin seurata pitkäaikaisia kuolevaistovereitaan takaisin ajallisuuden ja avaruuden palvelukseen.

25:8.11 (284.4) Mutta näin ei ole kahden läheisessä suhteessa olevan kuolevaisen taivasmatkalaisen laita. Jos toinen saavuttaa Jumalan, kun taas toinen tilapäisesti siinä epäonnistuu, menestyksekäs yksilö päättää poikkeuksetta palata pettyneen persoonallisuuden mukana evolutionaarisiin luomuksiin, mutta tällaista ei sallita. Sen sijaan otetaan yhteys Paratiisikumppanien varajoukkoihin, ja yksi vapaaehtoisista valitaan seuraamaan pettynyttä pyhiinvaeltajaa. Jostakusta vapaaehtoisesta Paratiisin kansalaisesta tulee sitten kumppani menestyksekkäälle kuolevaiselle, joka viipyy Keskussaarella odottamassa tappion kärsineen toverin paluuta Havonaan. Tällä välin hän opettaa tietyissä Paratiisin kouluissa: hänellähän on esitettävänään tapahtumatäyteinen tarina evolutionaarisesta ylösnousemuksesta.

25:8.12 (284.5) [Esittänyt yksi Uversan Korkea-arvoisista.]