Suomen
Urantia-seura ry
Finnish → Urantia-kirja Valitse 1. kieliValitse 2. kieli
Split reading
Valitse Luku (0-196):
  
Info ¦ Osat ¦ Otsikot ¦ [+]Prev  Next

Urantia-kirja

Sisällysluettelo

Sisältö Sivu

Esipuhe1

I. Jumaluus ja jumalallisuus2

II. Jumala3

III. Ensimmäinen Lähde ja Keskus4

IV. Universumitodellisuus6

V. Persoonallisuusrealiteetit8

VI. Energia ja hahmo9

VII. Korkein Olento10

VIII. Seitsenkertainen Jumala11

IX. Perimmäinen Jumala12

X. Absoluuttinen Jumala13

XI. Kolme Absoluuttia13

XII. Kolminaisuudet15

I OSA
Keskusuniversumi ja superuniversumit

Sisältö Sivu

1. Universaalinen Isä21

1. Isän nimi22

2. Jumala on todellinen23

3. Jumala on universaalinen henki25

4. Jumalan mysteeri26

5. Universaalisen Isän persoonallisuus27

6. Persoonallisuus maailmankaikkeudessa29

7. Persoonallisuuskäsitteen hengellinen arvo31

2. Jumalan olemus33

1. Jumalan infiniittisyys33

2. Isän ikuinen täydellisyys35

3. Oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus36

4. Jumalallinen armo38

5. Jumalan rakkaus38

6. Jumalan hyvyys40

7. Jumalallinen totuus ja kauneus42

3. Jumalan attribuutit44

1. Jumalan kaikkiallisuus44

2. Jumalan infiniittinen valta ja voima46

3. Jumalan universaalinen tietävyys48

4. Jumalan äärettömyys49

5. Isä hallitsee ylimpänä50

6. Isän ensimmäisyys52

4. Jumalan suhde maailmankaikkeuteen54

1. Isän asenne maailmankaikkeuteen54

2. Jumala ja luonto56

3. Jumalan muuttumaton luonne57

4. Jumalan tajuaminen58

5. Erheelliset käsitykset Jumalasta59

5. Jumalan suhde yksilöön62

1. Tie Jumalan luo62

2. Jumalan läsnäolo64

3. Oikea palvonta65

4. Uskonnon Jumala66

5. Tietoisuus Jumalasta68

6. Persoonallisuuden Jumala70

6. Iankaikkinen Poika73

1. Iankaikkisen Pojan identiteetti73

2. Iankaikkisen Pojan olemus74

3. Isän rakkauden osoittaminen75

4. Iankaikkisen Pojan attribuutit76

5. Iankaikkista Poikaa koskevat rajoitukset77

6. Henkimieli78

7. Iankaikkisen Pojan persoonallisuus79

8. Iankaikkisen Pojan käsittäminen79

7. Iankaikkisen Pojan suhde maailmankaikkeuteen81

1. Henkigravitaation piiri81

2. Iankaikkisen Pojan hallinto83

3. Iankaikkisen Pojan suhde yksilöön84

4. Jumalalliset täydellistämissuunnitelmat85

5. Lahjoittautumisen henki86

6. Jumalan Paratiisin-Pojat87

7. Korkein Isää koskeva ilmoitus88

8. Ääretön Henki90

1. Toiminnan Jumala90

2. Äärettömän Hengen olemus92

3. Hengen suhde Isään ja Poikaan93

4. Jumalallisen huolenpidon henki94

5. Jumalan läsnäolo95

6. Äärettömän Hengen persoonallisuus96

9. Äärettömän Hengen suhde maailmankaikkeuteen98

1. Kolmannen Lähteen ja Keskuksen attribuutit98

2. Kaikkialla oleva Henki100

3. Universaalinen Säätelijä101

4. Absoluuttinen mieli102

5. Mielen antaminen102

6. Mieligravitaation piiri103

7. Universumiheijasteisuus105

8. Äärettömän Hengen persoonallisuudet105

10. Paratiisin-Kolminaisuus108

1. Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen minuuden jakaminen108

2. Jumaluuden personoituminen109

3. Jumaluuden kolme persoonaa110

4. Jumaluuden kolminaisuusunioni112

5. Kolminaisuuden toiminnot113

6. Kolminaisuuden Stationaariset Pojat114

7. Korkeimmuuden harjoittama ylivalvonta115

8. Finiittisen tuolla puolen vaikuttava kolminaisuus116

11. Ikuinen Paratiisin Saari118

1. Jumalallinen asuinpaikka118

2. Ikuisen Saaren olemus119

3. Ylä-Paratiisi120

4. Perifeerinen Paratiisi121

5. Ala-Paratiisi122

6. Avaruuden respiraatio123

7. Paratiisin avaruustoiminnot124

8. Paratiisin gravitaatio125

9. Paratiisin ainutlaatuisuus126

12. Universumien universumi128

1. Kokonaisuniversumin avaruustasot128

2. Kvalifioimattoman Absoluutin vaikutuspiirit130

3. Universaalinen gravitaatio131

4. Avaruus ja liike133

5. Avaruus ja aika134

6. Universaalinen ylivalvonta135

7. Osa ja kokonaisuus137

8. Aine, mieli ja henki139

9. Persoonalliset realiteetit141

13. Paratiisin pyhät sfäärit143

1. Isän seitsemän pyhää maailmaa144

2. Isän maailmojen sisäiset suhteet147

3. Iankaikkisen Pojan pyhät maailmat149

4. Äärettömän Hengen maailmat149

14. Keskus- ja jumalallinen universumi152

1. Paratiisi–Havonan järjestelmä152

2. Havonan koostumus154

3. Havonan maailmat155

4. Keskusuniversumin luodut olennot156

5. Elämä Havonassa158

6. Keskusuniversumin tarkoitus160

15. Seitsemän superuniversumia164

1. Superuniversumien avaruustaso164

2. Superuniversumien organisaatio165

3. Orvontonin superuniversumi167

4. Tähtisumut – universumien esivanhemmat169

5. Taivaankappaleiden alkuperä170

6. Avaruuden sfäärit172

7. Arkkitehtoniset sfäärit174

8. Energian kontrolli ja säätely175

9. Superuniversumien piirit176

10. Superuniversumien hallitsijat178

11. Neuvotteleva edustajakokous179

12. Korkeimmat tuomioistuimet180

13. Sektorihallitukset181

14. Seitsemän superuniversumin tarkoitukset181

16. Seitsemän Valtiashenkeä184

1. Suhde kolmiyhteiseen Jumaluuteen185

2. Suhde Äärettömään Henkeen185

3. Valtiashenkien identiteetti ja erilaisuus186

4. Valtiashenkien ominaisuudet ja toiminnat189

5. Suhde luotuihin190

6. Kosminen mieli191

7. Moraali, hyve ja persoonallisuus192

8. Urantia-persoonallisuus194

9. Ihmisen tietoisuuden reaalisuus195

17. Korkeimpien Henkien seitsemän ryhmää197

1. Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa198

2. Majeston – Heijastustoiminnan Päällikkö199

3. Heijastavat Henget200

4. Heijastusavustajat202

5. Kehien Seitsemän Henkeä202

6. Paikallisuniversumien Luovat Henget203

7. Mielenauttajahenget205

8. Korkeimpien Henkien toiminnot205

18. Korkeimmat Kolminaisuuspersoonallisuudet207

1. Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet207

2. Päivien Ikuiset208

3. Päivien Muinaiset209

4. Päivien Täydelliset210

5. Päivien Äskettäiset211

6. Päivien Yhdistyneet212

7. Päivien Uskolliset213

19. Rinnasteiset kolminaisuusperäiset olennot214

1. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat214

2. Viisauden Täydellistäjät215

3. Jumalalliset Neuvonantajat216

4. Universaaliset Sensorit217

5. Inspiroidut Kolminaisuushenget219

6. Havonan syntyperäisasukkaat221

7. Paratiisin kansalaiset222

20. Jumalan Paratiisin-Pojat223

1. Taivaasta laskeutuvat Jumalan Pojat223

2. Hallinnolliset Pojat224

3. Oikeudelliset toimet226

4. Hallinnolliset tehtäväkäynnit226

5. Jumalan Paratiisin-Poikien lahjoittautuminen227

6. Lahjoittautumiset kuolevaisen hahmossa228

7. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat230

8. Daynaalien paikallisuniversumipalvelu231

9. Daynaalien planetaarinen palvelu231

10. Paratiisin-Poikien yhteispalvelu232

21. Paratiisin Luoja-Pojat234

1. Luoja-Poikien alkuperä ja olemus234

2. Paikallisuniversumien Luojat235

3. Paikallisuniversumisuvereenisuus237

4. Mikaelien lahjoittautumiset239

5. Mestari-Poikien suhde universumiin240

6. Mestari-Mikaelien tulevaisuus241

22. Kolminaistetut Jumalan Pojat243

1. Kolminaisuuden syleilemät Pojat243

2. Voimalliset Sanansaattajat245

3. Korkea-arvoiset246

4. Nimettömät ja Numerottomat246

5. Kolminaistetut Suojelijat247

6. Kolminaistetut Lähettiläät248

7. Kolminaistamisen tekniikka249

8. Luotujen kolminaistamat Pojat251

9. Taivaalliset Vartijat252

10. Ylhäisten Poikien Avustajat253

23. Yksinäiset Sanansaattajat256

1. Yksinäisten Sanansaattajien olemus ja alkuperä256

2. Yksinäisten Sanansaattajien tehtävät257

3. Yksinäisten Sanansaattajien ajallis-avaruudelliset palvelukset260

4. Yksinäisten Sanansaattajien erityistoiminta262

24. Äärettömän Hengen korkeammat persoonallisuudet264

1. Universumien Piirienvalvojat265

2. Väestönlaskennan Johtajat266

3. Äärettömän Hengen Henkilökohtaiset Avustajat268

4. Apulaistarkastajat268

5. Valtuutetut Vartiomiehet268

6. Kandidaattien Opastajat269

7. Mistä Kandidaattien Opastajat ovat peräisin?270

25. Avaruuden Sanansaattajajoukot273

1. Havonan Servitaalit273

2. Universaaliset Sovittelijat275

3. Sovittelijoiden laajalle ulottuva palvelu276

4. Tekniset Neuvojat279

5. Paratiisin Arkistojen Hoitajat281

6. Taivaalliset Kirjurit281

7. Morontiakumppanit282

8. Paratiisikumppanit283

26. Keskusuniversumin hoivaavat henget285

1. Hoivaavat henget285

2. Voimalliset supernafit286

3. Kolmannen asteen supernafit288

4. Toisen asteen supernafit289

5. Pyhiinvaeltajien auttajat291

6. Korkeimmuuden oppaat292

7. Kolminaisuuden oppaat292

8. Pojan löytäjät293

9. Isän oppaat294

10. Neuvonantajat ja neuvojat295

11. Levon täydentäjät296

27. Ensi asteen supernafien toiminta298

1. Levon alkuunpanijat299

2. Valtuutuspäälliköt300

3. Etiikantulkitsijat300

4. Käytöksenohjaajat301

5. Tiedonvarjelijat301

6. Filosofian mestarit302

7. Palvonnanohjaajat303

28. Superuniversumien hoivaavat henget306

1. Tertiafit306

2. Omniafit307

3. Sekonafit307

4. Ensimmäisen asteen sekonafit307

5. Toisen asteen sekonafit310

6. Kolmannen asteen sekonafit313

7. Sekonafien hoiva317

29. Universumivoiman ohjaajat319

1. Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa320

2. Korkeimmat Voimakeskukset320

3. Voimakeskusten toimipiiri322

4. Fyysiset päävalvojat324

5. Vahvuuden Pääorganisoijat329

30. Suuruniversumin persoonallisuudet330

1. Paratiisin käyttämä elävien olentojen luokittelu330

2. Uversan persoonallisuusrekisteri334

3. Hyväntahdon siirtokunnat338

4. Ylösnousemuskuolevaiset340

31. Lopullisuuden Saavuttajakunta345

1. Havonan syntyperäisasukkaat346

2. Gravitaatiosanansaattajat346

3. Kunnialla kruunatut kuolevaiset347

4. Adoptoidut serafit348

5. Kunnialla kruunatut Aineelliset Pojat349

6. Kunnialla kruunatut keskiväliolennot349

7. Valon Evankelistat349

8. Transsendentaalit350

9. Kokonaisuniversumin Arkkitehdit351

10. Löytöretki perimmäisyyteen352

II OSA
Paikallisuniversumi

Sisältö Sivu

32. Paikallisuniversumien kehitys357

1. Universumien fyysinen ilmaantuminen357

2. Universumin organisointi358

3. Evoluution idea360

4. Jumalan suhde paikallisuniversumiin362

5. Ikuinen ja jumalallinen tarkoitus364

33. Paikallisuniversumin hallinto366

1. Nebadonin Mikael366

2. Nebadonin hallitsija367

3. Universumin Poika ja Henki368

4. Gabriel – toimeenpanopäällikkö369

5. Kolminaisuuden suurlähettiläät370

6. Yleishallinto371

7. Nebadonin oikeusistuimet372

8. Lainsäädäntä- ja toimeenpanoelimet373

34. Paikallisuniversumin Äiti-Henki374

1. Luovan Hengen personoituminen374

2. Jumalallisen Hoivaajan olemus375

3. Poika ja Henki ajallisuudessa ja avaruudessa376

4. Paikallisuniversumin yhteyspiirit377

5. Hengen hoiva379

6. Ihmisessä oleva henki380

7. Henki ja lihallisuus382

35. Jumalan paikallisuniversumipojat384

1. Isä-Melkisedek384

2. Melkisedek-Pojat385

3. Melkisedekien maailmat387

4. Melkisedekien erityistyö388

5. Vorondadek-Pojat389

6. Konstellaation-Isät390

7. Vorondadekien maailmat391

8. Lanonandek-Pojat392

9. Lanonandek-hallitsijat393

10. Lanonandekien maailmat394

36. Elämänkantajat396

1. Elämänkantajain alkuperä ja olemus396

2. Elämänkantajien maailmat397

3. Elämän juurruttaminen399

4. Melkisedek-elämänkantajat400

5. Seitsemän mielenauttajahenkeä401

6. Elävät voimat403

37. Paikallisuniversumin persoonallisuudet406

1. Universumiauttajat406

2. Loistavat Iltatähdet407

3. Arkkienkelit408

4. Korkeimmat Avustajat409

5. Pääkomissionaarit410

6. Taivaalliset Valvojat412

7. Mansiomaailman Opettajat413

8. Tehtävään määrättyjen korkeampien henkien yhteisöt413

9. Paikallisuniversumin vakinaiset kansalaiset414

10. Paikallisuniversumin muita olentoryhmiä416

38. Paikallisuniversumin hoivaavat henget418

1. Serafien alkuperä418

2. Enkelien olemus419

3. Esittelemättä jäävät enkelit420

4. Serafien maailmat420

5. Serafien koulutus420

6. Serafien organisaatio421

7. Kerubit ja sanobit422

8. Kerubien ja sanobien kehitys423

9. Keskiväliolennot424

39. Serafien armeijakunnat426

1. Korkeimmat serafit427

2. Korkeammat serafit429

3. Valvojaserafit432

4. Hallintoserafit434

5. Planetaariset auttajat436

6. Siirtymähoivaajat439

7. Tulevaisuuden serafit440

8. Serafien määränpää440

9. Täyttymyksen Serafikunta441

40. Ylösnousemukselliset Jumalan pojat443

1. Evolutionaariset serafit443

2. Ylösnousevat Aineelliset Pojat444

3. Taivaaseen otetut keskiväliolennot444

4. Personoidut Suuntaajat444

5. Ajallisuuden ja avaruuden kuolevaiset445

6. Jumalan uskonpojat447

7. Isään fuusioituneet kuolevaiset448

8. Poikaan fuusioituneet kuolevaiset449

9. Henkeen fuusioituneet kuolevaiset450

10. Ylösnousemuksen määränpäät452

41. Paikallisuniversumin fyysiset aspektit455

1. Nebadonin voimakeskukset455

2. Satanian fyysiset valvojat456

3. Tähtikumppanimme458

4. Aurinkojen tiheys459

5. Aurinkosäteily460

6. Kalsium – avaruuden vaeltaja461

7. Aurinkoenergian lähteet463

8. Aurinkoenergian reaktiot464

9. Aurinkojen stabiliteetti465

10. Asuttujen maailmojen alkuperä465

42. Energia – mieli ja aine467

1. Paratiisin vahvuudet ja energiat467

2. Universaaliset ei-hengelliset energiajärjestelmät
(fyysiset energiat)469

3. Aineen luokittelu471

4. Energian ja aineen transmutaatiot472

5. Aaltoenergian ilmenemät474

6. Ultimatonit, elektronit ja atomit476

7. Atominen aine477

8. Atomin koossapysyvyys478

9. Luonnonfilosofia479

10. Universaaliset ei-hengelliset energiajärjestelmät
(aineelliset mielijärjestelmät)480

11. Maailmankaikkeuden mekanismit481

12. Hahmo ja muoto – mielen hallitsevuus483

43. Konstellaatiot485

1. Konstellaation päämaja485

2. Konstellaation hallitus487

3. Norlatiadekin Kaikkein Korkeimmat488

4. Kokousvuori – Päivien Uskollinen489

5. Edentian Isät Luciferin kapinan jälkeen490

6. Jumalan puutarhat492

7. Univitatia493

8. Edentian koulutusmaailmat493

9. Edentian kansalaisuus495

44. Taivaalliset taidetyöntekijät497

1. Taivaalliset muusikot499

2. Taivaalliset toisintajat500

3. Jumalalliset rakentajat501

4. Ajatusten muistiinmerkitsijät503

5. Energiankäsittelijät504

6. Muotoilijat ja kaunistajat506

7. Harmoniatyöntekijät507

8. Kuolevaisten pyrkimykset ja morontiasaavutukset507

45. Paikallisjärjestelmän hallinto509

1. Siirtymäkulttuurin maailmat509

2. Järjestelmän hallitsija511

3. Järjestelmän hallitus512

4. Neljäkolmatta neuvonantajaa513

5. Aineelliset Pojat514

6. Aatamien taivasmatkalaisille antama koulutus515

7. Melkisedekien koulut517

46. Paikallisjärjestelmän päämaja519

1. Jerusemin fyysiset aspektit519

2. Jerusemin fyysiset ominaispiirteet520

3. Jerusemin kaukoviestilähetykset522

4. Asuin- ja hallintoalueet522

5. Jerusemin ympyrät523

6. Toimeenpano- ja hallintoneliöt527

7. Suorakulmiot – Spornagia527

8. Jerusemin kolmiot528

47. Seitsemän mansiomaailmaa530

1. Finaliittien maailma530

2. Lastenkoehoitola531

3. Ensimmäinen mansiomaailma532

4. Toinen mansiomaailma534

5. Kolmas mansiomaailma535

6. Neljäs mansiomaailma536

7. Viides mansiomaailma537

8. Kuudes mansiomaailma537

9. Seitsemäs mansiomaailma538

10. Jerusemin kansalaisuus539

48. Morontiaelämä541

1. Morontiamateriaalit541

2. Morontiavoiman Valvojat542

3. Morontiaseuralaiset545

4. Vaihtelunohjaajat547

5. Mansiomaailmojen Opettajat550

6. Morontiamaailmojen serafit – Siirtymävaiheen hoivaajat551

7. Morontiamota556

8. Morontiaetenijät557

49. Asutut maailmat559

1. Planetaarinen elollisuus559

2. Planeettakohtaiset fyysiset tyypit560

3. Hengittämättömien maailmat563

4. Evolutionaariset tahdolliset luodut564

5. Kuolevaisten planetaariset sarjat565

6. Maan päällä vietetystä elämästä vapautuminen568

50. Planeettaprinssit572

1. Prinssien tehtävä572

2. Planeetan hallinto573

3. Prinssin ruumiillinen esikunta574

4. Planeetan päämaja ja koulut575

5. Edistyvä sivilisaatio576

6. Planetaarinen kulttuuri578

7. Eristämisen ansiot578

51. Planetaariset Aatamit580

1. Jumalan Aineellisten Poikien alkuperä ja olemus580

2. Planetaaristen Aatamien siirtäminen paikasta toiseen582

3. Aatamien tehtävät582

4. Evolutionaariset kuusi rotua584

5. Rotujen sekoittuminen –
Aatamin verenperinnön lahjoittaminen585

6. Eedenin hallintojärjestelmä586

7. Yhteishallinto587

52. Planetaariset kuolevaisten aikakaudet589

1. Alkukantainen ihminen589

2. Planeettaprinssin jälkeinen ihminen591

3. Aatamin jälkeinen ihminen592

4. Hallinnollisen Pojan jälkeinen ihminen594

5. Lahjoittautuneen Pojan jälkeinen ihminen595

6. Lahjoittautumisen jälkeinen aikakausi Urantialla597

7. Opettaja-Pojan jälkeinen ihminen598

53. Luciferin kapina601

1. Kapinan johtajat601

2. Kapinan syyt602

3. Luciferin manifesti603

4. Kapinan puhkeaminen604

5. Selkkauksen luonne605

6. Lojaali serafikomentaja606

7. Kapinan historia607

8. Ihmisen Poika Urantialla609

9. Kapinan tämänhetkinen tila610

54. Luciferin kapinaan liittyvät ongelmat613

1. Oikea ja väärä vapaus613

2. Vapauden anastus614

3. Oikeudenmukaisuuden sanelema aikaviive615

4. Armeliaisuudesta johtuva viive615

5. Viivytykseen kätkeytyvä viisaus617

6. Rakkauden riemuvoitto618

55. Valon ja elämän sfäärit621

1. Morontiatemppeli622

2. Kuolema ja taivaaseenotto623

3. Kultaiset aikakaudet624

4. Hallinnolliset uudelleenjärjestelyt626

5. Aineellisen kehityksen lakikorkeus629

6. Yksittäinen kuolevainen630

7. Ensimmäinen eli planetaarinen vaihe631

8. Toinen eli järjestelmävaihe632

9. Kolmas eli konstellaatiovaihe633

10. Neljäs eli paikallisuniversumivaihe634

11. Pien- ja suursektorivaiheet635

12. Seitsemäs eli superuniversumivaihe636

56. Universaalinen ykseys637

1. Fyysinen koordinointi637

2. Älyllinen ykseys638

3. Hengellinen yhdistyminen639

4. Persoonallisuuden yhdistyminen639

5. Jumaluuden ykseys640

6. Evolutionaarisen Jumaluuden yhdistyminen641

7. Universaaliset evoluution seurausilmiöt642

8. Korkein yhdistäjä643

9. Universaalisen Absoluutin ykseys644

10. Totuus, kauneus ja hyvyys646

III OSA
Urantian historia

Sisältö Sivu

57. Urantian alkuperä651

1. Andronoverin tähtisumu651

2. Ensimmäinen tähtisumuvaihe652

3. Toinen tähtisumuvaihe653

4. Kolmas ja neljäs vaihe654

5. Monmatian – Urantian aurinkokunnan – synty655

6. Aurinkokuntavaihe – Planeettojen muodostumisvaihe657

7. Meteoriajanjakso – Vulkaaninen aikakausi
Planeetan alkuvaiheen ilmakehä658

8. Maankuoren asettuminen
Maanjäristysten aikakausi
Maailman valtameri ja ensimmäinen manner660

58. Elämän juurruttaminen Urantialle664

1. Fyysisen elämän perusedellytykset664

2. Urantian ilmakehä665

3. Avaruusympäristö666

4. Elämän aamunkoiton aikakausi667

5. Mantereiden liukuminen668

6. Siirtymäkausi669

7. Geologinen historiankirja670

59. Elämän merellisen muodon aikakausi Urantialla672

1. Matalien merien varhainen merieliöstö
Trilobiittien aikakausi673

2. Ensimmäinen mantereisten tulvien vaihe
Selkärangattomien eläinten aikakausi674

3. Toinen suuri tulvien vaihe
Korallikausi – Lonkerojalkaisten aikakausi676

4. Suuri maankohoamisen vaihe
Maalla elävän kasvikunnan ajanjakso
Kalojen aikakausi678

5. Maankuoren siirrosvaihe
Saniaismetsien hiiltymisjakso
Sammakoiden aikakausi680

6. Ilmastollinen siirtymävaihe
Siemenkasvien ajanjakso
Biologisten koettelemusten aikakausi682

60. Urantia maaeliöstön varhaiskaudella685

1. Matelijoiden varhaiskausi685

2. Myöhempi matelijoiden aikakausi687

3. Liitukausi
Kukkakasvien ajanjakso
Lintujen aikakausi688

4. Liitukauden loppu691

61. Nisäkkäiden aikakausi Urantialla693

1. Mannerten uusi kuivanmaan kausi
Varhaisnisäkkäiden aikakausi693

2. Viimeisin tulvehtimisvaihe
Pitemmälle edistyneiden nisäkkäiden aikakausi694

3. Nykyisten vuorten muodostumisvaihe
Elefantin ja hevosen aikakausi696

4. Viimeisin mannerten kohoamisvaihe
Viimeinen suuri nisäkkäiden vaelluskausi698

5. Ensimmäinen jääkausi699

6. Alkukantainen ihminen jääkaudella700

7. Jääkauden jatkuminen700

62. Alkuihmisen kantarodut703

1. Varhaiset puoliapinalajit703

2. Ihmisen kantanisäkkäät703

3. Välinisäkkäät704

4. Kädelliset706

5. Ensimmäiset ihmisolennot707

6. Ihmismielen evoluutio709

7. Asutuksi maailmaksi tunnustaminen709

63. Ensimmäinen ihmisperhe711

1. Andon ja Fonta711

2. Kaksosten pakomatka712

3. Andonin suku713

4. Andonilaisklaanit713

5. Andoniittien hajaantuminen715

6. Onagar – ensimmäinen totuuden opettaja715

7. Andonin ja Fontan eloonjääminen717

64. Evolutionaariset värilliset rodut718

1. Andonilaiset kanta-asukkaat718

2. Foxhallin kansat719

3. Badonanin heimot720

4. Neandertal-rodut720

5. Värillisten rotujen synty722

6. Urantian kuusi sangik-rotua722

7. Värillisten rotujen levittäytyminen726

65. Evoluution valvonta730

1. Elämänkantajien tehtävät730

2. Evoluution sisältämät näköalat731

3. Evoluution vaaliminen733

4. Uusien urien aukominen Urantialla734

5. Elollisuuden kehityksen kohtaamat hankaluudet736

6. Elollisuuden kehittämisen menetelmät737

7. Evolutionaariset mielen tasot738

8. Evoluutio ajan ja avaruuden näkökulmasta739

66. Urantian Planeettaprinssi741

1. Prinssi Caligastia741

2. Prinssin esikunta742

3. Dalamatia – Prinssin kaupunki743

4. Caligastian sadan alkuajat743

5. Caligastian sadan organisaatio745

6. Prinssin hallituskausi749

7. Elämä Dalamatiassa750

8. Caligastian aiheuttamat onnettomuudet752

67. Planeetan kapina754

1. Caligastian petos754

2. Kapinan puhkeaminen755

3. Seitsemän ratkaisevaa vuotta756

4. Caligastian sata kapinan jälkeen757

5. Kapinan välittömät seuraukset758

6. Järkkymätön Van759

7. Synnin etäisvaikutukset760

8. Kapinan ihmissankari761

68. Sivilisaation sarastus763

1. Varjeleva sosiaalistuminen763

2. Sosiaaliseen edistymiseen vaikuttavia tekijöitä764

3. Aaveidenpelon sosiaalistava vaikutus766

4. Tapasäännösten kehitys767

5. Maankäyttötavat – toimeentulokeinot768

6. Kulttuurin kehitys769

69. Ihmisen perusinstituutiot772

1. Ihmisen perusinstituutiot772

2. Teollisuuden sarastus773

3. Työvoiman erikoistuminen773

4. Tavaranvaihdon alkuvaiheet775

5. Pääoman syntyvaiheet775

6. Tulen suhde sivilisaatioon777

7. Eläinten hyötykäyttö778

8. Orjuus sivilisaatioon vaikuttavana tekijänä778

9. Yksityisomaisuus780

70. Ihmisperäisen hallitusjärjestelmän kehitys783

1. Sodan syntyhistoria783

2. Sodan yhteiskunnallinen arvo785

3. Ihmisen ensimmäiset yhteenliittymät787

4. Sukukunnat ja heimot788

5. Hallitusjärjestelmän alkuvaiheet788

6. Monarkkinen hallitusmuoto789

7. Alkuaikojen klubit ja salaseurat790

8. Yhteiskuntaluokat792

9. Ihmisoikeudet793

10. Oikeuden kehitys794

11. Lait ja oikeusistuimet796

12. Hallintovallan jako797

71. Valtion kehittyminen800

1. Alkioasteinen valtio800

2. Edustuksellisen hallitustavan kehitys801

3. Valtiollisuuden ihanteet803

4. Edistyvä sivilisaatio804

5. Kilpailun kehitys805

6. Taloudellisen voiton tavoittelu805

7. Opetus806

8. Valtiomuodostuman luonne806

72. Erään naapuriplaneetan hallitusjärjestelmä808

1. Mannerkansakunta808

2. Poliittinen järjestelmä809

3. Kotielämä811

4. Opetusjärjestelmä812

5. Tuotantotoiminnan organisaatio813

6. Vanhuusvakuutus814

7. Verotus815

8. Erikoiskorkeakoulut816

9. Yleisen äänioikeuden rakenne817

10. Menettely rikollisuuden suhteen818

11. Sotilaallinen valmius818

12. Muut kansakunnat819

73. Eedenin Puutarha821

1. Nodiitit ja amadoniitit821

2. Puutarhan suunnittelu822

3. Puutarhan sijaintipaikka823

4. Puutarhan perustaminen823

5. Puutarhakoti824

6. Elämänpuu825

7. Eedenin kohtalo826

74. Aatami ja Eeva828

1. Aatami ja Eeva Jerusemissa828

2. Aatamin ja Eevan saapuminen829

3. Aatami ja Eeva tutustuvat planeettaan830

4. Ensimmäinen mullistus832

5. Aatamin hallinto833

6. Aatamin ja Eevan kotielämä834

7. Elämä Puutarhassa835

8. Luomistaru836

75. Aatami ja Eeva rikkovat sopimuksensa839

1. Urantian ongelma839

2. Caligastian salajuoni840

3. Eeva joutuu kiusaukseen841

4. Rikkomuksen tajuaminen842

5. Rikkomuksen jälkivaikutukset843

6. Aatami ja Eeva lähtevät puutarhasta844

7. Aatamin ja Eevan arvonalennus845

8. Niin kutsuttu syntiinlankeemus845

76. Toinen Puutarha847

1. Eedeniläiset saapuvat Mesopotamiaan847

2. Kain ja Aabel848

3. Elämä Mesopotamiassa849

4. Violetti rotu850

5. Aatamin ja Eevan kuolema851

6. Aatamin ja Eevan eloonjääminen853

77. Keskiväliolennot855

1. Ensiasteiset keskiväliolennot855

2. Nodiittirotu856

3. Baabelin torni858

4. Nodilaiset sivilisaation keskukset859

5. Aataminpoika ja Ratta861

6. Toisasteiset keskiväliolennot862

7. Kapinalliset keskiväliolennot863

8. Yhdistyneet keskiväliolennot864

9. Urantian vakinaiset kansalaiset865

78. Violetti rotu Aatamin aikojen jälkeen868

1. Rotujen ja kulttuurien levinneisyys868

2. Toisen Puutarhan adamiitit869

3. Adamiittien ensimmäiset levittäytymiset870

4. Andiitit871

5. Andiittien vaellukset872

6. Andiittien viimeiset hajaantumiset873

7. Mesopotamian tulvat874

8. Sumerilaiset – andiiteista viimeiset875

79. Andiittien leviäminen itämaihin878

1. Turkestanin andiitit878

2. Andiitit valtaavat Intian879

3. Dravidain Intia881

4. Arjalaiset tunkeutuvat Intiaan882

5. Punainen ihminen ja keltainen ihminen883

6. Kiinalaisen sivilisaation aamunkoitto884

7. Andiitit saapuvat Kiinaan886

8. Myöhempi kiinalainen sivistys887

80. Andiittien leviäminen länsimaihin889

1. Adamiitit saapuvat Eurooppaan889

2. Ilmastolliset ja geologiset muutokset890

3. Cro-Magnonin sininen ihminen891

4. Andiitit tunkeutuvat Eurooppaan892

5. Andiitit valloittavat Pohjois-Euroopan893

6. Andiitit Niilin varsilla894

7. Välimeren saarten andiitit895

8. Tonavan andoniitit896

9. Kolme valkoista rotua897

81. Nykysivilisaation kehittyminen900

1. Sivilisaation kehto900

2. Sivilisaation työvälineet901

3. Kaupungit, käsiteollisuus ja kauppa903

4. Sekoittumarodut904

5. Kulttuuriyhteiskunta905

6. Sivilisaation ylläpitäminen906

82. Avioliiton kehitys913

1. Pariutumisvaisto913

2. Rajoittavat tabut914

3. Vanhimmat avioliittoa koskevat tapasäännöt915

4. Avioliitto omaisuutta koskevien tapasääntöjen kohteena917

5. Endogamia ja eksogamia918

6. Rotusekoitukset919

83. Avioliittoinstituutio922

1. Avioliitto yhteiskunnallisena instituutiona922

2. Seurustelu ja kihlautuminen923

3. Ostaminen ja myötäjäiset923

4. Häämenot924

5. Moniavioisuus925

6. Varsinainen yksiavioisuus – pariavioliitto927

7. Aviosuhteen purkaminen928

8. Avioliiton ihannointi929

84. Avioliitto ja perhe-elämä931

1. Alkukantaiset pariliitot931

2. Alkuaikojen äitivaltainen perhe932

3. Isävaltainen perhe933

4. Naisen asema alkuaikojen yhteiskunnassa935

5. Nainen kehittyvien tapasääntöjen kohteena936

6. Miehen ja naisen välinen kumppanuus938

7. Perhe-elämän ihanteet939

8. Halujen tyydyttämiseen sisältyvät vaarat942

85. Palvonnan alkujuuret944

1. Kivien- ja mäkienpalvonta944

2. Kasvien- ja puidenpalvonta945

3. Eläintenpalvonta946

4. Luonnonelementtien palvonta946

5. Taivaankappaleiden palvonta947

6. Ihmisenpalvonta948

7. Palvonnan ja viisauden auttajat948

86. Uskonnon varhaiskehitys950

1. Sattuma: hyvä onni ja huono onni950

2. Sattuman personoiminen951

3. Kuolema – selittämätön952

4. Kuolemasta eloonjäämisen käsite952

5. Aavesielun käsite953

6. Aavehenkiympäristö955

7. Alkukantaisen uskonnon tehtävä956

87. Aavekultit958

1. Aaveidenpelko958

2. Vainajahenkien lepyttely959

3. Esi-isienpalvonta960

4. Hyvät ja pahat henkiaaveet961

5. Edistyvä aavekultti962

6. Pakottaminen ja poismanaaminen963

7. Kultismin luonne965

88. Fetissit, taikakalut ja magia967

1. Usko fetisseihin967

2. Fetissin kehittyminen968

3. Totemismi970

4. Magia970

5. Maagiset taikakalut971

6. Magian harjoittaminen972

89. Synti, uhri ja sovitus974

1. Tabu974

2. Syntikäsite975

3. Kieltäymys ja nöyrtyminen976

4. Uhraamisen alkujuuret977

5. Uhrit ja kannibalismi978

6. Ihmisuhriajatuksen kehittyminen980

7. Ihmisuhrin muunnelmia981

8. Lunastus ja liittosopimukset982

9. Uhrit ja sakramentit983

10. Synnin anteeksianto984

90. Shamanismi – poppamiehet ja papit986

1. Ensimmäiset shamaanit – poppamiehet986

2. Shamanistiset toiminnot987

3. Shamanismin teoria sairaudesta ja kuolemasta989

4. Shamaanien harjoittama lääkintätoimi990

5. Papit ja rituaalit992

91. Rukoilun kehityshistoria994

1. Alkukantainen rukous994

2. Rukoilun kehittyminen995

3. Rukous ja toinen minä996

4. Eettinen rukoilu997

5. Rukouksen sosiaaliset heijastusvaikutukset998

6. Rukouksen vaikutuspiiri999

7. Mystiikka, hurmio ja henkeytyminen1000

8. Rukoilu henkilökohtaisena kokemuksena1001

9. Tuloksellisen rukoilun ehdot1002

92. Uskonnon myöhempi kehitys1003

1. Uskonnon evolutionaarinen luonne1003

2. Uskonto ja tapasäännöt1004

3. Kehitysuskonnon luonne1005

4. Lahjaksi annettu ilmoitus1007

5. Suuret uskonnolliset johtajat1008

6. Monikoosteiset uskonnot1010

7. Uskonnon edelleenkehittyminen1012

93. Makiventa Melkisedek1014

1. Makiventan inkarnoituminen1014

2. Saalemin viisas1015

3. Melkisedekin opetukset1016

4. Saalemin uskonto1017

5. Abrahamin valitseminen1018

6. Melkisedekin liittosopimus Abrahamin kanssa1020

7. Melkisedekin lähetyssaarnaajat1021

8. Melkisedekin lähtö1022

9. Melkisedekin lähdön jälkeen1022

10. Makiventa Melkisedekin nykyinen asema1024

94. Melkisedekin opetusten vaikutus itämailla1027

1. Saalemin opetukset vedalaisessa Intiassa1027

2. Brahmalaisuus1028

3. Brahmalainen filosofia1030

4. Hindulainen uskonto1031

5. Kiinassa käyty kamppailu totuuden puolesta1032

6. Lao-tse ja Konfutse1033

7. Gautama Siddhartha1035

8. Buddhalainen usko1036

9. Buddhalaisuuden leviäminen1037

10. Tiibetin uskonto1038

11. Buddhalainen filosofia1038

12. Buddhalaisuuden jumalakäsitys1040

95. Melkisedekin opetusten vaikutus Levantissa1042

1. Saalemin uskonto Mesopotamiassa1042

2. Egyptin varhaisuskonto1043

3. Moraalikäsitysten kehitys1045

4. Amenemopen opetukset1046

5. Ainutlaatuinen Ikhnaton1047

6. Saalemin opit Iranissa1049

7. Saalemin opetukset Arabiassa1050

96. Jahve – heprealaisten Jumala1052

1. Seemiläisten jumaluuskäsityksiä1052

2. Seemiläiset kansat1054

3. Verraton Mooses1055

4. Julistustyö Jahven puolesta1056

5. Mooseksen opetukset1057

6. Mooseksen kuoleman jälkeen vallinnut jumalakäsitys1059

7. Psalmit ja Jobin kirja1060

97. Jumalakäsityksen kehitys heprealaisten keskuudessa1062

1. Samuel – heprealaisprofeetoista ensimmäinen1062

2. Elia ja Elisa1064

3. Jahve ja Baal1064

4. Aamos ja Hoosea1065

5. Ensimmäinen Jesaja1066

6. Peloton Jeremia1067

7. Toinen Jesaja1068

8. Pyhä ja epäpyhä historiankirjoitus1070

9. Heprealaisten historiaa1071

10. Heprealainen uskonto1075

98. Melkisedekin opetusten vaikutus länsimaissa1077

1. Saalemin uskonto kreikkalaisten keskuudessa1077

2. Kreikkalainen filosofinen ajattelu1078

3. Melkisedekin opetukset Roomassa1080

4. Mysteerikultit1081

5. Mitra-kultti1082

6. Mitralaisuus ja kristinusko1083

7. Kristinusko1083

99. Uskontoon liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset1086

1. Uskonto ja yhteiskunnallinen uudistustyö1086

2. Institutionaalisen uskonnon heikkous1087

3. Uskonto ja uskonnonharjoittaja1088

4. Siirtymävaiheen vaikeudet1089

5. Uskonnon sosiaaliset aspektit1090

6. Institutionaalinen uskonto1092

7. Uskonnon anti1092

100. Uskonto ihmisen kokemuksessa1094

1. Uskonnollinen kasvu1094

2. Hengellinen kasvu1095

3. Käsitykset korkeimmasta arvosta1096

4. Kasvun ongelmat1097

5. Kääntymys ja mystiikka1098

6. Uskonnollisen elämän tunnusmerkit1100

7. Uskonnollisen elämäntavan korkein ilmenemä1101

101. Uskonnon todellinen luonne1104

1. Aito uskonto1104

2. Uskonnon tosiasia1105

3. Uskonnon tunnusmerkit1107

4. Ilmoitusta koskevat rajoitukset1109

5. Ilmoituksen avartama uskonto1110

6. Edistyvä uskonnollinen kokemus1111

7. Omakohtainen uskontofilosofia1113

8. Usko ja uskomus1114

9. Uskonto ja moraalisuus1115

10. Uskonto ihmisen vapauttajana1116

102. Uskonnollisen uskon perustukset1118

1. Uskon tuottamat vakuuttuneisuudet1118

2. Uskonto ja todellisuus1119

3. Tieto, viisaus ja ymmärrys1121

4. Kokemuksen tosiasia1123

5. Tavoitteellisen potentiaalin ylivalta1123

6. Uskonnollisen uskon varmuus1124

7. Jumalallisen epäilyksettömyys1126

8. Uskonnon todisteet1127

103. Uskonnollisen kokemuksen reaalisuus1129

1. Uskonnonfilosofia1129

2. Uskonto ja yksilö1130

3. Uskonto ja ihmissuku1132

4. Hengellinen uskonyhteys1133

5. Ihanteiden alkuperä1133

6. Filosofinen koordinointi1135

7. Tiede ja uskonto1137

8. Filosofia ja uskonto1140

9. Uskonnon sisin olemus1140

104. Kolminaisuuskäsityksen kasvu1143

1. Urantialaiset kolminaisuuskäsitykset1143

2. Kolminaisuuden ykseys ja Jumaluuden monikollisuus1145

3. Kolminaisuudet ja kolmiyhteydet1146

4. Seitsemän kolmiyhteyttä1147

5. Kolmiudet1151

105. Jumaluus ja todellisuus1152

1. Filosofinen ”MINÄ OLEN” -käsite1152

2. ”MINÄ OLEN” kolmiyhteisenä ja seitsenkertaisena1153

3. Infiniittisyyden Seitsemän Absoluuttia1155

4. Ykseys, kaksinaisuus ja kolmiyhteys1157

5. Finiittisen todellisuuden esiintuonti1158

6. Finiittisen todellisuuden seurausilmiöt1159

7. Transsendentaalien olevaistuminen1159

106. Universumin todellisuustasot1162

1. Ensiasteinen finiittisten funktionaalien yhteenliittymä1163

2. Toisasteinen, korkeinta finiittistä edustava integraatio1164

3. Transsendentaalinen, kolmannen asteen todellisuusyhteenliittymä1165

4. Perimmäinen, neljännen asteen integroituma1166

5. Ko-absoluuttinen eli viidennen vaiheen yhteenliittymä1167

6. Absoluuttinen eli kuudennen vaiheen integroituma1167

7. Päämäärän lopullisuus1168

8. Kolminaisuuksien kolminaisuus1170

9. Eksistentiaalinen infiniittinen yhdistyminen1173

107. Ajatuksensuuntaajien alkuperä ja olemus1176

1. Ajatuksensuuntaajien alkuperä1177

2. Suuntaajien luokitus1178

3. Suuntaajien Diviningtonin-koti1179

4. Suuntaajien olemus ja läsnäolo1180

5. Suuntaajien mielellisyys1181

6. Puhtaasti hengiksi ymmärretyt suuntaajat1182

7. Suuntaajat ja persoonallisuus1183

108. Ajatuksensuuntaajien tehtävä ja toiminta1185

1. Valinta ja tehtäväänosoittaminen1185

2. Suuntaajan ihmismielessäasumisen edellytykset1186

3. Organisaatio ja hallinto1188

4. Suhde muihin hengellisiin influensseihin1190

5. Suuntaajan tehtävä1191

6. Jumala ihmisessä1192

109. Suuntaajien suhde universumin luotuihin1195

1. Suuntaajien kehitys1195

2. Omatoimiset Suuntaajat1196

3. Suuntaajien suhde eri kuolevaistyyppeihin1197

4. Suuntaajat ja ihmispersoonallisuus1198

5. Suuntaajan mielessäoloa haittaavat aineelliset tekijät1199

6. Todellisten arvojen häviämättömyys1200

7. Personoitujen Suuntaajien kohtalo1201

110. Suuntaajien suhde yksittäisiin kuolevaisiin1203

1. Asuminen kuolevaisen mielessä1203

2. Suuntaajat ja ihmistahto1204

3. Yhteistyö Suuntaajan kanssa1205

4. Suuntaajan työskentely mielessä1207

5. Erheellisiä käsityksiä Suuntaajan opastuksesta1207

6. Seitsemän psyykkistä kehää1209

7. Kuolemattomuuden saavuttaminen1212

111. Suuntaaja ja sielu1215

1. Valinnat tehdään mielen areenalla1216

2. Sielun olemus1217

3. Kehittyvä sielu1218

4. Sisäinen elämä1219

5. Valinnan pyhittäminen1221

6. Ihmisen paradoksi1221

7. Suuntaajan ongelma1223

112. Persoonallisuuden eloonjääminen1225

1. Persoonallisuus ja todellisuus1226

2. Minä1227

3. Kuolemaksi kutsuttu ilmiö1229

4. Suuntaajat kuoleman jälkeen1231

5. Ihmisminän eloonjääminen1232

6. Morontiaminä1235

7. Suuntaajafuusio1237

113. Kohtalonsuojelijaserafit1241

1. Suojelusenkelit1241

2. Kohtalonsuojelijat1242

3. Suhde muihin henki-influensseihin1244

4. Serafien toimipiirit1245

5. Kuolevaisiin kohdistuva serafihoiva1245

6. Suojelusenkelit kuoleman jälkeen1246

7. Serafit ja ylösnousemuksellisena elettävä elämänvaihe1248

114. Serafien planetaarinen hallitus1250

1. Urantian hallitsijanvalta1250

2. Planetaaristen valvojain lautakunta1251

3. Residentti kenraalikuvernööri1252

4. Kaikkein Korkein tarkkailija1253

5. Planeetan hallitus1254

6. Planetaariseen valvontaan kuuluvat mestariserafit1254

7. Kohtalon varajoukko1257

115. Korkein Olento1260

1. Käsitepuitteiden suhteellisuus1260

2. Korkeimmuuden absoluuttinen perusta1261

3. Alkuperäinen, aktuaalinen ja potentiaalinen1261

4. Korkeimman todellisuuden lähteet1263

5. Korkeimman suhde Paratiisin-Kolminaisuuteen1264

6. Korkeimman suhde kolmiuksiin1265

7. Korkeimman olemus1266

116. Kaikkivaltias Korkein1268

1. Korkein Mieli1268

2. Kaikkivaltias ja Seitsenkertainen Jumala1269

3. Kaikkivaltias ja Paratiisin-Jumaluus1270

4. Kaikkivaltias ja Korkeimmat Luojat1271

5. Kaikkivaltias ja Seitsenkertaiset Valvojat1273

6. Hengen valta-asema1275

7. Suuruniversumi on elävä organismi1276

117. Korkein Jumala1278

1. Korkeimman Olennon olemus1278

2. Evolutionaarisen kasvun lähde1280

3. Korkeimman merkitys universumien luoduille1281

4. Finiittinen Jumala1283

5. Luomakunnan ylisielu1285

6. Korkeimman tavoitteleminen1287

7. Korkeimman tulevaisuus1291

118. Korkein ja Perimmäinen – ajallisuus ja avaruus1294

1. Ajallisuus ja ikuisuus1295

2. Omnipresenssi ja ubikviteetti1296

3. Ajallis-avaruudelliset yhteydet1297

4. Ensisijainen ja toissijainen kausaatio1298

5. Kaikkivoipaisuus ja mahdollisenmyötäisyys1299

6. Kaikkivoipaisuus ja kaikentekevyys1299

7. Kaikentietävyys ja predestinaatio1300

8. Valvonta ja ylivalvonta1301

9. Maailmankaikkeuden mekanismit1303

10. Kaitselmustoiminnot1304

119. Kristus Mikaelin lahjoittautumiset1308

1. Ensimmäinen lahjoittautuminen1309

2. Toinen lahjoittautuminen1310

3. Kolmas lahjoittautuminen1312

4. Neljäs lahjoittautuminen1313

5. Viides lahjoittautuminen1314

6. Kuudes lahjoittautuminen1315

7. Seitsemäs ja lopullinen lahjoittautuminen1316

8. Mikaelin asema lahjoittautumisten jälkeen1317

IV OSA
Jeesuksen elämä ja opetukset

Sisältö Sivu

120. Mikaelin lahjoittautuminen Urantialla1323

1. Seitsemäs lahjoittautumistoimeksianto1325

2. Lahjoittautumista koskevat rajoitukset1327

3. Muita ohjeita ja neuvoja1329

4. Ruumiillistus – kahdesta tehdään yksi1331

121. Mikaelin lahjoittautumisen aikaiset olot1332

1. Länsimaat ensimmäisellä Kristuksen jälkeisellä vuosisadalla1332

2. Juutalaiset1333

3. Tilanne ei-juutalaisten keskuudessa1334

4. Ei-juutalainen filosofia1335

5. Ei-juutalaiset uskonnot1336

6. Heprealainen uskonto1338

7. Juutalaiset ja ei-juutalaiset1339

8. Aikaisemmin laaditut kirjalliset esitykset1341

122. Jeesuksen syntymä ja vauvaikä1344

1. Joosef ja Maria1344

2. Gabriel ilmestyy Elisabetille1345

3. Gabrielin ilmoitus Marialle1346

4. Joosefin uni1347

5. Jeesuksen maiset vanhemmat1348

6. Nasaretin-koti1349

7. Matka Betlehemiin1350

8. Jeesuksen syntymä1351

9. Jeesus viedään temppeliin1352

10. Herodes ryhtyy toimenpiteisiin1353

123. Jeesuksen varhaislapsuus1355

1. Paluu Nasaretiin1356

2. Viides vuosi (2 eKr.)1357

3. Kuudennen vuoden tapahtumat (1 eKr.)1359

4. Seitsemäs vuosi (1 jKr.)1361

5. Kouluvuodet Nasaretissa1362

6. Hänen kahdeksas vuotensa (2 jKr.)1364

124. Jeesuksen myöhempi lapsuusikä1366

1. Jeesuksen yhdeksäs vuosi (3 jKr.)1366

2. Kymmenes vuosi (4 jKr.)1368

3. Yhdestoista vuosi (5 jKr.)1369

4. Kahdestoista vuosi (6 jKr.)1371

5. Hänen kolmastoista vuotensa (7 jKr.)1373

6. Matka Jerusalemiin1374

125. Jeesus Jerusalemissa1377

1. Jeesus tutustuu temppeliin1378

2. Jeesus ja pääsiäinen1379

3. Joosefin ja Marian lähtö1381

4. Ensimmäinen ja toinen päivä temppelissä1381

5. Kolmas päivä temppelissä1382

6. Neljäs päivä temppelissä1383

126. Kaksi ratkaisevan tärkeää vuotta1386

1. Hänen neljästoista vuotensa (8 jKr.)1387

2. Joosefin kuolema1388

3. Viidestoista vuosi (9 jKr.)1389

4. Ensimmäinen saarna synagogassa1391

5. Kamppailu rahahuolien kanssa1392

127. Nuoruusvuodet1395

1. Kuudestoista vuosi (10 jKr.)1395

2. Seitsemästoista vuosi (11 jKr.)1396

3. Kahdeksastoista vuosi (12 jKr.)1398

4. Yhdeksästoista vuosi (13 jKr.)1401

5. Esran tytär Rebekka1402

6. Hänen kahdeskymmenes vuotensa (14 jKr.)1403

128. Jeesuksen varhaismiehuus1407

1. Kahdeskymmenesyhdes vuosi (15 jKr.)1407

2. Kahdeskymmeneskahdes vuosi (16 jKr.)1409

3. Kahdeskymmeneskolmas vuosi (17 jKr.)1411

4. Damaskoksen-välinäytös1412

5. Kahdeskymmenesneljäs vuosi (18 jKr.)1413

6. Kahdeskymmenesviides vuosi (19 jKr.)1415

7. Kahdeskymmeneskuudes vuosi (20 jKr.)1416

129. Jeesuksen aikuisiän loppupuoli1419

1. Kahdeskymmenesseitsemäs vuosi (21 jKr.)1419

2. Kahdeskymmeneskahdeksas vuosi (22 jKr.)1421

3. Kahdeskymmenesyhdeksäs vuosi (23 jKr.)1423

4. Jeesus ihmisenä1424

130. Matkalla Roomaan1427

1. Joppassa – keskustelu Joonasta1428

2. Kesareassa1429

3. Aleksandriassa1432

4. Luento todellisuudesta1433

5. Kreetan saarella1436

6. Nuori pelokas mies1437

7. Karthagossa – luento ajasta ja avaruudesta1438

8. Matkalla Napoliin ja Roomaan1440

131. Maailman uskonnot1442

1. Kyyninen koulukunta1442

2. Juudaismi1444

3. Buddhalaisuus1446

4. Hindulaisuus1447

5. Zarathustralaisuus1449

6. Sudualaisuus (Jainalaisuus)1450

7. Shinto1451

8. Taolaisuus1451

9. Konfutselaisuus1452

10. ”Meidän uskontomme”1453

132. Roomassa vietetty aika1455

1. Todelliset arvot1456

2. Hyvä ja paha1457

3. Totuus ja usko1459

4. Henkilökohtainen hoiva1460

5. Neuvot rikkaalle miehelle1462

6. Sosiaalinen hoiva1465

7. Retkiä Rooman ympäristöön1466

133. Paluu Roomasta1468

1. Armo ja oikeudenmukaisuus1468

2. Laivaannousu Tarentumissa1470

3. Korintissa1471

4. Henkilökohtainen työ Korintissa1474

5. Ateenassa – luento tieteestä1476

6. Efesoksessa – luento sielusta1477

7. Kyproksella-oleskelu – luento mielestä1479

8. Antiokiassa1480

9. Kaksoisvirranmaassa1481

134. Siirtymäkauden vuodet1483

1. Kolmaskymmenes vuosi (24 jKr.)1483

2. Karavaanimatka Kaspianmerelle1484

3. Urmia-luennot1485

4. Suvereenisuus – jumalallinen ja ihmisperäinen1486

5. Poliittinen suvereenisuus1487

6. Laillisuus, vapaus ja suvereenisuus1490

7. Kolmaskymmenesyhdes vuosi (25 jKr.)1492

8. Oleskelu Hermonvuorella1492

9. Odotuksen aika1494

135. Johannes Kastaja1496

1. Johanneksesta tulee nasiiri1496

2. Sakariaan kuolema1497

3. Lammaspaimenen elämää1497

4. Elisabetin kuolema1499

5. Jumalan valtakunta1500

6. Johannes ryhtyy saarnaamaan1501

7. Johannes taivaltaa pohjoiseen1503

8. Jeesuksen ja Johanneksen kohtaaminen1503

9. Neljäkymmentä saarnapäivää1505

10. Johannes taivaltaa etelään1506

11. Johannes vankilassa1506

12. Johannes Kastajan kuolema1508

136. Kaste ja ne neljäkymmentä päivää1509

1. Käsitykset odotetusta Messiaasta1509

2. Jeesuksen kaste1510

3. Ne neljäkymmentä päivää1512

4. Suunnitelmat julkista toimintaa varten1514

5. Ensimmäinen suuri päätös1516

6. Toinen päätös1517

7. Kolmas päätös1519

8. Neljäs päätös1520

9. Viides päätös1521

10. Kuudes päätös1523

137. Odottelua Galileassa1524

1. Ensimmäisten neljän apostolin valitseminen1524

2. Filippuksen ja Natanaelin valitseminen1526

3. Kapernaumissa-käynti1527

4. Kaanan häät1528

5. Jeesus palaa Kapernaumiin1531

6. Sapattipäivän tapahtumat1532

7. Neljä kuukautta harjoitusta1533

8. Saarna valtakunnasta1535

138. Valtakunnan sanansaattajain kouluttaminen1538

1. Lopulliset ohjeet1538

2. Kuuden apostolin valitseminen1539

3. Matteuksen ja Simonin kutsuminen1540

4. Kaksosten kutsuminen1541

5. Tuomaksen ja Juudaksen kutsuminen1542

6. Viikko teho-opetusta1542

7. Taas uusi pettymys1543

8. Kahdentoista apostolin ensimmäinen tehtävä1545

9. Viiden kuukauden koettelu1546

10. Kahdentoista apostolin organisaatio1547

139. Kaksitoista apostolia1548

1. Andreas, ensiksi valittu1548

2. Simon Pietari1550

3. Jaakob Sebedeus1552

4. Johannes Sebedeus1553

5. Filippus Utelias1556

6. Rehellinen Natanael1558

7. Matteus Leevi1559

8. Tuomas Didymus1561

9. ja 10. Jaakob ja Juudas Alfeus1563

11. Simon Selootti1564

12. Juudas Iskariot1565

140. Kahdentoista apostolin virkaanasettaminen1568

1. Alustavat ohjeet1568

2. Virkaanasettaminen1569

3. Virkaanasettajaissaarna1570

4. Olette maan suola1572

5. Isällinen ja veljellinen rakkaus1573

6. Virkaanasettajaispäivän ilta1576

7. Virkaanasettajaisten jälkeinen viikko1578

8. Torstai-iltapäivä järvellä1579

9. Vihkimispäivä1583

10. Vihkimisen jälkeinen ilta1584

141. Julkisen toiminnan alku1587

1. Lähtö Galileasta1587

2. Jumalan laki ja Isän tahto1588

3. Oleskelu Amathuksessa1589

4. Opetus Isästä1590

5. Hengellinen yhtenäisyys1591

6. Viimeinen viikko Amathuksessa1592

7. Jordanin vastarannan Betaniassa1593

8. Toiminta Jerikossa1595

9. Lähtö Jerusalemiin1595

142. Pääsiäinen Jerusalemissa1596

1. Opetusta temppelissä1596

2. Jumalan viha1597

3. Jumalakäsitys1598

4. Flavius ja Kreikan kulttuuri1600

5. Luento vakuuttuneisuudesta1601

6. Keskustelu Nikodemuksen kanssa1601

7. Oppitunti perheestä1603

8. Etelä-Juudeassa1605

143. Matka Samarian halki1607

1. Sananjulistusta Arkelaiksessa1607

2. Oppitunti itsehillinnästä1609

3. Ajanviettoa ja rentoutumista1610

4. Juutalaiset ja samarialaiset1612

5. Syykarilaisnainen1612

6. Samarian uskonnollinen herääminen1615

7. Opetukset rukoilemisesta ja palvonnasta1616

144. Gilboalla ja Dekapoliissa1617

1. Gilboan leiri1617

2. Luento rukouksesta1618

3. Uskovan rukous1619

4. Lisää rukoilemisesta1620

5. Muita rukouskaavoja1621

6. Neuvottelu Johanneksen apostolien kanssa1624

7. Dekapoliin kaupungeissa1626

8. Leirissä Pellan lähistöllä1626

9. Johannes Kastajan kuolema1627

145. Neljä vaiheikasta päivää Kapernaumissa1628

1. Kalansaalis1628

2. Iltapäivä synagogassa1629

3. Parantaminen auringonlaskun aikaan1631

4. Saman päivän iltana1634

5. Varhain sunnuntaiaamuna1634

146. Ensimmäinen Galilean-saarnamatka1637

1. Sananjulistusta Rimmonissa1637

2. Jotapatassa1638

3. Pysähdys Raamassa1641

4. Jireonissa esitetty evankeliumi1643

5. Toistamiseen Kaanassa1644

6. Nain ja lesken poika1645

7. Eendorissa1646

147. Pistäytyminen Jerusalemissa1647

1. Sadanpäämiehen palvelija1647

2. Matka Jerusalemiin1648

3. Bethesdan lammen äärellä1649

4. Elämänohje1650

5. Käynti fariseus Simonin luona1651

6. Paluu Kapernaumiin1653

7. Jälleen Kapernaumissa1655

8. Hengellisen hyvyyden juhla1656

148. Evankelistojen koulutusta Betsaidassa1657

1. Uusi profeettakoulu1657

2. Betsaidan sairaala1658

3. Isän asioiden toimittaminen1659

4. Pahuus, synti ja paatuneisuus1659

5. Kärsimisen tarkoitus1661

6. Kärsimisen väärinymmärtäminen –
puhe Jobista1662

7. Mies, jonka käsi oli kuivettunut1664

8. Viimeinen Betsaidassa vietetty viikko1665

9. Halvaantuneen parantaminen1666

149. Toinen saarnamatka1668

1. Jeesuksen laajalle kiirinyt maine1668

2. Kansan suhtautuminen1670

3. Uskonnollisten johtajien vihamielisyys1672

4. Saarnamatkan edistyminen1673

5. Oppitunti tyytyväisyydestä1674

6. ”Herran pelko”1675

7. Paluu Betsaidaan1677

150. Kolmas saarnamatka1678

1. Naisten evankelistaryhmä1678

2. Pysähdys Magdalassa1679

3. Sapatti Tiberiaassa1680

4. Apostolit lähetetään taipaleelle kaksittain1681

5. Mitä minun tulee tehdä pelastuakseni?1682

6. Iltaoppitunnit1683

7. Nasaretissa-oleskelu1683

8. Sapattipalvelus1684

9. Nasaret hylkää Jeesuksen1686

151. Odottelua ja opetusta järvenrannalla1688

1. Kylväjävertaus1688

2. Vertauksen tulkinta1689

3. Lisää vertauksista1691

4. Lisää järvenrannalla esitettyjä vertauksia1693

5. Käynti Heresassa1694

6. Heresan mielipuoli1695

152. Kapernaumin kriisiin johtaneet tapahtumat1698

1. Jairuksen talossa1699

2. Viidentuhannen henkilön ruokkiminen1700

3. Kuninkaantekijäiset1702

4. Simon Pietarin öinen näky1703

5. Jälleen Betsaidassa1703

6. Gennesaretissa1705

7. Jerusalemissa1706

153. Kapernaumin kriisi1707

1. Näyttämön lavastaminen1707

2. Käänteentekevä saarna1709

3. Jälkikokous1712

4. Viimeiset synagogassa lausutut sanat1713

5. Lauantai-ilta1715

154. Viimeiset Kapernaumissa vietetyt päivät1717

1. Neuvonpitojen viikko1717

2. Lepoviikko1718

3. Toinen Tiberiaassa käyty neuvottelu1719

4. Lauantai-ilta Kapernaumissa1719

5. Vaiheikas sunnuntaiaamu1720

6. Jeesuksen perhe saapuu1721

7. Pikainen pako1723

155. Pakomatka Pohjois-Galilean halki1725

1. Miksi pakanat pauhaavat?1725

2. Evankelistat Horasinissa1726

3. Filippuksen Kesareassa1727

4. Matkalla Foinikiaan1728

5. Luento aidosta uskonnosta1728

6. Toinen luento uskonnosta1730

156. Oleskelu Tyyrossa ja Siidonissa1734

1. Syyrialaisnainen1734

2. Opetusta Siidonissa1735

3. Matka merenrannikkoa pohjoiseen1736

4. Tyyrossa1737

5. Jeesus opettaa Tyyrossa1737

6. Paluu Foinikiasta1741

157. Filippuksen Kesareassa1743

1. Temppeliveronkantaja1743

2. Betsaida-Juliaassa1744

3. Pietarin tunnustus1745

4. Keskustelu valtakunnasta1746

5. Uusi käsitys1748

6. Seuraavana iltapäivänä1748

7. Andreaksen neuvonpito1750

158. Kirkastusvuori1752

1. Kirkastus1752

2. Laskeutuminen vuorelta1754

3. Kirkastuksen merkitys1755

4. Kaatumatautinen poika1755

5. Jeesus parantaa pojan1757

6. Celsuksen puutarhassa1758

7. Pietarin vastalause1759

8. Pietarin talossa1761

159. Kiertomatka Dekapoliissa1762

1. Saarna anteeksiantamisesta1762

2. Outo saarnamies1764

3. Opastusta opettajille ja uskoville1765

4. Keskustelu Natanaelin kanssa1767

5. Jeesuksen uskonnon positiivinen luonne1769

6. Paluu Magadaniin1771

160. Rodan Aleksandrialainen1772

1. Rodanin kreikkalainen filosofia1772

2. Elämisen taito1775

3. Kypsyyden houkuttimet1777

4. Kypsyydestä kertova tasapainoisuus1778

5. Ihanneuskonto1780

161. Jatkokeskustelut Rodanin kanssa1783

1. Onko Jumala persoonallinen?1783

2. Jeesuksen jumalallinen olemus1785

3. Jeesuksen inhimillinen ja jumalallinen mieli1787

162. Lehtimajanjuhla1788

1. Jerusalemin-vierailun vaarat1788

2. Ensimmäinen temppelipuhe1790

3. Aviorikoksesta yllätetty nainen1792

4. Lehtimajanjuhla1793

5. Saarna maailman valosta1794

6. Puhe elämän vedestä1795

7. Puhe hengellisestä vapaudesta1796

8. Keskustelu Martan ja Marian kanssa1797

9. Abnerin luona Betlehemissä1798

163. Seitsemänkymmenen opettajan virkaanasettajaiset Magadanissa1800

1. Seitsemänkymmenen virkaanasettaminen1800

2. Rikas nuorukainen ja muita henkilöitä1801

3. Keskustelu varallisuudesta1803

4. Jäähyväiset seitsemällekymmenelle1804

5. Leiri siirretään Pellaan1806

6. Seitsemänkymmenen paluu1806

7. Valmistelut viimeistä lähetysretkeä varten1808

164. Temppelin vihkimisen muistojuhla1809

1. Kertomus laupiaasta samarialaisesta1809

2. Jerusalemissa1810

3. Sokean kerjäläisen parantaminen1811

4. Joosia sanhedrinin kuultavana1813

5. Opetusta Salomon pylväikössä1815

165. Perean-lähetysretki alkaa1817

1. Pellan leirillä1817

2. Saarna hyvästä paimenesta1818

3. Sapattisaarna Pellassa1819

4. Perinnön jakaminen1821

5. Apostoleille pidetyt puheet varallisuudesta1823

6. Vastaus Pietarin kysymykseen1824

166. Viimeinen käynti Pohjois-Pereassa1825

1. Fariseukset Ragabassa1825

2. Kymmenen lepratautista1827

3. Saarna Gerasassa1828

4. Opetus onnettomuuksista1830

5. Filadelfian seurakunta1831

167. Käynti Filadelfiassa1833

1. Aamiainen fariseusten seurassa1833

2. Vertaus suurista illallisista1835

3. Nainen, jota vaivasi voimattomuuden henki1835

4. Viesti Betaniasta1836

5. Matkalla Betaniaan1838

6. Pikkulasten siunaaminen1839

7. Keskustelu enkeleistä1840

168. Lasaruksen kuolleistaherättäminen1842

1. Lasaruksen haudalla1843

2. Lasaruksen kuolleistaherääminen1845

3. Sanhedrinin kokous1847

4. Vastaus rukoukseen1848

5. Miten Lasaruksen kävi1849

169. Viimeinen opetuskerta Pellassa1850

1. Vertaus hukkaan joutuneesta pojasta1850

2. Vertaus nokkelasta taloudenhoitajasta1853

3. Rikas mies ja kerjäläinen1854

4. Isä ja hänen valtakuntansa1855

170. Taivaan valtakunta1858

1. Käsityksiä taivaan valtakunnasta1858

2. Jeesuksen käsitys valtakunnasta1859

3. Suhteessa vanhurskauteen1861

4. Jeesuksen opetus valtakunnasta1862

5. Myöhempiä ideoita valtakunnasta1864

171. Matkalla Jerusalemiin1867

1. Pellasta-lähtö1868

2. Kustannusten laskemisesta1869

3. Perean-kiertomatka1870

4. Jeesus opettaa Liviaassa1871

5. Jerikon sokea mies1873

6. Vierailu Sakkeuksen luokse1873

7. ”Kun Jeesus kulki ohi”1874

8. Vertaus leivisköistä1875

172. Jerusalemiin-meno1878

1. Sapatti Betaniassa1878

2. Sunnuntaiaamu apostolien seurassa1880

3. Lähtö Jerusalemiin1880

4. Seurustelua temppelin liepeillä1883

5. Apostolien suhtautuminen1883

173. Maanantai Jerusalemissa1888

1. Temppelin puhdistaminen1888

2. Mestarin auktoriteetti kyseenalaistetaan1891

3. Vertaus kahdesta pojasta1893

4. Vertaus poissa olevasta isännästä1893

5. Vertaus hääjuhlasta1894

174. Tiistaiaamu temppelissä1897

1. Jumalallinen anteeksiantamus1898

2. Juutalaisten vallanpitäjien kysymyksiä1899

3. Saddukeukset ja kuolleistaherääminen1900

4. Suuri käsky1901

5. Tiedonjanoiset kreikkalaiset1902

175. Viimeinen temppelipuhe1905

1. Puhe1905

2. Yksittäisten juutalaisten asema1909

3. Sanhedrinin kohtalokas kokous1909

4. Tilanne Jerusalemissa1910

176. Tiistai-ilta Öljymäellä1912

1. Jerusalemin hävitys1912

2. Mestarin toinen tuleminen1914

3. Myöhemmin leirissä käyty keskustelu1916

4. Mikaelin paluu1918

177. Keskiviikko – lepopäivä1920

1. Yhdessä Jumalan kanssa vietetty päivä1920

2. Lapsuudenaikaista kotielämää1921

3. Päivä leirillä1923

4. Juudas ja pääpapit1924

5. Viimeinen seurustelutuokio1927

178. Viimeinen leirillä vietetty päivä1929

1. Puhe poikaudesta ja kansalaisuudesta1929

2. Keskipäivän ateriahetken jälkeen1932

3. Matkalla ehtoolliselle1934

179. Viimeinen ehtoollinen1936

1. Etusijan tavoittelua1936

2. Ehtoollinen alkaa1937

3. Apostolien jalkojen peseminen1938

4. Viimeiset sanat kavaltajalle1940

5. Muistoehtoollisen asettaminen1941

180. Jäähyväispuhe1944

1. Uusi käsky1944

2. Viinipuu ja sen oksat1945

3. Maailman vihamielisyys1946

4. Luvattu auttaja1948

5. Totuuden Henki1949

6. Lähdön välttämättömyys1951

181. Viimeiset kehotukset ja varoitukset1953

1. Viimeiset lohdutuksen sanat1953

2. Henkilökohtaiset jäähyväiskehotukset1955

182. Getsemanessa1963

1. Viimeinen yhteisrukous1963

2. Viimeinen kavallusta edeltänyt tunti1966

3. Yksikseen Getsemanessa1968

183. Jeesus kavalletaan ja pidätetään1971

1. Isän tahto1971

2. Juudaksen puuhat kaupungissa1972

3. Mestari pidätetään1973

4. Oliivinpuristamolla käyty keskustelu1975

5. Matkalla ylipapin palatsiin1977

184. Sanhedrinin oikeusistuimen edessä1978

1. Hannaan suorittama kuulustelu1978

2. Mitä Pietari teki pihalla1980

3. Sanhedristien oikeusistuimen edessä1982

4. Nöyryytyksen tunti1984

5. Oikeusistuimen toinen kokous1985

185. Oikeuskäsittely Pilatuksen edessä1987

1. Pontius Pilatus1987

2. Jeesus astuu Pilatuksen eteen1989

3. Pilatuksen toimeenpanema yksityinen kuulustelu1991

4. Jeesus Herodeksen edessä1992

5. Jeesus palaa Pilatuksen luokse1993

6. Pilatuksen viimeinen vetoomus1994

7. Viimeinen keskustelu Pilatuksen kanssa1995

8. Pilatuksen traaginen antautuminen1996

186. Hetkeä ennen ristiinnaulitsemista1997

1. Juudas Iskariot tiensä päässä1997

2. Mestarin suhtautuminen1999

3. Luotettava Daavid Sebedeus2000

4. Ristiinnaulitsemisen valmistelu2001

5. Jeesuksen kuoleman ja pääsiäisen välinen yhteys2002

187. Ristiinnaulitseminen2004

1. Meno Golgatalle2004

2. Ristiinnaulitseminen2006

3. Ristilläolon näkijät2008

4. Ristillä riippuva varas2008

5. Viimeinen tunti ristillä2010

6. Ristilläolon jälkeen2011

188. Haudassaolon aika2012

1. Jeesuksen hautaus2012

2. Haudan vartiointi2014

3. Sapatinpäivän tapahtumat2014

4. Ristinkuoleman merkitys2016

5. Ristin antamat opetukset2017

189. Kuolleistanousu2020

1. Morontiasiirtymävaihe2020

2. Jeesuksen aineellinen ruumis2022

3. Tuomiokautinen kuolleistanousu2024

4. Hautakammio havaitaan tyhjäksi2025

5. Pietari ja Johannes haudalla2027

190. Jeesuksen morontiailmestymiset2029

1. Kuolleistanousun airuet2029

2. Jeesuksen ilmestyminen Betaniassa2031

3. Joosefin kodissa2033

4. Ilmestyminen kreikkalaisille2033

5. Kävelymatka kahden veljeksen kanssa2034

191. Ilmestymiset apostoleille ja muille johtohenkilöille2037

1. Ilmestyminen Pietarille2039

2. Ensimmäinen ilmestyminen apostoleille2040

3. Morontialuotujen seurassa2040

4. Kymmenes ilmestyminen (Filadelfiassa)2041

5. Toinen ilmestyminen apostoleille2042

6. Ilmestyminen Aleksandriassa2044

192. Ilmestymiset Galileassa2045

1. Ilmestyminen järven rannalla2045

2. Apostolien kanssa kaksittain käydyt keskustelut2047

3. Virkaanasettajaisvuorella2050

4. Kokoontuminen järven rannalla2050

193. Viimeiset ilmestymiset ja taivaaseenastuminen2052

1. Ilmestyminen Syykarissa2053

2. Ilmestyminen Foinikiassa2054

3. Viimeinen ilmestyminen Jerusalemissa2055

4. Syyt Juudaksen suistumiseen2055

5. Mestarin taivaaseenastuminen2057

6. Pietari kutsuu koolle kokouksen2057

194. Totuuden Hengen lahjoittaminen2059

1. Helluntaisaarna2060

2. Helluntain merkitys2060

3. Mitä Helluntaina tapahtui2062

4. Kristillisen kirkon alkuvaiheet2066

195. Helluntain jälkeen2069

1. Kreikkalaisten vaikutus2071

2. Roomalainen vaikutus2072

3. Rooman valtakunnan alaisuudessa2073

4. Euroopan pimeät vuosisadat2074

5. Nykyajan ongelma2075

6. Materialismi2076

7. Materialismin haavoittuvuus2078

8. Sekulaari totalitarianismi2081

9. Kristinuskon ongelma2082

10. Tulevaisuus2084

196. Jeesuksen usko2087

1. Jeesus ihmisenä2090

2. Jeesuksen uskonto2091

3. Uskonnon korkeimmuus2093