Suomen
Urantia-seura ry

URANTIA-KIRJA


open-closeopen-close  Avaa/Sulje kaikki

Lukujen otsikot

 LUKU LAATIJA SIVU
  Esipuhe   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 1
  I. Jumaluus ja jumalallisuus
  II. Jumala
  III. Ensimmäinen Lähde ja Keskus
  IV. Universumitodellisuus
  V. Persoonallisuusrealiteetit
  VI. Energia ja hahmo
  VII. Korkein Olento
  VIII. Seitsenkertainen Jumala
  IX. Perimmäinen Jumala
  X. Absoluuttinen Jumala
  XI. Kolme Absoluuttia
  XII. Kolminaisuudet
    Tunnustuksenosoitus

 

I OSA, KESKUSUNIVERSUMI JA SUPERUNIVERSUMIT

 LUKU LAATIJA SIVU
  1. Universaalinen Isä   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 21
  1. Isän nimi
  2. Jumala on todellinen
  3. Jumala on universaalinen henki
  4. Jumalan mysteeri
  5. Universaalisen Isän persoonallisuus
  6. Persoonallisuus maailmankaikkeudessa
  7. Persoonallisuuskäsitteen hengellinen arvo
  2. Jumalan olemus   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 33
  1. Jumalan infiniittisyys
  2. Isän ikuinen täydellisyys
  3. Oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus
  4. Jumalallinen armo
  5. Jumalan rakkaus
  6. Jumalan hyvyys
  7. Jumalallinen totuus ja kauneus
  3. Jumalan attribuutit   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 44
  1. Jumalan kaikkiallisuus
  2. Jumalan infiniittinen valta ja voima
  3. Jumalan universaalinen tietävyys
  4. Jumalan äärettömyys
  5. Isä hallitsee ylimpänä
  6. Isän ensimmäisyys
  4. Jumalan suhde maailmankaikkeuteen   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 54
  1. Isän asenne maailmankaikkeuteen
  2. Jumala ja luonto
  3. Jumalan muuttumaton luonne
  4. Jumalan tajuaminen
  5. Erheelliset käsitykset Jumalasta
  5. Jumalan suhde yksilöön   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 62
  1. Tie Jumalan luo
  2. Jumalan läsnäolo
  3. Oikea palvonta
  4. Uskonnon Jumala
  5. Tietoisuus Jumalasta
  6. Persoonallisuuden Jumala
  6. Iankaikkinen Poika   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 73
  1. Iankaikkisen Pojan identiteetti
  2. Iankaikkisen Pojan olemus
  3. Isän rakkauden osoittaminen
  4. Iankaikkisen Pojan attribuutit
  5. Iankaikkista Poikaa koskevat rajoitukset
  6. Henkimieli
  7. Iankaikkisen Pojan persoonallisuus
  8. Iankaikkisen Pojan käsittäminen
  7. Iankaikkisen Pojan suhde maailmankaikkeuteen   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 81
  1. Henkigravitaation piiri
  2. Iankaikkisen Pojan hallinto
  3. Iankaikkisen Pojan suhde yksilöön
  4. Jumalalliset täydellistämissuunnitelmat
  5. Lahjoittautumisen henki
  6. Jumalan Paratiisin-Pojat
  7. Korkein Isää koskeva ilmoitus
  8. Ääretön Henki   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 90
  1. Toiminnan Jumala
  2. Äärettömän Hengen olemus
  3. Hengen suhde Isään ja Poikaan
  4. Jumalallisen huolenpidon henki
  5. Jumalan läsnäolo
  6. Äärettömän Hengen persoonallisuus
  9. Äärettömän Hengen suhde maailmankaikkeuteen   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 98
  1. Kolmannen Lähteen ja Keskuksen attribuutit
  2. Kaikkialla oleva Henki
  3. Universaalinen Säätelijä
  4. Absoluuttinen mieli
  5. Mielen antaminen
  6. Mieligravitaation piiri
  7. Universumiheijasteisuus
  8. Äärettömän Hengen persoonallisuudet
  10. Paratiisin-Kolminaisuus   Kuuntele Universaalinen Sensori 108
  1. Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen minuuden jakaminen
  2. Jumaluuden personoituminen
  3. Jumaluuden kolme persoonaa
  4. Jumaluuden kolminaisuusunioni
  5. Kolminaisuuden toiminnot
  6. Kolminaisuuden Stationaariset Pojat
  7. Korkeimmuuden harjoittama ylivalvonta
  8. Finiittisen tuolla puolen vaikuttava kolminaisuus
  11. Ikuinen Paratiisin Saari   Kuuntele Viisauden Täydellistäjä 118
  1. Jumalallinen asuinpaikka
  2. Ikuisen Saaren olemus
  3. Ylä-Paratiisi
  4. Perifeerinen Paratiisi
  5. Ala-Paratiisi
  6. Avaruuden respiraatio
  7. Paratiisin avaruustoiminnot
  8. Paratiisin gravitaatio
  9. Paratiisin ainutlaatuisuus
  12. Universumien universumi   Kuuntele Viisauden Täydellistäjä 128
  1. Kokonaisuniversumin avaruustasot
  2. Kvalifioimattoman Absoluutin vaikutuspiirit
  3. Universaalinen gravitaatio
  4. Avaruus ja liike
  5. Avaruus ja aika
  6. Universaalinen ylivalvonta
  7. Osa ja kokonaisuus
  8. Aine, mieli ja henki
  9. Persoonalliset realiteetit
  13. Paratiisin pyhät sfäärit   Kuuntele Viisauden Täydellistäjä 143
  1. Isän seitsemän pyhää maailmaa
  2. Isän maailmojen sisäiset suhteet
  3. Iankaikkisen Pojan pyhät maailmat
  4. Äärettömän Hengen maailmat
  14. Keskus- ja jumalallinen universumi   Kuuntele Viisauden Täydellistäjä 152
  1. Paratiisi–Havonan järjestelmä
  2. Havonan koostumus
  3. Havonan maailmat
  4. Keskusuniversumin luodut olennot
  5. Elämä Havonassa
  6. Keskusuniversumin tarkoitus
  15. Seitsemän superuniversumia   Kuuntele Universaalinen Sensori 164
  1. Superuniversumien avaruustaso
  2. Superuniversumien organisaatio
  3. Orvontonin superuniversumi
  4. Tähtisumut – universumien esivanhemmat
  5. Taivaankappaleiden alkuperä
  6. Avaruuden sfäärit
  7. Arkkitehtoniset sfäärit
  8. Energian kontrolli ja säätely
  9. Superuniversumien piirit
  10. Superuniversumien hallitsijat
  11. Neuvotteleva edustajakokous
  12. Korkeimmat tuomioistuimet
  13. Sektorihallitukset
  14. Seitsemän superuniversumin tarkoitukset
  16. Seitsemän Valtiashenkeä   Kuuntele Universaalinen Sensori 184
  1. Suhde kolmiyhteiseen Jumaluuteen
  2. Suhde Äärettömään Henkeen
  3. Valtiashenkien identiteetti ja erilaisuus
  4. Valtiashenkien ominaisuudet ja toiminnat
  5. Suhde luotuihin
  6. Kosminen mieli
  7. Moraali, hyve ja persoonallisuus
  8. Urantia-persoonallisuus
  9. Ihmisen tietoisuuden reaalisuus
  17. Korkeimpien Henkien seitsemän ryhmää   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 197
  1. Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa
  2. Majeston – Heijastustoiminnan Päällikkö
  3. Heijastavat Henget
  4. Heijastusavustajat
  5. Kehien Seitsemän Henkeä
  6. Paikallisuniversumien Luovat Henget
  7. Mielenauttajahenget
  8. Korkeimpien Henkien toiminnot
  18. Korkeimmat Kolminaisuuspersoonallisuudet   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 207
  1. Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet
  2. Päivien Ikuiset
  3. Päivien Muinaiset
  4. Päivien Täydelliset
  5. Päivien Äskettäiset
  6. Päivien Yhdistyneet
  7. Päivien Uskolliset
  19. Rinnasteiset kolminaisuusperäiset olennot   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 214
  1. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat
  2. Viisauden Täydellistäjät
  3. Jumalalliset Neuvonantajat
  4. Universaaliset Sensorit
  5. Inspiroidut Kolminaisuushenget
  6. Havonan syntyperäisasukkaat
  7. Paratiisin kansalaiset
  20. Jumalan Paratiisin-Pojat   Kuuntele Viisauden Täydellistäjä 223
  1. Taivaasta laskeutuvat Jumalan Pojat
  2. Hallinnolliset Pojat
  3. Oikeudelliset toimet
  4. Hallinnolliset tehtäväkäynnit
  5. Jumalan Paratiisin-Poikien lahjoittautuminen
  6. Lahjoittautumiset kuolevaisen hahmossa
  7. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat
  8. Daynaalien paikallisuniversumipalvelu
  9. Daynaalien planetaarinen palvelu
  10. Paratiisin-Poikien yhteispalvelu
  21. Paratiisin Luoja-Pojat   Kuuntele Viisauden Täydellistäjä 234
  1. Luoja-Poikien alkuperä ja olemus
  2. Paikallisuniversumien Luojat
  3. Paikallisuniversumisuvereenisuus
  4. Mikaelien lahjoittautumiset
  5. Mestari-Poikien suhde universumiin
  6. Mestari-Mikaelien tulevaisuus
  22. Kolminaistetut Jumalan Pojat   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 243
  1. Kolminaisuuden syleilemät Pojat
  2. Voimalliset Sanansaattajat
  3. Korkea-arvoiset
  4. Nimettömät ja Numerottomat
  5. Kolminaistetut Suojelijat
  6. Kolminaistetut Lähettiläät
  7. Kolminaistamisen tekniikka
  8. Luotujen kolminaistamat Pojat
  9. Taivaalliset Vartijat
  10. Ylhäisten Poikien Avustajat
  23. Yksinäiset Sanansaattajat   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 256
  1. Yksinäisten Sanansaattajien olemus ja alkuperä
  2. Yksinäisten Sanansaattajien tehtävät
  3. Yksinäisten Sanansaattajien ajallis-avaruudelliset palvelukset
  4. Yksinäisten Sanansaattajien erityistoiminta
  24. Äärettömän Hengen korkeammat persoonallisuudet   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja 264
  1. Universumien Piirienvalvojat
  2. Väestönlaskennan Johtajat
  3. Äärettömän Hengen Henkilökohtaiset Avustajat
  4. Apulaistarkastajat
  5. Valtuutetut Vartiomiehet
  6. Kandidaattien Opastajat
  7. Mistä Kandidaattien Opastajat ovat peräisin?
  25. Avaruuden Sanansaattajajoukot   Kuuntele Korkea-arvoinen 273
  1. Havonan Servitaalit
  2. Universaaliset Sovittelijat
  3. Sovittelijoiden laajalle ulottuva palvelu
  4. Tekniset Neuvojat
  5. Paratiisin Arkistojen Hoitajat
  6. Taivaalliset Kirjurit
  7. Morontiakumppanit
  8. Paratiisikumppanit
  26. Keskusuniversumin hoivaavat henget   Kuuntele Viisauden Täydellistäjä 285
  1. Hoivaavat henget
  2. Voimalliset supernafit
  3. Kolmannen asteen supernafit
  4. Toisen asteen supernafit
  5. Pyhiinvaeltajien auttajat
  6. Korkeimmuuden oppaat
  7. Kolminaisuuden oppaat
  8. Pojan löytäjät
  9. Isän oppaat
  10. Neuvonantajat ja neuvojat
  11. Levon täydentäjät
  27. Ensi asteen supernafien toiminta   Kuuntele Viisauden Täydellistäjä 298
  1. Levon alkuunpanijat
  2. Valtuutuspäälliköt
  3. Etiikantulkitsijat
  4. Käytöksenohjaajat
  5. Tiedonvarjelijat
  6. Filosofian mestarit
  7. Palvonnanohjaajat
  28. Superuniversumien hoivaavat henget   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 306
  1. Tertiafit
  2. Omniafit
  3. Sekonafit
  4. Ensimmäisen asteen sekonafit
  5. Toisen asteen sekonafit
  6. Kolmannen asteen sekonafit
  7. Sekonafien hoiva
  29. Universumivoiman ohjaajat   Kuuntele Universaalinen Sensori 319
  1. Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa
  2. Korkeimmat Voimakeskukset
  3. Voimakeskusten toimipiiri
  4. Fyysiset päävalvojat
  5. Vahvuuden Pääorganisoijat
  30. Suuruniversumin persoonallisuudet   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 330
  1. Paratiisin käyttämä elävien olentojen luokittelu
  2. Uversan persoonallisuusrekisteri
  3. Hyväntahdon siirtokunnat
  4. Ylösnousemuskuolevaiset
  31. Lopullisuuden Saavuttajakunta   Kuuntele Jumalallinen Neuvonantaja sekä Nimetön ja Numeroton 345
  1. Havonan syntyperäisasukkaat
  2. Gravitaatiosanansaattajat
  3. Kunnialla kruunatut kuolevaiset
  4. Adoptoidut serafit
  5. Kunnialla kruunatut Aineelliset Pojat
  6. Kunnialla kruunatut keskiväliolennot
  7. Valon Evankelistat
  8. Transsendentaalit
  9. Kokonaisuniversumin Arkkitehdit
  10. Löytöretki perimmäisyyteenII OSA, PAIKALLISUNIVERSUMI

 LUKU LAATIJA SIVU
  32. Paikallisuniversumien kehitys   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 357
  1. Universumien fyysinen ilmaantuminen
  2. Universumin organisointi
  3. Evoluution idea
  4. Jumalan suhde paikallisuniversumiin
  5. Ikuinen ja jumalallinen tarkoitus
  33. Paikallisuniversumin hallinto   Kuuntele Arkkienkelien Päällikkö 366
  1. Nebadonin Mikael
  2. Nebadonin hallitsija
  3. Universumin Poika ja Henki
  4. Gabriel – toimeenpanopäällikkö
  5. Kolminaisuuden suurlähettiläät
  6. Yleishallinto
  7. Nebadonin oikeusistuimet
  8. Lainsäädäntä- ja toimeenpanoelimet
  34. Paikallisuniversumin Äiti-Henki   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 374
  1. Luovan Hengen personoituminen
  2. Jumalallisen Hoivaajan olemus
  3. Poika ja Henki ajallisuudessa ja avaruudessa
  4. Paikallisuniversumin yhteyspiirit
  5. Hengen hoiva
  6. Ihmisessä oleva henki
  7. Henki ja lihallisuus
  35. Jumalan paikallisuniversumipojat   Kuuntele Arkkienkelien Päällikkö 384
  1. Isä-Melkisedek
  2. Melkisedek-Pojat
  3. Melkisedekien maailmat
  4. Melkisedekien erityistyö
  5. Vorondadek-Pojat
  6. Konstellaation-Isät
  7. Vorondadekien maailmat
  8. Lanonandek-Pojat
  9. Lanonandek-hallitsijat
  10. Lanonandekien maailmat
  36. Elämänkantajat   Kuuntele Vorondadek-Poika 396
  1. Elämänkantajain alkuperä ja olemus
  2. Elämänkantajien maailmat
  3. Elämän juurruttaminen
  4. Melkisedek-elämänkantajat
  5. Seitsemän mielenauttajahenkeä
  6. Elävät voimat
  37. Paikallisuniversumin persoonallisuudet   Kuuntele Loistava Iltatähti 406
  1. Universumiauttajat
  2. Loistavat Iltatähdet
  3. Arkkienkelit
  4. Korkeimmat Avustajat
  5. Pääkomissionaarit
  6. Taivaalliset Valvojat
  7. Mansiomaailman Opettajat
  8. Tehtävään määrättyjen korkeampien henkien yhteisöt
  9. Paikallisuniversumin vakinaiset kansalaiset
  10. Paikallisuniversumin muita olentoryhmiä
  38. Paikallisuniversumin hoivaavat henget   Kuuntele Melkisedek 418
  1. Serafien alkuperä
  2. Enkelien olemus
  3. Esittelemättä jäävät enkelit
  4. Serafien maailmat
  5. Serafien koulutus
  6. Serafien organisaatio
  7. Kerubit ja sanobit
  8. Kerubien ja sanobien kehitys
  9. Keskiväliolennot
  39. Serafien armeijakunnat   Kuuntele Melkisedek 426
  1. Korkeimmat serafit
  2. Korkeammat serafit
  3. Valvojaserafit
  4. Hallintoserafit
  5. Planetaariset auttajat
  6. Siirtymähoivaajat
  7. Tulevaisuuden serafit
  8. Serafien määränpää
  9. Täyttymyksen Serafikunta
  40. Ylösnousemukselliset Jumalan pojat   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 443
  1. Evolutionaariset serafit
  2. Ylösnousevat Aineelliset Pojat
  3. Taivaaseen otetut keskiväliolennot
  4. Personoidut Suuntaajat
  5. Ajallisuuden ja avaruuden kuolevaiset
  6. Jumalan uskonpojat
  7. Isään fuusioituneet kuolevaiset
  8. Poikaan fuusioituneet kuolevaiset
  9. Henkeen fuusioituneet kuolevaiset
  10. Ylösnousemuksen määränpäät
  41. Paikallisuniversumin fyysiset aspektit   Kuuntele Arkkienkeli 455
  1. Nebadonin voimakeskukset
  2. Satanian fyysiset valvojat
  3. Tähtikumppanimme
  4. Aurinkojen tiheys
  5. Aurinkosäteily
  6. Kalsium – avaruuden vaeltaja
  7. Aurinkoenergian lähteet
  8. Aurinkoenergian reaktiot
  9. Aurinkojen stabiliteetti
  10. Asuttujen maailmojen alkuperä
  42. Energia – mieli ja aine   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 467
  1. Paratiisin vahvuudet ja energiat
  2. Universaaliset ei-hengelliset energiajärjestelmät (fyysiset energiat)
  3. Aineen luokittelu
  4. Energian ja aineen transmutaatiot
  5. Aaltoenergian ilmenemät
  6. Ultimatonit, elektronit ja atomit
  7. Atominen aine
  8. Atomin koossapysyvyys
  9. Luonnonfilosofia
  10. Universaaliset ei-hengelliset energiajärjestelmät (aineelliset mielijärjestelmät)
  11. Maailmankaikkeuden mekanismit
  12. Hahmo ja muoto – mielen hallitsevuus
  43. Konstellaatiot   Kuuntele Malavatia Melkisedek 485
  1. Konstellaation päämaja
  2. Konstellaation hallitus
  3. Norlatiadekin Kaikkein Korkeimmat
  4. Kokousvuori – Päivien Uskollinen
  5. Edentian Isät Luciferin kapinan jälkeen
  6. Jumalan puutarhat
  7. Univitatia
  8. Edentian koulutusmaailmat
  9. Edentian kansalaisuus
  44. Taivaalliset taidetyöntekijät   Kuuntele Arkkienkeli 497
  1. Taivaalliset muusikot
  2. Taivaalliset toisintajat
  3. Jumalalliset rakentajat
  4. Ajatusten muistiinmerkitsijät
  5. Energiankäsittelijät
  6. Muotoilijat ja kaunistajat
  7. Harmoniatyöntekijät
  8. Kuolevaisten pyrkimykset ja morontiasaavutukset
  45. Paikallisjärjestelmän hallinto   Kuuntele Melkisedek 509
  1. Siirtymäkulttuurin maailmat
  2. Järjestelmän hallitsija
  3. Järjestelmän hallitus
  4. Neljäkolmatta neuvonantajaa
  5. Aineelliset Pojat
  6. Aatamien taivasmatkalaisille antama koulutus
  7. Melkisedekien koulut
  46. Paikallisjärjestelmän päämaja   Kuuntele Arkkienkeli 519
  1. Jerusemin fyysiset aspektit
  2. Jerusemin fyysiset ominaispiirteet
  3. Jerusemin kaukoviestilähetykset
  4. Asuin- ja hallintoalueet
  5. Jerusemin ympyrät
  6. Toimeenpano- ja hallintoneliöt
  7. Suorakulmiot – Spornagia
  8. Jerusemin kolmiot
  47. Seitsemän mansiomaailmaa   Kuuntele Loistava Iltatähti 530
  1. Finaliittien maailma
  2. Lastenkoehoitola
  3. Ensimmäinen mansiomaailma
  4. Toinen mansiomaailma
  5. Kolmas mansiomaailma
  6. Neljäs mansiomaailma
  7. Viides mansiomaailma
  8. Kuudes mansiomaailma
  9. Seitsemäs mansiomaailma
  10. Jerusemin kansalaisuus
  48. Morontiaelämä   Kuuntele Arkkienkeli 541
  1. Morontiamateriaalit
  2. Morontiavoiman Valvojat
  3. Morontiaseuralaiset
  4. Vaihtelunohjaajat
  5. Mansiomaailmojen Opettajat
  6. Morontiamaailmojen serafit – Siirtymävaiheen hoivaajat
  7. Morontiamota
  8. Morontiaetenijät
  49. Asutut maailmat   Kuuntele Melkisedek 559
  1. Planetaarinen elollisuus
  2. Planeettakohtaiset fyysiset tyypit
  3. Hengittämättömien maailmat
  4. Evolutionaariset tahdolliset luodut
  5. Kuolevaisten planetaariset sarjat
  6. Maan päällä vietetystä elämästä vapautuminen
  50. Planeettaprinssit   Kuuntele Toisasteinen Lanonandek 572
  1. Prinssien tehtävä
  2. Planeetan hallinto
  3. Prinssin ruumiillinen esikunta
  4. Planeetan päämaja ja koulut
  5. Edistyvä sivilisaatio
  6. Planetaarinen kulttuuri
  7. Eristämisen ansiot
  51. Planetaariset Aatamit   Kuuntele Toisasteinen Lanonandek 580
  1. Jumalan Aineellisten Poikien alkuperä ja olemus
  2. Planetaaristen Aatamien siirtäminen paikasta toiseen
  3. Aatamien tehtävät
  4. Evolutionaariset kuusi rotua
  5. Rotujen sekoittuminen – Aatamin verenperinnön lahjoittaminen
  6. Eedenin hallintojärjestelmä
  7. Yhteishallinto
  52. Planetaariset kuolevaisten aikakaudet   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 589
  1. Alkukantainen ihminen
  2. Planeettaprinssin jälkeinen ihminen
  3. Aatamin jälkeinen ihminen
  4. Hallinnollisen Pojan jälkeinen ihminen
  5. Lahjoittautuneen Pojan jälkeinen ihminen
  6. Lahjoittautumisen jälkeinen aikakausi Urantialla
  7. Opettaja-Pojan jälkeinen ihminen
  53. Luciferin kapina   Kuuntele Manovandet Melkisedek 601
  1. Kapinan johtajat
  2. Kapinan syyt
  3. Luciferin manifesti
  4. Kapinan puhkeaminen
  5. Selkkauksen luonne
  6. Lojaali serafikomentaja
  7. Kapinan historia
  8. Ihmisen Poika Urantialla
  9. Kapinan tämänhetkinen tila
  54. Luciferin kapinaan liittyvät ongelmat   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 613
  1. Oikea ja väärä vapaus
  2. Vapauden anastus
  3. Oikeudenmukaisuuden sanelema aikaviive
  4. Armeliaisuudesta johtuva viive
  5. Viivytykseen kätkeytyvä viisaus
  6. Rakkauden riemuvoitto
  55. Valon ja elämän sfäärit   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 621
  1. Morontiatemppeli
  2. Kuolema ja taivaaseenotto
  3. Kultaiset aikakaudet
  4. Hallinnolliset uudelleenjärjestelyt
  5. Aineellisen kehityksen lakikorkeus
  6. Yksittäinen kuolevainen
  7. Ensimmäinen eli planetaarinen vaihe
  8. Toinen eli järjestelmävaihe
  9. Kolmas eli konstellaatiovaihe
  10. Neljäs eli paikallisuniversumivaihe
  11. Pien- ja suursektorivaiheet
  12. Seitsemäs eli superuniversumivaihe
  56. Universaalinen ykseys   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja ja Makiventa Melkisedek 637
  1. Fyysinen koordinointi
  2. Älyllinen ykseys
  3. Hengellinen yhdistyminen
  4. Persoonallisuuden yhdistyminen
  5. Jumaluuden ykseys
  6. Evolutionaarisen Jumaluuden yhdistyminen
  7. Universaaliset evoluution seurausilmiöt
  8. Korkein yhdistäjä
  9. Universaalisen Absoluutin ykseys
  10. Totuus, kauneus ja hyvyysIII OSA, URANTIAN HISTORIA

 LUKU LAATIJA SIVU
  57. Urantian alkuperä   Kuuntele Elämänkantaja 651
  1. Andronoverin tähtisumu
  2. Ensimmäinen tähtisumuvaihe
  3. Toinen tähtisumuvaihe
  4. Kolmas ja neljäs vaihe
  5. Monmatian – Urantian aurinkokunnan – synty
  6. Aurinkokuntavaihe – Planeettojen muodostumisvaihe
  7. Meteoriajanjakso – Vulkaaninen aikakausi. Planeetan alkuvaiheen ilmakehä
  8. Maankuoren asettuminen. Maanjäristysten aikakausi. Maailman valtameri ja ensimmäinen manner
  58. Elämän juurruttaminen Urantialle   Kuuntele Elämänkantaja 664
  1. Fyysisen elämän perusedellytykset
  2. Urantian ilmakehä
  3. Avaruusympäristö
  4. Elämän aamunkoiton aikakausi
  5. Mantereiden liukuminen
  6. Siirtymäkausi
  7. Geologinen historiankirja
  59. Elämän merellisen muodon aikakausi Urantialla   Kuuntele Elämänkantaja 672
  1. Matalien merien varhainen merieliöstö
Trilobiittien aikakausi
  2. Ensimmäinen mantereisten tulvien vaihe. Selkärangattomien eläinten aikakausi
  3. Toinen suuri tulvien vaihe. Korallikausi – Lonkerojalkaisten aikakausi
  4. Suuri maankohoamisen vaihe. Maalla elävän kasvikunnan ajanjakso. Kalojen aikakausi
  5. Maankuoren siirrosvaihe. Saniaismetsien hiiltymisjakso. Sammakoiden aikakausi
  6. Ilmastollinen siirtymävaihe. Siemenkasvien ajanjakso. Biologisten koettelemusten aikakausi
  60. Urantia maaeliöstön varhaiskaudella   Kuuntele Elämänkantaja 685
  1. Matelijoiden varhaiskausi
  2. Myöhempi matelijoiden aikakausi
  3. Liitukausi. Kukkakasvien ajanjakso. Lintujen aikakausi
  4. Liitukauden loppu
  61. Nisäkkäiden aikakausi Urantialla   Kuuntele Elämänkantaja 693
  1. Mannerten uusi kuivanmaan kausi. Varhaisnisäkkäiden aikakausi
  2. Viimeisin tulvehtimisvaihe. Pitemmälle edistyneiden nisäkkäiden aikakausi
  3. Nykyisten vuorten muodostumisvaihe. Elefantin ja hevosen aikakausi
  4. Viimeisin mannerten kohoamisvaihe. Viimeinen suuri nisäkkäiden vaelluskausi
  5. Ensimmäinen jääkausi
  6. Alkukantainen ihminen jääkaudella
  7. Jääkauden jatkuminen
  62. Alkuihmisen kantarodut   Kuuntele Elämänkantaja 703
  1. Varhaiset puoliapinalajit
  2. Ihmisen kantanisäkkäät
  3. Välinisäkkäät
  4. Kädelliset
  5. Ensimmäiset ihmisolennot
  6. Ihmismielen evoluutio
  7. Asutuksi maailmaksi tunnustaminen
  63. Ensimmäinen ihmisperhe   Kuuntele Elämänkantaja 711
  1. Andon ja Fonta
  2. Kaksosten pakomatka
  3. Andonin suku
  4. Andonilaisklaanit
  5. Andoniittien hajaantuminen
  6. Onagar – ensimmäinen totuuden opettaja
  7. Andonin ja Fontan eloonjääminen
  64. Evolutionaariset värilliset rodut   Kuuntele Elämänkantaja 718
  1. Andonilaiset kanta-asukkaat
  2. Foxhallin kansat
  3. Badonanin heimot
  4. Neandertal-rodut
  5. Värillisten rotujen synty
  6. Urantian kuusi sangik-rotua
  7. Värillisten rotujen levittäytyminen
  65. Evoluution valvonta   Kuuntele Elämänkantaja 730
  1. Elämänkantajien tehtävät
  2. Evoluution sisältämät näköalat
  3. Evoluution vaaliminen
  4. Uusien urien aukominen Urantialla
  5. Elollisuuden kehityksen kohtaamat hankaluudet
  6. Elollisuuden kehittämisen menetelmät
  7. Evolutionaariset mielen tasot
  8. Evoluutio ajan ja avaruuden näkökulmasta
  66. Urantian Planeettaprinssi   Kuuntele Melkisedek 741
  1. Prinssi Caligastia
  2. Prinssin esikunta
  3. Dalamatia – Prinssin kaupunki
  4. Caligastian sadan alkuajat
  5. Caligastian sadan organisaatio
  6. Prinssin hallituskausi
  7. Elämä Dalamatiassa
  8. Caligastian aiheuttamat onnettomuudet
  67. Planeetan kapina   Kuuntele Melkisedek 754
  1. Caligastian petos
  2. Kapinan puhkeaminen
  3. Seitsemän ratkaisevaa vuotta
  4. Caligastian sata kapinan jälkeen
  5. Kapinan välittömät seuraukset
  6. Järkkymätön Van
  7. Synnin etäisvaikutukset
  8. Kapinan ihmissankari
  68. Sivilisaation sarastus   Kuuntele Melkisedek 763
  1. Varjeleva sosiaalistuminen
  2. Sosiaaliseen edistymiseen vaikuttavia tekijöitä
  3. Aaveidenpelon sosiaalistava vaikutus
  4. Tapasäännösten kehitys
  5. Maankäyttötavat – toimeentulokeinot
  6. Kulttuurin kehitys
  69. Ihmisen perusinstituutiot   Kuuntele Melkisedek 772
  1. Ihmisen perusinstituutiot
  2. Teollisuuden sarastus
  3. Työvoiman erikoistuminen
  4. Tavaranvaihdon alkuvaiheet
  5. Pääoman syntyvaiheet
  6. Tulen suhde sivilisaatioon
  7. Eläinten hyötykäyttö
  8. Orjuus sivilisaatioon vaikuttavana tekijänä
  9. Yksityisomaisuus
  70. Ihmisperäisen hallitusjärjestelmän kehitys   Kuuntele Melkisedek 783
  1. Sodan syntyhistoria
  2. Sodan yhteiskunnallinen arvo
  3. Ihmisen ensimmäiset yhteenliittymät
  4. Sukukunnat ja heimot
  5. Hallitusjärjestelmän alkuvaiheet
  6. Monarkkinen hallitusmuoto
  7. Alkuaikojen klubit ja salaseurat
  8. Yhteiskuntaluokat
  9. Ihmisoikeudet
  10. Oikeuden kehitys
  11. Lait ja oikeusistuimet
  12. Hallintovallan jako
  71. Valtion kehittyminen   Kuuntele Melkisedek 800
  1. Alkioasteinen valtio
  2. Edustuksellisen hallitustavan kehitys
  3. Valtiollisuuden ihanteet
  4. Edistyvä sivilisaatio
  5. Kilpailun kehitys
  6. Taloudellisen voiton tavoittelu
  7. Opetus
  8. Valtiomuodostuman luonne
  72. Erään naapuriplaneetan hallitusjärjestelmä   Kuuntele Melkisedek 808
  1. Mannerkansakunta
  2. Poliittinen järjestelmä
  3. Kotielämä
  4. Opetusjärjestelmä
  5. Tuotantotoiminnan organisaatio
  6. Vanhuusvakuutus
  7. Verotus
  8. Erikoiskorkeakoulut
  9. Yleisen äänioikeuden rakenne
  10. Menettely rikollisuuden suhteen
  11. Sotilaallinen valmius
  12. Muut kansakunnat
  73. Eedenin Puutarha   Kuuntele Solonia 821
  1. Nodiitit ja amadoniitit
  2. Puutarhan suunnittelu
  3. Puutarhan sijaintipaikka
  4. Puutarhan perustaminen
  5. Puutarhakoti
  6. Elämänpuu
  7. Eedenin kohtalo
  74. Aatami ja Eeva   Kuuntele Solonia 828
  1. Aatami ja Eeva Jerusemissa
  2. Aatamin ja Eevan saapuminen
  3. Aatami ja Eeva tutustuvat planeettaan
  4. Ensimmäinen mullistus
  5. Aatamin hallinto
  6. Aatamin ja Eevan kotielämä
  7. Elämä Puutarhassa
  8. Luomistaru
  75. Aatami ja Eeva rikkovat sopimuksensa   Kuuntele Solonia 839
  1. Urantian ongelma
  2. Caligastian salajuoni
  3. Eeva joutuu kiusaukseen
  4. Rikkomuksen tajuaminen
  5. Rikkomuksen jälkivaikutukset
  6. Aatami ja Eeva lähtevät puutarhasta
  7. Aatamin ja Eevan arvonalennus
  8. Niin kutsuttu syntiinlankeemus
  76. Toinen Puutarha   Kuuntele Solonia 847
  1. Eedeniläiset saapuvat Mesopotamiaan
  2. Kain ja Aabel
  3. Elämä Mesopotamiassa
  4. Violetti rotu
  5. Aatamin ja Eevan kuolema
  6. Aatamin ja Eevan eloonjääminen
  77. Keskiväliolennot   Kuuntele Arkkienkeli 855
  1. Ensiasteiset keskiväliolennot
  2. Nodiittirotu
  3. Baabelin torni
  4. Nodilaiset sivilisaation keskukset
  5. Aataminpoika ja Ratta
  6. Toisasteiset keskiväliolennot
  7. Kapinalliset keskiväliolennot
  8. Yhdistyneet keskiväliolennot
  9. Urantian vakinaiset kansalaiset
  78. Violetti rotu Aatamin aikojen jälkeen   Kuuntele Arkkienkeli 868
  1. Rotujen ja kulttuurien levinneisyys
  2. Toisen Puutarhan adamiitit
  3. Adamiittien ensimmäiset levittäytymiset
  4. Andiitit
  5. Andiittien vaellukset
  6. Andiittien viimeiset hajaantumiset
  7. Mesopotamian tulvat
  8. Sumerilaiset – andiiteista viimeiset
  79. Andiittien leviäminen itämaihin   Kuuntele Arkkienkeli 878
  1. Turkestanin andiitit
  2. Andiitit valtaavat Intian
  3. Dravidain Intia
  4. Arjalaiset tunkeutuvat Intiaan
  5. Punainen ihminen ja keltainen ihminen
  6. Kiinalaisen sivilisaation aamunkoitto
  7. Andiitit saapuvat Kiinaan
  8. Myöhempi kiinalainen sivistys
  80. Andiittien leviäminen länsimaihin   Kuuntele Arkkienkeli 889
  1. Adamiitit saapuvat Eurooppaan
  2. Ilmastolliset ja geologiset muutokset
  3. Cro-Magnonin sininen ihminen
  4. Andiitit tunkeutuvat Eurooppaan
  5. Andiitit valloittavat Pohjois-Euroopan
  6. Andiitit Niilin varsilla
  7. Välimeren saarten andiitit
  8. Tonavan andoniitit
  9. Kolme valkoista rotua
  81. Nykysivilisaation kehittyminen   Kuuntele Arkkienkeli 900
  1. Sivilisaation kehto
  2. Sivilisaation työvälineet
  3. Kaupungit, käsiteollisuus ja kauppa
  4. Sekoittumarodut
  5. Kulttuuriyhteiskunta
  6. Sivilisaation ylläpitäminen
  82. Avioliiton kehitys   Kuuntele Serafien päällikkö 913
  1. Pariutumisvaisto
  2. Rajoittavat tabut
  3. Vanhimmat avioliittoa koskevat tapasäännöt
  4. Avioliitto omaisuutta koskevien tapasääntöjen kohteena
  5. Endogamia ja eksogamia
  6. Rotusekoitukset
  83. Avioliittoinstituutio   Kuuntele Serafien päällikkö 922
  1. Avioliitto yhteiskunnallisena instituutiona
  2. Seurustelu ja kihlautuminen
  3. Ostaminen ja myötäjäiset
  4. Häämenot
  5. Moniavioisuus
  6. Varsinainen yksiavioisuus – pariavioliitto
  7. Aviosuhteen purkaminen
  8. Avioliiton ihannointi
  84. Avioliitto ja perhe-elämä   Kuuntele Serafien päällikkö 931
  1. Alkukantaiset pariliitot
  2. Alkuaikojen äitivaltainen perhe
  3. Isävaltainen perhe
  4. Naisen asema alkuaikojen yhteiskunnassa
  5. Nainen kehittyvien tapasääntöjen kohteena
  6. Miehen ja naisen välinen kumppanuus
  7. Perhe-elämän ihanteet
  8. Halujen tyydyttämiseen sisältyvät vaarat
  85. Palvonnan alkujuuret   Kuuntele Loistava Iltatähti 944
  1. Kivien- ja mäkienpalvonta
  2. Kasvien- ja puidenpalvonta
  3. Eläintenpalvonta
  4. Luonnonelementtien palvonta
  5. Taivaankappaleiden palvonta
  6. Ihmisenpalvonta
  7. Palvonnan ja viisauden auttajat
  86. Uskonnon varhaiskehitys   Kuuntele Loistava Iltatähti 950
  1. Sattuma: hyvä onni ja huono onni
  2. Sattuman personoiminen
  3. Kuolema – selittämätön
  4. Kuolemasta eloonjäämisen käsite
  5. Aavesielun käsite
  6. Aavehenkiympäristö
  7. Alkukantaisen uskonnon tehtävä
  87. Aavekultit   Kuuntele Loistava Iltatähti 958
  1. Aaveidenpelko
  2. Vainajahenkien lepyttely
  3. Esi-isienpalvonta
  4. Hyvät ja pahat henkiaaveet
  5. Edistyvä aavekultti
  6. Pakottaminen ja poismanaaminen
  7. Kultismin luonne
  88. Fetissit, taikakalut ja magia   Kuuntele Loistava Iltatähti 967
  1. Usko fetisseihin
  2. Fetissin kehittyminen
  3. Totemismi
  4. Magia
  5. Maagiset taikakalut
  6. Magian harjoittaminen
  89. Synti, uhri ja sovitus   Kuuntele Loistava Iltatähti 974
  1. Tabu
  2. Syntikäsite
  3. Kieltäymys ja nöyrtyminen
  4. Uhraamisen alkujuuret
  5. Uhrit ja kannibalismi
  6. Ihmisuhriajatuksen kehittyminen
  7. Ihmisuhrin muunnelmia
  8. Lunastus ja liittosopimukset
  9. Uhrit ja sakramentit
  10. Synnin anteeksianto
  90. Shamanismi – poppamiehet ja papit   Kuuntele Melkisedek 986
  1. Ensimmäiset shamaanit – poppamiehet
  2. Shamanistiset toiminnot
  3. Shamanismin teoria sairaudesta ja kuolemasta
  4. Shamaanien harjoittama lääkintätoimi
  5. Papit ja rituaalit
  91. Rukoilun kehityshistoria   Kuuntele Keskiväliolentojen päällikkö 994
  1. Alkukantainen rukous
  2. Rukoilun kehittyminen
  3. Rukous ja toinen minä
  4. Eettinen rukoilu
  5. Rukouksen sosiaaliset heijastusvaikutukset
  6. Rukouksen vaikutuspiiri
  7. Mystiikka, hurmio ja henkeytyminen
  8. Rukoilu henkilökohtaisena kokemuksena
  9. Tuloksellisen rukoilun ehdot
  92. Uskonnon myöhempi kehitys   Kuuntele Melkisedek 1003
  1. Uskonnon evolutionaarinen luonne
  2. Uskonto ja tapasäännöt
  3. Kehitysuskonnon luonne
  4. Lahjaksi annettu ilmoitus
  5. Suuret uskonnolliset johtajat
  6. Monikoosteiset uskonnot
  7. Uskonnon edelleenkehittyminen
  93. Makiventa Melkisedek   Kuuntele Melkisedek 1014
  1. Makiventan inkarnoituminen
  2. Saalemin viisas
  3. Melkisedekin opetukset
  4. Saalemin uskonto
  5. Abrahamin valitseminen
  6. Melkisedekin liittosopimus Abrahamin kanssa
  7. Melkisedekin lähetyssaarnaajat
  8. Melkisedekin lähtö
  9. Melkisedekin lähdön jälkeen
  10. Makiventa Melkisedekin nykyinen asema
  94. Melkisedekin opetusten vaikutus itämailla   Kuuntele Melkisedek 1027
  1. Saalemin opetukset vedalaisessa Intiassa
  2. Brahmalaisuus
  3. Brahmalainen filosofia
  4. Hindulainen uskonto
  5. Kiinassa käyty kamppailu totuuden puolesta
  6. Lao-tse ja Konfutse
  7. Gautama Siddhartha
  8. Buddhalainen usko
  9. Buddhalaisuuden leviäminen
  10. Tiibetin uskonto
  11. Buddhalainen filosofia
  12. Buddhalaisuuden jumalakäsitys
  95. Melkisedekin opetusten vaikutus Levantissa   Kuuntele Melkisedek 1042
  1. Saalemin uskonto Mesopotamiassa
  2. Egyptin varhaisuskonto
  3. Moraalikäsitysten kehitys
  4. Amenemopen opetukset
  5. Ainutlaatuinen Ikhnaton
  6. Saalemin opit Iranissa
  7. Saalemin opetukset Arabiassa
  96. Jahve – heprealaisten Jumala   Kuuntele Melkisedek 1052
  1. Seemiläisten jumaluuskäsityksiä
  2. Seemiläiset kansat
  3. Verraton Mooses
  4. Julistustyö Jahven puolesta
  5. Mooseksen opetukset
  6. Mooseksen kuoleman jälkeen vallinnut jumalakäsitys
  7. Psalmit ja Jobin kirja
  97. Jumalakäsityksen kehitys heprealaisten keskuudessa   Kuuntele Melkisedek 1062
  1. Samuel – heprealaisprofeetoista ensimmäinen
  2. Elia ja Elisa
  3. Jahve ja Baal
  4. Aamos ja Hoosea
  5. Ensimmäinen Jesaja
  6. Peloton Jeremia
  7. Toinen Jesaja
  8. Pyhä ja epäpyhä historiankirjoitus
  9. Heprealaisten historiaa
  10. Heprealainen uskonto
  98. Melkisedekin opetusten vaikutus länsimaissa   Kuuntele Melkisedek 1077
  1. Saalemin uskonto kreikkalaisten keskuudessa
  2. Kreikkalainen filosofinen ajattelu
  3. Melkisedekin opetukset Roomassa
  4. Mysteerikultit
  5. Mitra-kultti
  6. Mitralaisuus ja kristinusko
  7. Kristinusko
  99. Uskontoon liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset   Kuuntele Melkisedek 1086
  1. Uskonto ja yhteiskunnallinen uudistustyö
  2. Institutionaalisen uskonnon heikkous
  3. Uskonto ja uskonnonharjoittaja
  4. Siirtymävaiheen vaikeudet
  5. Uskonnon sosiaaliset aspektit
  6. Institutionaalinen uskonto
  7. Uskonnon anti
  100. Uskonto ihmisen kokemuksessa   Kuuntele Melkisedek 1094
  1. Uskonnollinen kasvu
  2. Hengellinen kasvu
  3. Käsitykset korkeimmasta arvosta
  4. Kasvun ongelmat
  5. Kääntymys ja mystiikka
  6. Uskonnollisen elämän tunnusmerkit
  7. Uskonnollisen elämäntavan korkein ilmenemä
  101. Uskonnon todellinen luonne   Kuuntele Melkisedek 1104
  1. Aito uskonto
  2. Uskonnon tosiasia
  3. Uskonnon tunnusmerkit
  4. Ilmoitusta koskevat rajoitukset
  5. Ilmoituksen avartama uskonto
  6. Edistyvä uskonnollinen kokemus
  7. Omakohtainen uskontofilosofia
  8. Usko ja uskomus
  9. Uskonto ja moraalisuus
  10. Uskonto ihmisen vapauttajana
  102. Uskonnollisen uskon perustukset   Kuuntele Melkisedek 1118
  1. Uskon tuottamat vakuuttuneisuudet
  2. Uskonto ja todellisuus
  3. Tieto, viisaus ja ymmärrys
  4. Kokemuksen tosiasia
  5. Tavoitteellisen potentiaalin ylivalta
  6. Uskonnollisen uskon varmuus
  7. Jumalallisen epäilyksettömyys
  8. Uskonnon todisteet
  103. Uskonnollisen kokemuksen reaalisuus   Kuuntele Melkisedek 1129
  1. Uskonnonfilosofia
  2. Uskonto ja yksilö
  3. Uskonto ja ihmissuku
  4. Hengellinen uskonyhteys
  5. Ihanteiden alkuperä
  6. Filosofinen koordinointi
  7. Tiede ja uskonto
  8. Filosofia ja uskonto
  9. Uskonnon sisin olemus
  104. Kolminaisuuskäsityksen kasvu   Kuuntele Melkisedek 1143
  1. Urantialaiset kolminaisuuskäsitykset
  2. Kolminaisuuden ykseys ja Jumaluuden monikollisuus
  3. Kolminaisuudet ja kolmiyhteydet
  4. Seitsemän kolmiyhteyttä
  5. Kolmiudet
  105. Jumaluus ja todellisuus   Kuuntele Melkisedek 1152
  1. Filosofinen ”MINÄ OLEN” -käsite
  2. ”MINÄ OLEN” kolmiyhteisenä ja seitsenkertaisena
  3. Infiniittisyyden Seitsemän Absoluuttia
  4. Ykseys, kaksinaisuus ja kolmiyhteys
  5. Finiittisen todellisuuden esiintuonti
  6. Finiittisen todellisuuden seurausilmiöt
  7. Transsendentaalien olevaistuminen
  106. Universumin todellisuustasot   Kuuntele Melkisedek 1162
  1. Ensiasteinen finiittisten funktionaalien yhteenliittymä
  2. Toisasteinen, korkeinta finiittistä edustava integraatio
  3. Transsendentaalinen, kolmannen asteen todellisuusyhteenliittymä
  4. Perimmäinen, neljännen asteen integroituma
  5. Ko-absoluuttinen eli viidennen vaiheen yhteenliittymä
  6. Absoluuttinen eli kuudennen vaiheen integroituma
  7. Päämäärän lopullisuus
  8. Kolminaisuuksien kolminaisuus
  9. Eksistentiaalinen infiniittinen yhdistyminen
  107. Ajatuksensuuntaajien alkuperä ja olemus   Kuuntele Yksinäinen Sanansaattaja 1176
  1. Ajatuksensuuntaajien alkuperä
  2. Suuntaajien luokitus
  3. Suuntaajien Diviningtonin-koti
  4. Suuntaajien olemus ja läsnäolo
  5. Suuntaajien mielellisyys
  6. Puhtaasti hengiksi ymmärretyt suuntaajat
  7. Suuntaajat ja persoonallisuus
  108. Ajatuksensuuntaajien tehtävä ja toiminta   Kuuntele Yksinäinen Sanansaattaja 1185
  1. Valinta ja tehtäväänosoittaminen
  2. Suuntaajan ihmismielessäasumisen edellytykset
  3. Organisaatio ja hallinto
  4. Suhde muihin hengellisiin influensseihin
  5. Suuntaajan tehtävä
  6. Jumala ihmisessä
  109. Suuntaajien suhde universumin luotuihin   Kuuntele Yksinäinen Sanansaattaja 1195
  1. Suuntaajien kehitys
  2. Omatoimiset Suuntaajat
  3. Suuntaajien suhde eri kuolevaistyyppeihin
  4. Suuntaajat ja ihmispersoonallisuus
  5. Suuntaajan mielessäoloa haittaavat aineelliset tekijät
  6. Todellisten arvojen häviämättömyys
  7. Personoitujen Suuntaajien kohtalo
  110. Suuntaajien suhde yksittäisiin kuolevaisiin   Kuuntele Yksinäinen Sanansaattaja 1203
  1. Asuminen kuolevaisen mielessä
  2. Suuntaajat ja ihmistahto
  3. Yhteistyö Suuntaajan kanssa
  4. Suuntaajan työskentely mielessä
  5. Erheellisiä käsityksiä Suuntaajan opastuksesta
  6. Seitsemän psyykkistä kehää
  7. Kuolemattomuuden saavuttaminen
  111. Suuntaaja ja sielu   Kuuntele Yksinäinen Sanansaattaja 1215
  1. Valinnat tehdään mielen areenalla
  2. Sielun olemus
  3. Kehittyvä sielu
  4. Sisäinen elämä
  5. Valinnan pyhittäminen
  6. Ihmisen paradoksi
  7. Suuntaajan ongelma
  112. Persoonallisuuden eloonjääminen   Kuuntele Yksinäinen Sanansaattaja 1225
  1. Persoonallisuus ja todellisuus
  2. Minä
  3. Kuolemaksi kutsuttu ilmiö
  4. Suuntaajat kuoleman jälkeen
  5. Ihmisminän eloonjääminen
  6. Morontiaminä
  7. Suuntaajafuusio
  113. Kohtalonsuojelijaserafit   Kuuntele Serafien päällikkö 1241
  1. Suojelusenkelit
  2. Kohtalonsuojelijat
  3. Suhde muihin henki-influensseihin
  4. Serafien toimipiirit
  5. Kuolevaisiin kohdistuva serafihoiva
  6. Suojelusenkelit kuoleman jälkeen
  7. Serafit ja ylösnousemuksellisena elettävä elämänvaihe
  114. Serafien planetaarinen hallitus   Kuuntele Serafien päällikkö 1250
  1. Urantian hallitsijanvalta
  2. Planetaaristen valvojain lautakunta
  3. Residentti kenraalikuvernööri
  4. Kaikkein Korkein tarkkailija
  5. Planeetan hallitus
  6. Planetaariseen valvontaan kuuluvat mestariserafit
  7. Kohtalon varajoukko
  115. Korkein Olento   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 1260
  1. Käsitepuitteiden suhteellisuus
  2. Korkeimmuuden absoluuttinen perusta
  3. Alkuperäinen, aktuaalinen ja potentiaalinen
  4. Korkeimman todellisuuden lähteet
  5. Korkeimman suhde Paratiisin-Kolminaisuuteen
  6. Korkeimman suhde kolmiuksiin
  7. Korkeimman olemus
  116. Kaikkivaltias Korkein   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 1268
  1. Korkein Mieli
  2. Kaikkivaltias ja Seitsenkertainen Jumala
  3. Kaikkivaltias ja Paratiisin-Jumaluus
  4. Kaikkivaltias ja Korkeimmat Luojat
  5. Kaikkivaltias ja Seitsenkertaiset Valvojat
  6. Hengen valta-asema
  7. Suuruniversumi on elävä organismi
  117. Korkein Jumala   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 1278
  1. Korkeimman Olennon olemus
  2. Evolutionaarisen kasvun lähde
  3. Korkeimman merkitys universumien luoduille
  4. Finiittinen Jumala
  5. Luomakunnan ylisielu
  6. Korkeimman tavoitteleminen
  7. Korkeimman tulevaisuus
  118. Korkein ja Perimmäinen – ajallisuus ja avaruus   Kuuntele Voimallinen Sanansaattaja 1294
  1. Ajallisuus ja ikuisuus
  2. Omnipresenssi ja ubikviteetti
  3. Ajallis-avaruudelliset yhteydet
  4. Ensisijainen ja toissijainen kausaatio
  5. Kaikkivoipaisuus ja mahdollisenmyötäisyys
  6. Kaikkivoipaisuus ja kaikentekevyys
  7. Kaikentietävyys ja predestinaatio
  8. Valvonta ja ylivalvonta
  9. Maailmankaikkeuden mekanismit
  10. Kaitselmustoiminnot
  119. Kristus Mikaelin lahjoittautumiset   Kuuntele Iltatähtien päällikkö 1308
  1. Ensimmäinen lahjoittautuminen
  2. Toinen lahjoittautuminen
  3. Kolmas lahjoittautuminen
  4. Neljäs lahjoittautuminen
  5. Viides lahjoittautuminen
  6. Kuudes lahjoittautuminen
  7. Seitsemäs ja lopullinen lahjoittautuminen
  8. Mikaelin asema lahjoittautumisten jälkeenIV OSA, JEESUKSEN ELÄMÄ JA OPETUKSET

 LUKU LAATIJA SIVU
  120. Mikaelin lahjoittautuminen Urantialla   Kuuntele Mantutia Melkisedek 1323
  1. Seitsemäs lahjoittautumistoimeksianto
  2. Lahjoittautumista koskevat rajoitukset
  3. Muita ohjeita ja neuvoja
  4. Ruumiillistus – kahdesta tehdään yksi
  121. Mikaelin lahjoittautumisen aikaiset olot   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1332
  1. Länsimaat ensimmäisellä Kristuksen jälkeisellä vuosisadalla
  2. Juutalaiset
  3. Tilanne ei-juutalaisten keskuudessa
  4. Ei-juutalainen filosofia
  5. Ei-juutalaiset uskonnot
  6. Heprealainen uskonto
  7. Juutalaiset ja ei-juutalaiset
  8. Aikaisemmin laaditut kirjalliset esitykset
  122. Jeesuksen syntymä ja vauvaikä   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1344
  1. Joosef ja Maria
  2. Gabriel ilmestyy Elisabetille
  3. Gabrielin ilmoitus Marialle
  4. Joosefin uni
  5. Jeesuksen maiset vanhemmat
  6. Nasaretin-koti
  7. Matka Betlehemiin
  8. Jeesuksen syntymä
  9. Jeesus viedään temppeliin
  10. Herodes ryhtyy toimenpiteisiin
  123. Jeesuksen varhaislapsuus   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1355
  1. Paluu Nasaretiin
  2. Viides vuosi (2 eKr)
  3. Kuudennen vuoden tapahtumat (1 eKr)
  4. Seitsemäs vuosi (1 jKr)
  5. Kouluvuodet Nasaretissa
  6. Hänen kahdeksas vuotensa (2 jKr)
  124. Jeesuksen myöhempi lapsuusikä   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1366
  1. Jeesuksen yhdeksäs vuosi (3 jKr)
  2. Kymmenes vuosi (4 jKr)
  3. Yhdestoista vuosi (5 jKr)
  4. Kahdestoista vuosi (6 jKr)
  5. Hänen kolmastoista vuotensa (7 jKr)
  6. Matka Jerusalemiin
  125. Jeesus Jerusalemissa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1377
  1. Jeesus tutustuu temppeliin
  2. Jeesus ja pääsiäinen
  3. Joosefin ja Marian lähtö
  4. Ensimmäinen ja toinen päivä temppelissä
  5. Kolmas päivä temppelissä
  6. Neljäs päivä temppelissä
  126. Kaksi ratkaisevan tärkeää vuotta   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1386
  1. Hänen neljästoista vuotensa (8 jKr)
  2. Joosefin kuolema
  3. Viidestoista vuosi (9 jKr)
  4. Ensimmäinen saarna synagogassa
  5. Kamppailu rahahuolien kanssa
  127. Nuoruusvuodet   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1395
  1. Kuudestoista vuosi (10 jKr)
  2. Seitsemästoista vuosi (11 jKr)
  3. Kahdeksastoista vuosi (12 jKr)
  4. Yhdeksästoista vuosi (13 jKr)
  5. Esran tytär Rebekka
  6. Hänen kahdeskymmenes vuotensa (14 jKr)
  128. Jeesuksen varhaismiehuus   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1407
  1. Kahdeskymmenesyhdes vuosi (15 jKr)
  2. Kahdeskymmeneskahdes vuosi (16 jKr)
  3. Kahdeskymmeneskolmas vuosi (17 jKr)
  4. Damaskoksen-välinäytös
  5. Kahdeskymmenesneljäs vuosi (18 jKr)
  6. Kahdeskymmenesviides vuosi (19 jKr)
  7. Kahdeskymmeneskuudes vuosi (20 jKr)
  129. Jeesuksen aikuisiän loppupuoli   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1419
  1. Kahdeskymmenesseitsemäs vuosi (21 jKr)
  2. Kahdeskymmeneskahdeksas vuosi (22 jKr)
  3. Kahdeskymmenesyhdeksäs vuosi (23 jKr)
  4. Jeesus ihmisenä
  130. Matkalla Roomaan   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1427
  1. Joppassa – keskustelu Joonasta
  2. Kesareassa
  3. Aleksandriassa
  4. Luento todellisuudesta
  5. Kreetan saarella
  6. Nuori pelokas mies
  7. Karthagossa – luento ajasta ja avaruudesta
  8. Matkalla Napoliin ja Roomaan
  131. Maailman uskonnot   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1442
  1. Kyyninen koulukunta
  2. Juudaismi
  3. Buddhalaisuus
  4. Hindulaisuus
  5. Zarathustralaisuus
  6. Sudualaisuus (Jainalaisuus)
  7. Shinto
  8. Taolaisuus
  9. Konfutselaisuus
  10. ”Meidän uskontomme”
  132. Roomassa vietetty aika   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1455
  1. Todelliset arvot
  2. Hyvä ja paha
  3. Totuus ja usko
  4. Henkilökohtainen hoiva
  5. Neuvot rikkaalle miehelle
  6. Sosiaalinen hoiva
  7. Retkiä Rooman ympäristöön
  133. Paluu Roomasta   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1468
  1. Armo ja oikeudenmukaisuus
  2. Laivaannousu Tarentumissa
  3. Korintissa
  4. Henkilökohtainen työ Korintissa
  5. Ateenassa – luento tieteestä
  6. Efesoksessa – luento sielusta
  7. Kyproksella-oleskelu – luento mielestä
  8. Antiokiassa
  9. Kaksoisvirranmaassa
  134. Siirtymäkauden vuodet   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1483
  1. Kolmaskymmenes vuosi (24 jKr)
  2. Karavaanimatka Kaspianmerelle
  3. Urmia-luennot
  4. Suvereenisuus – jumalallinen ja ihmisperäinen
  5. Poliittinen suvereenisuus
  6. Laillisuus, vapaus ja suvereenisuus
  7. Kolmaskymmenesyhdes vuosi (25 jKr)
  8. Oleskelu Hermonvuorella
  9. Odotuksen aika
  135. Johannes Kastaja   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1496
  1. Johanneksesta tulee nasiiri
  2. Sakariaan kuolema
  3. Lammaspaimenen elämää
  4. Elisabetin kuolema
  5. Jumalan valtakunta
  6. Johannes ryhtyy saarnaamaan
  7. Johannes taivaltaa pohjoiseen
  8. Jeesuksen ja Johanneksen kohtaaminen
  9. Neljäkymmentä saarnapäivää
  10. Johannes taivaltaa etelään
  11. Johannes vankilassa
  12. Johannes Kastajan kuolema
  136. Kaste ja ne neljäkymmentä päivää   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1509
  1. Käsitykset odotetusta Messiaasta
  2. Jeesuksen kaste
  3. Ne neljäkymmentä päivää
  4. Suunnitelmat julkista toimintaa varten
  5. Ensimmäinen suuri päätös
  6. Toinen päätös
  7. Kolmas päätös
  8. Neljäs päätös
  9. Viides päätös
  10. Kuudes päätös
  137. Odottelua Galileassa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1524
  1. Ensimmäisten neljän apostolin valitseminen
  2. Filippuksen ja Natanaelin valitseminen
  3. Kapernaumissa-käynti
  4. Kaanan häät
  5. Jeesus palaa Kapernaumiin
  6. Sapattipäivän tapahtumat
  7. Neljä kuukautta harjoitusta
  8. Saarna valtakunnasta
  138. Valtakunnan sanansaattajain kouluttaminen   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1538
  1. Lopulliset ohjeet
  2. Kuuden apostolin valitseminen
  3. Matteuksen ja Simonin kutsuminen
  4. Kaksosten kutsuminen
  5. Tuomaksen ja Juudaksen kutsuminen
  6. Viikko teho-opetusta
  7. Taas uusi pettymys
  8. Kahdentoista apostolin ensimmäinen tehtävä
  9. Viiden kuukauden koettelu
  10. Kahdentoista apostolin organisaatio
  139. Kaksitoista apostolia   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1548
  1. Andreas, ensiksi valittu
  2. Simon Pietari
  3. Jaakob Sebedeus
  4. Johannes Sebedeus
  5. Filippus Utelias
  6. Rehellinen Natanael
  7. Matteus Leevi
  8. Tuomas Didymus
  9. ja 10.  Jaakob ja Juudas Alfeus
  11. Simon Selootti
  12. Juudas Iskariot
  140. Kahdentoista apostolin virkaanasettaminen   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1568
  1. Alustavat ohjeet
  2. Virkaanasettaminen
  3. Virkaanasettajaissaarna
  4. Olette maan suola
  5. Isällinen ja veljellinen rakkaus
  6. Virkaanasettajaispäivän ilta
  7. Virkaanasettajaisten jälkeinen viikko
  8. Torstai-iltapäivä järvellä
  9. Vihkimispäivä
  10. Vihkimisen jälkeinen ilta
  141. Julkisen toiminnan alku   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1587
  1. Lähtö Galileasta
  2. Jumalan laki ja Isän tahto
  3. Oleskelu Amathuksessa
  4. Opetus Isästä
  5. Hengellinen yhtenäisyys
  6. Viimeinen viikko Amathuksessa
  7. Jordanin vastarannan Betaniassa
  8. Toiminta Jerikossa
  9. Lähtö Jerusalemiin
  142. Pääsiäinen Jerusalemissa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1596
  1. Opetusta temppelissä
  2. Jumalan viha
  3. Jumalakäsitys
  4. Flavius ja Kreikan kulttuuri
  5. Luento vakuuttuneisuudesta
  6. Keskustelu Nikodemuksen kanssa
  7. Oppitunti perheestä
  8. Etelä-Juudeassa
  143. Matka Samarian halki   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1607
  1. Sananjulistusta Arkelaiksessa
  2. Oppitunti itsehillinnästä
  3. Ajanviettoa ja rentoutumista
  4. Juutalaiset ja samarialaiset
  5. Syykarilaisnainen
  6. Samarian uskonnollinen herääminen
  7. Opetukset rukoilemisesta ja palvonnasta
  144. Gilboalla ja Dekapoliissa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1617
  1. Gilboan leiri
  2. Luento rukouksesta
  3. Uskovan rukous
  4. Lisää rukoilemisesta
  5. Muita rukouskaavoja
  6. Neuvottelu Johanneksen apostolien kanssa
  7. Dekapoliin kaupungeissa
  8. Leirissä Pellan lähistöllä
  9. Johannes Kastajan kuolema
  145. Neljä vaiheikasta päivää Kapernaumissa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1628
  1. Kalansaalis
  2. Iltapäivä synagogassa
  3. Parantaminen auringonlaskun aikaan
  4. Saman päivän iltana
  5. Varhain sunnuntaiaamuna
  146. Ensimmäinen Galilean-saarnamatka   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1637
  1. Sananjulistusta Rimmonissa
  2. Jotapatassa
  3. Pysähdys Raamassa
  4. Jireonissa esitetty evankeliumi
  5. Toistamiseen Kaanassa
  6. Nain ja lesken poika
  7. Eendorissa
  147. Pistäytyminen Jerusalemissa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1647
  1. Sadanpäämiehen palvelija
  2. Matka Jerusalemiin
  3. Bethesdan lammen äärellä
  4. Elämänohje
  5. Käynti fariseus Simonin luona
  6. Paluu Kapernaumiin
  7. Jälleen Kapernaumissa
  8. Hengellisen hyvyyden juhla
  148. Evankelistojen koulutusta Betsaidassa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1657
  1. Uusi profeettakoulu
  2. Betsaidan sairaala
  3. Isän asioiden toimittaminen
  4. Pahuus, synti ja paatuneisuus
  5. Kärsimisen tarkoitus
  6. Kärsimisen väärinymmärtäminen – puhe Jobista
  7. Mies, jonka käsi oli kuivettunut
  8. Viimeinen Betsaidassa vietetty viikko
  9. Halvaantuneen parantaminen
  149. Toinen saarnamatka   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1668
  1. Jeesuksen laajalle kiirinyt maine
  2. Kansan suhtautuminen
  3. Uskonnollisten johtajien vihamielisyys
  4. Saarnamatkan edistyminen
  5. Oppitunti tyytyväisyydestä
  6. ”Herran pelko”
  7. Paluu Betsaidaan
  150. Kolmas saarnamatka   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1678
  1. Naisten evankelistaryhmä
  2. Pysähdys Magdalassa
  3. Sapatti Tiberiaassa
  4. Apostolit lähetetään taipaleelle kaksittain
  5. Mitä minun tulee tehdä pelastuakseni?
  6. Iltaoppitunnit
  7. Nasaretissa-oleskelu
  8. Sapattipalvelus
  9. Nasaret hylkää Jeesuksen
  151. Odottelua ja opetusta järvenrannalla   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1688
  1. Kylväjävertaus
  2. Vertauksen tulkinta
  3. Lisää vertauksista
  4. Lisää järvenrannalla esitettyjä vertauksia
  5. Käynti Heresassa
  6. Heresan mielipuoli
  152. Kapernaumin kriisiin johtaneet tapahtumat   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1698
  1. Jairuksen talossa
  2. Viidentuhannen henkilön ruokkiminen
  3. Kuninkaantekijäiset
  4. Simon Pietarin öinen näky
  5. Jälleen Betsaidassa
  6. Gennesaretissa
  7. Jerusalemissa
  153. Kapernaumin kriisi   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1707
  1. Näyttämön lavastaminen
  2. Käänteentekevä saarna
  3. Jälkikokous
  4. Viimeiset synagogassa lausutut sanat
  5. Lauantai-ilta
  154. Viimeiset Kapernaumissa vietetyt päivät   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1717
  1. Neuvonpitojen viikko
  2. Lepoviikko
  3. Toinen Tiberiaassa käyty neuvottelu
  4. Lauantai-ilta Kapernaumissa
  5. Vaiheikas sunnuntaiaamu
  6. Jeesuksen perhe saapuu
  7. Pikainen pako
  155. Pakomatka Pohjois-Galilean halki   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1725
  1. Miksi pakanat pauhaavat?
  2. Evankelistat Horasinissa
  3. Filippuksen Kesareassa
  4. Matkalla Foinikiaan
  5. Luento aidosta uskonnosta
  6. Toinen luento uskonnosta
  156. Oleskelu Tyyrossa ja Siidonissa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1734
  1. Syyrialaisnainen
  2. Opetusta Siidonissa
  3. Matka merenrannikkoa pohjoiseen
  4. Tyyrossa
  5. Jeesus opettaa Tyyrossa
  6. Paluu Foinikiasta
  157. Filippuksen Kesareassa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1743
  1. Temppeliveronkantaja
  2. Betsaida-Juliaassa
  3. Pietarin tunnustus
  4. Keskustelu valtakunnasta
  5. Uusi käsitys
  6. Seuraavana iltapäivänä
  7. Andreaksen neuvonpito
  158. Kirkastusvuori   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1752
  1. Kirkastus
  2. Laskeutuminen vuorelta
  3. Kirkastuksen merkitys
  4. Kaatumatautinen poika
  5. Jeesus parantaa pojan
  6. Celsuksen puutarhassa
  7. Pietarin vastalause
  8. Pietarin talossa
  159. Kiertomatka Dekapoliissa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1762
  1. Saarna anteeksiantamisesta
  2. Outo saarnamies
  3. Opastusta opettajille ja uskoville
  4. Keskustelu Natanaelin kanssa
  5. Jeesuksen uskonnon positiivinen luonne
  6. Paluu Magadaniin
  160. Rodan Aleksandrialainen   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1772
  1. Rodanin kreikkalainen filosofia
  2. Elämisen taito
  3. Kypsyyden houkuttimet
  4. Kypsyydestä kertova tasapainoisuus
  5. Ihanneuskonto
  161. Jatkokeskustelut Rodanin kanssa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1783
  1. Onko Jumala persoonallinen?
  2. Jeesuksen jumalallinen olemus
  3. Jeesuksen inhimillinen ja jumalallinen mieli
  162. Lehtimajanjuhla   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1788
  1. Jerusalemin-vierailun vaarat
  2. Ensimmäinen temppelipuhe
  3. Aviorikoksesta yllätetty nainen
  4. Lehtimajanjuhla
  5. Saarna maailman valosta
  6. Puhe elämän vedestä
  7. Puhe hengellisestä vapaudesta
  8. Keskustelu Martan ja Marian kanssa
  9. Abnerin luona Betlehemissä
  163. Seitsemänkymmenen opettajan virkaanasettajaiset Magadanissa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1800
  1. Seitsemänkymmenen virkaanasettaminen
  2. Rikas nuorukainen ja muita henkilöitä
  3. Keskustelu varallisuudesta
  4. Jäähyväiset seitsemällekymmenelle
  5. Leiri siirretään Pellaan
  6. Seitsemänkymmenen paluu
  7. Valmistelut viimeistä lähetysretkeä varten
  164. Temppelin vihkimisen muistojuhla   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1809
  1. Kertomus laupiaasta samarialaisesta
  2. Jerusalemissa
  3. Sokean kerjäläisen parantaminen
  4. Joosia sanhedrinin kuultavana
  5. Opetusta Salomon pylväikössä
  165. Perean-lähetysretki alkaa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1817
  1. Pellan leirillä
  2. Saarna hyvästä paimenesta
  3. Sapattisaarna Pellassa
  4. Perinnön jakaminen
  5. Apostoleille pidetyt puheet varallisuudesta
  6. Vastaus Pietarin kysymykseen
  166. Viimeinen käynti Pohjois-Pereassa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1825
  1. Fariseukset Ragabassa
  2. Kymmenen lepratautista
  3. Saarna Gerasassa
  4. Opetus onnettomuuksista
  5. Filadelfian seurakunta
  167. Käynti Filadelfiassa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1833
  1. Aamiainen fariseusten seurassa
  2. Vertaus suurista illallisista
  3. Nainen, jota vaivasi voimattomuuden henki
  4. Viesti Betaniasta
  5. Matkalla Betaniaan
  6. Pikkulasten siunaaminen
  7. Keskustelu enkeleistä
  168. Lasaruksen kuolleistaherättäminen   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1842
  1. Lasaruksen haudalla
  2. Lasaruksen kuolleistaherääminen
  3. Sanhedrinin kokous
  4. Vastaus rukoukseen
  5. Miten Lasaruksen kävi
  169. Viimeinen opetuskerta Pellassa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1850
  1. Vertaus hukkaan joutuneesta pojasta
  2. Vertaus nokkelasta taloudenhoitajasta
  3. Rikas mies ja kerjäläinen
  4. Isä ja hänen valtakuntansa
  170. Taivaan valtakunta   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1858
  1. Käsityksiä taivaan valtakunnasta
  2. Jeesuksen käsitys valtakunnasta
  3. Suhteessa vanhurskauteen
  4. Jeesuksen opetus valtakunnasta
  5. Myöhempiä ideoita valtakunnasta
  171. Matkalla Jerusalemiin   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1867
  1. Pellasta-lähtö
  2. Kustannusten laskemisesta
  3. Perean-kiertomatka
  4. Jeesus opettaa Liviaassa
  5. Jerikon sokea mies
  6. Vierailu Sakkeuksen luokse
  7. ”Kun Jeesus kulki ohi”
  8. Vertaus leivisköistä
  172. Jerusalemiin-meno   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1878
  1. Sapatti Betaniassa
  2. Sunnuntaiaamu apostolien seurassa
  3. Lähtö Jerusalemiin
  4. Seurustelua temppelin liepeillä
  5. Apostolien suhtautuminen
  173. Maanantai Jerusalemissa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1888
  1. Temppelin puhdistaminen
  2. Mestarin auktoriteetti kyseenalaistetaan
  3. Vertaus kahdesta pojasta
  4. Vertaus poissa olevasta isännästä
  5. Vertaus hääjuhlasta
  174. Tiistaiaamu temppelissä   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1897
  1. Jumalallinen anteeksiantamus
  2. Juutalaisten vallanpitäjien kysymyksiä
  3. Saddukeukset ja kuolleistaherääminen
  4. Suuri käsky
  5. Tiedonjanoiset kreikkalaiset
  175. Viimeinen temppelipuhe   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1905
  1. Puhe
  2. Yksittäisten juutalaisten asema
  3. Sanhedrinin kohtalokas kokous
  4. Tilanne Jerusalemissa
  176. Tiistai-ilta Öljymäellä   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1912
  1. Jerusalemin hävitys
  2. Mestarin toinen tuleminen
  3. Myöhemmin leirissä käyty keskustelu
  4. Mikaelin paluu
  177. Keskiviikko – lepopäivä   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1920
  1. Yhdessä Jumalan kanssa vietetty päivä
  2. Lapsuudenaikaista kotielämää
  3. Päivä leirillä
  4. Juudas ja pääpapit
  5. Viimeinen seurustelutuokio
  178. Viimeinen leirillä vietetty päivä   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1929
  1. Puhe poikaudesta ja kansalaisuudesta
  2. Keskipäivän ateriahetken jälkeen
  3. Matkalla ehtoolliselle
  179. Viimeinen ehtoollinen   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1936
  1. Etusijan tavoittelua
  2. Ehtoollinen alkaa
  3. Apostolien jalkojen peseminen
  4. Viimeiset sanat kavaltajalle
  5. Muistoehtoollisen asettaminen
  180. Jäähyväispuhe   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1944
  1. Uusi käsky
  2. Viinipuu ja sen oksat
  3. Maailman vihamielisyys
  4. Luvattu auttaja
  5. Totuuden Henki
  6. Lähdön välttämättömyys
  181. Viimeiset kehotukset ja varoitukset   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1953
  1. Viimeiset lohdutuksen sanat
  2. Henkilökohtaiset jäähyväiskehotukset
  182. Getsemanessa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1963
  1. Viimeinen yhteisrukous
  2. Viimeinen kavallusta edeltänyt tunti
  3. Yksikseen Getsemanessa
  183. Jeesus kavalletaan ja pidätetään   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1971
  1. Isän tahto
  2. Juudaksen puuhat kaupungissa
  3. Mestari pidätetään
  4. Oliivinpuristamolla käyty keskustelu
  5. Matkalla ylipapin palatsiin
  184. Sanhedrinin oikeusistuimen edessä   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1978
  1. Hannaan suorittama kuulustelu
  2. Mitä Pietari teki pihalla
  3. Sanhedristien oikeusistuimen edessä
  4. Nöyryytyksen tunti
  5. Oikeusistuimen toinen kokous
  185. Oikeuskäsittely Pilatuksen edessä   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1987
  1. Pontius Pilatus
  2. Jeesus astuu Pilatuksen eteen
  3. Pilatuksen toimeenpanema yksityinen kuulustelu
  4. Jeesus Herodeksen edessä
  5. Jeesus palaa Pilatuksen luokse
  6. Pilatuksen viimeinen vetoomus
  7. Viimeinen keskustelu Pilatuksen kanssa
  8. Pilatuksen traaginen antautuminen
  186. Hetkeä ennen ristiinnaulitsemista   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 1997
  1. Juudas Iskariot tiensä päässä
  2. Mestarin suhtautuminen
  3. Luotettava Daavid Sebedeus
  4. Ristiinnaulitsemisen valmistelu
  5. Jeesuksen kuoleman ja pääsiäisen välinen yhteys
  187. Ristiinnaulitseminen   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 2004
  1. Meno Golgatalle
  2. Ristiinnaulitseminen
  3. Ristilläolon näkijät
  4. Ristillä riippuva varas
  5. Viimeinen tunti ristillä
  6. Ristilläolon jälkeen
  188. Haudassaolon aika   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 2012
  1. Jeesuksen hautaus
  2. Haudan vartiointi
  3. Sapatinpäivän tapahtumat
  4. Ristinkuoleman merkitys
  5. Ristin antamat opetukset
  189. Kuolleistanousu   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 2020
  1. Morontiasiirtymävaihe
  2. Jeesuksen aineellinen ruumis
  3. Tuomiokautinen kuolleistanousu
  4. Hautakammio havaitaan tyhjäksi
  5. Pietari ja Johannes haudalla
  190. Jeesuksen morontiailmestymiset   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 2029
  1. Kuolleistanousun airuet
  2. Jeesuksen ilmestyminen Betaniassa
  3. Joosefin kodissa
  4. Ilmestyminen kreikkalaisille
  5. Kävelymatka kahden veljeksen kanssa
  191. Ilmestymiset apostoleille ja muille johtohenkilöille   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 2037
  1. Ilmestyminen Pietarille
  2. Ensimmäinen ilmestyminen apostoleille
  3. Morontialuotujen seurassa
  4. Kymmenes ilmestyminen (Filadelfiassa)
  5. Toinen ilmestyminen apostoleille
  6. Ilmestyminen Aleksandriassa
  192. Ilmestymiset Galileassa   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 2045
  1. Ilmestyminen järven rannalla
  2. Apostolien kanssa kaksittain käydyt keskustelut
  3. Virkaanasettajaisvuorella
  4. Kokoontuminen järven rannalla
  193. Viimeiset ilmestymiset ja taivaaseenastuminen   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 2052
  1. Ilmestyminen Syykarissa
  2. Ilmestyminen Foinikiassa
  3. Viimeinen ilmestyminen Jerusalemissa
  4. Syyt Juudaksen suistumiseen
  5. Mestarin taivaaseenastuminen
  6. Pietari kutsuu koolle kokouksen
  194. Totuuden Hengen lahjoittaminen   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 2059
  1. Helluntaisaarna
  2. Helluntain merkitys
  3. Mitä Helluntaina tapahtui
  4. Kristillisen kirkon alkuvaiheet
  195. Helluntain jälkeen   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 2069
  1. Kreikkalaisten vaikutus
  2. Roomalainen vaikutus
  3. Rooman valtakunnan alaisuudessa
  4. Euroopan pimeät vuosisadat
  5. Nykyajan ongelma
  6. Materialismi
  7. Materialismin haavoittuvuus
  8. Sekulaari totalitarianismi
  9. Kristinuskon ongelma
  10. Tulevaisuus
  196. Jeesuksen usko   Kuuntele Keskiväliolentojen komissio 2087
  1. Jeesus ihmisenä
  2. Jeesuksen uskonto
  3. Uskonnon korkeimmuus