Urantia-sällskapet
i Finland

Tidskriften HeijasteHeijaste

Heijaste är en finskspråkig publikation som utges av Suomen Urantia-seura r.y. och redigeras av sällskapets redaktionskommitté. Den innehåller främst artiklar och andra bidrag med anknytning till Urantiaboken skrivna av läsarna. Heijaste utkommer fyra gånger per år och fungerar även som sällskapets informationsblad. Det står vemsom helst fritt att prenumerera på tidskriften. Den kan också läsas gratis på sällskapets websida.

 

UAI-journalenUAI Journal

Urantia Association International (UAI) utger sin egen publikaation, UAI-Journalen. Till innehållet påminner den om Heijaste, men bidragen är internationella. UAI-Journalen utkommer fyra gånger per år och utges i en engelsk, fransk, spansk, finsk och portugisisk version. Det står vemsom helst fritt att prenumerera på tidskriften. Den kan också läsas gratis på sällskapets websida.

 


Urantia-studiegrupper:  sve

Urantia studiegrupp träffas på jämna veckors lördagar kl 14.00 i Stockholm city. För närmare info ring Riitta +46 707 213 496.