Urantia-sällskapet
i Finland

Kontaktuppgifter

Suomen Urantia-seura r.y.
PL 212
00101 Helsingfors
FINLAND

Hemsida: http://www.urantia.fi
E-post: Urantia-sällskapet i Finland


Styrelsemedlemmar år 2018-2019 bl.a.
- ordförande Risto Mäntynen (e-post: Ordförande)
- viceordförande: Karoliina Auvinen (e-post: Viceordförande)
- sekreterare: Raimo Ala-Hynnilä (e-post: Sekreterare)