Urantia-säätiö
Suomen toimisto
urantia-kirja
(HUOM: JavaScript on poissa käytöstä. Osa toiminnoista on estynyt!)

Urantia-kirjaUrantia-kirja

Urantia-kirja on ainutlaatuinen julkaisu, jonka merkitys planeettamme Urantian asukkaille on käänteentekevä. Kirja kertoo Jumaluudesta, universumien rakenteesta ja hallinnosta sekä asuttamamme planeetan suhteesta maailmankaikkeuteen. Se kertoo, mistä ihminen on peräisin, minne hän päätyy ja mikä on hänen suhteensa Jumalaan. Kirja kertoo Jeesuksen opetuksista. Se koskettaa ihmisen syvimpiä hengellisiä kaipauksia, samalla kun se on älyllisesti kiehtova saattaessaan uskonnon, filosofian ja nykytieteen sopusointuun tukemalla yksilökohtaista hengellistä kasvua ja maailmankaikkeuden ymmärtämistä tavalla, joka vastaa ihmisen älyllisen ja kulttuurisen kehityksen tasoa. Se avaa kokonaan uusia näkymiä ajallisuuteen ja ikuisuuteen ja tarjoaa uusia käsityksiä ihmisen alati korkeammalle yltävistä ponnistuksista Jumala Isän löytämiseksi. Tämä 196 lukua sisältävä kirja antaa kattavan ja selkeän selvityksen ihmisen alkuperästä, menneisyydestä ja kohtalosta.

I OSA: Keskusuniversumi ja superuniversumit

Tämän osan 31 lukua käsittelevät Jumaluuden olemusta, Paratiisin todellisuutta, keskusuniversumin ja superuniversumien rakennetta ja toimintaa, suuruniversumin persoonallisuuksia ja kehittyvien kuolevaisten ylevää päämäärää. Lukujen toimitustyöstä ja kääntämisestä englannin kielelle vastasi 24-jäseninen hallinnollisissa tehtävissä toimivien henkiolentojen ryhmä, jonka korkeat jumaluutta edustavat persoonallisuudet, Päivien Ikuiset, olivat valtuuttaneet suorittamaan tämän tehtävän Urantialla vuonna 1934.

II OSA: Paikallisuniversumi

Kukin paikallisuniversumi on Paratiisista lähtöisin olevan, Mikaeliksi kutsutun Luoja-Pojan kätten työtä. Se käsittää sata konstellaatiota, joista jokaiseen kuuluu sata asutuista maailmoista koostuvaa paikallisjärjestelmää. Meidän maailmamme, Urantia, kuuluu paikallisuniversumiin, jonka hallitsija on Mikael, Jumalan Poika ja Ihmisen Poika. Tämä maailma tuntee hänet Jeesus Nasaretilaisena. Keskusuniversumissa Universaalinen Isä (Jumala) on läsnä henkilökohtaisesti; avaruuden universumeissa ja planeetoilla Isämme edustajina toimivat hänen Hallitsija-Poikansa, samalla kun hän on mitä läheisimmin läsnä kuolevaislastensa mielessä näissä asustavan hengen eli Ajatuksensuuntaajan kautta. Toisen osan muodostavat 25 lukua kertovat ihmisen ylösnousemuksellisesta elämänurasta sen jälkeen kun tämä ensimmäinen, evoluutionaarisella planeetalla vietetty elämä on päättynyt.

III OSA: Urantian historia

Noin miljardi vuotta sitten Urantia oli saavuttanut jokseenkin nykyisen kokonsa. Suunnilleen tuohon aikaan se merkittiin paikallisuniversumimme, Nebadonin, rekistereihin ja sille annettiin nimi Urantia. (s. 660). Tämän osan muodostavat 63 lukua kertovat planeettamme historiasta, sen geologisesta kehityksestä, elämän tänne tuomisesta sekä ihmisen evoluutiosta ja historiasta, hänen kehittyvästä sivilisaatiostaan, ihmisen luomista instituutioista ja hallitusjärjestelmistä. Tässä osassa käsitellään myös kolminaisuuskäsitettä, uskonnon kehitystä, kerrotaan ihmisessä asuvasta Jumalan hengestä (Ajatuksensuuntaaja), persoonallisuuden eloonjäämisestä sekä Kristus Mikaelin lahjoittautumisista.

Urantia on koko Nebadonin tunteisiin vetoava pyhäkkö, kymmenestämiljoonasta asutusta maailmasta ensimmäinen, Kristus Mikaelin maanpäällinen koti. Ja kirjanne kertoo totuuden sanoessaan, että tämä sama Jeesus on luvannut joskus vielä palata maailmaan, jossa hän suoritti viimeisen lahjoittautumisensa, eli Ristin Maailmaan. [s. 1319]

IV OSA: Jeesuksen elämä ja opetukset

Tähän osaan kuuluvissa 77 luvussa kerrotaan vuodesta toiseen edeten Ihmisen Pojan elämästä ja opetuksista, hänen lapsuudestaan ja nuoruudestaan, kuvataan hänen matkojaan, hänen henkilökohtaista ja julkista toimintaansa, kerrotaan kahdentoista apostolin valitsemisesta ja kouluttamimisesta, hänen oikeudenkäynnistään, kuolemastaan sekä kuolleisheräämisestään. Jeesuksen elämäkerta kattaa kirjan viimeisen kolmanneksen. Kirjan kolme ensimmäistä osaa ovat runsaasti tietoa tarjoava johdanto, universumitaustan selvitys, kertomukselle Jeesuksen jumalallis-inhimillisestä elämästä planeetallamme. Niinpä kuvaus hänen verrattomasta elämästään näissä kosmisissa kehyksissä onkin mitä soveliain Urantia-ilmoituksen loppuhuipennus. Jeesuksen elämä ja opetukset ovat tässä perinteen ja opinkappaleiden painolastista vapaassa muodossaan ihmisen verrattomasti paras apu hänen ajasta aikaan jatkuvassa kilvoittelussaan kohti Paratiisia.

Urantian suuri toivo on siinä mahdollisuudessa, että uusi ilmoitus Jeesuksesta uusin ja entistä laajemmin esityksin hänen pelastavasta sanomastaan hengellisesti yhdistäisi rakastavan palvelun puitteissa hänen nykyisten tunnustuksellisten seuraajiensa monilukuiset perheet [s. 2086]. Aika on kypsä näkemään ihmis-Jeesuksen kuvaannollinen kuolleistanousu hautakammiostaan keskelle yhdeksäntoista vuosisadan aikana kertyneitä teologisia perinteitä ja uskonnollisia dogmeja. Mikä ylimaallinen palvelus se olisikaan, jos Ihmisen Poika tämän ilmoituksen välityksellä mahdollisesti taas löydettäisiin perinteisen teologian hautakammioista ja esiteltäisiin elävänä Jeesuksena hänen nimeään kantavalle kirkolle ja kaikille muille uskonnoille! [s. 2090].Lukujen otsikot:

Esipuhe

I OSA: Keskusuniversumi ja superuniversumit

II OSA Paikallisuniversumi

III OSA: Urantian historia

IV OSA: Jeesuksen elämä ja opetukset


Sivun
alkuun