Suomen
Urantia-seura ry
(HUOM: JavaScript on poissa käytöstä. Osa toiminnoista on estynyt!)

Tietoa kalenteriohjelmasta ...

1. Lyhyt kuvaus

 • Juliaaninen ajanlasku aloitettiin v. 45 eKr, mitä ennen ajanlasku oli hyvinkin epätäsmällistä. Karkausvuosia piti Juliaanisessa järjestelmässä olla aina joka neljäs vuosi, mutta aluksi niitä pidettiinkin vahingossa joka kolmas vuosi. Keisari Augustus huomasi virheen, ja sen seurauksena vuosina -9, -5 ja -1 (tai -5, -1 ja +4) jätettiin karkauspäivät pitämättä, jonka jälkeen tilanne normalisoitui.
 • Vuotta nolla (0) ei ole olemassa! 31.12.-1 jälkeen tulee 1.1.1 (miinusmerkki kuvaa vuosia eKr.).
 • Vuonna 1582 huomattiin yksinkertaisen "neljän vuoden" -karkauspäiväsäännön olevan pitkän päälle epätarkka. Paavi Gregorius VIII halusi korjata virheen, ja niinpä torstain 4.10.1582 jälkeen tulikin perjantai 15.10.1582, josta alkoi ns. Gregoriaaninen ajanlaskutapa, joka meillä on nykyisinkin käytössä.
 • Em. siirtymä toteutettiin eri maissa eri aikoina ja eri tavoilla. Niinpä siirtymiä tapahtuikin yksi toisensa jälkeen, aina 1900 luvulle asti. Tarkempi luettelo maista ja ajoista liitteenä olevassa laajemmassa kuvauksessa.
 • JD-numero (Juliaaninen päivä -numero) on muuan tapa antaa kaikille päiville juokseva järjestysnumero. Sillä ei ole tekemistä Juliaanisen ajanlaskutavan kanssa, vaikka nimet muistuttavatkin toisiaan.
 • Pääsiäisen viettoaika oli juutalaisilla aluksi epätarkkaa laskentaa, ja perustui osaksi taulukoihin. Vasta v. 325 hyväksyttiin maailmassa taulukoiden sijaan yhtenäisempi laskutapa pääsiäisen vieton ajankohdalle, jota kaavaa tämäkin ohjelma nyt käyttää.
 • Ortodoksinen pääsiäisen vietto alkoi v.1054. Se seuraa edelleen Juliaanisen kalenterin mukaista pääsiäisen laskentaa.
 • Viikkonumerointi. Kansainvälinen standardi ISO-8601 (International Organization for Standardization) on määritellyt uuden viikon alkavan aina maanantaista. Samassa standardissa määritetään myös se, miten vuoden viikot tulee numeroida. Milloin viikko jakautuu kahdelle eri vuodelle, niin numeroinnissa se lasketaan kuuluvan sille vuodelle, jossa kyseisen viikon useimmat päivät ovat. Yleensä vuodessa on 52 viikkoa, mutta ne vuodet jotka alkavat torstaina, ja toisaalta ne karkausvuodet jotka alkavat keskiviikkona, sisältävät 53 viikkoa. Huomaa, että tätä kansainvälistä viikkonumerointijärjestelmää ei noudateta esim. Yhdysvalloissa.
 • Kuun vaiheen laskennassa tarkkuus on parempi kuin 0,5 pv, mikä riittää mainiosti esim. Urantia-kirjan neljännessä luvussa ilmoitettujen päivämäärien seurantaan. Kuun vaihe toistuu aina n. 29 pv 12 h 44 min ja 2,82 sekunnin välein.
 • Harmaa teksti tuloksissa tarkoittaa sitä, että vastauksessa on tiettyä epävarmuutta, tai tulos on ekstrapoloitu varsinaisen alueensa ulkopuolelle (esimerkiksi: viikonpäivä 1.1.4713 eKr on maanantai).

2. Laaja kuvaus

 • Laskukaavat perustuvat tämän kalenterisivuston tietoihin.

3. Vastuu

 • Laskukaavoina on käytetty kaikkein parasta käsillä olevaa tieteellistä tietoaineistoa, joka lähes kaikki löytyy em. laajemman kuvauksen dokumentista, sen www-linkeistä tai muista tunnetuista tietolähteistä. Kuitenkaan Suomen Urantia-seura ei voi taata ohjelman antamien tulosten täysin kiistämätöntä oikeellisuutta, eikä ota vastuuta mahdollisista virheistä.
 • Mahdollisista virheistä ja parannusehdotuksista voit lähettää palautetta seuran sähköpostiin.


Työkalu päivämäärien tutkimiseen

 • Syötä päivämäärä alueella: 1. 1. - 4713 ... 31. 12. 9999
  (mahdollinen 'eKr' miinusmerkkisenä)
  pv. kk v.

TAI

 • Syötä Juliaaninen Päivä -nro (JD) alueella: 0 ... 5373484 (vastaa edellistä aluetta)

Tulokset: