Suomen
Urantia-seura ry
FinnishUrantia-kirja Valitse 1. kieliValitse 2. kieli
Split reading
Valitse Luku (0-196):
  
Info ¦ Osat ¦ Otsikot ¦ [+]Prev  Next

Urantia-kirja

image

Etusivu Hakemisto | Kirjan osat | Lukujen otsikot | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo

I OSA.
Keskusuniversumi ja superuniversumit

000. Esipuhe

I. Jumaluus ja jumalallisuus
II. Jumala
III. Ensimmäinen Lähde ja Keskus
Seitsemän Absoluuttia
Todellisuus
MINÄ OLEN -käsite
IV. Universumitodellisuus
Paratiisi
V. Persoonalliset todellisuuskohteet
VI. Energia ja malli
VII. Korkein Olento
VIII. Seitsenkertainen Jumala
IX. Perimmäinen Jumala
X. Absoluuttinen Jumala
XI. Kolme Absoluuttia
XII. Kolminaisuudet
Tunnustuksenosoitus

001. Universaalinen Isä

1. Isän nimi
2. Jumala on todellinen
3. Jumala on universaalinen henki
4. Jumalan mysteeri
5. Universaalisen Isän persoonallisuus
6. Persoonallisuus maailmankaikkeudessa
7. Persoonallisuuskäsitteen hengellinen arvo

002. Jumalan olemus

1. Jumalan infiniittisyys
2. Isän ikuinen täydellisyys
3. Oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus
4. Jumalallinen armo
5. Jumalan rakkaus
6. Jumalan hyvyys
7. Jumalallinen totuus ja kauneus

003. Jumalan attribuutit

1. Jumalan kaikkiallisuus
2. Jumalan infiniittinen voima
3. Jumalan universaalinen tietävyys
4. Jumalan äärettömyys
5. Isä hallitsee ylimpänä
Väistämättömyydet
6. Isän ensimmäisyys
Siunaus

004. Jumalan suhde maailmankaikkeuteen

1. Isän asenne maailmankaikkeuteen
Kaitselmus
2. Jumala ja luonto
3. Jumalan muuttumaton luonne
4. Jumalan tajuaminen
5. Erheelliset käsitykset Jumalasta

005. Jumalan suhde yksilöön

1. Tie Jumalan luo
2. Jumalan läsnäolo
3. Oikea palvonta
4. Uskonnon Jumala
5. Tietoisuus Jumalasta
6. Persoonallisuuden Jumala

006. Iankaikkinen Poika

1. Iankaikkisen Pojan identiteetti
2. Iankaikkisen Pojan olemus
3. Isän rakkauden osoittaminen
4. Iankaikkisen Pojan attribuutit
Kaikkivaltius, kaikkiallisuus, kaikkitietävyys
5. Iankaikkista Poikaa koskevat rajoitukset
6. Henkimieli
7. Iankaikkisen Pojan persoonallisuus
8. Iankaikkisen Pojan käsittäminen

007. Iankaikkisen Pojan suhde maailmankaikkeuteen

1. Henkigravitaation virtapiiri
2. Iankaikkisen Pojan hallinto
3. Iankaikkisen Pojan suhde yksilöön
4. Jumalalliset täydellistämissuunnitelmat
5. Lahjoittautumisen henki
Iankaikkisen Pojan lahjoittautumiset
Alkuperäisen Mikaelin lahjoittautumiset
6. Jumalan Paratiisin-Pojat
7. Korkein Isää koskeva ilmoitus

008. Ääretön Henki

1. Toiminnan Jumala
2. Äärettömän Hengen olemus
3. Hengen suhde Isään ja Poikaan
4. Jumalallisen huolenpidon henki
Luovat Tyttäret
5. Jumalan läsnäolo
6. Äärettömän Hengen persoonallisuus

009. Äärettömän Hengen suhde maailmankaikkeuteen

1. Kolmannen Lähteen ja Keskuksen attribuutit
2. Kaikkialla oleva Henki
3. Universaalinen Säätelijä
4. Absoluuttinen mieli
5. Mielen antaminen
6. Mieligravitaation virtapiiri
7. Universumiheijasteisuus
8. Äärettömän Hengen persoonallisuudet
Kolmannen Lähde-Keskuksen toiminnallinen perhe

010. Paratiisin-Kolminaisuus

1. Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen minuuden jakaminen
2. Jumaluuden personoituminen
3. Jumaluuden kolme persoonaa
4. Jumaluuden kolminaisuusunioni
5. Kolminaisuuden toiminnot
Finiittinen, absoniittinen ja absoluuttinen asenne
6. Kolminaisuuden Stationaariset Pojat
Oikeus, todistusaineisto ja tuomio
7. Korkeimmuuden harjoittama ylivalvonta
8. Finiittisen tuolla puolen vaikuttava kolminaisuus
Kuolevaisen määränpäätä koskevat rajoitukset

011. Ikuinen Paratiisin Saari

1. Jumalallinen asuinpaikka
2. Ikuisen Saaren olemus
3. Ylä-Paratiisi
4. Perifeerinen Paratiisi
5. Ala-Paratiisi
6. Avaruuden respiraatio
Läpäisemätön avaruus
7. Paratiisin avaruustoiminnot
Väliavaruuden vyöhykkeet
8. Paratiisin gravitaatio
Vahvuus, energia ja voima
9. Paratiisin ainutlaatuisuus

012. Universumien universumi

1. Kokonaisuniversumin avaruustasot
2. Kvalifioimattoman Absoluutin vaikutuspiirit
3. Universaalinen gravitaatio
4. Avaruus ja liike
5. Avaruus ja aika
6. Universaalinen ylivalvonta
7. Osa ja kokonaisuus
8. Aine, mieli ja henki
9. Persoonalliset realiteetit

013. Paratiisin pyhät sfäärit

1. Isän seitsemän pyhää maailmaa
(1) Divinington
(2) Sonarington
(3) Spiritington
(4) Vicegerington
(5) Solitarington
(6) Serafington
(7) Ascendington
2. Isän maailmojen sisäiset suhteet
3. Iankaikkisen Pojan pyhät maailmat
4. Äärettömän Hengen maailmat
Seitsemän Valtiashengen toimeenpanoasuinsijat

014. Keskus- ja jumalallinen universumi

1. Paratiisi — Havonan järjestelmä
Paratiisi-Havonan päivä
Pimeät vetovoimakappaleet
2. Havonan koostumus
3. Havonan maailmat
4. Keskusuniversumin luodut olennot
Syntyperäiset Havonan asukkaat
5. Elämä Havonassa
Yksitoikkoisuus ja uuden kokeminen
6. Keskusuniversumin tarkoitus

015. Seitsemän superuniversumia

1. Superuniversumien avaruustaso
2. Superuniversumien organisaatio
3. Orvontonin superuniversumi
4. Tähtisumut — universumien esivanhemmat
5. Taivaankappaleiden alkuperä
6. Avaruuden sfäärit
7. Arkkitehtoniset sfäärit
Superuniversumin ajanlasku
8. Energian kontrolli ja säätely
9. Superuniversumien virtapiirit
Paikallisuniversumin virtapiirit
10. Superuniversumien hallitsijat
11. Neuvotteleva edustajakokous
12. Korkeimmat tuomioistuimet
13. Sektorihallitukset
14. Seitsemän superuniversumin tarkoitukset

016. Seitsemän Valtiashenkeä

1. Suhde kolmiyhteiseen Jumaluuteen
2. Suhde Äärettömään Henkeen
3. Valtiashenkien identiteetti ja erilaisuus
4. Valtiashenkien ominaisuudet ja toiminnat
5. Suhde luotuihin
6. Kosminen mieli
Kausaatio, velvollisuus ja palvonta
7. Moraali, hyve ja persoonallisuus
8. Urantia-persoonallisuus
9. Ihmisen tietoisuuden reaalisuus

017. Korkeimpien Henkien seitsemän ryhmää

1. Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa
Kuolevaisten kolminaistamat pojat
2. Majeston — Heijastustoiminnan Päällikkö
3. Heijastavat Henget
4. Heijastusavustajat
5. Kehien seitsemän Henkeä
6. Paikallisuniversumien Luovat Henget
7. Mielenauttajahenget
8. Korkeimpien Henkien toiminnot

018. Korkeimmat Kolminaisuuspersoonallisuudet

1. Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet
2. Päivien Ikuiset
3. Päivien Muinaiset
4. Päivien Täydelliset
5. Päivien Äskettäiset
6. Päivien Yhdistyneet
7. Päivien Uskolliset

019. Rinnasteiset kolminaisuusperäiset olennot

1. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat
2. Viisauden Täydellistäjät
3. Jumalalliset Neuvonantajat
4. Universaaliset Sensorit
Kolminaisuuden Stationaariset Pojat
5. Inspiroidut Kolminaisuushenget
6. Havonan Syntyperäisasukkaat
7. Paratiisin Kansalaiset

020. Jumalan Paratiisin-Pojat

1. Taivaasta laskeutuvat Jumalan Pojat
2. Hallinnolliset Pojat
3. Oikeudelliset toimet
4. Hallinnolliset tehtäväkäynnit
5. Jumalan Paratiisin-Poikien lahjoittautuminen
6. Lahjoittautumiset kuolevaisen hahmossa
7. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat
8. Daynaalien paikallisuniversumipalvelu
9. Daynaalien planetaarinen palvelu
10. Paratiisin-Poikien yhteispalvelu

021. Paratiisin Luoja-Pojat

Alkuperäinen Mikael
1. Luoja-Poikien alkuperä ja olemus
2. Paikallisuniversumien Luojat
3. Paikallisuniversumisuvereenisuus
4. Mikaelien lahjoittautumiset
5. Mestari-Poikien suhde universumiin
6. Mestari-Mikaelien tulevaisuus

022. Kolminaistetut Jumalan Pojat

1. Kolminaisuuden syleilemät Pojat
Perillepääsyn Kolminaistetut Pojat
Valikoidut Kolminaistetut Pojat
Täydellisyyden Kolminaistetut Pojat
2. Voimalliset Sanansaattajat
3. Korkea-arvoiset
4. Nimettömät ja Numerottomat
5. Kolminaistetut Suojelijat
6. Kolminaistetut Lähettiläät
7. Kolminaistamisen tekniikka
Ylösnousemuksellisten kolminaistamat Pojat
Paratiisi-Havonan kolminaistamat Pojat
Tulevien aikojen kolminaistetut Pojat
8. Luotujen kolminaistamat Pojat
9. Taivaalliset Vartijat
10. Ylhäisten Poikien Avustajat

023. Yksinäiset Sanansaattajat

1. Yksinäisten Sanansaattajien olemus ja alkuperä
2. Yksinäisten Sanansaattajien tehtävät
3. Yksinäisten Sanansaattajien aikaanja avaruuteen liittyvät palvelukset
Serafien ja muiden olentojen kulkunopeuksia
4. Yksinäisten Sanansaattajien erityistoiminta
Kolminaistetut tulevaisuuden Pojat

024. Äärettömän Hengen korkeammat persoonallisuudet

1. Universumien Virtapiirienvalvojat
2. Väestönlaskennan Johtajat
3. Äärettömän Hengen henkilökohtaiset avustajat
4. Apulaistarkastajat
5. Valtuutetut Vartiomiehet
6. Kandidaattien Opastajat
Grandfanda, ensimmäinen taivasmatkalainen
7. Mistä Kandidaattien Opastajat ovat peräisin?

025. Avaruuden sanansaattajajoukot

1. Havonan Servitaalit
2. Universaaliset Sovittelijat
3. Sovittelijoiden laajalle ulottuva palvelu
4. Tekniset Neuvojat
5. Paratiisin Arkistojen Hoitajat
6. Taivaalliset Kirjurit
7. Morontiakumppanit
8. Paratiisikumppanit

026. Keskusuniversumin hoivaavat henget

1. Hoivaavat Henget
Keskusuniversumin hoivaavat henget
Superuniversumien hoivaavat henget
Paikallisuniversumien hoivaavat henget
2. Voimalliset Supernafit
3. Kolmannen asteen Supernafit
(1) Sopusoinnunvalvojat
(2) Pääkirjaajat
(3) Kaukotiedottajat
(4) Viestinviejät
(5) Tietoaineiston koordinoijat
(6) Kuljetuspersoonallisuudet
(7) Reservijoukot
4. Toisen asteen Supernafit
Pyhiinvaeltajan Havonaan-saapuminen
5. Pyhiinvaeltajien Auttajat
6. Korkeimmuuden Oppaat
7. Kolminaisuuden Oppaat
8. Pojan Löytäjät
Jumaluuden löytäminen epäonnistuu
9. Isän Oppaat
10. Neuvonantajat ja Neuvojat
Tappion kärsineille ehdokkaille osoitettava tehtävä
11. Levon Täydentäjät
Luotujen kolminaistamat pojat

027. Ensi asteen Supernafien toiminta

1. Levon Alkuunpanijat
Levon luonne
2. Valtuutuspäälliköt
3. Etiikantulkitsijat
4. Käytöksenohjaajat
5. Tiedonvarjelijat
6. Filosofian Mestarit
7. Palvonnanohjaajat

028. Superuniversumien hoivaavat henget

1. Tertiafit
2. Omniafit
3. Sekonafit
4. Ensimmäisen asteen Sekonafit
(1) Myötätoimijan Ääni
(2) Seitsemän Valtiashengen Ääni
(3) Luoja-Poikien Ääni
(4) Enkelijoukkojen Ääni
(5) Kaukoviestintälähetysten Vastaanottajat
(6) Kuljetuspersoonallisuudet
(7) Varajoukko
5. Toisen asteen Sekonafit
(1) Viisauden Ääni
(2) Filosofian Sielu
(3) Sielujen Liitto
(4) Neuvon Sydän
(5) Olemassaolon Ilo
(6) Palvelun Tyydytys
(7) Henkientunnistaja
6. Kolmannen asteen Sekonafit
(1) Syntyperien Merkitys
(2) Armon Muisti
(3) Ajan Tärkeys
(4) Luottamuksen Juhlallisuus
(5) Palvelun Pyhyys
(6) ja (7) Suuruuden Salaisuus ja Hyvyyden Sielu
7. Sekonafien antama hoiva

029. Universumivoiman Ohjaajat

1. Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa
2. Korkeimmat Voimakeskukset
(1) Korkeimmat Keskusvalvojat
(2) Havonan Keskukset
(3) Superuniversumien Keskukset
(4) Paikallisuniversumien Keskukset
(5) Konstellaatioiden Keskukset
(6) Järjestelmien Keskukset
(7) Luokittelemattomat Keskukset
3. Voimakeskusten toimipiiri
4. Fyysiset Päävalvojat
(1) Voiman Apulaisohjaajat
(2) Mekaaniset Valvojat
(3) Energianmuuntajat
(4) Energianvälittäjät
(5) Ensiasteiset Yhdistäjät
(6) Toisasteiset Erottajat
(7) Frandalankit
Kronoldekit
5. Vahvuuden Pääorganisoijat
Ensiasteiset Vahvuuden Pääorganisoijat
Liitännäiset Vahvuuden Pääorganisoijat

030. Suuruniversumin persoonallisuudet

1. Paratiisin käyttämä elävien olentojen luokittelu
I Kolmiyhteisalkuiset olennot
II Kahdesta polveutuvat olennot
III Yhdestä polveutuvat olennot
IV Olevaistetut transsendentaaliset olennot
V Jumaluuden fragmentoidut entiteetit
VI Superpersoonalliset olennot
VII Luokittelemattomat ja esittelemättä jäävät olentoluokat
2. Uversan persoonallisuusrekisteri
I Paratiisin Jumaluudet
II Korkeimmat Henget
III Kolminaisuusalkuiset olennot
IV Jumalan Pojat
V Äärettömän Hengen persoonallisuudet
VI Universumivoiman Ohjaajat
VII Vakinaisten kansalaisten yhteisöt
Monikoosteiset persoonallisuusryhmät
3. Hyväntahdon siirtokunnat
(1) Tähtientutkijat
(2) Taivaalliset taidetyöntekijät
(3) Vaihtelunohjaajat
(4) Jatkokoulun opettajat
(5) Erilaiset reservijoukot
(6) Vierailevat opiskelijat
(7) Ylösnousemuspyhiinvaeltajat
4. Ylösnousemuskuolevaiset
(1) Planetaariset kuolevaiset
(2) Nukkuvat eloonjääneet
(3) Mansionmaailman opiskelijat
(4) Morontiaedistyjät
(5) Superuniversumien suojatit
(6) Havonan pyhiinvaeltajat
(7) Paratiisiin-saapujat

031. Lopullisuuden saavuttajakunta

1. Havonan syntyperäisasukkaat
2. Gravitaatiosanansaattajat
3. Kunnialla kruunatut kuolevaiset
4. Adoptoidut serafit
5. Kunnialla kruunatut Aineelliset Pojat
6. Kunnialla kruunatut keskiväliolennot
7. Valon evankelistat
8. Transsendentaalit
9. Kokonaisuniversumin Arkkitehdit
10. Löytöretki perimmäisyyteen

II OSA.
Paikallisuniversumi

032. Paikallisuniversumin kehitys

1. Universumien fyysinen ilmaantuminen
2. Universumin organisointi
3. Evoluution idea
4. Jumalan suhde paikallisuniversumiin
5. Ikuinen ja jumalallinen tarkoitus

033. Paikallisuniversumin hallinto

1. Nebadonin Mikael
2. Nebadonin hallitsija
3. Universumin Poika ja Henki
4. Gabriel — toimeenpanopäällikkö
5. Kolminaisuuden suurlähettiläät
6. Yleishallinto
Paikallisuniversumin aika
7. Nebadonin oikeusistuimet
8. Lainsäädäntä- ja toimeenpanoelimet

034. Paikallisuniversumin Äiti-Henki

1. Luovan Hengen personoituminen
2. Jumalallisen Hoivaajan olemus
3. Poika ja Henki ajallisuudessa ja avaruudessa
4. Paikallisuniversumin virtapiirit
5. Hengen hoiva
6. Ihmisessä oleva henki
Ihmisen kaksinainen olemus
7. Henki ja lihallisuus
”Tämä on se tie.”

035. Jumalan paikallisuniversumipojat

1. Isä-Melkisedek
2. Melkisedek-Pojat
3. Melkisedekien maailmat
4. Melkisedekien erityistyö
Melkisedekien ruumiillistumiset
5. Vorondadek-Pojat
6. Konstellaation-Isät
7. Vorondadekien maailmat
8. Lanonandek-Pojat
Ensiasteiset Lanonandekit
Toisasteiset Lanonandekit
Kolmannen asteen Lanonandekit
9. Lanonandek-hallitsijat
10. Lanonandekien maailmat

036. Elämänkantajat

1. Elämänkantajain alkuperä ja olemus
2. Elämänkantajien maailmat
3. Elämän juurruttaminen
4. Melkisedek-Elämänkantajat
Midsoniitit
Finaliittien Salvington-maailmat
5. Seitsemän Mielenauttajahenkeä
(1) Intuition henki
(2) Ymmärryksen henki
(3) Rohkeuden henki
(4) Tiedon henki
(5) Neuvon henki
(6) Palvonnan henki
(7) Viisauden henki
6. Elävät voimat

037. Paikallisuniversumin persoonallisuudet

1. Universumiauttajat
2. Loistavat Iltatähdet
Luodut Iltatähdet
Ylösnousemukselliset Iltatähdet
Iltatähtien maailmat
3. Arkkienkelit
Arkkienkelten maailmat
4. Korkeimmat Avustajat
5. Pääkomissionaarit
Rotukomissionaarit
Nebadonin Täydellisyyden Joukkokunta
Henkeen fuusioituneiden kuolevaisten maailmat
6. Taivaalliset valvojat
Nebadonin koulutusjärjestelmä
7. Mansiomaailman opettajat
8. Tehtävään määrättyjen Korkeampien Henkien yhteisö
Yksinäiset Sanansaattajat
Universumin Virtapiirienvalvoja — Andovontia
Väestönlaskennan Johtaja — Salsatia
Apulaistarkastaja
Valtuutetut Vartiomiehet
Universaaliset Sovittelijat
Tekniset Neuvojat
Taivaalliset Kirjurit
Morontiaseuralaiset
9. Paikallisuniversumin vakinaiset kansalaiset
(1) Susatia
(2) Univitatia
(3) Aineelliset Pojat
(4) Keskiväliolennot
Abandonterit
10. Paikallisuniversumin muita olentoryhmiä
Spironga
Spornagia
Hyväntahdon siirtokunnat

038. Paikallisuniversumin hoivaavat henget

1. Serafien alkuperä
2. Enkelien olemus
3. Esittelemättä jäävät enkelit
4. Serafien maailmat
5. Serafien koulutus
6. Serafien organisaatio
7. Kerubit ja sanobit
8. Kerubien ja sanobien kehitys
(1) Etenemisehdokkaat
(2) Keskivaiheen kerubit
(3) Morontiakerubit
9. Keskiväliolennot
(1) Ensiasteiset keskiväliolennot
(2) Toisasteiset keskiväliolennot

039. Serafien armeijakunnat

1. Korkeimmat serafit
(1) Poika-Henki -hoivaajat
Lahjoittautumisen avustajat
(2) Oikeusistuinten neuvojat
(3) Universumiin tutustuttajat
(4) Opetusneuvojat
(5) Tehtävienjaon johtajat
(6) Kirjurit
(7) Kiinnittämättömät hoivaajat
2. Korkeammat serafit
(1) Tietojenkeruuyksikkö
(2) Armon ääni
(3) Hengen koordinoijat
(4) Apulaisopettajat
(5) Kuljettajat
Serafien kuljetustekniikka
(6) Kirjurit
Kaukoviestittäjät
(7) Reservit
3. Valvojaserafit
(1) Valvovat apulaiset
(2) Lain ennalta-arvijoijat
(3) Sosiaaliset arkkitehdit
(4) Eettiset herkistäjät
(5) Kuljettajat
(6) Kirjurit
(7) Reservit
4. Hallintoserafit
(1) Hallinnolliset avustajat
(2) Oikeuden opastajat
(3) Kosmisen kansalaisuuden tulkitsijat
(4) Moraalisuuden voimistajat
(5) Kuljettajat
(6) Kirjurit
(7) Reservit
5. Planetaariset auttajat
(1) Puutarhan äänet
(2) Veljeyden henget
(3) Rauhan sielut
(4) Luottamuksen henget
(5) Kuljettajat
Serafikuljetuksen lähtövalmistelut
(6) Kirjurit
(7) Reservit
6. Siirtymähoivaajat
7. Tulevaisuuden serafit
8. Serafien määränpää
9. Täyttymyksen Serafikunta

040. Ylösnousemukselliset Jumalan Pojat

1. Evolutionaariset serafit
2. Ylösnousevat Aineelliset Pojat
3. Taivaaseen otetut keskiväliolennot
4. Personoidut Suuntaajat
5. Ajallisuuden ja avaruuden kuolevaiset
Kuolevaiset, joissa Suuntaaja asuu väliaikaisesti
Kuolevaiset, jotka eivät ole Suuntaajaan fuusioituvia
Suuntaajaanfuusioitumispotentiaalin kuolevaiset
Numeroimattomat sarjat
6. Jumalan uskonpojat
7. Isään fuusioituneet kuolevaiset
8. Poikaan fuusioituneet kuolevaiset
9. Henkeen fuusioituneet kuolevaiset
Muistiaineiston uudelleenrakentamisen tekniikka
10. Ylösnousemuksen määränpäät

041. Paikallisuniversumin fyysiset aspektit

1. Nebadonin voimakeskukset
2. Satanian fyysiset valvojat
3. Tähtikumppanimme
4. Aurinkojen tiheys
5. Aurinkosäteily
6. Kalsium — avaruuden vaeltaja
7. Aurinkoenergian lähteet
8. Aurinkoenergian reaktiot
9. Aurinkojen stabiliteetti
10. Asuttujen maailmojen alkuperä

042. Energia — mieli ja aine

1. Paratiisin vahvuudet ja energiat
2. Universaaliset ei-hengelliset energiajärjestelmät (Fyysiset Energiat)
(1) Avaruuden voimavaraus
(2) Alkuvahvuus
(3) Emergentit energiat
a. Valtaenergia
b. Gravitaatioenergia
(4) Universumivoima
(5) Havonan energia
(6) Transsendentaalinen energia
(7) Monota
3. Aineen luokittelu
4. Energian ja aineen transmutaatiot
5. Aaltoenergian ilmenemät
6. Ultimatonit, elektronit ja atomit
7. Atominen aine
8. Atomin koossapysyvyys
9. Luonnonfilosofia
10. Universaaliset ei-hengelliset energiajärjestelmät (aineelliset mielijärjestelmät)
(1) Auttajahenkiä edeltävät mielet
(2) Auttajahengelliset mielet
(3) Kehittyvät morontiamielet
Kosminen mieli
11. Maailmankaikkeuden mekanismit
12. Hahmo ja muoto — mielen hallitsevuus

043. Konstellaatiot

1. Konstellaation päämaja
2. Konstellaation hallitus
3. Norlatiadekin Kaikkein Korkeimmat
4. Kokousvuori — Päivien Uskollinen
5. Edentian Isät Luciferin kapinan jälkeen
6. Jumalan puutarhat
7. Univitatia
8. Edentian koulutusmaailmat
9. Edentian kansalaisuus

044. Taivaalliset taidetyöntekijät

1. Taivaalliset muusikot
2. Taivaalliset toisintajat
3. Jumalalliset rakentajat
4. Ajatusten muistiinmerkitsijät
5. Energiankäsittelijät
6. Muotoilijat ja kaunistajat
7. Harmoniatyöntekijät
8. Kuolevaisten pyrkimykset ja morontiasaavutukset

045. Paikallisjärjestelmän hallinto

1. Siirtymäkulttuurin maailmat
(1) Finaliittimaailma
(2) Morontiamaailma
(3) Enkelimaailma
(4) Ylienkelien maailma
(5) Poikien maailma
(6) Hengen maailma
(7) Isän maailma
2. Järjestelmän hallitsija
3. Järjestelmän hallitus
4. Neljäkolmatta neuvonantajaa
5. Aineelliset Pojat
6. Aatamien taivasmatkalaisille antama koulutus
Vanhempana toimimisen kokemus
Satanian lastenkoehoitola
7. Melkisedekien koulut

046. Paikallisjärjestelmän päämaja

1. Jerusemin fyysiset aspektit
2. Jerusemin fyysiset ominaispiirteet
3. Jerusemin kaukoviestilähetykset
4. Asuin- ja hallintoalueet
5. Jerusemin ympyrät
(1) Jumalan Poikien ympyrät
(2) Enkeleiden ympyrät
(3) Universumiauttajien ympyrät
(4) Fyysisten Päävalvojien ympyrät
(5) Ylösnousemuskuolevaisten ympyrät
(6) Hyväntahdon siirtokuntien ympyrät
(7) Finaliittien ympyrät
6. Toimeenpano- ja hallintoneliöt
7. Suorakulmiot — Spornagia
8. Jerusemin kolmiot

047. Seitsemän mansiomaailmaa

1. Finaliittien maailma
Tarpeellinen vanhemmuuden kokemus
2. Lastenkoehoitola
3. Ensimmäinen mansiomaailma
Morontiaseuralaiset
4. Toinen mansiomaailma
5. Kolmas mansiomaailma
6. Neljäs mansiomaailma
7. Viides mansiomaailma
8. Kuudes mansiomaailma
Suuntaajafuusio
9. Seitsemäs mansiomaailma
10. Jerusemin kansalaisuus

048. Morontiaelämä

1. Morontiamateriaalit
2. Morontian Voimanvalvojat
(1) Virtapiiriensäätelijät
(2) Järjestelmän koordinoijat
(3) Planeettakohtaiset vartijat
(4) Yhdistetyt kontrolloijat
(5) Yhteydenvakauttajat
(6) Valikoivat lajittelijat
(7) Rekisterinpitäjäkumppanit
3. Morontiaseuralaiset
(1) Pyhiinvaeltajien suojelijat
(2) Pyhiinvaeltajien vastaanottajat ja vapaat liittyjät
(3) Taivaallisten vierailijoiden isännät
(4) Koordinoijat ja yhteyksien ohjaajat
(5) Tulkit ja kääntäjät
(6) Tutkimusretkien ja virkistäytymisen valvojat
(7) Alueiden ja rakennusten hoitajat
4. Vaihtelunohjaajat
Taivaallinen huumori
Kuolevaisten huumori
5. Mansiomaailmojen Opettajat
6. Morontiamaailmojen serafit — Siirtymävaiheen hoivaajat
(1) Serafievankelistat
Psalmin 23 alkuperä
(2) Rotujentulkitsijat
(3) Mielensuunnittelijat
(4) Morontianeuvonantajat
Motan stereoskooppinen vaikutus
(5) Teknikot
(6) Kirjuri-opettajat
Totuus ja fakta
(7) Hoivaavat reservit
Menestyminen, epäonnistuminen ja ego
7. Morontiamota
8. Morontiaetenijät

049. Asutut maailmat

1. Planetaarinen elollisuus
2. Planeettakohtaiset fyysiset tyypit
(1) Ilmakehätyypit
(2) Elementtityypit
(3) Gravitaatiotyypit
(4) Lämpötilatyypit
(5) Sähkötyypit
(6) Energianottotyypit
(7) Nimeämättömät tyypit
3. Hengittämättömien maailmat
4. Evolutionaariset tahdolliset luodut
5. Kuolevaisten planetaariset sarjat
(1) Mukautuminen planeettaympäristöön
Tabamantian tarkastamat kokeelliset sarjat
(2) Aivotyyppien mukaiset sarjat
(3) Hengen vastaanottamisen mukaiset sarjat
(4) Planetaaristen kuolevaisten aikakaudet
(5) Luotujen samanlaisuuden mukaiset sarjat
(6) Suuntaajaanfuusioitumisen mukaiset sarjat
(7) Menetelmät vapautua maisesta elämästä
6. Maan päällä vietetystä elämästä vapautuminen
(1) Tuomiokautiseen luokkaan kuuluvat
(2) Yksilökohtaisen ylösnousemuksen piiriin kuuluvat
(3) Koeajasta riippuvaiset ylösnousemusyhteisöt
(4) Toisasteiset modifioidut ylösnousemusjärjestelmät
(5) Ensiasteinen modifioitu ylösnousemusjärjestelmä

050. Planeettaprinssit

1. Prinssien tehtävä
2. Planeetan hallinto
3. Prinssin ruumiillinen esikunta
4. Planeetan päämaja ja koulut
5. Edistyvä sivilisaatio
6. Planetaarinen kulttuuri
7. Eristämisen ansiot
Agondonterit
Tabamantia on agondonteri

051. Planetaariset Aatamit

1. Jumalan Aineellisten Poikien alkuperä ja olemus
2. Planetaaristen Aatamien siirtäminen paikasta toiseen
3. Aatamien tehtävät
4. Evolutionaariset kuusi rotua
5. Rotujen sekoittuminen — Aatamin verenperintö
6. Eedenin hallintojärjestelmä
7. Yhteishallinto

052. Planetaariset kuolevaisten aikakaudet

1. Alkukantainen ihminen
2. Planeettaprinssin jälkeinen ihminen
3. Aatamin jälkeinen ihminen
4. Hallinnollisen Pojan jälkeinen ihminen
5. Lahjoittautuneen Pojan jälkeinen ihminen
6. Lahjoittautumisen jälkeinen aikakausi Urantialla
7. Opettaja-Pojan jälkeinen ihminen

053. Luciferin kapina

1. Kapinan johtajat
2. Kapinan syyt
3. Luciferin manifesti
4. Kapinan puhkeaminen
5. Selkkauksen luonne
6. Lojaali serafikomentaja
7. Kapinan historia
8. Ihmisen Poika Urantialla
9. Kapinan tämänhetkinen tila

054. Luciferin kapinaan liittyvät ongelmat

1. Oikea ja väärä vapaus
2. Vapauden anastus
3. Oikeudenmukaisuuden aikaviive
4. Armeliaisuudesta johtuva viive
5. Viivytykseen kätkeytyvä viisaus
Kaksitoista syytä
6. Rakkauden riemuvoitto

055. Valon ja elämän sfäärit

1. Morontiatemppeli
2. Kuolema ja taivaaseenotto
3. Kultaiset aikakaudet
4. Hallinnolliset uudelleenjärjestelyt
Planeetan seitsemän vaihetta
Keskiväliolentojen vapauttaminen tehtävistään
Aatamin poistuminen
5. Aineellisen kehityksen lakikorkeus
6. Yksittäinen kuolevainen
7. Ensimmäinen eli planetaarinen vaihe
8. Toinen eli järjestelmävaihe
9. Kolmas eli konstellaatiovaihe
10. Neljäs eli paikallisuniversumivaihe
11. Pien- ja suursektorivaiheet
12. Seitsemäs eli superuniversumivaihe
Korkeimmuuden Kvalifioimattomat Valvojat

056. Universaalinen ykseys

1. Fyysinen koordinaatio
2. Älyllinen ykseys
3. Hengellinen yhdistyminen
4. Persoonallisuuden yhdistyminen
5. Jumaluuden ykseys
6. Evolutionaarisen Jumaluuden yhdistyminen
7. Universaaliset evoluution seurausilmiöt
8. Korkein Yhdistäjä
9. Universaalisen Absoluutin ykseys
10. Totuus, kauneus ja hyvyys

III OSA.
Urantian historia

057. Urantian alkuperä

1. Andronoverin tähtisumu
2. Ensimmäinen tähtisumuvaihe
3. Toinen tähtisumuvaihe
4. Kolmas ja neljäs vaihe
Auringon alkuperä
5. Monmatian — Urantian aurinkokunnan — synty
Vastakkainen liikesuunta
6. Aurinkokuntavaihe
Planeettojen muodostumisvaihe
Vuoksi-ilmiön aiheuttama kitka
Vuoksi-gravitaatioräjähdys
7. Meteoriajanjakso
Vulkaaninen aikakausi
Planeetan alkuvaiheen ilmakehä
8. Maankuoren asettuminen
Maanjäristysten aikakausi
Maailman valtameri ja ensimmäinen manner

058. Elämän juurruttaminen Urantialle

1. Fyysisen elämän perusedellytykset
2. Urantian ilmakehä
3. Avaruusympäristö
4. Elämän aamunkoiton aikakausi
5. Mantereiden liukuminen
6. Siirtymäkausi
7. Geologinen historiankirja

059. Elämän merellisen muodon aikakausi Urantialla

1. Matalien merien varhainen merieliöstö
Trilobiittien aikakausi
2. Ensimmäinen mantereenlaajuisten tulvien vaihe
Selkärangattomien eläinten aikakausi
3. Toinen suuri tulvien vaihe
Korallikausi
Lonkerojalkaisten aikakausi
4. Suuri maankohoamisen vaihe
Maalla elävän kasvikunnan ajanjakso
Kalojen aikakausi
5. Maankuoren siirrosvaihe
Saniaismetsien hiiltymisjakso
Sammakoiden aikakausi
6. Ilmastollinen siirtymävaihe
Siemenkasvien ajanjakso
Biologisten koettelemusten aikakausi

060. Urantia maaeliöstön varhaiskaudella

1. Matelijoiden varhaiskausi
2. Myöhempi matelijoiden aikakausi
3. Liitukausi
Kukkakasvien ajanjakso
Lintujen aikakausi
4. Liitukauden loppu

061. Nisäkkäiden aikakausi Urantialla

1. Mannerten uusi kuivanmaan kausi
Varhaisnisäkkäiden aikakausi
2. Viimeisin tulvehtimisvaihe
Pitemmälle edistyneiden nisäkkäiden aikakausi
3. Nykyisten vuorten muodostumisvaihe
Elefantin ja hevosen aikakausi
4. Viimeisin mannerten kohoamisvaihe
Viimeinen suuri nisäkkäiden vaelluskausi
5. Ensimmäinen jääkausi
6. Alkukantainen ihminen jääkaudella
7. Jääkauden jatkuminen

062. Alkuihmisen kantarodut

1. Varhaiset puoliapinalajit
2. Ihmisen kantanisäkkäät
3. Välinisäkkäät
Ihmisapinaheimojen alkuperä
4. Kädelliset
5. Ensimmäiset ihmisolennot
6. Ihmismielen evoluutio
7. Urantia tunnustetaan asutuksi maailmaksi

063. Ensimmäinen ihmisperhe

1. Andon ja Fonta
2. Kaksosten pakomatka
3. Andonin perhe
4. Andonilaisklaanit
5. Andoniittien hajaantuminen
6. Onagar — ensimmäinen totuuden opettaja
7. Andonin ja Fontan eloonjääminen

064. Evolutionaariset värilliset rodut

1. Andonilaiset kanta-asukkaat
2. Foxhallin kansat
3. Badonanin heimot
4. Neandertal-rodut
5. Värillisten rotujen synty
6. Urantian kuusi sangik-rotua
(1) Punainen ihminen
(2) Oranssinvärinen ihminen
(3) Keltainen ihminen
(4) Vihreä ihminen
(5) Sininen ihminen
(6) Indigonvärinen rotu
Kuuden rodun tarkoitus
7. Värillisten rotujen levittäytyminen

065. Evoluution valvonta

1. Elämänkantajien tehtävät
(1) Sähkökemian fyysinen taso
(2) Kvasimorontiaalinen olemassaolo
(3) Edistynyttä olotilaa edustava puolihengellinen taso
2. Evoluution sisältämät näköalat
3. Evoluution vaaliminen
4. Uusien urien aukominen Urantialla
5. Elollisuuden kehityksen kohtaamat hankaluudet
6. Elollisuuden kehittämisen menetelmät
7. Mielen kehitystasot
Mekaaninen, ei-opetettavissa oleva mieli
Ei-mekaaninen, opetettavissa oleva mieli
8. Evoluutio ajan ja avaruuden näkökulmasta

066. Urantian Planeettaprinssi

1. Prinssi Caligastia
2. Prinssin esikunta
3. Dalamatia — Prinssin kaupunki
4. Caligastian sadan alkuajat
5. Caligastian sadan organisaatio
(1) Ravintoasiain ja aineellisen hyvinvoinnin neuvosto
(2) Eläintenkesytyksen ja -hyötykäytön lautakunta
(3) Petoeläinten nujertamisen neuvojat
(4) Tiedon levittämisen ja säilyttämisen opettajakunta
(5) Teollisuus- ja kauppakomissio
(6) Ilmoitususkonnon kollegio
(7) Terveyden- ja elämänvaalijat
(8) Planeetan taide- ja tiedeneuvosto
(9) Edistyneiden heimosuhteiden johtokunta
(10) Heimokoordinoinnin ja rotuyhteistyön korkein oikeus
6. Prinssin hallituskausi
7. Elämä Dalamatiassa
8. Caligastian aiheuttamat onnettomuudet

067. Planeetan kapina

1. Caligastian petos
2. Kapinan puhkeaminen
3. Seitsemän ratkaisevaa vuotta
4. Caligastian sata kapinan jälkeen
5. Kapinan välittömät seuraukset
6. Järkkymätön Van
7. Synnin etäisvaikutukset
8. Kapinan ihmissankari

068. Sivilisaation sarastus

1. Varjeleva sosiaalistuminen
2. Sosiaaliseen edistymiseen vaikuttavia tekijöitä
3. Aaveidenpelon sosiaalistava vaikutus
4. Tapasäännösten kehitys
5. Maankäyttötavat — toimeentulokeinot
(1) Keräilyvaihe
(2) Metsästysvaihe
(3) Paimentolaisvaihe
(4) Maanviljelyvaihe
6. Kulttuurin kehitys
Maan ja väestön suhdeluku

069. Ihmisen perusinstituutiot

1. Ihmisen perusinstituutiot
(1) Toimeentuloinstituutiot
(2) Suvun jatkumisen varmistavat instituutiot
(3) Halujen tyydytämiseen tähtäävät instituutiot
2. Teollisuuden sarastus
3. Työvoiman erikoistuminen
4. Tavaranvaihdon alkuvaiheet
5. Pääoman syntyvaiheet
6. Tulen suhde sivilisaatioon
7. Eläinten hyötykäyttö
8. Orjuus sivilisaatioon vaikuttavana tekijänä
9. Yksityisomaisuus

070. Ihmisperäisen hallitusjärjestelmän kehitys

1. Sodan syntyhistoria
2. Sodan yhteiskunnallinen arvo
Nykyindustrialismi vastaan militarismi
3. Ihmisen ensimmäiset yhteenliittymät
4. Sukukunnat ja heimot
5. Hallitusjärjestelmän alkuvaiheet
6. Monarkkinen hallitusmuoto
7. Alkuaikojen klubit ja salaseurat
8. Yhteiskuntaluokat
9. Ihmisoikeudet
10. Oikeuden kehitys
11. Lait ja oikeusistuimet
12. Hallintovallan jako

071. Valtion kehittyminen

1. Alkioasteinen valtio
2. Edustuksellisen hallitustavan kehitys
3. Valtiollisuuden ihanteet
4. Edistyvä sivilisaatio
5. Kilpailun kehitys
6. Taloudellisen voiton tavoittelu
7. Opetus
8. Valtiomuodostuman luonne

072. Erään naapuriplaneetan hallitusjärjestelmä

1. Mannerkansakunta
2. Poliittinen järjestelmä
3. Kotielämä
4. Opetusjärjestelmä
5. Tuotantotoiminnan organisaatio
6. Vanhuusvakuutus
7. Verotus
8. Erikoiskorkeakoulut
9. Yleisen äänioikeuden rakenne
10. Menettely rikollisuuden suhteen
11. Sotilaallinen valmius
12. Muut kansakunnat

073. Eedenin Puutarha

Tabamantian katsastuskäynti
1. Nodiitit ja amadoniitit
2. Puutarhan suunnittelu
3. Puutarhan sijaintipaikka
4. Puutarhan perustaminen
5. Puutarhakoti
6. Elämänpuu
7. Eedenin kohtalo

074. Aatami ja Eeva

1. Aatami ja Eeva Jerusemissa
2. Aatamin ja Eevan saapuminen
3. Aatami ja Eeva tutustuvat planeettaan
4. Ensimmäinen mullistus
5. Aatamin hallinto
6. Aatamin ja Eevan kotielämä
7. Elämä Puutarhassa
8. Luomistaru

075. Aatami ja Eeva rikkovat sopimuksensa

1. Urantian ongelma
2. Caligastian salajuoni
3. Eeva joutuu kiusaukseen
4. Rikkomuksen tajuaminen
5. Rikkomuksen jälkivaikutukset
6. Aatami ja Eeva lähtevät puutarhasta
7. Aatamin ja Eevan arvonalennus
8. Niin kutsuttu syntiinlankeemus

076. Toinen Puutarha

1. Eedeniläiset saapuvat Mesopotamiaan
2. Kain ja Aabel
3. Elämä Mesopotamiassa
Seetiläispapisto
4. Violetti rotu
5. Aatamin ja Eevan kuolema
Mikaelin viesti
6. Aatamin ja Eevan eloonjääminen

077. Keskiväliolennot

1. Ensiasteiset keskiväliolennot
2. Nodiittirotu
3. Baabelin torni
4. Nodilaiset sivilisaation keskukset
5. Aataminpoika ja Ratta
6. Toisasteiset keskiväliolennot
7. Kapinalliset keskiväliolennot
8. Yhdistyneet keskiväliolennot
9. Urantian vakinaiset kansalaiset

078. Violetti rotu Aatamin aikojen jälkeen

1. Rotujen ja kulttuurien levinneisyys
2. Toisen Puutarhan adamiitit
3. Adamiittien ensimmäiset levittäytymiset
4. Andiitit
5. Andiittien vaellukset
6. Andiittien viimeiset hajaantumiset
7. Mesopotamian tulvat
Nooan tarina
8. Sumerilaiset — andiiteista viimeiset

079. Andiittien leviäminen itämaihin

1. Turkestanin andiitit
2. Andiitit valtaavat Intian
3. Dravidain Intia
4. Arjalaiset tunkeutuvat Intiaan
5. Punainen ihminen ja keltainen ihminen
6. Kiinalaisen sivilisaation aamunkoitto
7. Andiitit saapuvat Kiinaan
8. Myöhempi kiinalainen sivistys

080. Andiittien leviäminen länsimaihin

1. Adamiitit saapuvat Eurooppaan
2. Ilmastolliset ja geologiset muutokset
Välimeren tulvehtiminen
3. Cro-Magnonin sininen ihminen
4. Andiitit tunkeutuvat Eurooppaan
5. Andiitit valloittavat pohjois-Euroopan
6. Andiitit Niilin varsilla
7. Välimeren saarten andiitit
8. Tonavan andoniitit
9. Kolme valkoista rotua

081. Nykysivilisaation kehittyminen

1. Sivilisaation kehto
2. Sivilisaation työvälineet
(1) Tulen kesyttäminen
(2) Eläinten kesyttäminen
(3) Vangiksiotettujen orjuuttaminen
(4) Yksityisomaisuus
3. Kaupungit, käsiteollisuus ja kauppa
4. Sekoittumarodut
(1) Kaukasidinen
(2) Mongolidinen
(3) Negridinen
5. Kulttuuriyhteiskunta
Valta ja oikeus
6. Sivilisaation ylläpitäminen
(1) Luonnonolot
(2) Reaalipääoma
(3) Tieteellinen tieto
(4) Inhimilliset voimavarat
(5) Aineellisten voimavarojen merkitys
(6) Kielen merkitys
(7) Mekaanisten laitteiden merkitys
(8) Soihdunkantajien luonne
(9) Rodun omaksumat ihanteet
(10) Asiantuntijoiden koordinointi
(11) Työhönsijoittamiskeinot
(12) Yhteistyöhalukkuus
(13) Pystyvä ja viisas johtajuus
(14) Yhteiskunnalliset muutokset
(15) Luhistumisen ehkäiseminen

082. Avioliiton kehitys

1. Pariutumisvaisto
2. Rajoittavat tabut
3. Vanhimmat avioliittoa koskevat tapasäännöt
4. Avioliitto omaisuutta koskevien tapasääntöjen kohteena
5. Endogamia ja eksogamia
6. Rotusekoitukset

083. Avioliittoinstituutio

1. Avioliitto yhteiskunnallisena instituutiona
2. Seurustelu ja kihlautuminen
3. Ostaminen ja myötäjäiset
4. Häämenot
5. Moniavioisuus
6. Varsinainen yksiavioisuus — pariavioliitto
7. Aviosuhteen purkaminen
8. Avioliiton ihannointi

084. Avioliitto ja perhe-elämä

1. Alkukantaiset pariliitot
2. Alkuaikojen äitivaltainen perhe
3. Isävaltainen perhe
4. Naisen asema alkuaikojen yhteiskunnassa
5. Nainen kehittyvien tapasääntöjen kohteena
6. Miehen ja naisen välinen kumppanuus
7. Perhe-elämän ihanteet
8. Halujen tyydyttämiseen sisältyvät vaarat

085. Palvonnan alkujuuret

1. Kivien- ja mäkienpalvonta
2. Kasvien- ja puidenpalvonta
3. Eläintenpalvonta
4. Luonnon elementtien palvonta
5. Taivaankappaleiden palvonta
6. Ihmisenpalvonta
7. Palvonnan ja viisauden auttajat

086. Uskonnon varhaiskehitys

1. Sattuma: hyvä onni ja huono onni
2. Sattuman personoiminen
3. Kuolema — selittämätön
4. Eloonjäämisen käsite
5. Aave-sielun käsite
6. Aavehenkiympäristö
7. Alkukantaisen uskonnon tehtävä

087. Aavekultit

1. Aaveidenpelko
2. Vainajahenkien lepyttely
3. Esi-isienpalvonta
4. Hyvät ja pahat henkiaaveet
5. Edistyvä aavekultti
6. Pakottaminen ja poismanaaminen
7. Kultismin luonne

088. Fetissit, taikakalut ja magia

1. Usko fetisseihin
2. Fetissin kehittyminen
Kuvat ja epäjumalain kuvat
”Pyhät kirjat”
3. Totemismi
4. Magia
5. Maagiset taikakalut
6. Magian harjoittaminen

089. Synti, uhri ja sovitus

1. Tabu
2. Syntikäsite
3. Kieltäymys ja nöyrtyminen
Pidättymiskultti
4. Uhraamisen alkujuuret
5. Uhrit ja kannibalismi
6. Ihmisuhriajatuksen kehittyminen
7. Ihmisuhrin muunnelmia
Temppelihaureus
8. Lunastus ja liittosopimukset
9. Uhrit ja sakramentit
10. Synnin anteeksianto

090. Shamanismi — poppamiehet ja papit

1. Ensimmäiset shamaanit — poppamiehet
2. Shamanistiset toiminnot
3. Shamanismin teoria sairaudesta ja kuolemasta
4. Shamaanien harjoittama lääkintätoimi
5. Papit ja rituaalit

091. Rukoilun kehityshistoria

1. Alkukantainen rukous
2. Rukoilun kehittyminen
Rukoilu vastaan magia
3. Rukous ja toinen minä
4. Eettinen rukoilu
5. Rukouksen sosiaaliset heijastusvaikutukset
6. Rukouksen vaikutuspiiri
7. Mystiikka, hurmio ja henkeytyminen
8. Rukoileminen henkilökohtaisena kokemuksena
9. Tuloksellisen rukoilun ehdot

092. Uskonnon myöhempi kehitys

1. Uskonnon evolutionaarinen luonne
2. Uskonto ja tapasäännöt
3. Kehitysuskonnon luonne
4. Lahjaksi annettu ilmoitus
(1) Dalamatian opetukset
(2) Eedenin opetukset
(3) Saalemin Melkisedek
(4) Jeesus Nasaretilainen
(5) Urantia-kirjan luvut
5. Suuret uskonnolliset johtajat
6. Monikoosteiset uskonnot
Yksitoista edelleen vaikuttavaa uskontoa
7. Uskonnon edelleenkehittyminen

093. Makiventa Melkisedek

1. Makiventan inkarnoituminen
2. Saalemin viisas
3. Melkisedekin opetukset
4. Saalemin uskonto
Uskontunnustus
Seitsemän käskyä
5. Abrahamin valitseminen
6. Melkisedekin liittosopimus Abrahamin kanssa
7. Melkisedekin lähetyssaarnaajat
8. Melkisedekin lähtö
9. Melkisedekin lähdön jälkeen
10. Makiventa Melkisedekin nykyinen asema

094. Melkisedekin opetusten vaikutus itämailla

1. Saalemin opetukset vedalaisessa Intiassa
Rigveda
2. Brahmalaisuus
Jälleensyntymisoppi
3. Brahmalainen filosofia
4. Hindulainen uskonto
5. Kiinassa käyty kamppailu totuuden puolesta
6. Lao-tse ja Konfutse
7. Gautama Siddhartha
8. Buddhalainen usko
Gautaman evankeliumi
Moraalikäskyt
9. Buddhalaisuuden leviäminen
10. Tiibetin uskonto
11. Buddhalainen filosofia
12. Buddhalaisuuden jumalakäsitys

095. Melkisedekin opetusten vaikutus Levantissa

1. Saalemin uskonto Mesopotamiassa
2. Egyptin varhaisuskonto
3. Moraalikäsitysten kehitys
4. Amenemopen opetukset
5. Ainutlaatuinen Ikhnaton
6. Saalemin opit Iranissa
7. Saalemin opetukset Arabiassa

096. Jahve — heprealaisten Jumala

1. Seemiläisten keskuudessa esiintyneet jumaluuskäsitykset
2. Seemiläiset kansat
3. Verraton Mooses
4. Julistustyö Jahven puolesta
5. Mooseksen opetukset
Materialistinen kaitselmus
6. Mooseksen kuoleman jälkeen vallinnut jumalakäsitys
7. Psalmit ja Jobin kirja

097. Jumalakäsityksen kehitys heprealaisten keskuudessa

1. Samuel — heprealaisprofeetoista ensimmäinen
2. Elia ja Elisa
3. Jahve ja Baal
4. Aamos ja Hoosea
5. Ensimmäinen Jesaja
Miika ja Obadja
6. Peloton Jeremia
7. Toinen Jesaja
8. Pyhä ja epäpyhä historiankirjoitus
9. Heprealaisten historiaa
Efraim ja Juuda
Saul ja Daavid
Salomo ja verotus
Israel ja Juuda
Israelin kuningaskunnan tuho
Juudan kuningaskunnan loppu
Babylonian vankeus
10. Heprealainen uskonto

098. Melkisedekin opetusten vaikutus länsimaissa

1. Saalemin uskonto kreikkalaisten keskuudessa
2. Kreikkalainen filosofinen ajattelu
3. Melkisedekin opetukset Roomassa
4. Mysteerikultit
Fryygialainen Kybele ja Attis -kultti
Egyptiläinen Osiris ja Isis -kultti
Iranilainen Mitra-kultti
5. Mitrakultti
6. Mitralaisuus ja kristinusko
7. Kristinusko

099. Uskontoon liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset

1. Uskonto ja yhteiskunnallinen uudistustyö
2. Institutionaalisen uskonnon heikkous
3. Uskonto ja uskonnonharjoittaja
4. Siirtymävaiheen vaikeudet
5. Uskonnon sosiaaliset aspektit
6. Institutionaalinen uskonto
7. Uskonnon anti

100. Uskonto ihmisen kokemuksessa

1. Uskonnollinen kasvu
2. Hengellinen kasvu
3. Käsitykset korkeimmasta arvosta
4. Kasvun ongelmat
5. Kääntymys ja mystiikka
6. Uskonnollisen elämän tunnusmerkit
7. Uskonnollisen elämäntavan korkein ilmenemä

101. Uskonnon todellinen luonne

1. Aito uskonto
2. Uskonnon tosiasia
3. Uskonnon tunnusmerkit
Kaksitoista hengellisen uskon havainnollistusta
4. Ilmoitusta koskevat rajoitukset
5. Ilmoituksen avartama uskonto
6. Edistyvä uskonnollinen kokemus
Seitsemän näkökohtaa pelastumisesta
7. Omakohtainen uskontofilosofia
8. Usko ja uskomus
9. Uskonto ja moraali
10. Uskonto ihmisen vapauttajana

102. Uskonnollisen uskon perustukset

1. Uskon tuottamat vakuuttuneisuudet
2. Uskonto ja reaalisuus
3. Tieto, viisaus ja ymmärrys
4. Kokemuksen tosiasia
5. Tavoitteellisen potentiaalin ylivalta
6. Uskonnollisen uskon varmuus
7. Jumalallisen epäilyksettömyys
8. Uskonnon todisteet

103. Uskonnollisen kokemuksen reaalisuus

1. Uskonnonfilosofia
2. Uskonto ja yksilö
3. Uskonto ja ihmissuku
4. Hengellinen uskonyhteys
5. Ihanteiden alkuperä
6. Filosofinen koordinaatio
7. Tiede ja uskonto
8. Filosofia ja uskonto
9. Uskonnon sisin olemus

104. Kolminaisuuskäsityksen kasvu

1. Urantialaiset kolminaisuuskäsitykset
2. Kolminaisuuden ykseys ja Jumaluuden monikollisuus
3. Kolminaisuudet ja kolmiyhteydet
4. Seitsemän kolmiyhteyttä
5. Kolmiudet

105. Jumaluus ja todellisuus

1. Filosofinen ”MINÄ OLEN” -käsite
2. ”MINÄ OLEN” kolmiyhteisenä ja seitsenkertaisena
3. Infiniittisyyden seitsemän Absoluuttia
4. Ykseys, kaksinaisuus ja kolmiyhteys
5. Finiittisen todellisuuden esiintuonti
6. Finiittisen todellisuuden seurausilmiöt
7. Transsendentaalien olevaistuminen

106. Todellisuuden universumitasot

1. Ensiasteinen finiittisten funktionaalien yhteenliittymä
Seitsenkertainen Jumala
2. Toisasteinen, korkeinta finiittistä edustava integraatio
Korkein Olento
3. Transsendentaalinen todellisuusyhteenliittymä
Perimmäinen Kolminaisuus
4. Perimmäinen, neljännen asteen integroituma
Perimmäinen Jumaluus
5. Ko-absoluuttinen eli viidennen vaiheen yhteenliittymä
Absoluuttinen Kolminaisuus
6. Absoluuttinen eli kuudennen vaiheen integroituma
Infiniittinen kosmos
7. Päämäärän lopullisuus
8. Kolminaisuuksien kolminaisuus
(1) Kolmen Kolminaisuuden taso
(2) Kokemuksellisen Jumaluuden taso
(3) MINÄ OLEN -taso
9. Eksistentiaalinen infiniittinen yhdistyminen

107. Ajatuksensuuntaajien alkuperä ja olemus

1. Ajatuksensuuntaajien alkuperä
2. Suuntaajien luokitus
3. Suuntaajien Diviningtonin koti
4. Suuntaajien olemus ja läsnäolo
5. Suuntaajien mielellisyys
6. Puhtaasti hengiksi ymmärretyt suuntaajat
7. Suuntaajat ja persoonallisuus

108. Ajatuksensuuntaajien tehtävä ja toiminta

1. Valinta ja tehtäväänosoittaminen
2. Suuntaajan ihmismielessäasumisen edellytykset
Urantialla
Muissa maailmoissa
3. Organisaatio ja hallinto
Tabamantian kunnianosoitus
4. Suhde muihin hengellisiin influensseihin
5. Suuntaajan tehtävä
6. Jumala ihmisessä

109. Suuntaajien suhde universumin luotuihin

1. Suuntaajien kehittyminen
2. Omatoimiset Suuntaajat
3. Suuntaajien suhde eri kuolevaistyyppeihin
4. Suuntaajat ja ihmispersoonallisuus
5. Suuntaajan ihmismielessäasumista haittaavat tekijät
6. Todellisten arvojen häviämättömyys
Jeesuksen Suuntaaja
7. Personoitujen Suuntaajien kohtalo
Kaikkipersoonaisia olentoja

110. Suuntaajien suhde yksittäisiin kuolevaisiin

1. Asuminen kuolevaisen mielessä
2. Suuntaajat ja ihmistahto
3. Yhteistyö Suuntaajan kanssa
4. Suuntaajan työskentely mielessä
5. Erheellisiä käsityksiä Suuntaajan opastuksesta
6. Seitsemän psyykkistä kehää
7. Kuolemattomuuden saavuttaminen
Suuntaajan vetoomus sielulle

111. Suuntaaja ja sielu

1. Valinnat tehdään mielen areenalla
2. Sielun olemus
3. Kehittyvä sielu
4. Sisäinen elämä
5. Valinnan pyhittäminen
6. Ihmisen paradoksi
7. Suuntaajan ongelma
Kohtalonsuojelijan lausunto

112. Persoonallisuuden eloonjääminen

Neljätoista seikkaa persoonallisuudesta
1. Persoonallisuus ja todellisuus
2. Minä
3. Kuolemaksi kutsuttu ilmiö
4. Suuntaajat kuoleman jälkeen
5. Ihmisminän eloonjääminen
6. Morontiaminä
7. Suuntaajafuusio

113. Kohtalonsuojelijaserafit

1. Suojelusenkelit
2. Kohtalonsuojelijat
3. Suhde muihin henki-influensseihin
4. Serafien toimipiirit
5. Kuolevaisiin kohdistuva serafihoiva
6. Suojelusenkelit kuoleman jälkeen
7. Serafit ja ylösnousemuksellisena elettävä elämänvaihe

114. Serafien planetaarinen hallitus

1. Urantian hallitsijanvalta
2. Planetaaristen valvojain lautakunta
3. Residentti kenraalikuvernööri
4. Kaikkein Korkein tarkkailija
Kaikkein Korkeimpien sijaishallitsijakaudet
5. Planeetan hallitus
6. Planetaariseen valvontaan kuuluvat mestariserafit
(1) Aikakauteen sidotut enkelit
(2) Edistymisen enkelit
(3) Uskonnonvarjelijat
(4) Kansakuntana elämisen enkelit
(5) Rotujen enkelit
(6) Tulevien aikojen enkelit
(7) Valistuksen enkelit
(8) Terveyden enkelit
(9) Kodin serafit
(10) Elinkeinoelämän enkelit
(11) Vapaa-ajanvieton enkelit
(12) Enkelit yli-ministeriö
7. Kohtalon varajoukko

115. Korkein Olento

1. Käsitepuitteiden suhteellisuus
2. Korkeimmuuden absluuttinen perusta
3. Alkuperäinen, aktuaalinen ja potentiaalinen
4. Korkeimman todellisuuden lähteet
5. Korkeimman suhde Paratiisin-Kolminaisuuteen
6. Korkeimman suhde kolmiuksiin
7. Korkeimman olemus

116. Kaikkivaltias Korkein

1. Korkein mieli
Kosminen mieli
2. Kaikkivaltias ja Seitsenkertainen Jumala
3. Kaikkivaltias ja Paratiisin-Jumaluus
4. Kaikkivaltias ja Korkeimmat Luojat
5. Kaikkivaltias ja Seitsenkertaiset Valvojat
Tasapaino-ongelma
6. Hengen valta-asema
7. Suuruniversumi on elävä organismi

117. Korkein Jumala

1. Korkeimman Olennon olemus
2. Evolutionaarisen kasvun lähde
Luotujen kolminaistamat pojat ja kasvu
3. Korkeimman merkitys universumien luoduille
4. Finiittinen Jumala
Kosminen moraalisuus — korkein velvollisuus
5. Luomistuloksen ylisielu
Finaliittitranssendaatio
Inhimillisen kasvun seurausilmiöt
6. Korkeimman tavoitteleminen
7. Korkeimman tulevaisuus

118. Korkein ja Perimmäinen — ajallisuus ja avaruus

1. Ajallisuus ja ikuisuus
Kokemukselliset (subjektiiviset) aikayksiköt
2. Omnipresenssi ja ubikviteetti
3. Ajallis-avaruudelliset yhteydet
Totuus ja fakta
Avaruus ja hahmo
4. Ensisijainen ja toissijainen kausaatio
5. Kaikkivoipaisuus ja mahdollisenmyötäisyys
6. Kaikkivoipaisuus ja kaikentekevyys
7. Kaikentietävyys ja predestinaatio
8. Valvonta ja ylivalvonta
Aikatekijä edistymisen säätelijänä
9. Maailmankaikkeuden mekanismit
10. Kaitselmustoiminnot

119. Kristus Mikaelin lahjoittautumiset

1. Ensimmäinen lahjoittautuminen
2. Toinen lahjoittautuminen
3. Kolmas lahjoittautuminen
4. Neljäs lahjoittautuminen
5. Viides lahjoittautuminen
6. Kuudes lahjoittautuminen
7. Seitsemäs ja viimeinen lahjoittautuminen
8. Mikaelin asema lahjoittautumisten jälkeen

IV OSA.
Jeesuksen elämä ja opetukset

120. Mikaelin lahjoittautuminen Urantialla

1. Seitsemäs lahjoittautumistoimeksianto
2. Lahjoittautumista koskevat rajoitukset
3. Muita ohjeita ja neuvoja
4. Ruumiillistus — kahdesta tehdään yksi

121. Mikaelin lahjoittautumisen aikaiset olot

1. Länsimaat ensimmäisellä vuosisadalla jKr
2. Juutalaiset
3. Tilanne ei-juutalaisten keskuudessa
4. Ei-juutalainen filosofia
(1) Epikurolainen
(2) Stoalainen
(3) Kyyninen
(4) Skeptinen
5. Ei-juutalaiset uskonnot
Mysteeriuskonnot
6. Heprealainen uskonto
7. Juutalaiset ja ei-juutalaiset
8. Aikaisemmin laaditut kirjalliset esitykset
(1) Markuksen evankeliumi
(2) Matteuksen evankeliumi
(3) Luukkaan evankeliumi
(4) Johanneksen evankeliumi
Tunnustuksenosoitus

122. Jeesuksen syntymä ja vauvaikä

1. Joosef ja Maria
2. Gabriel ilmestyy Elisabetille
3. Gabrielin ilmoitus Marialle
4. Joosefin uni
”Daavidin huone”
5. Jeesuksen maiset vanhemmat
6. Nasaretin-koti
7. Matka Beetlehemiin
8. Jeesuksen syntymä
Legenda paimenista
Kolme Uurin pappia
”Beetlehemin tähti”
9. Jeesus viedään temppeliin
10. Herodes ryhtyy toimenpiteisiin
Pako Egyptiin

123. Jeesuksen varhaislapsuus

Olo Egyptissä
1. Paluu Nasaretiin
Jeesuksen neljäs elinvuosi
2. Viides vuosi (2 eKr)
Lastenkasvatus
3. Kuudennen vuoden tapahtumat (1 eKr)
4. Seitsemäs vuosi (1 jKr)
Aineellisen elämän vahinkoja
5. Kouluvuodet Nasaretissa
6. Hänen kahdeksas vuotensa (2 jKr)

124. Jeesuksen myöhempi lapsuusikä

1. Jeesuksen yhdeksäs vuosi (3 jKr)
Piirustus lattiassa
Galilean ilmasto
2. Kymmenes vuosi (4 jKr)
Jaakob, kivenhakkaajan poika
3. Yhdestoista vuosi (5 jKr)
Skytopoliin välikohtaus
4. Kahdestoista vuosi (6 jKr)
Henkilökohtainen moraali ja ryhmälojaalisuus
5. Hänen kolmastoista vuotensa (7 jKr)
6. Matka Jerusalemiin
Maria, Martta ja Lasarus

125. Jeesus Jerusalemissa

1. Jeesus tutustuu temppeliin
2. Jeesus ja pääsiäinen
3. Joosefin ja Marian lähtö
4. Ensimmäinen ja toinen päivä temppelissä
5. Kolmas päivä temppelissä
6. Neljäs päivä temppelissä

126. Kaksi ratkaisevan tärkeää vuotta

1. Hänen neljästoista vuotensa (8 jKr)
2. Joosefin kuolema
3. Viidestoista vuosi (9 jKr)
”Isä meidän” -rukouksen alkuperä
”Ihmisen Poika”
Kuka on Messias?
4. Ensimmäinen saarna synagogassa
5. Kamppailu rahahuolien kanssa

127. Nuoruusvuodet

1. Kuudestoista vuosi (10 jKr)
2. Seitsemästoista vuosi (11 jKr)
Selootti-välikohtaus
3. Kahdeksastoista vuosi (12 jKr)
Jaakobin mukana pääsiäisjuhlilla
Elisabetin ja Johanneksen vierailu
Aamoksen kuolema
4. Yhdeksästoista vuosi (13 jKr)
Lastenkasvatusta
5. Esran tytär Rebekka
6. Hänen kahdeskymmenes vuotensa (14 jKr)
Pääsiäisvierailu Jerusalemiin

128. Jeesuksen varhaismiehuus

1. Kahdeskymmenesyhdes vuosi (15 jKr)
Jumalallisuuden tiedostaminen laajenee
Joosefin kanssa pääsiäisjuhlilla
2. Kahdeskymmeneskahdes vuosi (16 jKr)
Seppänä Sepforiissa
3. Kahdeskymmeneskolmas vuosi (17 jKr)
Simonin mukana pääsiäisjuhlilla
Jeesus tapaa Stefanuksen
4. Damaskuksen välinäytös
5. Kahdeskymmenesneljäs vuosi (18 jKr)
Aleksandrialaisten ehdotus
6. Kahdeskymmenesviides vuosi (19 jKr)
Juudan mukana pääsiäisjuhlilla
”Joosua-setä, kerro meille tarina”
7. Kahdeskymmeneskuudes vuosi (20 jKr)
Jaakobin avioituminen
Mirjamin avioituminen
Jaakob Joosefin perheen päämiehenä

129. Jeesuksen aikuisiän loppupuoli

1. Kahdeskymmenesseitsemäs vuosi (21 jKr)
Sebedeus Kapernaumilainen
Jeesus veneenrakentajana
2. Kahdeskymmeneskahdeksas vuosi (22 jKr)
Jeesus käy Jerusalemissa
Tapaaminen Gonodin ja Ganidin kanssa
3. Kahdeskymmenesyhdeksäs vuosi (23 jKr)
Rooman-matkan tarkoitus
4. Jeesus ihmisenä

130. Matkalla Roomaan

1. Joppassa — keskustelu Joonasta
Keskustelu hyvästä ja pahasta
2. Kesareassa
Kauppias Mongoliasta
Kreikkalainen työläinen ja roomalainen esimies
Jumalan tahto ja ihmisen tahto
3. Aleksandriassa
4. Luento todellisuudesta
5. Kreetan saarella
6. Nuori pelokas mies
7. Karthagossa — luento ajasta ja avaruudesta
8. Matkalla Napoliin ja Roomaan
Esra, uskostaan luopunut juutalainen

131. Maailman uskonnot

1. Kyyninen koulukunta
2. Juudaismi
3. Buddhalaisuus
4. Hindulaisuus
5. Zarathustralaisuus
6. Sudualaisuus (jainismi)
7. Shinto
8. Taolaisuus
9. Konfutselaisuus
10. ”Meidän uskontomme”

132. Roomassa vietetty aika

Vaikutus 32:een uskonnolliseen johtajaan
1. Todelliset arvot
2. Hyvä ja paha
3. Totuus ja usko
4. Henkilökohtainen hoiva
Roomalainen senaattori
Roomalainen sotilas
Forumilla esiintyvä puhuja
Köyhä mies, jota syyteiin väärin perustein
5. Jeesuksen neuvot rikkaalle miehelle
6. Sosiaalinen hoiva
7. Retkiä rooman ympäristöön
Ajattelematon pakana
”Luokaamme me, sinä ja minä, uusi uskonto”

133. Paluu Roomasta

Intian kastijärjestelmä
1. Armo ja oikeudenmukaisuus
2. Laivaannousu Tarentumissa
Vaimoaan pahoinpitelevä mies
3. Korintissa
Synagogan esimies Crispus
Kauppias Justus
Kaksi yleistä naista
4. Henkilökohtainen työ Korintissa
Mylläri
Roomalainen sadanpäällikkö
Mitralaiskultin johtaja
Epikurolaisopettaja
Kreikkalainen urakoitsija
Roomalainen tuomari
Kreikkalainen majatalon emäntä
Kiinalainen kauppias
Britanniasta saapunut matkamies
Kotoaan karannut poika
Tuomittu rikollinen
5. Ateenassa — luento tieteestä
6. Efesoksessa — luento sielusta
7. Kyproksella-oleskelu — luento mielestä
8. Antiokiassa
9. Kaksoisvirranmaassa

134. Siirtymäkauden vuodet

1. Kolmaskymmenes vuosi (24 jKr)
Paluu Nasaretiin
Simonin avioituminen; Juudan avioituminen
2. Karavaanimatka Kaspianmerelle
3. Urmia-luennot
4. Suvereenisuus — jumalallinen ja ihmisperäinen
5. Poliittinen suvereenisuus
6. Laillisuus, vapaus ja suvereenisuus
7. Kolmaskymmenesyhdes vuosi (25 jKr)
Vaeltelua yksikseen
8. Oleskelu Hermonvuorella
Luciferin kapinan loppu
Nebadonin hallitsijanvalta
9. Odotuksen aika
Käynti Johanneksen kanssa Jerusalemissa
Työskentelyä Sebedeuksen veneveistämöllä

135. Johannes Kastaja

1. Johanneksesta tulee nasiiri
2. Sakariaan kuolema
3. Lammaspaimenen elämää
4. Elisabetin kuolema
5. Jumalan valtakunta
6. Johannes ryhtyy saarnaamaan
7. Johannes taivaltaa pohjoiseen
8. Jeesuksen ja Johanneksen kohtaaminen
Jeesuksen kaste
9. Neljäkymmentä saarnapäivää
10. Johannes taivaltaa etelään
11. Johannes vankilassa
12. Johannes Kastajan kuolema

136. Kaste ja ne neljäkymmentä päivää

1. Käsitykset odotetusta Messiaasta
2. Jeesuksen kaste
3. Ne neljäkymmentä päivää
Neuvonpito Gabrielin kanssa
Universumitäysivaltaisuuden saavuttaminen
4. Suunnitelmat julkista toimintaa varten
Isän tapa
5. Ensimmäinen suuri päätös
Personoidun Suuntaajan komentajan asema
Suuntaajan riippumattomuus ajasta
6. Toinen päätös
Normaalin olemassaolon mukainen menettely
7. Kolmas päätös
Luonnonlakien noudattaminen
8. Neljäs päätös
Pahalle tehtävistä myönnytyksistä kieltäytyminen
9. Viides päätös
Daavidin valtaistuimelle noususta kieltäytyminen
10. Kuudes päätös
”Olen alamainen sille, mikä on Isäni tahto.”

137. Odottelua Galileassa

1. Ensimmäisten neljän apostolin valitseminen
Andreas ja Pietari
Jaakob ja Johannes
2. Filippuksen ja Natanaelin valitseminen
3. Kapernaumissa-käynti
4. Kaanan häät
5. Jeesus palaa Kapernaumiin
6. Sapattipäivän tapahtumat
7. Neljä kuukautta harjoitusta
8. Saarna valtakunnasta

138. Valtakunnan sanansaattajain kouluttaminen

1. Lopulliset ohjeet
2. Kuuden apostolin valitseminen
3. Matteuksen ja Simonin kutsuminen
Ei vanhurskaita vaan syntisiä
4. Kaksosten kutsuminen
5. Tuomaksen ja Juudaksen kutsuminen
6. Viikko teho-opetusta
7. Taas uusi pettymys
8. Kahdentoista apostolin ensimmäinen tehtävä
9. Viiden kuukauden koettelu
10. Kahdentoista apostolin organisaatio

139. Kaksitoista apostolia

1. Andreas, ensiksi valittu
2. Simon Pietari
3. Jaakob Sebedeus
4. Johannes Sebedeus
5. Filippus Utelias
6. Rehellinen Natanael
7. Matteus Leevi
8. Tuomas Didymus
9. ja 10.Jaakob ja Juudas Alfeus
11. Simon Selootti
12. Juudas Iskariot

140. Kahdentoista apostolin virkaanasettaminen

1. Alustavat ohjeet
2. Virkaanasettaminen
3. Virkaanasettajaissaarna
”Vuorisaarna”
4. Olette maan suola
5. Isällinen ja veljellinen rakkaus
Autuaita ovat hengeltään köyhät — nöyrät..
Autuaita ovat vanhurskautta. isoavat ja janoavat.
Autuaita ovat sävyisät..
Autuaita ovat puhdassydämiset..
Autuaita ovat murheelliset..
Autuaita ovat armeliaat..
Autuaita ovat rauhantekijät..
Autuaita ovat vainotut..
6. Virkaanasettajaispäivän ilta
”Minä katson teon taakse..”
Avioerosta
Oikeudenmukaisuus ja armo
”Heidän on hyvä olla. Älä häiritse heitä.”
7. Virkaanasettajaisten jälkeinen viikko
8. Torstai-iltapäivä järvellä
(1) Isän tahdon täyttäminen
(2) Poliittinen asennoituminen
(3) Sosiaalinen asennoituminen
(4) Taloudellinen asennoituminen
(5) Omakohtainen uskonto
9. Vihkimispäivä
10. Vihkimisen jälkeinen ilta

141. Julkisen toiminnan alku

1. Lähtö Galileasta
2. Jumalan laki ja Isän tahto
3. Oleskelu Amathuksessa
Jeesuksen persoonallisuus
Jeesuksen ulkoinen olemus
4. Opetus Isästä
Sairaiden hoivaaminen
5. Hengellinen yhtenäisyys
6. Viimeinen viikko Amathuksessa
Persialainen Teherma
7. Jordanin vastarannan Betaniassa
Opetus valtakunnasta
Pelastus uskon avulla; vapaus totuuden kautta
8. Toiminta Jerikossa
9. Lähtö Jerusalemiin

142. Pääsiäinen Jerusalemissa

Käynti Hannaksen luona
1. Opetusta temppelissä
2. Jumalan viha
Jaakob Kreetalta
3. Jumalakäsitys
Kuusi heprealaista käsitystä Jumalasta
Aiemmat kymmenen käskyä
4. Flavius ja Kreikan kulttuuri
5. Luento vakuuttuneisuudesta
6. Keskustelu Nikodemuksen kanssa
7. Oppitunti perheestä
8. Etelä-Juudeassa
Getsemanepuiston leiri

143. Matka Samarian halki

1. Sananjulistusta Arkelaiksessa
”He väheksyvät sanomaamme”
”Muistutatteko te surkimuksia?”
2. Oppitunti itsehillinnästä
3. Ajanviettoa ja rentoutumista
Kolme päivää Sartabavuorella
4. Juutalaiset ja samarialaiset
5. Syykarilaisnainen
6. Samarian uskonnollinen herääminen
Leirissä Gerissimvuorella
7. Opetukset rukoilemisesta ja palvonnasta

144. Gilboalla ja Dekapoliissa

1. Gilboan leiri
2. Luento rukouksesta
3. Uskovan rukous
4. Lisää rukoilemisesta
5. Muita rukouskaavoja
Seitsemän muiden maailmojen rukousta
6. Neuvottelu Johanneksen apostolien kanssa
7. Dekapoliin kaupungeissa
8. Leirissä Pellan lähistöllä
”...kertokaa Johannekselle, ettei häntä ole unohdettu.”
9. Johannes Kastajan kuolema

145. Neljä vaiheikasta päivää Kapernaumissa

Keskustelu Ruutin kanssa
1. Kalansaalis
2. Iltapäivä synagogassa
Uskonto on henkilökohtainen kokemus
Nuori epileptikko
Simon Pietarin anoppi
3. Parantaminen auringonlaskun aikaan
4. Saman päivän iltana
5. Varhain sunnuntaiaamuna

146. Ensimmäinen Galilean-saarnamatka

1. Sananjulistusta Rimmonissa
2. Jotapatassa
Rukoilu, kiittäminen ja palvonta
Oikeudenmukaisuus ja armo
Rukoilu ja henkilökohtainen ponnistelu
Eettinen rukoiulu
3. Pysähdys Raamassa
Uskonto, tiede ja filosofia
Totuuden vakuuttavuus
Käynti Sebulonissa
4. Jireonissa esitetty evankeliumi
Työskentelyä kaivoksissa
Spitaalisen miehen parantaminen
5. Toistamiseen Kaanassa
Jalosukuinen Titus
6. Nain ja lesken poika
7. Eendorissa

147. Pistäytyminen Jerusalemissa

1. Sadanpäämiehen palvelija
2. Matka Jerusalemiin
Ero Johanneksen apostoleista
3. Beethesdan lammen äärellä
4. Elämänohje
Natanaelin kysymys kultaisesta säännöstä
5. Käynti fariseus Simonin luona
Vertaus rahanlainaajasta
Yhteiskunnallinen asema ja edistyminen
6. Paluu Kapernaumiin
Kuusi urkkijaa
”Sapatti tehtiin ihmistä varten..”
7. Jälleen Kapernaumissa
8. Hengellisen hyvyyden juhla

148. Evankelistojen koulutusta Beetsaidassa

1. Uusi profeettakoulu
2. Beetsaidan sairaala
3. Isän asioiden toimittaminen
4. Pahuus, synti ja paatuneisuus
5. Kärsimisen tarkoitus
6. Kärsimisen väärinkäsittäminen — Luento Jobista
7. Mies, jonka käsi oli kuivettunut
8. Viimeinen Beetsaidassa vietetty viikko
Kirmeth Bagdadista
9. Halvaantuneen parantaminen
Kolmen urkkijan kaste

149. Toinen saarnamatka

Daavidin viestinvälitysjärjestö
1. Jeesuksen laajalle kiirinyt maine
Paranemisilmiöt
2. Kansan suhtautuminen
Varhaiskristillisyyden kaksi virhettä
Jeesuksen parantajanmaine
Naisten tasa-arvon tunnustaminen
Hänen persoonallisuutensa lumoavuus
3. Uskonnollisten johtajien vihamielisyys
4. Saarnamatkan edistyminen
Näkemyksiä suuttumuksesta
Tasapainoisesta luonteesta
5. Oppitunti tyytyväisyydestä
6. ”Herran pelko”
7. Paluu Beetsaidaan

150. Kolmas saarnamatka

1. Naisten evankelistaryhmä
2. Pysähdys Magdalassa
3. Sapatti Tiberiaassa
Luento ”Magiasta ja taikauskosta”
4. Apostolit lähetetään taipaleelle kaksittain
5. Mitä minun tulee tehdä pelastuakseni?
6. Iltaoppitunnit
7. Nasaretissa-oleskelu
8. Sapattipalvelus
9. Nasaret hylkää Jeesuksen

151. Odottelua ja opetusta järvenrannalla

1. Kylväjävertaus
2. Vertauksen tulkinta
3. Lisää vertauksista
4. Lisää järvenrannalla esitettyjä vertauksia
5. Käynti Heresassa
Myrsky järvellä
6. Heresan mielipuoli

152. Kapernaumin kriisiin johtaneet tapahtumat

Veronica Filippuksen Kesareasta
1. Jairuksen talossa
2. Viidentuhannen henkilön ruokkiminen
3. Kuninkaantekijäiset
4. Simon Pietarin öinen näky
5. Jälleen Beetsaidassa
6. Gennesaretissa
Lisää kylväjävertauksesta
7. Jerusalemissa

153. Kapernaumin kriisi

1. Näyttämön valmistaminen
2. Käänteentekevä saarna
”Minä olen elämän leipä”
3. Jälkikokous
4. Viimeiset synagogassa lausutut sanat
Poika, joka oli pahan hengen vallassa
”Kuinka voi Saatana ajaa ulos Saatanan?”
5. Lauantai-ilta
Varaukselliset seuraajat kaikkoavat

154. Viimeiset Kapernaumissa vietetyt päivät

1. Neuvonpitojen viikko
2. Lepoviikko
Synagogien sulkeminen
3. Toinen Tiberiaassa käyty neuvottelu
4. Lauantai-ilta Kapernaumissa
”Mihin ryhdymme Jeesuksen suhteen?”
5. Vaiheikas sunnuntaiaamu
6. Jeesuksen perhe saapuu
7. Pikainen pako

155. Pakomatka pohjois-Galilean halki

1. Miksi pakanat pauhaavat?
2. Evankelistat Horasinissa
3. Filippuksen Kesareassa
Totuus ja uskonkappale
Uskonnollisten traditioiden alkuperä
4. Matkalla Foinikiaan
5. Luento aidosta uskonnosta
6. Toinen luento uskonnosta

156. Oleskelu Tyyrossa ja Siidonissa

1. Syyrialaisnainen
2. Opetusta Siidonissa
”Tämä maailma on vain silta..”
3. Matka merenrannikkoa pohjoiseen
4. Tyyrossa
5. Jeesus opettaa Tyyrossa
Vertaus hupsusta kirvesmiehestä
Kiusaus ja ihmisluonto
Aineellisen menestymisen perusehdot
Hengellinen eläminen ja itsekunnioitus
Ihanteet ja ideat
Tahdikkuus, luomoavuus ja viisaus
6. Paluu Foinikiasta
Juutalaisjohtajien suhtautuminen

157. Filippuksen Kesareassa

Jeesus koettaa tavata perhettään
1. Temppeliveronkantaja
”Kala, jolla on sekeli suussaan.”
2. Juliaksen Beetsaidassa
3. Pietarin tunnustus
”Keneksi ihmiset minua sanovat?”
4. Keskustelu valtakunnasta
5. Uusi käsitys
6. Seuraavana iltapäivänä
Jeesuksen elämän neljä vaihetta
Uusia kaihtelemattomia toteamuksia
7. Andreaksen neuvonpito

158. Kirkastusvuori

1. Kirkastus
2. Laskeutuminen vuorelta
3. Kirkastuksen merkitys
4. Kaatumatautinen poika
Jaakob Saafedilainen
5. Jeesus parantaa pojan
”Herra, minä uskon.. auta epäuskoani.”
6. Celsuksen puutarhassa
7. Pietarin vastalause
8. Pietarin talossa

159. Kiertomatka Dekapoliissa

1. Saarna anteeksiantamisesta
”Monestiko saa veljeni tehdä syntiä minua vastaan?”
Vertaus varainhoitajain tilien tarkastuksesta
Henkilökohtaiseksi tuomariksi ryhtymisen vaarat
2. Outo saarnamies
3. Opastusta opettajille ja uskoville
4. Keskustelu Natanaelin kanssa
”Mikä on totuus kirjoituksista?”
5. Jeesuksen uskonnon positiivinen luonne
”...kantaa kuormaa toisenkin virstan.”
6. Paluu Magadaniin

160. Rodan Aleksandrialainen

1. Rodanin kreikkalainen filosofia
Elämään kolme suurta liikkeelle panevaa voimaa
Ongelmien ratkaiseminen ja palvova mietiskely
Ennakkoluuloisuus ja totuuden tunnistaminen
2. Elämisen taito
Ystävyyden sosiaalistava arvo
Avioliiton suuriarvoisuus
3. Kypsyyden houkuttimet
4. Kypsyydestä kertova tasapainoisuus
Ajallisen elämän perusedellytykset
Aineellisen menestymisen tekijät
Epäonnistumisen merkitys
5. Ihanneuskonto
Mitä on uskonto?
Jumalan idea ja Jumalan ihanne
Isä on lopullinen arvo
”Mutta olemmeko valmiit maksamaan maksun..?”

161. Jatkokeskustelut Rodanin kanssa

1. Onko Jumala persoonallinen?
Natanaelin viisi väittämää
2. Jeesuksen jumalallinen olemus
Natanaelin ja Tuomaan luento
3. Jeesuksen inhimillinen ja jumalallinen mieli
Keskiväliolentojen näkemykset

162. Lehtimajanjuhla

”Mestari,.. käske taivasta syöksemään tulen..”
1. Jerusalemin-vierailun vaarat
2. Ensimmäinen temppelipuhe
Sanhedrinin virkamies Eber
3. Aviorikoksesta yllätetty nainen
4. Lehtimajanjuhla
5. Saarna maailman valosta
6. Puhe elämän vedestä
7. Puhe hengellisestä vapaudesta
8. Keskustelu martan ja marian kanssa
9. Abnerin luona Beetlehemissä

163. Seitsemänkymmenen opettajan virkaanasettajaiset Magadanissa

1. Seitsemänkymmenen virkaanasettaminen
Eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän
2. Rikas nuorukainen ja muita henkilöitä
Varallisuus ja varallisuuden rakastaminen
3. Keskustelu varallisuudesta
Vertaus viinitarhan työmiehistä
4. Jäähyväiset seitsemällekymmenelle
Jeesuksen ohjeet
Pietarin virkaanasettajaispuhe
5. Leiri siirretään Pellaan
6. Seitsemänkymmenen paluu
7. Valmistelut viimeistä lähetysretkeä varten

164. Temppelin vihkimisen muistojuhla

1. Kertomus laupiaasta samarialaisesta
2. Jerusalemissa
3. Sokean kerjäläisen parantaminen
4. Joosia sanhedrinin kuultavana
5. Opetusta Salomon pylväikössä

165. Perean-lähetysretki alkaa

1. Pellan leirillä
2. Saarna hyvästä paimenesta
3. Sapattisaarna Pellassa
”Kavahtakaa fariseusten hapatusta..”
”...jopa päänne hiuksetkin ovat luetut”
4. Perinnön jakaminen
Vertaus typerästä rikkaasta miehestä
”Missä aarteesi on, siellä on myös sydämesi.”
”Mitä hyötyä on voittaa omakseen koko maailma..?”
5. Apostoleille pidetyt puheet varallisuudesta
”Katsokaa liljoja, kuinka ne kasvavat..”
6. Vastaus Pietarin kysymykseen

166. Viimeinen käynti pohjois-Pereassa

1. Fariseukset Ragabassa
Seremoniallinen käsienpesu
2. Kymmenen lepratautista
3. Saarna Gerasassa
Suora ja kaita tie
Monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä
”Minä seison ovella ja kolkutan..”
4. Opetus onnettomuuksista
5. Filadelfian seurakunta
Abner myöhempi toiminta ja kuolema

167. Käynti Filadelfiassa

1. Aamiainen fariseusten seurassa
Uskovan parantaminen
”...älkää istuutuko kunniapaikalle..”
2. Vertaus suurista illallisista
3. Nainen, jota vaivasi voimattomuuden henki
4. Viesti Betaniasta
5. Matkalla Betaniaan
Fariseus ja publikaani
Opetus avioliitosta
6. Pikkulasten siunaaminen
Kauneus palvontaa edistävänä tekijänä
7. Keskustelu enkeleistä

168. Lasaruksen kuolleistaherättäminen

”Minä olen kuolleistaherääminen ja elämä..”
1. Lasaruksen haudalla
2. Lasaruksen kuolleistaherääminen
3. Sanhedrinin kokous
”On parempi, että yksi mies kuolee..”
4. Vastaus rukoukseen
5. Miten Lasaruksen kävi

169. Viimeinen opetuskerta Pellassa

Sanhedrinin syytteet Jeesusta vastaan
1. Vertaus hukkaan joutuneesta pojasta
2. Vertaus nokkelasta taloudenhoitajasta
3. Rikas mies ja kerjäläinen
4. Isä ja hänen valtakuntansa
Jeesus oli elävä Jumalan julkituonti
Elohim ja Jahve

170. Taivaan valtakunta

1. Käsityksiä taivaan valtakunnasta
2. Jeesuksen käsitys valtakunnasta
Synti ja anteeksiantamus
3. Suhteessa vanhurskauteen
4. Jeesuksen opetus valtakunnasta
5. Myöhempiä ideoita valtakunnasta
Sosiaalinen veljeskunta ja hengellinen veljeskunta
Uusi ja suurempi Johannes Kastaja
Kristinusko ja Jeesusevankeliumi

171. Matkalla Jerusalemiin

”...lupaa minulle, että pojillani on kunniasija..”
1. Pellasta-lähtö
Daavid Sebedeuksen elämän myöhemmät vaiheet
Antiokia ja Filadelfia
2. Kustannusten laskemisesta
3. Perean-kiertomatka
Jäähyväiset Abnerille
4. Jeesus opettaa Liviaassa
Pietari, Simon ja sata miekkaa
Ystävällismielisten fariseusten varoitus
5. Jerikon sokea mies
6. Vierailu Sakkeuksen luokse
7. ”Kun Jeesus kulki ohi”
8. Vertaus leivisköistä
Natanaelin tulkinta vertauksesta

172. Jerusalemiin-meno

1. Sapatti Betaniassa
Maria voitelee Jeesuksen jalat
Jeesus nuhtelee Juudasta
2. Sunnuntaiaamu apostolien seurassa
3. Lähtö Jerusalemiin
4. Seurustelua temppelin liepeillä
Lesken ropo
5. Apostolien suhtautuminen

173. Maanantai Jerusalemissa

1. Temppelin puhdistaminen
2. Mestarin auktoriteetti asetetaan kyseenalaiseksi
”Johanneksen kaste, mistä se oli?”
3. Vertaus kahdesta pojasta
4. Vertaus poissa olevasta isännästä
Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät
5. Vertaus hääjuhlasta
”Hävittäkää tämä temppeli, ja.. nostan sen ylös.”

174. Tiistaiaamu temppelissä

Henkilökohtaiset tervehdykset apostoleille
1. Jumalallinen anteeksiantamus
2. Juutalaisten vallanpitäjien esittämiä kysymyksiä
Onko laillista meidän maksaa veroa keisarille?
3. Saddukeukset ja kuolleistaherääminen
4. Suuri käsky
Vapahtaja, kenen poika hän on?
5. Tiedonjanoiset kreikkalaiset
”...ellei vehnänjyvä putoa maahan ja kuole..”
”...jos minut.. elämässänne nostetaan korkealle..”

175. Viimeinen temppelipuhe

1. Puhe
”Sukupolvi sukupolven jälkeen olemme lähettäneet profeettojamme..”
”...joka haluaisi olla suurin joukossanne..”
”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, ulkokullatut!”
”...te puhdistatte kupin ja vadin ulkopuolen..”
”Ja nyt lausun teille jäähyväiset.”
2. Yksittäisten juutalaisten asema
3. Sanhedrinin kohtalokas kokous
4. Tilanne Jerusalemissa
Juudaksen lopullinen päätös

176. Tiistai-ilta Öljymäellä

1. Jerusalemin hävitys
2. Mestarin toinen tuleminen
Matteuksen evankeliumin kertomus
3. Myöhemmin leirissä käyty keskustelu
Vertaus talenteista
”Jatkakaa työtänne, kunnes minä tulen.”
Näkokohtia elävän totuuden kasvusta
4. Mikaelin paluu

177. Keskiviikko — lepopäivä

1. Yhdessä Jumalan kanssa vietetty päivä
Johannes Markus ja lounaskori
2. Lapsuudenaikaista kotielämää
3. Päivä leirillä
4. Juudas ja pääpapit
5. Viimeinen seurustelutuokio
Varokaa luottamasta kansanjoukkojen tukeen

178. Viimeinen leirillä vietetty päivä

1. Puhe poikaudesta ja kansalaisuudesta
Opetelkaa olemaan uskolliset menestyksen aikoina
Älkää houkutelko enkeleitä, joiden valvonnassa olette
2. Keskipäivän ateriahetken jälkeen
Daavid saa Juudakselta ”rahapussin”
Järjestelyt Viimeistä ehtoollista varten
3. Matkalla ehtoolliselle

179. Viimeinen ehtoollinen

1. Etusijan tavoittelua
2. Ehtoollinen alkaa
3. Apostolien jalkojen peseminen
4. Viimeiset sanat kavaltajalle
5. Muistoehtoollisen asettaminen

180. Jäähyväispuhe

1. Uusi käsky
”...rakastakaa kuten minä olen rakastanut teitä.”
2. Viinipuu ja sen oksat
3. Maailman vihamielisyys
”Älköön sydämenne joutuko vaivaan.”
”Mestari, näytä meille Isä..”
4. Luvattu auttaja
5. Totuuden Henki
Näkökohtia kultaisesta säännöstä
6. Lähdön välttämättömyys

181. Viimeiset kehotukset ja varoitukset

1. Viimeiset lohdutuksen sanat
”Annan kaiken, minkä tahdotte vastaanottaa.”
”Älköön sydämenne olko levoton.”
2. Henkilökohtaiset jäähyväiskehotukset

182. Getsemanessa

1. Viimeinen yhteisrukous
Jeesus laajensi Isän nimen julkitulemista
2. Viimeinen kavallusta edeltänyt tunti
Juoksulähetti lähetetään Abnerin luo
Daavid Sebedeuksen jäähyväiset
3. Yksikseen getsemanessa
Henki on altis, mutta liha on heikko

183. Jeesus kavalletaan ja pidätetään

1. Isän tahto
2. Juudaksen puuhat kaupungissa
3. Mestari pidätetään
4. Oliivinpuristamolla käyty keskustelu
5. Matkalla ylipapin palatsiin

184. Sanhedrinin oikeusistuimen edessä

1. Hannaan suorittama kuulustelu
2. Mitä Pietari teki pihalla
3. Sanhedristien oikeusistuimen edessä
4. Nöyryytyksen tunti
Jumalalle uusi ilmoitus ihmisestä
5. Oikeusistuimen toinen kokous

185. Oikeuskäsittely Pilatuksen edessä

1. Pontius Pilatus
2. Jeesus astuu Pilatuksen eteen
Sanhedristituomioistuimen kirjalliset syytökset
3. Pilatuksen toimeenpanema yksityinen kuulustelu
4. Jeesus Herodeksen edessä
5. Jeesus palaa Pilatuksen luokse
6. Pilatuksen viimeinen vetoomus
Jeesusta ruoskitaan
”Katsokaa ihmistä!”
7. Viimeinen keskustelu Pilatuksen kanssa
8. Pilatuksen traaginen antautuminen

186. Hetkeä ennen ristiinnaulitsemista

Jeesuksen perheen jäsenet Betaniassa
1. Juudas Iskariot tiensä päässä
Kolmekymmentä hopearahaa
2. Mestarin suhtautuminen
”Pilatus tuomiolla Jeesuksen edessä”
”Katsokaa Jumalaa ja ihmistä!”
3. Luotettava Daavid Sebedeus
4. Ristiinnaulitsemisen valmistelu
5. Jeesuksen kuoleman ja pääsiäisen välinen yhteys

187. Ristiinnaulitseminen

1. Meno Golgatalle
”Jerusalemin tyttäret, älkää minun takiani itkekö..”
Simon Kyreneestä
2. Ristiinnaulitseminen
3. Ristilläolon näkijät
4. Ristillä riippuva varas
Jeesus antaa Johannekselle tehtävän
5. Viimeinen tunti ristillä
6. Ristilläolon jälkeen

188. Haudassaolon aika

Joosef ja Nikodemus Pilatuksen edessä
1. Jeesuksen hautaus
2. Haudan vartiointi
3. Sapatinpäivän tapahtumat
Mitä Jeesus antoi Isänsä haltuun?
Jeesuksen persoonallisuuden status
4. Ristinkuoleman merkitys
5. Ristin antamat opetukset

189. Kuolleistanousu

1. Morontiasiirtymävaihe
2. Jeesuksen aineellinen ruumis
3. Tuomiokautinen kuolleistanousu
Personoidun Suuntaajan lähtö
4. Hautakammio havaitaan tyhjäksi
Viisi naista
Jeesus ilmestyy Maria Magdalenalle
5. Pietari ja Johannes haudalla
Toinen ilmestyminen — Maria Magdalenalle

190. Jeesuksen morontiailmestymiset

1. Kuolleistanousun airuet
2. Jeesuksen ilmestyminen Betaniassa
Jeesus ilmestyy veljelleen Jaakobille
Jeesus ilmestyy maisen perheensä jäsenille
3. Joosefin kodissa
4. Ilmestyminen kreikkalaisille
5. Kävelymatka kahden veljeksen kanssa

191. Ilmestymiset apostoleille ja muille johtohenkilöille

Yksittäisten apostolien asennoituminen
1. Ilmestyminen Pietarille
2. Ensimmäinen ilmestyminen apostoleille
3. Morontialuotujen seurassa
Morontiaetenemisen vaiheet
4. Kymmenes ilmestyminen (Filadelfiassa)
5. Toinen ilmestyminen apostoleille
”Siunattuja ovat tulevina aikoina ne, jotka..”
6. Ilmestyminen Aleksandriassa

192. Ilmestymiset Galileassa

1. Ilmestyminen järven rannalla
”Pojat, saitteko ollenkaan saalista?”
2. Apostolien kanssa kaksittain käydyt keskustelut
3. Virkaanasettajaisvuorella
4. Kokoontuminen järven rannalla

193. Viimeiset ilmestymiset ja taivaaseenastuminen

Kuudestoista ilmestyminen
1. Ilmestyminen Syykarissa
2. Ilmestyminen Foinikiassa
3. Viimeinen ilmestyminen Jerusalemissa
4. Syyt Juudaksen suistumiseen
5. Mestarin taivaaseenastuminen
6. Pietari kutsuu koolle kokouksen

194. Totuuden Hengen lahjoittaminen

Uusi evankeliumi Jeesuksesta
1. Helluntaisaarna
2. Helluntain merkitys
Totuuden Hengen tehtävä
Ihmisen kolminkertainen henkivarustus
Seitsemän korkeampaa hengellistä tekijää
3. Mitä Helluntaina tapahtui
4. Kristillisen kirkon alkuvaiheet

195. Helluntain jälkeen

Syyt kristinuskon voittokulkuun lännessä
Varhaiskristilliset kompromissit
1. Kreikkalaisten vaikutus
2. Roomalainen vaikutus
3. Rooman valtakunnan alaisuudessa
4. Euroopan pimeät vuosisadat
5. Nykyajan ongelma
6. Materialismi
7. Materialismin haavoittuvuus
8. Sekulaari totalitarianismi
9. Kristinuskon ongelma
10. Tulevaisuus

196. Jeesuksen usko

Jeesuksen elävä usko Jumalaan
”Etsikää ensin taivaan valtakuntaa.”
”Miksi sanot minua hyväksi?”
Mitä rukous merkitsi Jeesukselle
Jeesuksen lapsenusko Jumalaan
1. Jeesus ihmisenä
2. Jeesuksen uskonto
Uskonto Jeesuksesta
Uskonto henkilökohtaisena kokemuksena
3. Uskonnon korkeimmuus
Tosiasia, idea ja suhde
Järki, viisaus ja usko
Aineellinen olevainen, merkitys ja arvo
Ellei ihmisessä asuisi jumalallista rakastajaa..
Moraali ja uskonto
Isä on elävää rakkautta..