Suomen
Urantia-seura ry
FinnishUrantia-kirja Valitse 1. kieliValitse 2. kieli
Split reading
Valitse Luku (0-196):
  
Info ¦ Osat ¦ Otsikot ¦ [+]Prev  Next

Urantia-kirja

image

Etusivu Hakemisto | Kirjan osat | Lukujen otsikot | Sisällysluettelo

Lukujen otsikot

I OSA
Keskusuniversumi ja superuniversumit

Luku . Nimi . Laatija
000. Esipuhe . Jumalallinen Neuvonantaja
001. Universaalinen Isä . Jumalallinen Neuvonantaja
002. Jumalan olemus . Jumalallinen Neuvonantaja
003. Jumalan attribuutit . Jumalallinen Neuvonantaja
004. Jumalan suhde maailmankaikkeuteen . Jumalallinen Neuvonantaja
005. Jumalan suhde yksilöön . Jumalallinen Neuvonantaja
006. Iankaikkinen Poika . Jumalallinen Neuvonantaja
007. Iankaikkisen Pojan suhde maailmankaikkeuteen . Jumalallinen Neuvonantaja
008. Ääretön Henki . Jumalallinen Neuvonantaja
009. Äärettömän Hengen suhde maailmankaikkeuteen . Jumalallinen Neuvonantaja
010. Paratiisin-Kolminaisuus . Universaalinen Sensori
011. Ikuinen Paratiisin Saari . Viisauden Täydellistäjä
012. Universumien universumi . Viisauden Täydellistäjä
013. Paratiisin pyhät sfäärit . Viisauden Täydellistäjä
014. Keskus- ja jumalallinen universumi . Viisauden Täydellistäjä
015. Seitsemän superuniversumia . Universaalinen Sensori
016. Seitsemän Valtiashenkeä . Universaalinen Sensori
017. Korkeimpien henkien seitsemän ryhmää . Jumalallinen Neuvonantaja
018. Korkeimmat kolminaisuus-persoonallisuudet . Jumalallinen Neuvonantaja
019. Rinnasteiset kolminaisuusperäiset olennot . Jumalallinen Neuvonantaja
020. Jumalan Paratiisin-Pojat . Viisauden Täydellistäjä
021. Paratiisin Luoja-Pojat . Viisauden Täydellistäjä
022. Kolminaistetut Jumalan Pojat . Voimalllinen Sanansaattaja
023. Yksinäiset Sanansaattajat . Jumalallinen Neuvonantaja
024. Äärettömän Hengen korkeammat persoonallisuudet . Jumalallinen Neuvonantaja
025. Avaruuden sanansaattajajoukot . Korkea-arvoinen
026. Keskusuniversumin hoivaavat henget . Viisauden Täydellistäjä
027. Ensi asteen Supernafien toiminta . Viisauden Täydellistäjä
028. Superuniversumien hoivaavat henget . Voimalllinen Sanansaattaja
029. Universumivoiman Ohjaajat . Universaalinen Sensori
030. Suuruniversumin persoonallisuudet . Voimalllinen Sanansaattaja
031. Lopullisuuden Saavuttajakunta . Jumalallinen Neuvonantaja sekä Nimetön ja Numeroton

II OSA
Paikallisuniversumi

Luku . Nimi . Laatija
032. Paikallisuniversumien kehitys . Voimalllinen Sanansaattaja
033. Paikallisuniversumin hallinto . Arkkienkelien Päällikkö
034. Paikallisuniversumin Äiti-Henki . Voimalllinen Sanansaattaja
035. Jumalan paikallisuniversumipojat . Arkkienkelien Päällikkö
036. Elämänkantajat . Vorondadek-Poika
037. Paikallisuniversumin persoonallisuudet . Loistava Iltatähti
038. Paikallisuniversumin hoivaavat henget . Melkisedek
039. Serafien armeijakunnat . Melkisedek
040. Ylösnousemukselliset Jumalan pojat . Voimalllinen Sanansaattaja
041. Paikallisuniversumin fyysiset aspektit . Arkkienkeli
042. Energia — mieli ja aine . Voimalllinen Sanansaattaja
043. Konstellaatiot . Malavatia Melkisedek
044. Taivaalliset taidetyöntekijät . Arkkienkeli
045. Paikallisjärjestelmän hallinto . Melkisedek
046. Paikallisjärjestelmän päämaja . Arkkienkeli
047. Seitsemän mansiomaailmaa . Loistava Iltatähti
048. Morontiaelämä . Arkkienkeli
049. Asutut maailmat . Melkisedek
050. Planeettaprinssit . Toisasteinen Lanonandek
051. Planetaariset Aatamit . Toisasteinen Lanonandek
052. Planetaariset kuolevaisten aikakaudet . Voimalllinen Sanansaattaja
053. Luciferin kapina . Manovandet Melkisedek
054. Luciferin kapinaan liittyvät ongelmat . Voimalllinen Sanansaattaja
055. Valon ja elämän sfäärit . Voimalllinen Sanansaattaja
056. Universaalinen ykseys . Voimalllinen Sanansaattaja ja Makiventa Melkisedek

III OSA
Urantian historia

Luku . Nimi . Laatija
057. Urantian alkuperä . Elämänkantaja
058. Elämän juurruttaminen Urantialle . Elämänkantaja
059. Elämän merellisen muodon aikakausi Urantialla . Elämänkantaja
060. Urantia maaeliöstön varhaiskaudella . Elämänkantaja
061. Nisäkkäiden aikakausi Urantialla . Elämänkantaja
062. Alkuihmisen kantarodut . Elämänkantaja
063. Ensimmäinen ihmisperhe . Elämänkantaja
064. Evolutionaariset värilliset rodut . Elämänkantaja
065. Evoluution valvonta . Elämänkantaja
066. Urantian Planeettaprinssi . Melkisedek
067. Planeetan kapina . Melkisedek
068. Sivilisaation sarastus . Melkisedek
069. Ihmisen perusinstituutiot . Melkisedek
070. Ihmisperäisen hallitusjärjestelmän kehitys . Melkisedek
071. Valtion kehittyminen . Melkisedek
072. Erään naapuriplaneetan hallitusjärjestelmä . Melkisedek
073. Eedenin puutarha . Solonia
074. Aatami ja Eeva . Solonia
075. Aatami ja Eeva rikkovat sopimuksensa . Solonia
076. Toinen puutarha . Solonia
077. Keskiväliolennot . Arkkienkeli
078. Violetti rotu Aatamin aikojen jälkeen . Arkkienkeli
079. Andiittien leviäminen itämaihin . Arkkienkeli
080. Andiittien leviäminen länsimaihin . Arkkienkeli
081. Nykysivilisaation kehittyminen . Arkkienkeli
082. Avioliiton kehitys . Serafien päällikkö
083. Avioliittoinstituutio . Serafien päällikkö
084. Avioliitto ja perhe-elämä . Serafien päällikkö
085. Palvonnan alkujuuret . Loistava Iltatähti
086. Uskonnon varhaiskehitys . Loistava Iltatähti
087. Aavekultit . Loistava Iltatähti
088. Fetissit, taikakalut ja magia . Loistava Iltatähti
089. Synti, uhri ja sovitus . Loistava Iltatähti
090. Shamanismi — poppamiehet ja papit . Melkisedek
091. Rukoilun kehityshistoria . Keskiväliolentojen päällikkö
092. Uskonnon myöhempi kehitys . Melkisedek
093. Makiventa Melkisedek . Melkisedek
094. Melkisedekin opetusten vaikutus itämailla . Melkisedek
095. Melkisedekin opetusten vaikutus Levantissa . Melkisedek
096. Jahve — heprealaisten Jumala . Melkisedek
097. Jumalakäsiteen kehitys heprealaisten keskuudessa . Melkisedek
098. Melkisedekin opetusten vaikutus länsimaissa . Melkisedek
099. Uskontoon liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset . Melkisedek
100. Uskonto ihmisen kokemuksessa . Melkisedek
101. Uskonnon todellinen luonne . Melkisedek
102. Uskonnollisen uskon perustukset . Melkisedek
103. Uskonnollisen kokemuksen todellisuus . Melkisedek
104. Kolminaisuuskäsitteen kasvu . Melkisedek
105. Jumaluus ja todellisuus . Melkisedek
106. Todellisuuden universumitasot . Melkisedek
107. Ajatuksensuuntaajien alkuperä ja olemus . Yksinäinen Sanansaattaja
108. Ajatuksensuuntaajien tehtävä ja toiminta . Yksinäinen Sanansaattaja
109. Suuntaajien suhde universumin luotuihin . Yksinäinen Sanansaattaja
110. Suuntaajien suhde yksittäisiin kuolevaisiin . Yksinäinen Sanansaattaja
111. Suuntaaja ja sielu . Yksinäinen Sanansaattaja
112. Persoonallisuuden eloonjääminen . Yksinäinen Sanansaattaja
113. Kohtalonsuojelijaserafit . Serafien päällikkö
114. Serafien planetaarinen hallitus . Serafien päällikkö
115. Korkein Olento . Voimalllinen Sanansaattaja
116. Kaikkivaltias Korkein . Voimalllinen Sanansaattaja
117. Korkein Jumala . Voimalllinen Sanansaattaja
118. Korkein ja Perimmäinen — ajallisuus ja avaruus . Voimalllinen Sanansaattaja
119. Kristus Mikaelin lahjoittautumiset . Iltatähtien päällikkö

IV OSA
Jeesuksen elämä ja opetukset

Luku . Nimi . Laatija
120. Mikaelin lahjoittautuminen Urantialla . Mantutia Melkisedek
121. Mikalin lahjoittautumisen aikaiset olot . Keskiväliolentojen komissio
122. Jeesuksen syntymä ja vauvaikä . Keskiväliolentojen komissio
123. Jeesuksen varhaislapsuus . Keskiväliolentojen komissio
124. Jeesuksen myöhempi lapsuusikä . Keskiväliolentojen komissio
125. Jeesus Jerusalemissa . Keskiväliolentojen komissio
126. Kaksi ratkaisevan tärkeää vuotta . Keskiväliolentojen komissio
127. Nuoruusvuodet . Keskiväliolentojen komissio
128. Jeesuksen varhaismiehuus . Keskiväliolentojen komissio
129. Jeesuksen aikuisiän loppupuoli . Keskiväliolentojen komissio
130. Matkalla Roomaan . Keskiväliolentojen komissio
131. Maailman uskonnot . Keskiväliolentojen komissio
132. Roomassa vietetty aika . Keskiväliolentojen komissio
133. Paluu Roomasta . Keskiväliolentojen komissio
134. Siirtymäkauden vuodet . Keskiväliolentojen komissio
135. Johannes Kastaja . Keskiväliolentojen komissio
136. Kaste ja ne neljäkymmentä päivää . Keskiväliolentojen komissio
137. Odottelua Galileassa . Keskiväliolentojen komissio
138. Valtakunnan sanansaattajain kouluttaminen . Keskiväliolentojen komissio
139. Kaksitoista apostolia . Keskiväliolentojen komissio
140. Kahdentoista apostolin virkaanasettaminen . Keskiväliolentojen komissio
141. Julkisen toiminnan alku . Keskiväliolentojen komissio
142. Pääsiäinen Jerusalemissa . Keskiväliolentojen komissio
143. Matka Samarian halki . Keskiväliolentojen komissio
144. Gilboalla ja Dekapoliissa . Keskiväliolentojen komissio
145. Neljä vaiheikasta päivää Kapernaumissa . Keskiväliolentojen komissio
146. Ensimmäinen Galilean-saarnamatka . Keskiväliolentojen komissio
147. Pistäytyminen Jerusalemissa . Keskiväliolentojen komissio
148. Evankelistojen koulutusta Beetsaidassa . Keskiväliolentojen komissio
149. Toinen saarnamatka . Keskiväliolentojen komissio
150. Kolmas saarnamatka . Keskiväliolentojen komissio
151. Odottelua ja opetusta järvenrannalla . Keskiväliolentojen komissio
152. Kapernaumin kriisiin johtaneet tapahtumat . Keskiväliolentojen komissio
153. Kapernaumin kriisi . Keskiväliolentojen komissio
154. Viimeiset Kapernaumissa vietetyt päivät . Keskiväliolentojen komissio
155. Pakomatka pohjois-Galilean halki . Keskiväliolentojen komissio
156. Oleskelu Tyyrossa ja Siidonissa . Keskiväliolentojen komissio
157. Filippuksen Kesareassa . Keskiväliolentojen komissio
158. Kirkastusvuori . Keskiväliolentojen komissio
159. Kiertomatka Dekapoliissa . Keskiväliolentojen komissio
160. Rodan Aleksandrialainen . Keskiväliolentojen komissio
161. Jatkokeskustelut Rodanin kanssa . Keskiväliolentojen komissio
162. Lehtimajanjuhla . Keskiväliolentojen komissio
163. Seitsemänkymmenen opettajan virkaanasettajaiset Magadanissa . Keskiväliolentojen komissio
164. Temppelin vihkimisen muistojuhla . Keskiväliolentojen komissio
165. Perean-lähetysretki alkaa . Keskiväliolentojen komissio
166. Viimeinen käynti pohjois-Pereassa . Keskiväliolentojen komissio
167. Käynti Filadelfiassa . Keskiväliolentojen komissio
168. Lasaruksen kuolleistaherättäminen . Keskiväliolentojen komissio
169. Viimeinen opetuskerta Pellassa . Keskiväliolentojen komissio
170. Taivaan valtakunta . Keskiväliolentojen komissio
171. Matkalla Jerusalemiin . Keskiväliolentojen komissio
172. Jerusalemiin-meno . Keskiväliolentojen komissio
173. Maanantai Jerusalemissa . Keskiväliolentojen komissio
174. Tiistaiaamu temppelissä . Keskiväliolentojen komissio
175. Viimeinen temppelipuhe . Keskiväliolentojen komissio
176. Tiistai-ilta Öljymäellä . Keskiväliolentojen komissio
177. Keskiviikko — lepopäivä . Keskiväliolentojen komissio
178. Viimeinen leirillä vietetty päivä . Keskiväliolentojen komissio
179. Viimeinen ehtoollinen . Keskiväliolentojen komissio
180. Jäähyväispuhe . Keskiväliolentojen komissio
181. Viimeiset kehotukset ja varoitukset . Keskiväliolentojen komissio
182. Getsemanessa . Keskiväliolentojen komissio
183. Jeesus kavalletaan ja pidätetään . Keskiväliolentojen komissio
184. Sanhedrinin oikeusistuimen edessä . Keskiväliolentojen komissio
185. Oikeuskäsittely Pilatuksen edessä . Keskiväliolentojen komissio
186. Hetkeä ennen ristiinnaulitsemista . Keskiväliolentojen komissio
187. Ristiinnaulitseminen . Keskiväliolentojen komissio
188. Haudassaolon aika . Keskiväliolentojen komissio
189. Kuolleistanousu . Keskiväliolentojen komissio
190. Jeesuksen morontiailmestymiset . Keskiväliolentojen komissio
191. Ilmestymiset apostoleille ja muille johtohenkilöille . Keskiväliolentojen komissio
192. Ilmestymiset Galileassa . Keskiväliolentojen komissio
193. Viimeiset ilmestymiset ja taivaaseenastuminen . Keskiväliolentojen komissio
194. Totuuden Hengen lahjoittaminen . Keskiväliolentojen komissio
195. Helluntain jälkeen . Keskiväliolentojen komissio
196. Jeesuksen usko . Keskiväliolentojen komissio