Suomen
Urantia-seura ry

Urantia-kirja


  Siirry tekstikohtaan
Luku (0-196)
Sivu (1-2097)
Kappaleviite []


★ Sanahakuun ...


Kappaleviitteet ja sivujaot []

Lue eri kielillä rinnakkain []

Sarake: I II III
fi ... [ℹ] 
en ... [ℹ] 
sv ... [ℹ] 
de ... [ℹ] 
ee ... [ℹ] 
ru ... [ℹ] 
fr ... [ℹ] 
es ... [ℹ] 
– – –
Leveä näkymä
 

Urantia-kirjan hakutilastoa

Urantia-kirjan uuudissanat

Lataa itsellesi koko kirjan teksti


1. Suosituimmat 10 lukua Urantia-kirjasta

Tilasto kerääntyy liukuvasti 500:sta viimeisimmästä internetissä luetusta luvusta tai niiden sivuista

Urantia-kirja

Luku nr. Luku Kpl
LUKU 2
ESIPUHE
LUKU 1
LUKU 5
LUKU 3
LUKU 79
LUKU 61
LUKU 59
LUKU 114
LUKU 93
JUMALAN OLEMUS
ESIPUHE
UNIVERSAALINEN ISÄ
JUMALAN SUHDE YKSILÖÖN
JUMALAN ATTRIBUUTIT
ANDIITTIEN LEVIÄMINEN ITÄMAIHIN
NISÄKKÄIDEN AIKAKAUSI URANTIALLA
ELÄMÄN MERELLISEN MUODON AIKAKAUSI URANTIALLA
SERAFIEN PLANETAARINEN HALLITUS
MAKIVENTA MELKISEDEK
11
11
11
10
10
9
9
8
7
7

Urantia-boken

Kapitel nr. Kapitel St.
KAPITEL 81
KAPITEL 26
KAPITEL 195
KAPITEL 62
KAPITEL 16
KAPITEL 144
KAPITEL 35
KAPITEL 132
KAPITEL 21
KAPITEL 30
DEN NUTIDA CIVILISATIONENS UTVECKLING
CENTRALUNIVERSUMETS OMVÅRDANDE ANDAR
TIDEN EFTER DEN FÖRSTA PINGSTEN
URMÄNNISKANS FÖRSTA RASER
DE SJU HÄRSKARANDARNA
I GILBOA OCH DEKAPOLIS
GUDS SÖNER I LOKALUNIVERSUMET
VISTELSEN I ROM
PARADISETS SKAPARSÖNER
PERSONLIGHETERNA I STORUNIVERSUM
25
11
10
10
10
10
9
9
8
8


2. Sanahakujen tilastoa

Listassa on viimeisimmät 200 hakua, jota tällä sivulla on tehty Urantia-kirjan tekstiin. Ylimpänä on hauista viimeisin.

Hakusanat Urantia-kirjastaHakusanat vieraskielisistä Urantia-kirjoista
isämeidän
isämme
isämme joka
isä meidän
isämeidän rukous
Jos tunnemme Jumalaa, meidän
Jos tunnemme Jumalaa, meidän
hengellisen etenemisen yllyke
Onamonalonton
omamonalonton
omamonalonton
kehittyvän sielun
serafi ottaa mukaansa
serafi ottaa sielun
serafi ottaa sielun
tuomiokautinen
"tuomiokautinen kuolleistanous
riivaaja
Kapernaumin kriisi
Perkele
Nuhteli
Olkaa palvelijoita
Viimeisiksi
Toinen
Vasemmalle
Oikealle
Oikealle puolelle
Oikealle ja vasemmalle
sebeteuksen äiti
Senteist
itsemurha
Satania
keskusuniversumi Havona
Umajor
ylösnousemuskuolevainen
Athanasios
Athanasios
Athanasios
Athanasios
Athanasios
salvington
kosmologiassa
kosmologiassa
henkeytettyä
henkeytettyä
Sielu
KORAANI
ISLAM
läpäisemätön avaruus
kehittyvä sielu
päämajamaailmat
according
opetus
toukka
Kuljetushintoihin
Fandor
hengellä on ruumis
tulivaunu
melkisedekin
taivaaseenotto
tulivau
tulivaunu
tuli
tulivaunut
elämästä
saaneena
kylliksi
elämästä kylliksi saaneena
lisäaika
jatkoaika
opetus
opetus
väistämättömyydet
2väistämättömyydet"
on vain yksi käsky
on vain yksi käsky, ja se on
on vain yksi käsky, ja se on
Etenevät
Henkisesti
Taidetyöntekijät
Taidetyöntekijät
Taidetyöntekijät
leikki
veden
savesta
melkisedek
saatana
satania
päivien muinaiset
linnut
varpuset
varpusia
varpunen
varpunen
"taivaan valtakunnan avaimet"
"taivaan valtakunnan"
Abraham
Abraham
Abraham
abraham
Abraham
Abraham
"palvelun pyhyys"
mansio ohjaaja
armo
pietari
rukoilemin*
vanhemman rukous
vanhemman
isoäi*
isoisä*
iso-isä*
isovanhem*
isovanhem*
rauhani minä jätän teille
rauha olkoon
rauha olkoon teidän kanssanne
rauha olkoon teidän kanssanne
Maailmanrauha
Ystävä
rauhan jätän
rauhani minä annan
Rauhani minä annan teille
Rauhani minä annan teille
etelä-amerikan intiaanit
etelä-amerika
Peru
intiaanit
inka
Joona
joona
Joona
Joona
Joona
Joona
urantia
Joonan merkki
merkki
Joona
joona
joonan merkki
Intiaanit
Demoni
"paha henki"
Paha henki
persoonallisuudella
persoonallisuudella on kyky
toverinne
toverinne
välittömästi
tunnette heti
voitte
tunnistaa
kyky tunnistaa
teillä on kyky tunnistaa
tunnistaa toisen
persoonallisuus tunnistaa
Tunnistamme kuolleet
Tunnistaminen läheisemme
Tunnistamme
"Jeesuksen syntymä"
"jeesuksen syntymå"
"kolme tietäjää"
kolme tietäjää
Ala-Paratiisi
lohko
hylkäsit
hylkäsit
miksi minut hylkäsit
Uminor
päämajamaailmat
taivaan valtakunta
keisarille
i
"kesarille"
kehittyvä sielu
Ala-Paratiisi
alaparatiisi
miljardi maailmaa
morontiaelämä
"Rooman-matka"
"Rooman matka"
"Jumalan pojat"
päivien muinaiset
Uversa
Olotila
Todellisuustila
uversa
neitsyestä
kymmenestä neitsyestä
celta
Baski
Baski
jeesuksen kuolema
suursektori
piensektori
piensektori
Nebadonin Mikael
Nebadon
"isä meidän"
Uminor (en)
Melkezedek (en)
melkizedek (en)
Jesus nazareth (en)
Jesus nazareth (en)
Material comfort era (en)
Material comfort era (en)
ursprung (sv)
jesus (en)
Mansio (de)
first (en)

Sivun
alkuun