Suomen
Urantia-seura ry

Urantia-kirja


  Siirry tekstikohtaan
Luku (0-196)
Sivu (1-2097)
Kappaleviite []


★ Sanahakuun ...


Kappaleviitteet ja sivujaot []

Lue eri kielillä rinnakkain []

Sarake: I II III
fi ... [ℹ] 
en ... [ℹ] 
sv ... [ℹ] 
de ... [ℹ] 
ee ... [ℹ] 
ru ... [ℹ] 
fr ... [ℹ] 
es ... [ℹ] 
– – –
Leveä näkymä
 

Urantia-kirjan hakutilastoa

Urantia-kirjan uuudissanat

Lataa itsellesi koko kirjan teksti


1. Suosituimmat 10 lukua Urantia-kirjasta

Tilasto kerääntyy liukuvasti 500:sta viimeisimmästä internetissä luetusta luvusta tai niiden sivuista

Urantia-kirja

Luku nr. Luku Kpl
LUKU 56
LUKU 61
ESIPUHE
LUKU 54
LUKU 52
LUKU 1
LUKU 81
LUKU 71
LUKU 41
LUKU 132
UNIVERSAALINEN YKSEYS
NISÄKKÄIDEN AIKAKAUSI URANTIALLA
ESIPUHE
LUCIFERIN KAPINAAN LIITTYVÄT ONGELMAT
PLANETAARISET KUOLEVAISTEN AIKAKAUDET
UNIVERSAALINEN ISÄ
NYKYSIVILISAATION KEHITTYMINEN
VALTION KEHITTYMINEN
PAIKALLISUNIVERSUMIN FYYSISET ASPEKTIT
ROOMASSA VIETETTY AIKA
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6

Urantia-boken

Kapitel nr. Kapitel St.
KAPITEL 81
KAPITEL 26
KAPITEL 195
KAPITEL 62
KAPITEL 16
KAPITEL 144
KAPITEL 35
KAPITEL 132
KAPITEL 21
KAPITEL 30
DEN NUTIDA CIVILISATIONENS UTVECKLING
CENTRALUNIVERSUMETS OMVÅRDANDE ANDAR
TIDEN EFTER DEN FÖRSTA PINGSTEN
URMÄNNISKANS FÖRSTA RASER
DE SJU HÄRSKARANDARNA
I GILBOA OCH DEKAPOLIS
GUDS SÖNER I LOKALUNIVERSUMET
VISTELSEN I ROM
PARADISETS SKAPARSÖNER
PERSONLIGHETERNA I STORUNIVERSUM
25
11
10
10
10
10
9
9
8
8


2. Sanahakujen tilastoa

Listassa on viimeisimmät 250 hakua, jota tällä sivulla on tehty Urantia-kirjan tekstiin. Ylimpänä on hauista viimeisin.

Hakusanat Urantia-kirjastaHakusanat vieraskielisistä Urantia-kirjoista
jumaluudet
finiittiset
"finiittiset jumaluudet"
"absoluuttinen jumaluus"
"Absoluutttinen jumaluus"
"suuri ja mahtava kirjanpitäj
"Jeesus ei ollut ensimmäinen,
elohim
jumaluus
jumaluudet
"Jeesuksen esimerkilliseen el
Melkezedek (en)
melkizedek (en)
Jesus nazareth (en)
Jesus nazareth (en)
Material comfort era (en)
Material comfort era (en)
ursprung (sv)
jesus (en)
Mansio (de)
first (en)

Sivun
alkuun