Suomen
Urantia-seura ry

Urantia-kirja


  Siirry tekstikohtaan
Luku (0-196)
Sivu (1-2097)
Kappaleviite []


★ Sanahakuun ...


Kappaleviitteet ja sivujaot []

Lue eri kielillä rinnakkain []

Sarake: I II III
fi ... [ℹ] 
en ... [ℹ] 
sv ... [ℹ] 
de ... [ℹ] 
ee ... [ℹ] 
ru ... [ℹ] 
fr ... [ℹ] 
es ... [ℹ] 
– – –
Leveä näkymä
 

Urantia-kirjan hakutilastoa

Urantia-kirjan uuudissanat

Lataa itsellesi koko kirjan teksti


1. Suosituimmat 10 lukua Urantia-kirjasta

Tilasto kerääntyy liukuvasti 500:sta viimeisimmästä internetissä luetusta luvusta tai niiden sivuista

Urantia-kirja

Luku nr. Luku Kpl
LUKU 34
LUKU 27
LUKU 114
LUKU 5
LUKU 37
LUKU 76
LUKU 53
LUKU 52
LUKU 74
LUKU 1
PAIKALLISUNIVERSUMIN ÄITI-HENKI
ENSI ASTEEN SUPERNAFIEN TOIMINTA
SERAFIEN PLANETAARINEN HALLITUS
JUMALAN SUHDE YKSILÖÖN
PAIKALLISUNIVERSUMIN PERSOONALLISUUDET
TOINEN PUUTARHA
LUCIFERIN KAPINA
PLANETAARISET KUOLEVAISTEN AIKAKAUDET
AATAMI JA EEVA
UNIVERSAALINEN ISÄ
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6

Urantia-boken

Kapitel nr. Kapitel St.
KAPITEL 81
KAPITEL 26
KAPITEL 195
KAPITEL 62
KAPITEL 16
KAPITEL 144
KAPITEL 35
KAPITEL 132
KAPITEL 21
KAPITEL 30
DEN NUTIDA CIVILISATIONENS UTVECKLING
CENTRALUNIVERSUMETS OMVÅRDANDE ANDAR
TIDEN EFTER DEN FÖRSTA PINGSTEN
URMÄNNISKANS FÖRSTA RASER
DE SJU HÄRSKARANDARNA
I GILBOA OCH DEKAPOLIS
GUDS SÖNER I LOKALUNIVERSUMET
VISTELSEN I ROM
PARADISETS SKAPARSÖNER
PERSONLIGHETERNA I STORUNIVERSUM
25
11
10
10
10
10
9
9
8
8


2. Sanahakujen tilastoa

Listassa on viimeisimmät 200 hakua, jota tällä sivulla on tehty Urantia-kirjan tekstiin. Ylimpänä on hauista viimeisin.

Hakusanat Urantia-kirjastaHakusanat vieraskielisistä Urantia-kirjoista
Totuudenmukaisina kasvun
urantian historia
historia
historia
unohdettu
agondonder
Agondonder
Apostoli
mustekalat
Muste
Muste
olkoon teidän sanomanne
virkaanasettaminen
Rukous
vakuuttuneisuus
varoi
kasv
kasv-
uskollinen van
uskollinen van
uskollinen van
uskollinen van
uskollinen van
van
uskollinen van
Van
van
uskollinen van
kasvua
"Kasvua on kolmenlaista"
"kolmealaista kasvua"
"kolme kasvun tasoa"
"kolmenlaista kasvua"
kasvu
"Paratiisin-Kolminaisuus on ai
kolminaisuuskäsite
kolminaisuus
Anteeksianto
Ystävyys
kyyhk
kyyhkynen
kyyhkynen
kettu
kettu
Paimen
vonka
melkisedek
finaliittikomppania
Delfiinit
Delfiinit
Delfiini
Delfiini
ilontuntemusten
iloitse
ilo
Havona-koulutus
havona-koulutus
havona
LUOJA-POIKA
611121
611121
611121
rakkaus
rakkaus
rakkaus
Planeettaprinssi
Nodiitit
Nodiitti
Nodiitti
ikuinen
ikuinen elämä
ikuinen elämä
Kasvatuksen
Suursektorin
Valovuotta
Syntyy
Kohtu
Kohtu
Sielu syntyy
"urantia huojuu"
agondonter
2seitsämän isää"
seitsämän isää
huojuu
huojuu
linnunradan
hallussa
persoonallis hallussa
"seitsenkertainen Jumala"
anteeksianto
"Paratiisin-Isästämme erotet
hitune
alkusol*
"kuolematon alkusolu"
"Sielussa olevan hyvän suojel
62. Sielussa olevan hyvän suo
"62. Sielussa olevan hyvän su
henkilahja
taivaallinen lahja
taivaallinen lahja¨
"taivaall* lahj*"
"taivaallinen lahja"
"suuntaaja-lahja"
"isän antama suuntaaja"
"isän antama suuntaaja"
ajatuksenvalvo*
ajatuksenvalvoja*
"omatoiminen suuntaaja"
1177:2
omatunto
"uskolli* suuntaaj*"
"uskollinen suuntaaja"
"Toivon, että osaisitte rakas
"merkki jumalalli"
"isän läsnäolo"
"isän läsnäolo" universaali
"universaaliset isän läsnäo
"jumalallinen läsnäolo"
entiteet* -identi*
entiteett*
#absoluuttinen entiteettipiste
"isän antama lahja"
"salaperäinen opastaja"
henkiopastaja
"jumalallinen opastaja"
ekr
Siitä mihin miksi uskonto Jee
Siitä mihin miksi uskonto
Siitä mihin miksi
Jeesus
Jeesus
Persoonallisuus
Pan huilu
Persoonallisuus
Kohtalo suojelijaserafit
Persoonallisuus
Toivon menettäminen
Toivonsa menettänyt kuolevain
Etsivä löytää
Isän tahto
Isään
Isään
Kosminen itsemurha
Itsensä kasvattaminen
Itsekkyys
Tukahduttaisitte
Ensa
Ensa
Ensa
Sektori
Pieni sektori
Pieni sektori
1616
"akti"
"akti"
akti
Splandon
Spandon
Serafiluokat
Serafiluokat
Serafikuljetukset
Hengen fuusioituminen
Ajatuksen suuntaama
Korkein olento
Dividington
Dividinton
Dividington
Iisakin uhraaminen
Salvington
Melkisedek
Melkoiseen
kihlautum*
117
totuus kauneus hyvyys
totuus kauneus hyvyyv
sopusointuun
koossapitävää
Totuus on koossapitävää
kolmannelle kehälle
rynnistät
riemujuhl*
kuolemansyn
kuolemansynti
Hengellinen ilmoitus
Täydelliset
Elämän tarkoitus
havona
Vanhurskaus
Immanuel
Dravi
Rukouskaavoja
hall
hallitu
"planeetan hall"
planeetan hall
oikeus
tuomio
rakkaus
Dravidain Intia
Dravidain Intia
joyfinding (en)
Joyfinding (en)
1616 (en)
akti (en)
"Infinity potential" (en)
Infinity potential (en)
Elohim (sv)
Melkisedek (sv)
Magisterial Son (en)
magisterial son (en)
magisterial son (en)
Uminor (en)
Melkezedek (en)
melkizedek (en)
Jesus nazareth (en)
Jesus nazareth (en)
Material comfort era (en)
Material comfort era (en)
ursprung (sv)
jesus (en)
Mansio (de)
first (en)

Sivun
alkuun